Základní údaje

Historické adresy

2.6.1998 - 31.10.2003 Praha 4, Pod Chodovem 1267/7, PSČ 14900
4.11.1994 - 2.6.1998 Praha 1, Platnéřská 4, PSČ 11000
30.8.1991 - 4.11.1994 Praha 4, Platnéřská 4, PSČ 14000

41694058

DIČ

od 2.6.2008

CZ28661605

1.1.1993 - 31.10.2003

011-41694058

Datum vzniku

30. srpna 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. října 2003

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. října 2003

Historické názvy

4.11.1994 - 31.10.2003

AGIP Praha, a.s.

30.8.1991 - 4.11.1994

AGIP ČESKOSLOVENSKO, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 894

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

2.6.1998 - 31.10.2003

1 130 000 000 Kč

26.11.1992 - 2.6.1998

650 000 000 Kč

15.6.1992 - 26.11.1992

350 000 000 Kč

30.8.1991 - 15.6.1992

200 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43-2368480267 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. října 2003 - 31. října 2003 : Vymazává se ke dni 31.10.2003 z obchodního rejstříku.
  • 9. března 1998 - 2. června 1998 : Valná hromada společnosti Agip Praha, a.s. se sídlem Praha l,Platnéřská 4, konaná dne 25.9.1997 schválila zvýšení základníhojmění společnosti Agip Praha, a.s. o 480.000.000,-Kč (sl... ovyčtyři sta osmdesát milionů korun českých), na 1.130.000.000,-Kč(slovy: jedna miliarda jedno sto třicet milionů korun českých),Současně schválila výměnu stávajících akcií v počtu 650.000 ks ojmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých)každá za 65 ks listinných akcií znějících na jméno o jmenovitéhodnotě po 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých)každá. Výměna akcií bude provedena bezodkladně po uzavřenídohody akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního jměnípodle § 205 obch.zák. a splacení plné výše základního jmění.Dosavadní akcionářům budou akce vyměněny v souladu s návrhempředstavenstva.Zvýšení základního jmění bude provedeno peněžitými vklady, a nazvýšené základní jmění budou vydány nové akcie. Akcie nebudouveřejně obchodovatelné. Emisní kurs akcií bude 1:1, tj. emisníkurs bude roven upsanému peněžitému vkladu do základního jmění.Důvodem navrhovaného emisního kursu je skutečnost, že idosavadní akcie byly upsány s emisním kursem 1:1.Valná hromada schválila vyloučení přednostního práva akcionářů aschválila, že všechny akcie budou upsány na základě dohodyakcionářů podle § 205 obchodního zákoníku ve lhůtě 2 měsíce odedne nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu vPraze, kterým bude usnesení o zvýšení základního jmění zapsánodo obchodního rejstříku.Nedojde-li k dohodě akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku,budou zbývající akcie upsány takto:Místo pro upsání akcií: Praha 4, Pod Chodovem 1267/7Lhůta pro upsání akcií: 15 dnů, s tím, že tato lhůta počínáběžet 2 měsíce po nabytí právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Praze, kterým bude usnesení o zvýšenízákladního jmění schválené touto valnou hromadou zapsáno doobchodního rejstříku.Emisní kurs: 1 : 1, tj. emisní kurs jedné akcie o jmenovitéhodnotě 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) činí10.000.000,-Kč (slovy deset milionů korun českých)Pro případ upsání akcií na základě dohody akcionářů podle § 205obchodního zákoníku, jakož i pro případ, že dohoda nebudeuzavřena, je upisovat povinen splatit emisní kurs upsaných akicítak, že nejméně 30% jmenovité hodnoty upsaných akicí splatí přiupisování a zbývající část do jednoho měsíce od doručení výzvypředstavenstva ke splacení emisního kursu, nejpozději však vzákonné jednoroční lhůtě od upsání akce na účet společnosti AgipPraha, a.s., č. 200094018/2600 u Citibank, a.s.Upisování akcií nad schválené zvýšení základního jmění senepřipouští. zobrazit více skrýt více
  • 30. srpna 1991 - 2. června 1998 : Společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvoudle ustanovení § 25 zák. č. 104/90 Sb. o akciových společnostechze dne 31.7.1991. Byli jmenování členové představenstva,... dozorčírady a revizor účtů. Ze 100% základního kapitálu bylo zaplaceno100%. zobrazit více skrýt více
posunout dolů