Trendy

711 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

553 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

46 034 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

5.4.2005 - 3.1.2015 Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 15000
16.1.2004 - 5.4.2005 Praha 1, Senovážná čp.1254/4, PSČ 11000
28.11.2000 - 16.1.2004 Praha 8, Pobřežní 20/224
8.9.1997 - 28.11.2000 Praha 3, Žerotínova 38
2.12.1991 - 8.9.1997 Praha 1, Národní 11

43874444

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 17.7.2012

CZ43874444

Datum vzniku

2. prosince 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

3. ledna 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

3. ledna 2015

Historické názvy

9.1.2015 - 3.1.2015

Lidové noviny, a.s. v likvidaci

18.7.2011 - 3.1.2015

Lidové noviny, a.s. v likvidaci

6.4.2010 - 18.7.2011

Lidové noviny, a.s.

30.12.1991 - 6.4.2010

Lidové noviny, akciová společnost, Lidové noviny, a.s. (zkráceně)

2.12.1991 - 30.12.1991

LN, akciová společnost (zkráceně LN, a.s.)

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1034

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

3.8.2005 - 3.1.2015

225 000 000 Kč

9.2.2005 - 3.8.2005

225 000 000 Kč

8.5.2004 - 9.2.2005

75 000 000 Kč

20.3.1992 - 8.5.2004

15 000 000 Kč

2.12.1991 - 20.3.1992

140 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Historické provozovny

1.12.2004 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Karla Engliše 519/11, 150 00, Praha - Smíchov

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 3. ledna 2015 - 3. ledna 2015 : Ukončení likvidace.
 • 18. července 2011 - 3. ledna 2015 : Rozhodnutím valné hromady ze dne 21.6.2011 se společnost zrušuje s likvidací ke dni 1.7.2011.
 • 6. dubna 2010 - 3. ledna 2015 : Dne 31. prosince 2009 byla uzavřena mezi společností Lidové noviny, a.s. se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 43874444, jako prodávajícím, a společností MAFRA, ... a.s. se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351, jako kupujícím, smlouva o převodu podniku společnosti Lidové noviny, a.s. Převod podniku dle uvedené smlouvy nabyl účinnosti ke dni 31. prosince 2009. zobrazit více skrýt více
 • 17. června 1992 - 3. ledna 2015 : Na základě rozhodnutéí zakladatele a jediného akcionářeakciové společnosti Lidové noviny, a.s. Společnosti proLidové noviny o změně stanov a o jmenování dvou nových členůpředstaven... stva, učiněného dne 19.5.1992 formou notářskéhozápisu s odkazem na § 190 obchodního zákoníku, se součástístanov a.s. Lidové noviny stává dodatek č. 1 ze dne22.4.1992. zobrazit více skrýt více
 • 20. března 1992 - 3. ledna 2015 : Přijetí nových stanov dne 4.3.1992 formou notářského zápisu.
 • 2. prosince 1991 - 3. ledna 2015 : Základní kapitál byl složen zakladatelem ve 100% výši.
 • 2. prosince 1991 - 3. ledna 2015 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena jednorázově podlezakladatelského plánu ze dne 22.10.1991 jediného zakladateleSpolečnosti pro Lidové noviny, Václavské náměstí 47, P... raha 1.Zakladatel schválil stanovy, jmenoval členy dozorčí rady,revizora účtů a členy představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 12. srpna 2004 - 9. února 2005 : Řádná valná hromada společnosti Lidové noviny, a.s. (dále jen "Společnost") konaná dne 17. června 2004 schválila zvýšení základního kapitálu o částku 150.000.000,- Kč (slovy: stopa... desátmilionů korun českých) a to takto:Důvody zvýšení základního kapitálu: Zlepšení finanční situace společnosti a posílení vnitřních zdrojů financování společnosti. Způsob zvýšení základního kapitálu: Upsáním nových akcií peněžitými vklady s využitím přednostního práva akcionářů. Úpis akcií bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole má každý akcionář přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. Na jednu dosavadní akcii bude možno upsat s využitím přednostního práva až dvě nové akcie. Ve druhém kole budou akcie, které nebyly platně upsány v prvním kole, nabídnuty k úpisu pouze těm akcionářům Společnosti, kteří platně upsali akcie v prvním upisovacím kole s tím, že kterýkoliv z těchto akcionářů bude oprávněn upsat libovolné množství zbývajících dosud neupsaných akcií Společnosti. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál bude zvýšen z částky 75.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátpětmilionů korun českých) o částku 150.000.000,- Kč (slovy: stopadesátmilionů korun českých) na celkovou částku 225.000.000,- Kč (slovy: dvěstědvacetpětmilionů korun českých). Bližší specifikace nově vydávaných akcií: Druh akcií: kmenové. Podoba: listinné. Forma: na jméno. Počet: 15.000 kusů. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). Jmenovitá hodnota všech nově upisovaných akcií: 150.000.000,- Kč (slovy: stopadesátmilionů korun českých). Emisní kurs akcie 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). Emisní kurs akcií a ostatní výše uvedené údaje specifikující akcie budou stejné jak v případě upisování akcií s využitím přednostního práva (1.kolo), tak při upisování akcií bez využití přednostního práva (2.kolo). Pokud některý z akcionářů upíše v rámci zvyšování základního kapitálu Společnosti alespoň 500 kusů akcií, bude mu místo jednotlivých akcií vydána na každých 500 kusů takto upsaných akcií jedna hromadná akcie. Podmínky výměny hromadné akcie za jednotlivé akcie upravují stanovy Společnosti. Lhůta pro upsání akcií: V prvním kole bude možné upsat akcie s využitím přednostního práva podle § 204a Obchodního zákoníku. Lhůta pro upisování akcií bude 20 (dvacet) dnů a počne běžet 15. dnem po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu Společnosti (§ 203 odst. 4 Obchodního zákoníku) do obchodního rejstříku. Připadne-li den počátku běhu lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, začne běžet lhůta pro upisování akcií nejblíže následující pracovní den. Místem upisování bude sídlo společnosti (Praha 1, Senovážná čp. 1254/4, PSČ 110 00). Upisovat akcie bude možno po dobu běhu lhůty pro upisování každý pracovní den vždy od 9:00 do 16:00 hodin. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva doporučeným dopisem odeslaným před počátkem běhu lhůty na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Akcie, které nebudou v prvním kole upsány s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole nabídnuty předem určeným zájemcům, tj. pouze těm akcionářům Společnosti, kteří platně upsali akcie v prvním upisovacím kole s tím, že kterýkoliv z těchto akcionářů bude oprávněn upsat libovolné množství zbývajících dosud neupsaných akcií Společnosti. Lhůta pro upisování akcií ve druhém kole bude 20 (dvacet) dnů a počne běžet 50.dnem po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu Společnosti (§ 203 odst. 4 Obchodního zákoníku) do obchodního rejstříku. Připadne-li den počátku běhu lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, začne běžet lhůta pro upisování akcií nejblíže následující pracovní den. Místem upisování bude sídlo společnosti (Praha 1, Senovážná čp.1254/4, PSČ 110 00). Upisovat akcie bude možno po dobu běhu lhůty pro upisování každý pracovní den vždy od 9:00 do 16:00 hodin. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií doporučeným dopisem odeslaným před počátkem běhu lhůty na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen v penězích ve výši 95% jmenovité hodnoty upsaných akcií na zvláštní účet Společnosti č.ú. 1278761060/2700 vedený u HVB Bank Czech Republik a.s. nejpozději do 9 měsíců ode dne jejich upsání. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií ve výši 5% jmenovité hodnoty upsaných akcií musí být splacena v penězích do jednoho roku ode dne jejich upsání, a to na účet č. 1278761060/2700 vedený u HVB Bank Czech Republik a.s. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 16. ledna 2004 - 8. května 2004 : Mimořádná valná hromada společnosti Lidové noviny a.s. konaná dne 26.září 2002 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti o 60.000.000,-Kč (slovy: šedesátmilionů korun český... ch) s následujícím důvodem a způsobem:Důvody: Zlepšení finanční situace společnosti.Způsob: Upsání nových akcií peněžitými vklady ve 2 kolech.1.kolo - každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. Na jednu dosavadní akcii bude možno upsat s využitím přednostního práva až 4 nové akcie.2. kolo - upisují se akcie, které nebyly upsány v prvním kole, tyto zbylé (neupsané) akcie budou v plném rozsahu nabídnuty k úpisu obchodní společnosti PRESSINVEST a.s. se sídlem Praha 4,Olbrachtova čp.1980, PSČ 140 02, identifikační číslo 43002331, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1624.Rozsah: 60.000.000,-Kč (slovy: šedesátmilionů korun českých) Akcie: druh kmenové, podoba listinné, forma na jméno, počet 6.000 kusů, jmenovitá hodnota 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii, emisní kurs 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých) na akcii.Lhůty pro upisování: 1. kolo - Akcie bude možno upsat s využitím přednostního práva podle § 204a ObchZ ve lhůtě 15 dnů počínaje 7. dnem poté, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu Společnosti (usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu), tj. mezi 7. až 21. dnem (včetně) ode dne, kdy nabude právní moci uvedené usnesení soudu. Místem upisování bude sídlo společnosti. Akcionářům bude v 1. kole upisování akcií oznámen počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva doporučeným dopisem, zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. 2. kolo - Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva (1.kolo), budou v plném rozsahu nabídnuty k úpisu obchodní společnosti PRESSINVEST a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova čp.1980, PSČ 140 02, identifikační číslo 43002331, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soud em v Praze, oddíl B, vložka 1624, úpis bude možný v období mezi 27. a 40. dnem (včetně) ode dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu Společnosti (usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu).Společnost poskytne společnosti PRESSINVEST a.s. k upsání akcií v 2. kole lhůtu alespoň 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, návrh smlouvy doručí Společnost společnosti PRESSINVEST a.s. na adresu Na příkopě 988/31 k rukám pánů Clemense Bauera a Dietera Reichela, členů představenstva PRESSINVEST a.s., k uzavření smlouvy (k upsání) dojde na území České republiky.Emisní kurs bude splatný v penězích, v plné výši, do 15 dnů ode dne upsání, a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu, který bude za tímto účelem zřízen. Upisování na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nebude připouštět. Účet u banky zřízený pro splacení emisního kursu akcií je určen takto: číslo účtu 1278761044/2700, vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s. zobrazit více skrýt více
posunout dolů