Trendy

136 880 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

5 389 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

71 996 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.11.2008 Praha 10, Vršovická 1525-1a, PSČ 10000

Historické adresy

6.2.2002 - 4.11.2008 Praha 10, Vinohradská 3216/165, PSČ 10000
29.5.1998 - 6.2.2002 Praha 2, Belgická 40, PSČ 12000
16.1.1995 - 29.5.1998 Praha 2, Varšavská 23, PSČ 12000
16.2.1993 - 16.1.1995 Praha 2, Varšavská 3, PSČ 12000
27.12.1991 - 16.2.1993 Praha 2, Záhořanského 3, PSČ 12000

41690559

DIČ

od 1.1.1993

CZ41690559

Datum vzniku

27. prosince 1991

Datová schránka

24fej5g

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1197

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.12.2009

6 000 000 Kč

Historické jmění

20.2.2006 - 30.12.2009

40 200 000 Kč

23.12.2004 - 20.2.2006

18 200 000 Kč

10.6.1996 - 23.12.2004

3 200 000 Kč

15.2.1994 - 10.6.1996

1 000 000 Kč

27.12.1991 - 15.2.1994

300 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 4.2.2014

CZ4403000000000576451963

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 1.10.2014

Šrotiště INTERTRADE CS - Třinec
  • Adresy:
    • Průmyslová 1000, 739 61, Třinec - Staré Město

... více provozoven (celkem 9) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. června 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 27. prosince 1991 - 19. června 2015 : Akciová společnost byla založena jednorázově, zakladatelskousmlouvou ze dne 21.11.1991. Zakladatelé se dohodli na stanovách,jmenovali představenstvo, dozorčí radu a revizora účtů.
  • 12. května 2009 - 30. prosince 2009 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ve formě notářského zápisu ze dne 23.4.2009 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti. Důvodem snížení základního kapitál... u společnosti je postupné omezování poskytování úvěrů a půjček z vlastních zdrojů. Částka ve výši 34,200.000,-Kč (slovy: třicet čtyři milionů dvě stě tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena Akcionáři/akcionářům společnosti.Základní kapitál společnosti se snižuje v rozsahu 34,200.000,- Kč (slovy: třicet čtyři miliony dvě stě tisíc korun českých), tedy z částky ve výši 40,200.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů dvě stě tisíc korun českých) na částku ve výši 6,000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých).Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že společnost vezme z oběhu 1.000 (slovy: tisíc) kusů kmenových akcií znějících na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč dále 22 (slovy: dvacet dva) kusy kmenových akcií znějících na jméno vydaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč a nakonec 31 (slovy: třicet jeden) kus kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, a to v souladu s ustanovením § 213c obchodního zákoníku, na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi cenných papírů akcionářům.Snížení základního kapitálu v částce 34,200.000,- Kč (slovy: třicet čtyři miliony dvě stě tisíc korun českých) bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy o koupi cenných papírů za částku 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii o nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), za částku 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu akcii o nominální hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a za částku 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii o nominální hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých).Kupní cena je splatná ve lhůtě tří měsíců, počínaje dnem zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie předloží Akcionář/akcionáři představenstvu společnosti ve lhůtě tří měsíců, počínaje dnem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to každý pracovní den v době od 12.00 hodin do 16.00 hodin v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 28. prosince 2005 - 20. února 2006 : Dne 2.11.2005 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti:1. Jediný akcionář zvyšuje, z důvodu posílení vlastních zdrojů s... polečnosti, základní kapitál společnosti o částku ve výši 22,000.000,- Kč, z původní výše 18,200.000,- Kč na částku 40,200.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním dvaceti dvou kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1,000.000,- Kč.3. Jediný akcionář může využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obch. zák. s tím, že může uzavřít smlouvu o upsání akcií v rozsahu svého přednostního práva v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8:30 hodin do 15:00 hodin ve lhůtě tří měsíců počínající druhým pracovním dnem následujícím po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným pro svolání valné hroamdy ve lhůtě do dvou dnů ode dne, v němž nabude právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního resjtříku.Na jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč připadá deset dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, dále na jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč připadá tisíc dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá a na jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč připadá jedna dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč každá. Akcie lze upisovat pouze celé.Emisní kurs nových akcií činí 1,000.000,- Kč za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1,000.000,- Kč.4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.5. V případě, že nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostního práva, je představenstvo společnosti povinno uveřejnit a oznámit informaci o veřejné nabídce způsobem určeným pro svolání valné hromady a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne skončení lhůty pro možnost využití přednostního práva na upsání akcií. Upsat akcie bez využití přednostního práva mohou zájemci v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8:30 hodin do 15:00 hodin ve lhůtě tří měsíců počínající desátým pracovním dnem následujícím po dni, v němž skončí lhůta pro možnost upsat akcie s využitím přednostního práva.Emisní kurs nových akcií činí 1,000.000,- Kč za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1,000.000,- Kč.6. Upisovatel je povinen splatiti 100% emisního kurzu jím upsaných akcií společnosti nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne upsání akcií na účet společnosti číslo 199163615/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 8. prosince 2004 - 23. prosince 2004 : Dne 12.11.2004 rozhodl jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 15,000.000,- Kč z původní výše 3,200.000,- Kč na částku 18,200.000,- Kč, a to upsáním 15 k... s kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Jediný akcionář může využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že může uzavřít smlouvu o upsání akcií v rozsahu svého přednostního práva v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8:30 hodin do 15:00 hodin ve lhůtě tří měsíců počínající druhým pracovním dnem následujícím po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným pro svolání valné hromady ve lhůtě do dvou dnů ode dne, v němž nabude právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Na jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč připadá deset dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá a na jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč připadá tisíc dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. Akcie lze upisovat pouze celé.Emisní kurs nových akcií činí 1,000.000,- Kč za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1,000.000,- Kč.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nebídky.V případě, že nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostního práva, je představenstvo společnosti povinno uveřejnit a oznámit informaci o veřejné nabídce způsobem určeným pro svolání valné hromady a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne skončení lhůty pro možnost využití přednostního práva na upsání akcií. Upsat akcie bez využití přednostního práva mohou zájemci v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8:30 do 15:00 hodin ve lhůtě tří měsíců počínaje desátým pracovním dnem následujícím po dni, v němž skončí lhůta pro možnost upsat akcie s využitím přednostního práva.Emisní kurs nových akcií činí 1,000.000,- Kč za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1,000.000,- Kč.Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií společnosti nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne upsání akcií na účet společnosti číslo 19379526/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 27. prosince 1991 - 15. února 1994 : Povolený předmět činnosti se natýká věcí a služeb k jejichž čin-nosti je třeba povolení dle zvl. předpisů
  • 27. prosince 1991 - 15. února 1994 : Kmenové jmění bylo složeno ve výši 30%.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů