Trendy

13 427 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 388 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

44 721 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 8.9.2011Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 14200

Historické adresy

13.9.1991 - 8.9.2011Praha 4, Novodvorská 82/803

41695381

DIČ

od 1.5.1993

CZ41695381

Datum vzniku

13. září 1991

Datová schránka

qnds4a6

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 911

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.7.2004

6 000 000 Kč

Historické jmění

30.4.2004 - 14.7.2004

2 000 000 Kč

8.12.1993 - 30.4.2004

1 000 000 Kč

16.4.1993 - 8.12.1993

1 000 000 Kč

17.2.1993 - 16.4.1993

310 000 Kč

13.9.1991 - 17.2.1993

190 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2107769353 / 2700

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 1.12.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Karlov 65, 468 44, Josefův Důl

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 19. listopadu 2015 : Na společnost UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost, IČ: 41695381, se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00, jako společnost nástupnickou, přešla rozdělením odštěpením slo Na společnost UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost, IČ: 41695381, se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00, jako společnost nástupnickou, přešla rozdělením odštěpením slo...učením část jmění společnosti Unica Investment, uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 24753203, se sídlem Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 4, jako společnosti rozdělované, uvedená v projektu rozdělení vyhotoveném dne 06.10.2015. zobrazit více skrýt více
 • 22. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. září 2011 : Část obchodního jmění společnosti UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost určená projektem rozdělení odštěpením sloučením přešla v důsledku rozdělení odštěpením na nástupnickou spole Část obchodního jmění společnosti UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost určená projektem rozdělení odštěpením sloučením přešla v důsledku rozdělení odštěpením na nástupnickou spole...čnost Unica Investment, uzavřený investiční fond, a.s., IČO: 247 53 203, se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 16587. Rozhodným dnem rozdělení byl 1.listopad 2010. zobrazit více skrýt více
 • 26. října 1999 : Výkonný ředitel: ing. Pavel Choc, Rilská 3182/4, Praha 4.
 • 13. září 1991 : Údaje o zřízení:Společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy zedne 20.8.1991, kterou bylo dohodnuto složení představenstva,dozorčí rady, byl určen revizor účtů a byly Údaje o zřízení:Společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy zedne 20.8.1991, kterou bylo dohodnuto složení představenstva,dozorčí rady, byl určen revizor účtů a byly ...schváleny stanovy.Jde o jednorázové založení společnosti dle § 25 zák.č. 104/1990Sb. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 31. srpna 2016 - 25. ledna 2017 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 29.08.2016. Valná hromada společnosti rozhodla a schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti UNICA TECHNOL... OGIES akciová společnost, se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 911 (dle jen "Společnost") se zvyšuje o částku 2.000.000,-Kč upsáním nových akcií v celkové souhrnné jmenovité hodnotě 2.000.000,-Kč.Upisování akcií nad částku navrhovanou zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod tuto částku se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie: počet: 20 kusů jmenovitá hodnota jedné nové akcie: 100.000,-Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: listinná emisní kurs jedné nové akcie: 100.000,-Kč Nové akcie s celkovou jmenovitou hodnotou ve výši 2.000.000,-Kč budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva na upisování akcií. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Akcionáři jsou oprávněni upisovat akcie s využitím přednostního práva. Stanoví se tato pravidla pro využití přednostního práva: a) Představenstvo Společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady zašle a současně zveřejní v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti oznámení se sdělením údajů pro uplatnění přednostního práva na úpis nových akcií ("oznámení"). b) Lhůta pro přednostní upsání akcií činí 2 týdny ode dne doručení oznámení. Oznámení bude obsahovat náležitosti podle ust. § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.). Přednostní právo lze uplatnit v sídle Společnosti ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti v téže lhůtě. c) K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností ve smyslu ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen "smlouva"). Akcionáři, který uplatní přednostní právo na úpis nových akcií, předloží nebo zašle návrh smlouvy o úpisu nových akcií představenstvo Společnosti. d) Akcionář je pak povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě 2 týdnů od doručení oznámení příslušnému akcionáři; není však povinen učinit tak dříve, než ve lhůtě 2 týdnů ode dne předložení nebo doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o úpisu nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby přednostní právo na úpis nových akcií neuplatnil. e) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty v druhém kole k upsání akcionářům Společnosti v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. f) Představenstvo Společnosti ve druhém kole ve lhůtě 10 dní ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva uveřejní na internetových stránkách Společnosti oznámení o možnosti upsání akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, se současným uvedením počtu neupsaných akcií. Akcionáři mohou projevit zájem upsat všechny takto neupsané akcie ve lhůtě 1 týdne ode dne uveřejnění oznámení představenstva dle předchozí věty, a to vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin na adrese Společnosti nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti doručeným v téže lhůtě. V případě, že některý z akcionářů neuplatní své přednostní právo na úpis akcií, platí, že akcie budou upsány ostatními akcionáři Společnosti, kteří o úpis akcií projevili zájem. g) K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností. Akcionáři, který projeví zájem o úpis nových akcií, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, předloží nebo zašle návrh smlouvy o úpisu nových akcií představenstvo Společnosti. Akcionář je pak povinen akceptovat návrh smlouvy a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě 1 týdne ode dne předložení nebo doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o úpisu nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem o úpis nových akcií, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, neprojevil. h) Akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva ani ve druhém kole upisování budou upsány dohodou akcionářů podle ust. § 491 zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.). Za každých završených 300.000,-Kč jejich podílu na základním kapitálu Společnosti mohou akcionáři upsat jednu novou akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, tedy akcionáři vlastnící akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč mohou upsat 1/3 nové akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, a to za každou jednu dosavadní akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Upisovatel je povinen splatit 95 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30 dnů ode dne upsání akcií příslušným akcionářem a zbylou část do 30 dnů od účinnosti rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, a to vše na zvláštní účet společnosti č. 2113348635/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 11. května 2004 - 2. února 2005 : Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl usnesením ze dne 24. března 2004, č.j. 13 Nc 15764/2004-5 ve věci exekuce oprávněného ČSAD Jindřichův Hradec a.s., se sídlem U Nádraží 694/2, Jind... řichův Hradec proti povinnému UNICA TECHNOLOGIES a.s., se sídlem Novodvorská 82/803, Praha 4 podle vykonatelného rozsudku Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 9. 5. 1999, č.j. 6 Cm 273/94 - 112, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 16,947.300,-Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinné.Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor: Mgr. Radek Karafiát, exekutorský úřad Jihlava se sídlem Královský Vršek 25, Jihlava. zobrazit více skrýt více
 • 11. května 2004 - 2. září 2004 : Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 24.3.2004- základní kapitál se zvyšuje z hodnoty 2 000 000,- Kč (dvamilionykorunčeských) na hodnotu 6 000 000,- Kč (šestmilionůkorunče... ských),- důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení finanční stability společnosti,- zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 800 ks (osmset kusů) akcií znějících na jméno v listinné podobě, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 5 000,- Kč (pěttisíckorunčeských),- všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými, tzn. že s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými,- emisní kurs se stanoví částkou 5 000,- Kč (pěttisíckorunčeských) za jednu akcii, emisní ážio nevznikne,- nepřipouští se upisování akcií nad stanovenou částku zvýšení základního kapitálu,- dosavadní akcionáři společnosti mají přednostní právno upsat nově vydávané akcie společnosti, přičemž na jednu dosavadní akcii lze upsat jednu novou akcii,- místem úpisu bude kancelář advokátky JUDr. Aleny Pospíšilové na adrese Praha 1, Na Perštýně 5,- lhůta pro vykonání přednostního práva potrvá dva týdny a nepočne však běžet dříve než ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku,- počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen dopisem předaným každému osobně proti potvrzení,- všechny nově vydávané akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci ing. Pavlu Chocovi, r.č.: 580831/0981, bytem Praha 4, Rilská 3182/4, místem úpisu bude kancelář advokátky JUDr. Aleny Pospíšilové na adrese Praha 1, Na Perštýně 5, lhůta pro úpis potrvá dva týdny a její počátek bude panu ing. Pavlu Chocovi oznámen dopisem předaným mu osobně proti potvrzení,- každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií ve lhůtě tří týdnů ode dne skončení lhůty pro úpis na zvláštní účet založený k tomu účelu u ČSOB, a.s., pobočka Praha 4, č. účtu: 189 438 726/0300 (variabilní symbol - rodné číslo upisovatele),- představenstvo společnosti je povinno stejným způsobem, jak se svolává valná hromada, zveřejnit informaci o přednostním právu, ve které bude uvedeno:- místo a dvoutýdenní lhůta pro vykonání přednostního práva, přičemž počátek běhu této lhůty bude akcionářům sdělen dopisem předaným osobně proti potvrzení,- počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii,- jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje z hodnoty 1 000 000,--Kč(jedenmilionkorunčeských) o částku 1 000 000,--Kč(jedenmilionkorunčeských) na novou hodnotu 2 000 000,--Kč(dvamilion... ykorunčeských), zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : upisování akcií nad stanovenou částku zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští,
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : emisní kurs se stanoví částkou 5 000,--Kč (pěttisíckorunčeských)za jednu akcii, emisní ážio nevznikne,
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými, tzn., že snimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi jižvydanými,
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : emisní kurs se stanoví částkou 5 000,--Kč (pěttisíckorunčeských)za jednu akcii, emisní ážio nevznikne,
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými, tzn., že snimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi jižvydanými,
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 200 ks(dvěstě kusů) akcií listinné podoby znějících na jméno, z nichžkaždá bude mít jmenovitou hodnotu 5 000,--Kč(pěttisíckorunče... ských) zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení finančnístability společnosti,
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 29.6.2001
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : představenstvo společnosti je povinno stejným způsobem, jakým sesvolává valná hromada, zveřejnit a oznámit informaci opřednostním právu, ve které bude uvedeno:- místo a dvoutýdenní... lhůta pro vykonávání přednostího práva,přičemž počátek běhu této lhůty bude akcionářům sdělendoporučeným dopisem,- počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii,- jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií velhůtě tří týdnů ode dne skončení lhůty pro úpis na zvláštní účetč.19-9220590277/0100 založený k tomu účelu u Komerční b... anky a.s.pobočky v Praze 4, Nuselská 94, přičemž variabilním symbolembude rodné číslo upisovatele, zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : všechny nově vydávané akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci panuIng. Pavlu Chocovi, r.č.580831/0981, bytem Praha 4, Rils... ká3182/4, místem úpisu bude kancelář advokátky paní JUDr. AlenyPospíšilové na adrese 110 00 Praha 1, Na Perštýně 5, lhůta proúpis potrvá dva týdny a její počátek bude panu Ing. PavluChocovi oznámen doporučeným dopisem, zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : lhůta pro vykonání přednostního práva potrvá dva týdny nepočnevšak běžet dříve než ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obch... odnímrejstříku, zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : místem úpisu bude kancelář advokátky paní JUDr. AlenyPospíšilové na adrese 110 00 Praha 1, Na Perštýně 5
 • 8. ledna 2002 - 30. dubna 2004 : dosavadní akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nověvydávané akcie společnosti, přičemž na jednu dosavadní akcii lzeupsat jednu novou akcii,
 • 13. září 1991 - 8. ledna 2002 : UNICA TECHNOLOGIES akcioněrnoe obšestvo - rusky
 • 13. září 1991 - 8. ledna 2002 : UNICA TECHNOLOGIES Incorporated - anglicky USA
 • 13. září 1991 - 8. ledna 2002 : Název společnosti:UNICA TECHNOLOGIES Company limited - anglicky
 • 13. září 1991 - 8. ledna 2002 : UNICA TECHNOLOGIES Sociedad Anonima - španělsky
 • 13. září 1991 - 8. ledna 2002 : UNICA TECHNOLOGIES Aktiengesselschaft - německy
 • 13. září 1991 - 8. ledna 2002 : UNICA TECHNOLOGIES Société Anonyme - italsky
 • 13. září 1991 - 26. října 1999 : Výkonný ředitel: ing. Pavel Choc, Rilská 3112, Praha 4.
 • 13. září 1991 - 2. února 1995 : Ze 100 % upsaného základního kapitálu bylo splaceno více než 30%.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů