Trendy

13 427 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 388 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

44 721 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 13.3.2017 Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 4

Historické adresy

8.9.2011 - 13.3.2017 Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 14200
13.9.1991 - 8.9.2011 Praha 4, Novodvorská 82/803

41695381

DIČ

od 1.5.1993

CZ41695381

Datová schránka

qnds4a6

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 911

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.7.2004

6 000 000 Kč

Historické jmění

30.4.2004 - 14.7.2004

2 000 000 Kč

8.12.1993 - 30.4.2004

1 000 000 Kč

16.4.1993 - 8.12.1993

1 000 000 Kč

17.2.1993 - 16.4.1993

310 000 Kč

13.9.1991 - 17.2.1993

190 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2107769353 / 2700

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 1.12.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Karlov 65, 468 44, Josefův Důl

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 19. listopadu 2015 : Na společnost UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost, IČ: 41695381, se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00, jako společnost nástupnickou, přešla rozdělením odštěpením slo Na společnost UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost, IČ: 41695381, se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00, jako společnost nástupnickou, přešla rozdělením odštěpením slo...učením část jmění společnosti Unica Investment, uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 24753203, se sídlem Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 4, jako společnosti rozdělované, uvedená v projektu rozdělení vyhotoveném dne 06.10.2015. zobrazit více skrýt více
 • 22. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. září 2011 : Část obchodního jmění společnosti UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost určená projektem rozdělení odštěpením sloučením přešla v důsledku rozdělení odštěpením na nástupnickou spole Část obchodního jmění společnosti UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost určená projektem rozdělení odštěpením sloučením přešla v důsledku rozdělení odštěpením na nástupnickou spole...čnost Unica Investment, uzavřený investiční fond, a.s., IČO: 247 53 203, se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 16587. Rozhodným dnem rozdělení byl 1.listopad 2010. zobrazit více skrýt více
 • 26. října 1999 : Výkonný ředitel: ing. Pavel Choc, Rilská 3182/4, Praha 4.
 • 13. září 1991 : Údaje o zřízení:Společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy zedne 20.8.1991, kterou bylo dohodnuto složení představenstva,dozorčí rady, byl určen revizor účtů a byly Údaje o zřízení:Společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy zedne 20.8.1991, kterou bylo dohodnuto složení představenstva,dozorčí rady, byl určen revizor účtů a byly ...schváleny stanovy.Jde o jednorázové založení společnosti dle § 25 zák.č. 104/1990Sb. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 31. srpna 2016 - 25. ledna 2017 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 29.08.2016. Valná hromada společnosti rozhodla a schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti UNICA TECHNOL... OGIES akciová společnost, se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 911 (dle jen "Společnost") se zvyšuje o částku 2.000.000,-Kč upsáním nových akcií v celkové souhrnné jmenovité hodnotě 2.000.000,-Kč.Upisování akcií nad částku navrhovanou zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod tuto částku se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie: počet: 20 kusů jmenovitá hodnota jedné nové akcie: 100.000,-Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: listinná emisní kurs jedné nové akcie: 100.000,-Kč Nové akcie s celkovou jmenovitou hodnotou ve výši 2.000.000,-Kč budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva na upisování akcií. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Akcionáři jsou oprávněni upisovat akcie s využitím přednostního práva. Stanoví se tato pravidla pro využití přednostního práva: a) Představenstvo Společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady zašle a současně zveřejní v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti oznámení se sdělením údajů pro uplatnění přednostního práva na úpis nových akcií ("oznámení"). b) Lhůta pro přednostní upsání akcií činí 2 týdny ode dne doručení oznámení. Oznámení bude obsahovat náležitosti podle ust. § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.). Přednostní právo lze uplatnit v sídle Společnosti ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti v téže lhůtě. c) K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností ve smyslu ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen "smlouva"). Akcionáři, který uplatní přednostní právo na úpis nových akcií, předloží nebo zašle návrh smlouvy o úpisu nových akcií představenstvo Společnosti. d) Akcionář je pak povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě 2 týdnů od doručení oznámení příslušnému akcionáři; není však povinen učinit tak dříve, než ve lhůtě 2 týdnů ode dne předložení nebo doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o úpisu nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby přednostní právo na úpis nových akcií neuplatnil. e) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty v druhém kole k upsání akcionářům Společnosti v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. f) Představenstvo Společnosti ve druhém kole ve lhůtě 10 dní ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva uveřejní na internetových stránkách Společnosti oznámení o možnosti upsání akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, se současným uvedením počtu neupsaných akcií. Akcionáři mohou projevit zájem upsat všechny takto neupsané akcie ve lhůtě 1 týdne ode dne uveřejnění oznámení představenstva dle předchozí věty, a to vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin na adrese Společnosti nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti doručeným v téže lhůtě. V případě, že některý z akcionářů neuplatní své přednostní právo na úpis akcií, platí, že akcie budou upsány ostatními akcionáři Společnosti, kteří o úpis akcií projevili zájem. g) K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností. Akcionáři, který projeví zájem o úpis nových akcií, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, předloží nebo zašle návrh smlouvy o úpisu nových akcií představenstvo Společnosti. Akcionář je pak povinen akceptovat návrh smlouvy a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě 1 týdne ode dne předložení nebo doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o úpisu nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem o úpis nových akcií, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, neprojevil. h) Akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva ani ve druhém kole upisování budou upsány dohodou akcionářů podle ust. § 491 zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.). Za každých završených 300.000,-Kč jejich podílu na základním kapitálu Společnosti mohou akcionáři upsat jednu novou akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, tedy akcionáři vlastnící akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč mohou upsat 1/3 nové akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, a to za každou jednu dosavadní akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Upisovatel je povinen splatit 95 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30 dnů ode dne upsání akcií příslušným akcionářem a zbylou část do 30 dnů od účinnosti rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, a to vše na zvláštní účet společnosti č. 2113348635/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 11. května 2004 - 2. února 2005 : Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl usnesením ze dne 24. března 2004, č.j. 13 Nc 15764/2004-5 ve věci exekuce oprávněného ČSAD Jindřichův Hradec a.s., se sídlem U Nádraží 694/2, Jind... řichův Hradec proti povinnému UNICA TECHNOLOGIES a.s., se sídlem Novodvorská 82/803, Praha 4 podle vykonatelného rozsudku Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 9. 5. 1999, č.j. 6 Cm 273/94 - 112, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 16,947.300,-Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinné.Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor: Mgr. Radek Karafiát, exekutorský úřad Jihlava se sídlem Královský Vršek 25, Jihlava. zobrazit více skrýt více
 • 11. května 2004 - 2. září 2004 : Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 24.3.2004- základní kapitál se zvyšuje z hodnoty 2 000 000,- Kč (dvamilionykorunčeských) na hodnotu 6 000 000,- Kč (šestmilionůkorunče... ských),- důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení finanční stability společnosti,- zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 800 ks (osmset kusů) akcií znějících na jméno v listinné podobě, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 5 000,- Kč (pěttisíckorunčeských),- všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými, tzn. že s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými,- emisní kurs se stanoví částkou 5 000,- Kč (pěttisíckorunčeských) za jednu akcii, emisní ážio nevznikne,- nepřipouští se upisování akcií nad stanovenou částku zvýšení základního kapitálu,- dosavadní akcionáři společnosti mají přednostní právno upsat nově vydávané akcie společnosti, přičemž na jednu dosavadní akcii lze upsat jednu novou akcii,- místem úpisu bude kancelář advokátky JUDr. Aleny Pospíšilové na adrese Praha 1, Na Perštýně 5,- lhůta pro vykonání přednostního práva potrvá dva týdny a nepočne však běžet dříve než ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku,- počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen dopisem předaným každému osobně proti potvrzení,- všechny nově vydávané akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci ing. Pavlu Chocovi, r.č.: 580831/0981, bytem Praha 4, Rilská 3182/4, místem úpisu bude kancelář advokátky JUDr. Aleny Pospíšilové na adrese Praha 1, Na Perštýně 5, lhůta pro úpis potrvá dva týdny a její počátek bude panu ing. Pavlu Chocovi oznámen dopisem předaným mu osobně proti potvrzení,- každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií ve lhůtě tří týdnů ode dne skončení lhůty pro úpis na zvláštní účet založený k tomu účelu u ČSOB, a.s., pobočka Praha 4, č. účtu: 189 438 726/0300 (variabilní symbol - rodné číslo upisovatele),- představenstvo společnosti je povinno stejným způsobem, jak se svolává valná hromada, zveřejnit informaci o přednostním právu, ve které bude uvedeno:- místo a dvoutýdenní lhůta pro vykonání přednostního práva, přičemž počátek běhu této lhůty bude akcionářům sdělen dopisem předaným osobně proti potvrzení,- počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii,- jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : všechny nově vydávané akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci panuIng. Pavlu Chocovi, r.č.580831/0981, bytem Praha 4, Rils... ká3182/4, místem úpisu bude kancelář advokátky paní JUDr. AlenyPospíšilové na adrese 110 00 Praha 1, Na Perštýně 5, lhůta proúpis potrvá dva týdny a její počátek bude panu Ing. PavluChocovi oznámen doporučeným dopisem, zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : lhůta pro vykonání přednostního práva potrvá dva týdny nepočnevšak běžet dříve než ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obch... odnímrejstříku, zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : místem úpisu bude kancelář advokátky paní JUDr. AlenyPospíšilové na adrese 110 00 Praha 1, Na Perštýně 5
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : dosavadní akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nověvydávané akcie společnosti, přičemž na jednu dosavadní akcii lzeupsat jednu novou akcii,
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : upisování akcií nad stanovenou částku zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští,
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : emisní kurs se stanoví částkou 5 000,--Kč (pěttisíckorunčeských)za jednu akcii, emisní ážio nevznikne,
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými, tzn., že snimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi jižvydanými,
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : emisní kurs se stanoví částkou 5 000,--Kč (pěttisíckorunčeských)za jednu akcii, emisní ážio nevznikne,
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými, tzn., že snimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi jižvydanými,
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení finančnístability společnosti,
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje z hodnoty 1 000 000,--Kč(jedenmilionkorunčeských) o částku 1 000 000,--Kč(jedenmilionkorunčeských) na novou hodnotu 2 000 000,--Kč(dvamilion... ykorunčeských), zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 29.6.2001
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 200 ks(dvěstě kusů) akcií listinné podoby znějících na jméno, z nichžkaždá bude mít jmenovitou hodnotu 5 000,--Kč(pěttisíckorunče... ských) zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : představenstvo společnosti je povinno stejným způsobem, jakým sesvolává valná hromada, zveřejnit a oznámit informaci opřednostním právu, ve které bude uvedeno:- místo a dvoutýdenní... lhůta pro vykonávání přednostího práva,přičemž počátek běhu této lhůty bude akcionářům sdělendoporučeným dopisem,- počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii,- jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií velhůtě tří týdnů ode dne skončení lhůty pro úpis na zvláštní účetč.19-9220590277/0100 založený k tomu účelu u Komerční b... anky a.s.pobočky v Praze 4, Nuselská 94, přičemž variabilním symbolembude rodné číslo upisovatele, zobrazit více skrýt více
 • 13. září 1991 - 8. ledna 2002 : UNICA TECHNOLOGIES akcioněrnoe obšestvo - rusky
 • 13. září 1991 - 8. ledna 2002 : UNICA TECHNOLOGIES Aktiengesselschaft - německy
 • 13. září 1991 - 8. ledna 2002 : UNICA TECHNOLOGIES Incorporated - anglicky USA
 • 13. září 1991 - 8. ledna 2002 : Název společnosti:UNICA TECHNOLOGIES Company limited - anglicky
 • 13. září 1991 - 8. ledna 2002 : UNICA TECHNOLOGIES Société Anonyme - italsky
 • 13. září 1991 - 8. ledna 2002 : UNICA TECHNOLOGIES Sociedad Anonima - španělsky
 • 13. září 1991 - 26. října 1999 : Výkonný ředitel: ing. Pavel Choc, Rilská 3112, Praha 4.
 • 13. září 1991 - 2. února 1995 : Ze 100 % upsaného základního kapitálu bylo splaceno více než 30%.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů