Trendy

55 039 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 388 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

48 074 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 31.10.2016 č.p. 82, 463 62 Lázně Libverda

Historické adresy

8.10.2005 - 31.10.2016 Lázně Libverda 82, PSČ 46362
13.4.2001 - 8.10.2005 Lázně Libverda 82, PSČ 46264
1.5.1992 - 13.4.2001 Lázně Libverda

44569505

DIČ

od 1.1.1993

CZ44569505

Datová schránka

xigews2

Historické názvy

1.5.1992 - 18.6.2002

Lázně Libverda a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 208

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.3.2012

6 385 300 Kč

Historické jmění

11.12.1997 - 15.3.2012

63 853 000 Kč

4.8.1997 - 11.12.1997

63 853 000 Kč

1.5.1992 - 4.8.1997

63 853 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Frýdlant

Bankovní účty

zvěřejněno 5.8.2017

2967004 / 2700

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 14.7.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 463 62, Lázně Libverda 2

... více provozoven (celkem 13) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 19. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 26. srpna 2011 : Dne 27.6.2011 valná hromada společnosti rozhodla takto:1) Základní kapitál společnosti se snižuje postupem dle ust. § 213a obchodního zákoníku z dosavadní výše 63.853.000,- Kč (šed Dne 27.6.2011 valná hromada společnosti rozhodla takto:1) Základní kapitál společnosti se snižuje postupem dle ust. § 213a obchodního zákoníku z dosavadní výše 63.853.000,- Kč (šed...esát tři milionů osm set padesát tři tisíc korun českých) o částku 57.467.700,- Kč (padesát sedm milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc sedm set korun českých) na novou výši 6.385.300,- Kč (šest milionů tři sta osmdesát pět tisíc tři sta korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty všech 63.853 ks (šedesát tři tisíc osmi set padesáti tří kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každé z nich, na novou jmenovitou hodnotu 100,- Kč (jedno sto korun českých) každé z nich.2) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je uvedení jeho výše do souladu s hospodářskými výsledky společnosti.3) Částka, o kterou se sníží základní kapitál, bude převedena na účet ostatních závazků společnosti a vyplacena akcionářům společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 11. prosince 1997 : Práva a povinnosti spojené s touto akcií bude akcionářvykonávat prostřednictvím svého zmocněnce, ministerstva zdra-votnictví ČR. Zvláštní práva, která jsou s touto akcií spoje-na, Práva a povinnosti spojené s touto akcií bude akcionářvykonávat prostřednictvím svého zmocněnce, ministerstva zdra-votnictví ČR. Zvláštní práva, která jsou s touto akcií spoje-na,... končí převodem akcie na jiného akcionáře, který nebudesvá práva vykonávat prostřednictvím MZ ČR, anebo uplynutímlhůty deseti let od okamžiku jejího vydání:a) akcionář má rozhodovací právo při změně a úpravě základ-ního předmětu činnosti, kterým je poskytování léčebné péče zobrazit více skrýt více
 • 11. září 1995 : b) akcionář má právo veta při jednáních o prodejích nemovi-tostí a pozemků společnosti, které jsou vymezeny v sezna-mu nemovitostí odsouhlaseném MZ ČR,c) akcionář má rozhodovací p b) akcionář má právo veta při jednáních o prodejích nemovi-tostí a pozemků společnosti, které jsou vymezeny v sezna-mu nemovitostí odsouhlaseném MZ ČR,c) akcionář má rozhodovací p...rávo při stanovení počtu léčeb-ných příležitostí pro jmenovité léčebné programy AIM,d) akcionář má právo veta při jednání o změně stanov týkají-cích se práv spojených s těmito akciemi. zobrazit více skrýt více
 • 7. září 1994 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, která jepředstavována cenou vkládaného hmotného a dalšího majet-ku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, která jepředstavována cenou vkládaného hmotného a dalšího majet-ku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje... obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Státní léčebné lázně, Teplice, láz.léčebna Libverda. zobrazit více skrýt více
 • 7. září 1994 : Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze l, Gor Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze l, Gor...kého náměstí32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. srpna 2014 - 11. prosince 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 19. srpna 2014 - 11. prosince 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 11. září 1995 - 11. prosince 1997 : Z akcií znějících na jméno je 1 akcie, akcií k níž sevážou zvláštní práva (zlatá akcie).Práva a povinnosti spojené s touto akcií bude akcionářvykonávat prostřednictvím svého zmocn... ěnce, ministerstva zdra-votnictví ČR. Zvláštní práva, která jsou s touto akcií spoje-na, končí převodem akcie na jiného akcionáře, který nebudesvá práva vykonávat prostřednictvím MZ ČR, anebo uplynutímlhůty deseti let od okamžiku jejího vydání:a) akcionář má rozhodovací právo při změně a úpravě základ-ního předmětu činnosti, kterým je poskytování léčebné péče zobrazit více skrýt více
 • 11. září 1995 - 11. prosince 1997 : 51081 akcií veřejně obchodovatelných znějících na majiteleve jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč
 • 3. dubna 1995 - 11. září 1995 : Jednání jménem společnosti:Za společnost podepisují buď společně všichni členové před-stavenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a je-den člen představenstva nebo samosta... tně jeden člen předsta-venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti čiotisku razítka společnosti připojí svůj podpis. zobrazit více skrýt více
 • 7. září 1994 - 11. září 1995 : 14.048 ks akcií - na jméno s omezenou převoditelností
 • 7. září 1994 - 11. září 1995 : Z akcií znějících na jméno, je 1.277 akcií akciemi, knímž se váží zvláštní práva.
 • 7. září 1994 - 11. září 1995 : 49.805 ks akcií - veřejně obchodovatelných, znějícíchna majitele
 • 7. září 1994 - 11. září 1995 : Akcie jsou rozděleny následovně:
 • 7. září 1994 - 11. září 1995 : Základní jmění společnosti je rozděleno na 63.853 akcií,každá jmenovité hodnoty 1.000,-Kč
 • 7. září 1994 - 3. dubna 1995 : Jednání jménem společnosti:Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem apřed jinými orgány v celém rozsahu představenstva, a tobuď společně všichni členové představenstva,... nebo samostatnějeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvempísemně pověřen. zobrazit více skrýt více
 • 7. září 1994 - 3. dubna 1995 : Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačníma podpisovým řádem společnosti. Podepisování za společnostse uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové předsta-ven... stva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jedenčlen představenstva, který k tomu byl představenstvempísemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti, čiotisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 7. září 1994 : Základní jmění společnosti činí 63 853 OOO,-kčs (slovy:šedesáttřimiliónůosmsetpadesáttřitisíce). Zakladatel splatil lOO%základního jmění společnosti, která je představována cenouvk... ládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelskélistině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schválenémprivatizačním projektu státního podniku Státní léčebné lázně,Teplice, láz. léčebna Libverda.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 47 89O akcií namajitele po l OOO,-Kčs jmenovité hodnoty a na l5 963 akcií najméno po l OOO,-Kčs jmenovité hodnoty, z nichž je l 277 akciívybaveno zvláštním oprávněním. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 7. září 1994 : Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § l72 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze l, Gor... kého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 3 zák. č.92/l99l Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne23.4. l992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 7. září 1994 : Dozorčí rada společnosti:Jaroslav Havránek, bytem Lázně Libverda l8l,Josef Pöschl, bytem Lázně Libverda 52,Jaroslav Škaloud, bytem Lázně Libverda l7,MUDr. Zdeněk Kopal, bytem Nábře... ží 285, Raspenava,Milan Filip, bytem U schodů 4, Teplice. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 7. září 1994 : Jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představ... enstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatnějeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvempísemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otiskurazítka společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů