Základní údaje

Historické adresy

17.6.1994 - 26.4.2006 Praha 1, Opletalova 33/960, PSČ 11000
20.12.1991 - 17.6.1994 Praha 1, Na příkopě 14

43875408

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

20. prosince 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

26. dubna 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

26. dubna 2006

Historické názvy

9.9.2004 - 26.4.2006

investAGe, a.s.investiční společnost v likvidaci

27.6.1995 - 9.9.2004

investAGe, a.s.investiční společnost

20.12.1991 - 27.6.1995

investAGe, akciová společnost

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1133

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

25.11.1999 - 26.4.2006

20 000 000 Kč

15.12.1995 - 25.11.1999

10 000 000 Kč

15.5.1995 - 15.12.1995

6 000 000 Kč

21.3.1994 - 15.5.1995

5 500 000 Kč

20.12.1991 - 21.3.1994

5 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 26. dubna 2006 - 26. dubna 2006 : Obchodní firma investAGe, a.s.investiční společnost v likvidaci se sídlem Praha 1, Opletalova 33/960, PSČ 110 00, identifikační číslo 438 75 408 se ke dni nabytí právní moci tohoto... usnesení vymazává z obchodního rejstříku a oddíl, B, vložka číslo 1133 se uzavírá. Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 20. prosince 1991 - 26. dubna 2006 : Údaje o zřízení:Investiční společnost investAGe,a.s. byla založena zaklada-telskou smlouvou ze dne 24.10.1991. Zakladatelé uskutečniliv souladu s ust.§ 25 zákona o akciových společ... nostech jednorázové založení společnosti. Uzavřeli zakladatelskou smlouvus tím,že schválili stanovy,jmenovali členy představenstva,dozorčí radu a revizora účtů. zobrazit více skrýt více
  • 31. března 1999 - 25. listopadu 1999 : Řádná valná hromada společnosti konaná dne 2.11.1998 rozhodlao zvýšení základního jmění společnosti peněžitými vklady zdosavadní výše 10.000.000,- Kč o 10.000.000,- Kč na hodnotu20... .000.000,- Kč, a to vydáním 2.000 ks nových kmenových akciíspolečnosti o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Nově vydané akciespolečnosti budou znít na jméno a budou dematerializované.Emisní kurs nových akcií bude odpovídat jejich jmenovitéhodnotě. Nové akcie společnosti budou nabídnuty k upsání nazákladě veřejné výzvy k upisování akcií při vyloučenípřednostního práva stávajících akcionářů, lhůta k jejich upsáníbude činit 90 dní ode dne zveřejnění zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku, a končíupsáním akcií představujících navrhovanou výši základníhojmění, přičemž nekončí dříve než uplynutím 14-ti dnů. 30% zhodnoty emisního kursu upsaných akcií je splatných na účet č.83133/0300 vedený u ČSOB,a.s., a to ve lhůtě 30 dní, počínajednem následujícím po upsání.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšeného základníhojmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
  • 20. prosince 1995 - 31. března 1999 : Z navýšeného základního jmění společnosti bylo ke dni 15.12.1995splaceno jmění ve výši 1 204 000 Kč.
  • 20. prosince 1991 - 31. března 1999 : Podíl ČSOB 3 750tis.Kčs,podíl imAGe 1,a.s. 1 250tis.Kčs.
  • 20. prosince 1991 - 20. prosince 1995 : Ze 100% základního kapitálu je splaceno k 24.10.1991 40%.
  • 20. prosince 1991 - 20. prosince 1991 : Ze 100% základního kapitálu je splaceno k 24.19.1991 40%.
  • 20. prosince 1991 - 20. prosince 1991 : Údaje o zřízení:Investiční společnost investAGe,a.s. byla založena zakladatelskousmlouvou ze dne 24.10.1991. Zakladatelé uskutečnili v souladus ust. §25 zákona o akciových společno... stech jednorázové založeníspolečnosti. Uzavřeli zakladatelskou smlouvu s tím, že schválilistanovy, jmenovali členy představenstva, dozorčí radu a revizoraúčtů. zobrazit více skrýt více
  • 20. prosince 1991 - 20. prosince 1991 : Podíl ČSOB 3 750 tis. Kčs, podíl imAGe 1,a.s. 1 250 tis. Kčs.
posunout dolů