399 530 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

4.2.2005 - 30.6.2008 Liberec 9, V Horkách 67, PSČ 46007
5.2.2003 - 4.2.2005 Hlinsko, Poličská 444, PSČ 53916
12.8.1993 - 5.2.2003 Praha 3, Husitská 50, PSČ 13000
19.12.1991 - 12.8.1993 Praha 3, Jeronýmova 10, PSČ 13000

44264658

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 30.6.2008

CZ44264658

Datum vzniku

19. prosince 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. června 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. června 2008

Historické názvy

14.6.2004 - 30.6.2008

PLASTKOV MR a.s.

26.1.1998 - 14.6.2004

ETA - TRADING a.s.

29.6.1994 - 26.1.1998

ETA-VELO, a. s.

19.12.1991 - 29.6.1994

VELOSPOL, a. s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1183

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

3.6.2006 - 30.6.2008

105 000 000 Kč

4.2.2005 - 3.6.2006

154 550 000 Kč

3.5.2004 - 4.2.2005

104 550 000 Kč

5.2.2003 - 3.5.2004

32 390 000 Kč

16.8.2001 - 5.2.2003

7 390 000 Kč

24.5.2000 - 16.8.2001

38 390 000 Kč

5.2.1996 - 24.5.2000

19 390 000 Kč

29.6.1994 - 5.2.1996

10 390 000 Kč

19.12.1991 - 29.6.1994

1 830 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. června 2008 - 30. června 2008 : Společnost PLASTKOV MR a.s. zanikla bez likvidace v důsledku fúze splynutím se společností Heligones s.r.o., se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, IČ 276 35 040, zapsanou ... v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120438 do nově založené nástupnické společnosti PLASTKOV MR a.s., se sídlem v Horkách 67/6, Liberec IX - Janův Důl, PSČ 460 07 Liberec 7, IČ: 286 62 580. zobrazit více skrýt více
  • 15. prosince 2004 - 4. února 2005 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 30.11.2004:a) Základní kapitál společnosti PLASTKOV MR a. s. se zvyšuje o částku padesát milionů korun česk... ých (50.000.000,--Kč) tedy z částky jedno sto čtyři miliony pět set padesát tisíc korun českých (104.550.000,--Kč) na částku jedno sto padesát čtyři miliony pět set padesát tisíc korun českých (154.550.000,--Kč).b) Zvýšení základního kapitálu se připouští upsáním nových akcií. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.c) Upisováno bude pět tisíc (5000) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné (1) akcie ve výši deset tisíc korun českých (10.000,--Kč) a emisním kursem jedné (1) akcie ve výši deset tisíc šest set osmdesát dva korun českých a dvacet haléřů (10.682,20,--Kč), z čehož šest set osmdesát dva korun českých a dvacet haléřů (682,20,--Kč) tvoří emisní ážio.d) Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem, jediným akcionářem společnosti panem Markem Rybářem, r.č. 680117/1872, bytem Liberec XVII, Kateřinky, Buková 187.e) Akcie budou upsány v sídle společnosti v Hlinsku, Poličská 444, ve lhůtě dvou týdnů od doručení písemného oznámení o zahájení lhůty jedinému akcionáři panu Marku Rybářovi. Upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.f) Emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, neboť tento způsob splacení emisního kurzu je v důležitém zájmu společnosti vzhledem ke stejnému předmětu podnikání, a tedy možnosti hospodářského využití předmětu nepeněžitého vkladu pro rozšíření společnosti. Emisní kurs akcií bude splacen vkladem části podniku Marek Rybář - PLASTKOV, Divize 1 - PLASTY, jež je tvořena samostatnou organizační jednotkou podnikatele, konkrétně souborem hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání podnikatele Marka Rybáře, r.č. 680117/1872, sloužících k provozování podnikatelské činnosti, spočívající ve zpracování plastových materiálů na výrobky a polotovary, především výrobním areálem nacházejícím se na adrese Liberec 9, V Horkách 67, PSČ 46007.g) Určuje se hodnota nepeněžitého vkladu části podniku dle znaleckého posudku č. 1003/04 ze dne 14.10.2004 zpracovaného znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o., částkou padesát tři milionů čtyři sta jedenáct tisíc korun českých (53.411.000,--Kč). Za tento nepeněžitý vklad bude vkladateli vydáno pět tisíc (5000) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podbě, o jmenovité hodnotě jedné (1) akcie deset tisíc korun českých (10.000,--Kč) a o emisním kursu jedné (1) akcie ve výši deset tisíc šest set osmdesát dva korun českých a dvacet haléřů (10.682,20,--Kč). Rozdíl mezi součtem jmenovitých hodnot akcií a úhrným emisním kursem, tj. částka ve výši tři miliony čtyři sta jedenáct korun českých (3.411.000,--Kč) tvoří emisní ážio.h) Smlouva o vkladu části podniku Marek Rybář - PLASTKOV, Divize 1 - PLASTY bude uzavřena v sídle společnosti v Hlinsku, Poličská 444, do dvou týdnů od předložení jejího návrhu společností panu Marku Rybářovi. Společnost je povinna předložit smlouvu do 14 dnů od upsání akcií. Smlouva o vkladu nabývá účinnosti dnem předání části podniku, přičemž účinnost je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O předání části podniku bude sepsán zápis o převzetí. zobrazit více skrýt více
  • 11. března 2004 - 24. června 2004 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 23.12.2003:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 32.390.000,- Kč na částku 104.550.000,- Kč, ... tedy o částku 72.160.000,- Kč.b) Zvýšení základního kapitálu se připouští upsáním nových akcií. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.c) Upisováno bude 7.216 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii. Nově upisované akcie nebudou registrované. Převoditelnost nově upsaných akcií není omezena.d) Emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí 10.000,- Kč.e) Všechny akcie budou upsány podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a § 204a odst. 1 s využitím přednostního práva jediným akcionářem společnosti, tj. ETA a. s., Poličská 444, 539 16 Hlinsko, IČ: 00010341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. B, vl. 95. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč může být upsáno 2,227 nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie.f) Akcie budou upsány v sídle společnosti Poličská 444, 539 16 Hlinsko, ve lhůtě 2 týdnů od rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Tato lhůta a místo je i lhůtou a místem pro vykonání přednostního práva. Upisování je vázáno na odkládací podmínku, jíž je podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tímto je jedinému akcionáři oznámen počátek lhůty pro upisování a pro vykonání přednostního práva.g) V případě, že jediný akcionář nevyužije přednostního práva k upsání akcií, budou všechny akcie nabídnuty určitému zájemci - dosavadnímu jedninému akcionáři, společnosti ETA a. s., Poličská 444, 539 16 Hlinsko, IČ: 00010341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. B, vl. 95 (dále jen zájemce). Ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva se vylučují.h) Bez využití přednostního práva může zájemce upsat akcie v sídle společnosti ve lhůtě 2 týdnů ode dne, ve kterém mu bude společností doručena písemná informace o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Písemnou informaci a návrh smlouvy musí společnost zájemci doporučit nejpozději do 5 pracovních dnů od zániku přednostního práva na upsání akcií, nejdříve však po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jedniného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.i) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Splacení emisního kursu se uskuteční se souhlasem jediného akcionáře podle § 59 odst. 8 a § 163 odst. 3 obchodního zákoníku výhradně započtením odpovídající částí pohledávky jediného akcionáře, tj. společnosti ETA a. s., za společností ETA-TRADING a. s., proti pohledávce společnosti ETA-TRADING a. s. na splacení emisního kursu. Pohledávka ETA a. s. vznikla z titulu Smlouvy o úvěru uzavřené dne 12.12.2002 mezi ETA a. s. jako věřitelem a ETA-TRADING a. s. jako dlužníkem, kdy byla dlužníkovi poskytnuta částka 68.400.000,- Kč, sjednána úroková sazba ve výši 9,80% p. a. z dlužné částky a splatnost 31.12.2003. Pohledávka společnosti ETA a. s. bude započtena ke dni 31.12.2003 ve výši 72.160.000,- Kč. Smlouva o úvěru tvoří přílohu notářského zápisu.j) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou následující:Započtení bude provedeno na základě písemné smouvy o započtení uzavřené mezi jediným akcionářem, tj. ETA a. s., a společnosti ETA-TRADING a. s. Ve smlouvě musí být přesně definována pohledávka, která je předmětem započtení proti pohledávce ETA-TRADING a. s. na splacení emisního kursu. Návrh smlouvy o započtení pohledávky bude představenstvem předložen jedinému akcionáři jako upisovateli bezprostředně po upsání akcií. Smlouva musí být uzavřena do 2 týdnů od předložení jejího návrhu. Podledávka společnosti a její povinnost ke splacení emisního kursu zaniká okamžikem, kdy se započítávané pohledávky střetnou. Schvaluje se v souladu s § 204b obchodního zákoníku vydání poukázek na akcie, které budou nově upsány. Poukázky budou představenstvem vydány jedinému akcionáři jako upisovateli po úplném splacení emisního kursu nově upsaných akcií a před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstř íku . Poukázky na akcie budou vydány v listinné podobě na doručitele. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schvaluje, že s jednou poukázkou na akcie jsou spojena práva vyplývající ze všech 7.216 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč upsaných jediným akconářem. Tato jedna poukázka se vydá jedinému akcionáři jako upisovateli ke všem jejím upsaným akciím. Při výměně poukázek na akcie, resp. jedné poukázky na akcie, postupuje představenstvo přiměřeně podle § 209 odst. 4 a § 214 obchodního zákoníku. Lhůta pro výměnu poukázky na akcie za akcie činí 60 dnů od doručení výzvy. Bude-li majitel poukázek na akcie, resp. poukázky na akcie, společnosti znám, zašle mu spolčnost výzvu k výměně na adresu sídla, resp. bydliště. Není-li majitel pokázek na akcie, resp. poukázky na akcie, znám, uveřejní představenstvo výzvu v deníku Lidové noviny určeném pro tento případ v e st a no vách. Lhůta k výměně pak počíná běžet od uveřejnění výzvy. zobrazit více skrýt více
  • 15. září 2000 - 24. června 2004 : Rozhodnutím jediného akcionáře, tj. ETA a.s., se snižujezákladní jmění společnosti z dosavadní částky 38.390.000,- Kč očástku 31.000.000,- Kč, tedy na částku 7.390.000,- Kč, z důvo... duvypořádání ztráty majetku společnosti. Snížení bude provedenovzetím 3.100 kusů akcií série D čísla 1 až 1.900, série C čísla1 až 900 a série B čísla 557 až 856 z oběhu.Následně bude na základě rozhodnutí jediného akcionáře provedenozvýšení základního jmění společnosti z částky 7.390.000,- Kč načástku 32.390.000,- Kč, tj. o částku 25.000.000,- Kč, výlučněpeněžitým vkladem, vydáním 2.500 kusů nových akcií na jméno vlistinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.Upisování nad stanovenou částku zvýšení, to je 25,000.000,- Kčse nepřipouští. Určuje se , že akcie, které nebudou upsány svyužitím přednostního práva budou všechny upsány akcionáři nazákladě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Místem kupisování akcií se určuje sídlo společnosti. Lhůta pro upisováníakcií se stanovuje na dobu čtrnácti dnů po nabytí právní mociusnesení o povolení zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku, a to pro upsání s využitím přednostníhopráva nebo na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku.Emisní kurs akcií se rovná jejich nominální hodnotě. Upisovateléjsou povinni splatit akcie v plné výši nejpozději do třiceti dnůode dne upsání na účet společnosti číslo 655090/5100. zobrazit více skrýt více
  • 19. prosince 1991 - 24. června 2004 : Údaje o zřízení.Akciová společnost byla založena usnesenímustavující valné hromady ze dne 26.9.1991.Ustanovující valná hromada schválila stanovyakciové společosti, zvolila představ... enstvo,dozorčí radu a revizora účtů.Ze 100% upsaného základního kapitálu bylosplaceno více než 30% v penězích. zobrazit více skrýt více
  • 3. prosince 1999 - 24. května 2000 : Dne 8.10.1999 se konala mimořádná valná hromada ETA - TRADINGa.s.. Usnesením této mimořádné valné hromady bylo rozhodnuto ozvýšení základního jmění společnosti o 19.000.000,- Kč.Up... isování akcií nad částku zvýšení základního jmění , tj.19.000.000,- Kč se nepřipouští.- Počet upisovaných akcií činí 1900 ks.Jmenovitá hodnota jedné akcie činí 10.000,- Kč.Druh akcií - kmenové.Forma akcií - akcie znějící na jméno.Podoba akcií - listinné akcie.- Přednostní právo na upisování akcií se nepoužije a všemakcionářům se odejímá v celém rozsahu pro všechny upisovanéakcie.- Akcie v množství odpovídajícím zvýšenému základnímu jmění, tj.1900 ks budou upsány na základě dohody akcionářů učiněné podleust. § 205 obchodního zákoníku.- Lhůta pro upisování akcií počíná běžet zápisem usnesení ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a končíuplynutím 14-tého dne.Emisní kurs upisovaných akcií činí 10.000,- Kč za jednu akcii,tj. 100% jmenovité hodnoty.Místo úpisu akcií je sídlo společnosti.- Emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit velhůtě 14 dní od úpisu akcií, a to na účet č. 655090/5100 vedenýu IPB a.s., pobočka Praha 3.Nepeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do14-ti dnů od úpisu akcií.- Upisování akcií bude provedeno ve výši 8.025.060,- Kčsplacením nepeněžitého vkladu nemovitostí, které jsou oceněnyznaleckými posudky soudních znalců pí Jindry Humpolcové, bytemRataje 1463, Hlinsko č. 64744/99 ze dne 5.9.1999 v celkové výši8.028.060,- Kč a p. Františka Fialy, bytem Jiráskova 467,Hlinsko, č. 2435/69/99 ze dne 4.9.1999 v celkové výši8.200.000,- Kč.Peněžitý vklad ve výši 10.971.940,- Kč bude splacen na účet č.655090/5100, vedený u IPB a.s., pobočka Praha 3.Nepeněžitý vklad musí být předán nejpozději do 14-ti dnů odúpisu akcií předsedovi představenstva v sídle společnosti. Opředání nepeněžitého vkladu musí být sepsán předávací protokol aprohlášení podle ust. § 60 odst. 1. obch. zák.Peněžitý vklad musí být předán na účet společnosti č.655090/5100, vedený u IPB a.s., pobočka Praha 3 do 14-ti dnů odúpisu akcií. zobrazit více skrýt více
  • 29. června 1994 - 5. února 1996 : ke dni zápisu změny bylo splaceno navýšené základní jmění z30%.
posunout dolů