Základní údaje

Historické adresy

12.7.2000 - 28.1.2002 Praha 8, Pobřežní 3
11.4.1995 - 12.7.2000 Praha 8, Thámova 20
16.12.1991 - 11.4.1995 Praha 7, Osadní 26, PSČ 17000

43873901

DIČ

Není plátce DPH

1.8.1998 - 28.1.2002

008-43873901

Datum vzniku

16. prosince 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

28. ledna 2002

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

28. ledna 2002

Historické názvy

9.9.1999 - 28.1.2002

Investiční fond Bohemia dopravy - Komenius a.s.

18.6.1996 - 9.9.1999

Komenius holding a.s.

23.11.1993 - 18.6.1996

Investiční fond Bohemia dopravy - Komenius, a.s.

16.12.1991 - 23.11.1993

IPF dopravy, spojů a souvisejícího průmyslu, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1099

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

17.1.1997 - 28.1.2002

448 207 500 Kč

18.6.1996 - 17.1.1997

167 070 500 Kč

23.11.1993 - 18.6.1996

334 141 000 Kč

16.12.1991 - 23.11.1993

100 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 28. ledna 2002 - 28. ledna 2002 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci tohoto usneseníz obchodního rejstříku.Právním důvodem výmazu je přeměna na otevřený podílový fond snázvem J&T Asset Management, investiční spo... lečnost a.s.,KOMENIUS - otevřený podílový fond.Rozhodnutí Komise pro cenné papíry podle § 35j odst.3zákona o investičních společnostech a investičních fondech, oodnětí povolení ke vzniku společnosti Investiční fond Bohemiadopravy - Komenius a.s. nabylo právní moci dne 12.11.2001. zobrazit více skrýt více
  • 9. září 1999 - 28. ledna 2002 : Změna obchodního jména z "Investiční fond Bohemia dopravy -Komenius, a.s." na "Komenius holding a.s." a předmětupodnikání společnosti (kolektivní investování podlezák.č.248/1992 Sb... .) na "koupě zboží za účelem jeho dalšíhoprodeje a prodej" a "činnost ekonomických a organizačníchporadců" byla do obchodního rejstříku zapsána dne 18.6.1996na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konanédne 3.5.1996. Toto usnesení mimořádné valné hromady v částitýkající se změny obchodního jména společnosti a předmětupodnikání bylo usnesením Krajského obchodního soudu v Praze zedne 7.12.1998 č.j. 54 Cm 279/98-119 prohlášeno za neplatné.Rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze bylo potvrzenorozhodnutím Vrchního soudu v Praze č.j. 7 Cmo 158/99-174 ze dne17.6.1999. Rozhodnutí nabyla právní moci 14.7.1999. Soud protouvedl zápis v obchodním rejstříku v části týkající se obchodníhojména společnosti a předmětu podnikání do původního stavu. zobrazit více skrýt více
  • 23. listopadu 1993 - 28. ledna 2002 : investičního fondu Bohemia, a.s.
  • 23. listopadu 1993 - 28. ledna 2002 : Rozhodnutím ministerstva financí čj. 102/67 035/1992 ze dne12. ledna 1993 byl vysloven souhlas se sloučením Investič-ního privatizačního fondu dopravy, spojů a souvisejícíhoprůmysl... u, a.s., Privatizačního fondu Československého pod-nikatelského centra (CBS), a.s. a Českotřebovského inves-tičního Sigmafondu, a.s.Rozhodnutím ministerstva financí čj. 101/28 531/1993 ze dne25. května 1993 byl vysloven souhlas se sloučením fondůIPF Dopravy, spojů a souvisejícího průmyslu, a.s., Prvníhovzájemného IPF, a.s., Společného trhu, IPF, a.s. a Komenia - zobrazit více skrýt více
  • 23. listopadu 1993 - 28. ledna 2002 : Změna stanov ze dne 23.11.1992, další změny stanov ze dne22.4.1993 a 2.7.1993.
  • 16. prosince 1991 - 28. ledna 2002 : Akciová společnost byla založena zakladatelským plánem25.11.1991. Zakladatel uskutečnil v souladu s § 25 zák.č.104/1991 Sb. jednorázové založení společnosti. Založil zaklada-telský... plán s tím, že schvá,lil stanovy společnosti, jmenovalčleny představenstva a dozorčí rady. Byl jmenován i ředitelspolečnosti. Ze 100 % upsaného kapitálu je ke dni 3.12.1991splaceno více než 30 %. Ke zřízení akciové společnosti byl dánsouhlas ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaciČR ze dne 27.11.1991 pod čj. 91/0368/20 zobrazit více skrýt více
  • 19. ledna 1996 - 18. června 1996 : Dne 27.9.1995 řádná valná hromada společnosti přijala úmyslsnížit základní jmění společnosti z částky 334 141 000,- Kč očástku 167 070 500,- Kč, tj. základní jmění po snížení by či... nilo167 070 500,- Kč. zobrazit více skrýt více
posunout dolů