Trendy

267 433 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

38 888 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

2 469 166 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 30.9.2013 Libušina třída 863/21, Kohoutovice, 623 00 Brno

Historické adresy

9.8.2005 - 30.9.2013 Brno, Libušina tř. 21, okres Brno-město, PSČ 62300
30.11.1998 - 9.8.2005 Brno, Libušina tř. 21, okres Brno-město
17.6.1996 - 30.11.1998 Brno, Libušina tř. 11, okres Brno-město
5.4.1993 - 17.6.1996 Brno, Bayerova 9
17.7.1991 - 5.4.1993 Brno, PSČ 60000

41600240

DIČ

od 1.1.1993

CZ41600240

Datová schránka

2xxch3k

Historické názvy

3.5.2010 - 2.10.2013

TESCAN, a.s.

29.10.1998 - 3.5.2010

TESCAN, s.r.o.

9.3.1998 - 29.10.1998

LEO-elektronová mikroskopie, s.r.o.

17.7.1991 - 9.3.1998

TESCAN, spol. s r. o.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: C 1915

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.5.2014

33 430 000 Kč

Historické jmění

18.7.2013 - 12.5.2014

25 540 000 Kč

3.5.2010 - 18.7.2013

25 000 000 Kč

9.3.1998 - 3.5.2010

780 000 Kč

21.7.1994 - 9.3.1998

156 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 22.2.2018

107- 50065726 / 6200

... více účtů (celkem 9) najdete zde

Historické provozovny

24.5.2004 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Libušina třída 863/21, 623 00, Brno - Kohoutovice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 31. ledna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 31. ledna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 31. ledna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 5. srpna 2013 : Společnost TESCAN, a.s., se sídlem Brno, Libušina tř. 21, okres Brno-město, PSČ 623 00, identifikační číslo 416 00 240 převedla na základě smlouvy o převodu části podniku ze dne 26 Společnost TESCAN, a.s., se sídlem Brno, Libušina tř. 21, okres Brno-město, PSČ 623 00, identifikační číslo 416 00 240 převedla na základě smlouvy o převodu části podniku ze dne 26....7.2013 část svého podniku tvořenou divizí Brno společnosti TESCAN Brno, s.r.o., se sídlem Libušina třída 816/1, Kohoutovice, 623 00 Brno, identifikační číslo 017 33 214, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78909. zobrazit více skrýt více
 • 3. května 2010 : Společnost s firmou TESCAN, s.r.o., se sídlem Brno, Libušina tř. 21, okres Brno-město, PSČ 623 00, IČ 41600240, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brn Společnost s firmou TESCAN, s.r.o., se sídlem Brno, Libušina tř. 21, okres Brno-město, PSČ 623 00, IČ 41600240, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brn...ě, oddíl C, vložka 1915, rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 10.3.2010 ve smyslu z. č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev změnila svou právní formu na akciovou společnost s obchodní firmou TESCAN, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 1991 : Způsob zřízení: společenskou smlouvou o založení společnosti sručením omezeným uzavřenou dne 12.07.91

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. října 2013 - 12. května 2014 : Mimořádná valná hromada společnosti TESCAN, a.s. rozhodla dne 26. 9. 2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitým ... vkladem, takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající částky 25.540.000 Kč (slovy: dvacet pět milionů pět set čtyřicet tisíc korun českých) o 7.890.000 Kč (slovy: sedm milionů osm set devadesát tisíc korun českých) na částku 33.430.000 Kč (slovy: třicet tři milionů čtyři sta třicet tisíc korun českých) a to nepeněžitým vkladem předem určeným zájemcem, společností ORSAY GROUP SAS, identifikační číslo: B 350 421 996, se sídlem Zone Artisanale Saint Charles, Le Château de l´Arc, (13710) FUVEAU - Francie, registrovanou soudem v Aix en Provence, představovaným podílem ve výši 2497/2775 (slovy: dva tisíce čtyři sta devadesát sedm lomeno dva tisíce sedm set sedmdesát pět) ve společnosti BIOPHY RESEARCH SAS, identifikační číslo: B 390 930 840, registrované soudem v Aix en Provence, se sídlem ZAC Saint Charles Lot 103 RD 56, (13710) FUVEAU - Francie; a podílem ve výši 100% (slovy: jedno sto procent) ve společnosti NANO PHYSICS SARL, identifikační číslo: 392 093 837, registrované soudem v Aix en Provence, se sídlem Château de l´Arc, (13710) FUVEAU - Francie; a podílem ve výši 100% (slovy: jedno sto procent) ve společnosti ORSAY PHYSICS SAS, identifikační číslo: 504 742 172, registrované soudem v Aix en Provence, se sídlem Château de l´Arc, (13710) FUVEAU – Francie, jejichž hodnota byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 201-2013, vyhotoveného soudem jmenovaným znaleckým ústavem, společností Deloitte Advisory s.r.o., se sídlem: Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 275 82 167, přičemž hodnota nepeněžitého vkladu dle uvedeného znaleckého posudku činí 1.320.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta dvacet milionů korun českých). Základní kapitál společnosti se zvyšuje bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 789 kusů (slovy: sedmi sty osmdesáti devíti kusy) kmenových akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, přičemž všechny tyto akcie se vydají za výše uvedený nepeněžitý vklad. S novými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dříve vydanými.c) Celkový emisní kurz všech nově upisovaných akcií odpovídá hodnotě vkládaných podílů určené na základě znaleckého posudku soudem jmenovaným znalcem, tj. hodnotě 1.320.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta dvacet milionů korun českých), přičemž rozdíl mezi hodnotou vkládaných podílů a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány upisovateli jako protiplnění, bude představovat emisní ážio a bude zaúčtován v účetní evidenci Společnosti na příslušném účtu. d) Všechny nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť emisní kurs všech nově upisovaných akcií se splácí pouze nepeněžitým vkladem. Všichni akcionáři v této souvislosti berou na vědomí zprávu představenstva společnosti TESCAN, a.s. odůvodňující upisování akcií nepeněžitým vkladem a výši navrhovaného emisního kursu. e) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je:Společnost ORSAY GROUP SAS, identifikační číslo: B 350 421 996, se sídlem Zone Artisanale Saint Charles, Le Château de l´Arc, (13710) FUVEAU - Francie, registrovanou soudem v Aix en Provence.f) Společnost ORSAY GROUP SAS, shora uvedená, upíše všech 789 (slovy: sedm set osmdesát devět) kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. g) Všechny nově upisované akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou zájemce uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění, s úředně ověřenými podpisy. Lhůta pro upisování akcií se stanovuje na 60 (slovy: šedesát) dnů a počátek běhu této lhůty je den poté, co bude předem určenému zájemci doručen představenstvem Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, avšak ne před vydáním stanoviska francouzského finančního úřadu umožňujícího splatit nepeněžitý vklad specifikovaný výše pod bodem a) bez daňových dopadů. Akcie lze upisovat až po zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Místo pro upisování akcií, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude sídlo společnosti ORSAY GROUP SAS, tj. prostory společnosti ORSAY GROUP SAS na adrese Zone Artisanale Saint Charles, Le Château de l´Arc, (13710) FUVEAU - Francie. h) Nepeněžitý vklad specifikovaný výše pod bodem a) musí být splacen ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením smlouvy o vkladů podílů podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. i) Valná hromada tímto v souladu s § 204 odst. 3 obchodního zákoníku schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, jímž budou upsány všechny nové akcie, tak jak je specifikováno shora. zobrazit více skrýt více
 • 15. července 2013 - 18. července 2013 : Valná hromada společnosti TESCAN, a.s. rozhodla dne 10.7.2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti o 540 000,- Kč upsáním nových akcií peněžitým vkladem předem určeným zájemce... m. O rozhodnutí valné hromady byl pořízen notářský zápis NZ 450/2013, N 412/2013. a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající částky 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) peněžitým vkladem o částku 540.000,- Kč (slovy: pět set čtyřicet tisíc korun českých), na částku 25.540.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů pět set čtyřicet tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 54 kusů (slovy: padesáti čtyř kusů) kmenových akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tzn. bude se rovnat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. c) Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 540.000,- Kč (slovy: pět set čtyřicet tisíc korun českých). Emisní ážio je nulové. d) Všechny nové akcie budu upsány bez využití přednostního práva. Všichni přítomní akcionáři se svého přednostního práva na upisování výše specifikovaných akcií tímto vzdávají. e) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je: Společnost TOH Invest, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 846/1, Nové Město 110 00 Praha 1, IČ: 017 72 767, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 211615. Společnost TOH Invest, s.r.o., shora uvedená, upíše 54 (slovy: padesát čtyři) kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. Všechny nově upisované akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou zájemce uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění, s úředně ověřenými podpisy. Lhůta pro upisování akcií se stanovuje 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počátek běhu této lhůty je den poté, co bude předem určenému zájemci doručen představenstvem Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místo pro upisování akcií, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář společnosti Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Karolínská 654/2, 186 00 Praha 8 – Karlín. Pro účely splacení emisního kurzu akcií byl společností založen vázaný účet č. 107-5232090247/0100 vedený u společnosti Komerční banky, a.s. Společnost TOH Invest, s.r.o. je povinna splatit kurz ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 5. dubna 1993 - 21. července 1994 : ing. Ivan Dvořák, Troubsko, Nová ulice 29výše vkladu 20.000,-- Kč, splaceno 20.000,-- Kč
 • 5. dubna 1993 - 21. července 1994 : ing. Jan Zounek, Brno, Riegrova 8výše vkladu 20.000,-- Kč, splaceno 20.000,-- Kč
 • 5. dubna 1993 - 21. července 1994 : ing. Petr Peřina, Brno, Čápkova 40výše vkladu 20.000,-- Kč, splaceno 20.000,-- Kč
 • 5. dubna 1993 - 21. července 1994 : ing. Josef Melkes, Brno, Bayerova 9výše vkladu 20.000,-- Kč, splaceno 20.000,-- Kč
 • 5. dubna 1993 - 21. července 1994 : ing. Jaroslav Klíma, Brno, Kubíčkova 7výše vkladu 20.000,-- Kč, splaceno 20.000,-- Kč
 • 5. dubna 1993 - 21. července 1994 : Výše vkladů společníků:
 • 5. dubna 1993 - 21. července 1994 : Základní jmění: 140.000,-- Kč, splaceno 140.000,-- Kč
 • 5. dubna 1993 - 21. července 1994 : ing. Josef Král, Brn, Gorazdova 3výše vkladu 20.000,-- Kč, splaceno 20.000,-- Kč
 • 5. dubna 1993 - 21. července 1994 : RNDr. Lubomír Tůma, Brno, Bzenecká 22výše vkladu 20.000,-- Kč, splaceno 20.000,-- Kč
 • 30. dubna 1992 - 5. dubna 1993 : Výše vkladů každého společníka činí 20.000,-- Kčs
 • 30. dubna 1992 - 5. dubna 1993 : Základní jmění: 140.000,-- Kčs, splaceno 140.000,-- Kčs
 • 17. července 1991 - 5. dubna 1993 : Podepisování: k názvu společnosti připojí svůj podpis ředitelnebo jeho zástupce
 • 17. července 1991 - 30. dubna 1992 : Kmenové jmění společnosti činí 100 000,--KčsVáše vkladů jednotlivých společníků činí 20 000,--Kčs
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů