Trendy

435 229 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

30 343 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

309 919 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 26.6.2001 Vilémov u Šluknova 103, PSČ 40780

Historické adresy

31.12.1997 - 26.6.2001 Vilémov u Šluknova, PSČ 40780
1.5.1992 - 31.12.1997 Vilémov u Šluknova

44569599

DIČ

od 1.1.1993

CZ44569599

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

suyvtb5

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 215

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.4.2015

35 175 693 Kč

Historické jmění

19.5.2004 - 17.4.2015

154 959 000 Kč

29.12.1999 - 19.5.2004

165 219 000 Kč

15.10.1998 - 29.12.1999

311 669 000 Kč

6.2.1995 - 15.10.1998

205 886 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Rumburk

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

602431 / 0100

Provozovny

od 6.9.1993

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 407 80, Vilémov 103

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. prosince 2014 : Valná hromada dne 19.11.2014 přijala usnesení tohoto obsahu: Valná hromada akciové společnosti STAP a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti STAP a.s. o částku ve v Valná hromada dne 19.11.2014 přijala usnesení tohoto obsahu: Valná hromada akciové společnosti STAP a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti STAP a.s. o částku ve v...ýši 119.783.307,- Kč ze stávající výše základního kapitálu 154.959.000,- Kč na novou výši základního kapitálu ve výši 35.175.693,- Kč. a) Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je rozhodnutí akcionářů společnosti, pro které není výše základního kapitálu v úrovni více jak 150.000.000,- Kč nijak podstatná či nadále ekonomicky efektivní. Dle názoru akcionářů společnosti pro obchodní partnery společnosti ani pro její věřitele není nijak podstatná výše základního kapitálu, neboť hodnota společnosti jako takové tkví ve zcela jiném typu majetku. Rovněž z hlediska financujících bank je snížení základního kapitálu bez jakýchkoli problémů možné. Účelem snížení základního kapitálu je dosažení vyšší efektivity a přínosnosti hospodaření s prostředky, které akcionáři díky snížení základního kapitálu získají. Finanční prostředky mohou být distribuovány do zcela jiných fondů, resp. účtů, společnosti, než je základní kapitál. b) Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: Základní kapitál společnosti bude snížen o částku ve výši 119.783.307,- Kč ze stávající výše základního kapitálu ve výši 154.959.000,- Kč na novou výši základního kapitálu ve výši 35.175.693,- Kč. Základní kapitál společnosti bude snížen formou poměrného snížení jmenovité hodnoty všech akcií emitovaných společností takto: Hromadná akcie č. 1, nahrazující kmenové akcie č. 1-55 (celkem 55 kusů), s původní jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč na jednu kmenovou akcii, tj. celkem 55.000.000,- Kč za hromadnou akcii č. 1, snižuje svojí jmenovitou hodnotu na částku 12.485.000,- Kč, tj. na jednu kmenovou akcii č. 1-55 bude po snížení základního kapitálu připadat částka 227.000,- Kč. Hromadná akcie č. 2, nahrazující kmenové akcie č. 56-143 (celkem 88 kusů), s původní jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč na jednu kmenovou akcii, tj. celkem 88.000.000,- Kč za hromadnou akcii č. 2, snižuje svojí jmenovitou hodnotu na částku 19.976.000,- Kč, tj. na jednu kmenovou akcii č. 56-143 bude po snížení základního kapitálu připadat částka 227.000,- Kč. Hromadná akcie č. 3, nahrazující kmenové akcie č. 1-4421 (celkem 4421 kusů), s původní jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč na jednu kmenovou akcii, tj. celkem 4.421.000,- Kč za hromadnou akcii č. 4, snižuje svojí jmenovitou hodnotu na částku 1.003.567,- Kč, tj. na jednu kmenovou akcii č. 1-4421 bude po snížení základního kapitálu připadat částka 227,- Kč. Hromadná akcie č. 4, nahrazující kmenové akcie č. 4422-11960 (celkem 7538 kusů), s původní jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč na jednu kmenovou akcii, tj. celkem 7.538.000,- Kč za hromadnou akcii č. 4, snižuje svojí jmenovitou hodnotu na částku 1.711.126,- Kč, tj. na jednu kmenovou akcii č. 4422-11960 bude po snížení základního kapitálu připadat částka 227,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno jejich výměnou za nové akcie, které budou obsahovat novou jmenovitou hodnotu akcií v souladu se schváleným snížením základního kapitálu společnosti. c) Způsob jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka ve výši 119.783.307,- Kč bude postupně vyplacena akcionářům společnosti, a to ve lhůtě do 12 (dvanácti) let od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku, avšak za předpokladu, že tím nebude ohrožena likvidita společnosti. d) Lhůta pro předložení akcií: Za účelem výměny akcií se akcionářům stanoví lhůta 60 (šedesát) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že akcionáři budou k předložení akcií vyzváni společností doporučeným dopisem. zobrazit více skrýt více
 • 22. května 2014 : Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích) jako celku, a to v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 záko Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích) jako celku, a to v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 záko...na o obchodních korporacích. zobrazit více skrýt více
 • 2. dubna 2014 : Společnost STAP a.s. se na základě projektu převodu jmění na společníka sepsaného ve formě notářského zápisu č. NZ 30/2014 dne 18.02.2014, stala nástupnickou společností a převzala Společnost STAP a.s. se na základě projektu převodu jmění na společníka sepsaného ve formě notářského zápisu č. NZ 30/2014 dne 18.02.2014, stala nástupnickou společností a převzala... veškeré obchodní jmění zanikající společnosti " R A S O P " veřejná obchodní společnost. Společnost " R A S O P " veřejná obchodní společnost byla zušena bez likvidace s převodem jmění na nástupnickou společnost STAP a.s., to vše s účinností ke dni provedení zápisu přeměny do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 2013 : Společnost STAP a.s. se na základě projektu fúze sloučením se společností Filafest ITT a.s., zpracovaného ke dni 31.10.2013, stala nástupnickou společností a převzala veškeré obcho Společnost STAP a.s. se na základě projektu fúze sloučením se společností Filafest ITT a.s., zpracovaného ke dni 31.10.2013, stala nástupnickou společností a převzala veškeré obcho...dní jmění zanikající společnosti Filafest ITT a.s. Společnost Filafest ITT a.s. byla zušena bez likvidace s přechodem jmění na nástupnickou společnost STAP a.s., to vše s účinností ke dni provedení zápisu přeměny do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 15. října 1998 : Valná hromada ze dne 30.6.1998 schválila projekt sloučení STAP,a.s. a STAP-INVEST, a.s. a rozhodla o sloučení coby nástupnickéspolečnosti v souladu se schváleným projektem sloučení Valná hromada ze dne 30.6.1998 schválila projekt sloučení STAP,a.s. a STAP-INVEST, a.s. a rozhodla o sloučení coby nástupnickéspolečnosti v souladu se schváleným projektem sloučení... s tím, žena nástupnickou společnost přechází veškerý majetek, pohledávky,práva a závazky zanikající společnosti a to dnem provedenízápisu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 6. září 2005 - 19. července 2013 : Valná hromada konaná dne 31. srpna 2005 přijala rozhodnutí tohoto znění:"Rozhodnutí o přechodu akcií emitovaných společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionář... e ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku"a) určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti je společnost MANST, s.r.o., se sídlem Vilémov u Šluknova 128, PSČ 407 70, IČ: 62245066 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu C., vložka 8373, (dále jen "hlavní akcionář"). Vlastnictví akcií bylo hlavním akcionářem doloženo předložením:- 143 ks listinných akcií na majitele, série A, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000 Kč emitenta STAP a.s., pořadová čísla 000001-000050, 000201-000293;- 1 896 ks listinných akcií na majitele, série B, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč emitenta STAP a.s., pořadová čísla 000001-000085, 000133-000167, 000249-000258, 000706-000712, 002136-002144, 002261-002330, 002526-002560, 002968-002988, 002989-003016, 003831-003852, 003915-003944, 003955-003981, 016001-016500, 017001-017500, 018001-018500, 018653-018669;- čestného prohlášení společnosti MANST, s.r.o., že je vlastníkem výše uvedených listinných akcií emitenta STAP a.s., kterými je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti STAP a.s. ve výši 93,506 %.Z uvedeného vyplývá, že společnost MANST, s.r.o. je vlastníkem kmenových akcií společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 144 896 000 Kč, což představuje podíl 93,506 % základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.b) přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionářeValná hromada společnosti schvaluje, aby všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přešly za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost MANST, s.r.o., se sídlem Vilémov u Šluknova 128, PSČ 407 70, IČ: 62245066. K přechodu účastnických cenných papírů společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "datum přechodu akcií").c) výše protiplnění a závěry znaleckého posudkuPo přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši:- 831 000 Kč za každou kmenovou akcii společnosti série A v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč,- 831 Kč za každou kmenovou akcii společnosti série B v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč.Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 050803 ze dne 3. srpna 2005 vypracovaného znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 57202, dále jen "znalec". Znalec při stanovení výše protiplnění použil metodu DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno.d) způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplněníDosavadní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) mohou požádat o výplatu protiplnění osobně v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, ve lhůtě ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hod.Dosavadní akcionáři, kteří mají v držení listinné akcie tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při podání žádosti o výplatu protiplnění. GAUDEA a.s. vyhotoví protokol o přijetí žádosti o výplatu protiplnění s uvedením způsobu výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou) a příp. o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení akcií. Protiplnění může být poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při předložení akcií, pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5 000 Kč.Dosavadní akcionáři mohou účastnické cenné papíry předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., kdy k zaslaným účastnickým papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Podpis dosavadního akcionáře na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese akcionář.Protiplnění bude po přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu nejpozději však do dvou měsíců poté, kdy bude přijata žádost daného akcionáře o výplatu protiplnění a budou splněny podmínky podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkající se předložení účastnických cenných papírů společnosti daného akcionáře.Osobou oprávněnou k výplatě protiplnění bude vždy vlastník daných akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi vlastníkem a zástavním věřitelem určuje jinak). zobrazit více skrýt více
 • 15. října 1998 - 19. července 2013 : Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gor... kého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2003 - 19. května 2004 : Valná hromada dne 10.6. 2003 rozhodla o návrhu na snížení základního kapitálu společnosti s tímto obsahem:1. Základní kapitál společnosti se snižuje ze 165.219 tis. Kč na částku 1... 54.959 tis. Kč, tedy o částku 10.260 tis.Kč.2. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost vlastní svoje akcie, které nehodlá prodata plně o jejich hodnotu sníží základní kapitál. Částka, o kterou bude snížen základní kapitál, bude zaúčtovánaproti vlastním akciím vedeným na účtu 252 v aktivech společnosti. Tyto akcie budou následně zlikvidoványsešrotováním.3. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím z oběhu akcií, které vlastní sama společnost. Jedná se o 10ks akcií s milionovou hodnotou a 260 ks akcií s tisícovou hodnotou. Akcie budou zničeny sešrotováním. 4. Snížením základního kapitálu, jak je uvedeno v bodě 1., nedojde ke snížení pod stanovenou minimální hranici. 5. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek. zobrazit více skrýt více
 • 8. července 1999 - 29. prosince 1999 : Valná hromada dne 31.5.1999 rozhodla o návrhu na sníženízákladního jmění společnosti tak, že- základní jmění společnosti se snižuje ze 311.669.000,- Kčna částku 165.219.000,- Kč, t... edy o částku 146.450.000,- Kč,- důvodem snížení základního jmění je skutečnost, že společnostpo sloučení se společností Stap-Invest a.s., vlastní své akcie,které nehodlá prodat a plně o jejich hodnotu sníží základníjmění,- snížení základního jmění bude provedeno vzetím z oběhu akcií,které vlastní sama společnost a akcie budou zničenysešrotováním. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 1998 - 15. října 1998 : Valná hromada dne 4.3.1998 schválila změnu stanov společnosti.
 • 31. prosince 1997 - 15. října 1998 : Valná hromada dne 13.8.1997 schválila nové znění stanov.
 • 8. dubna 1997 - 15. října 1998 : Rozsah splacení základního jmění: 100 %
 • 6. února 1995 - 15. října 1998 : Akcie jsou zaknihovány ve Středisku cenných papírů ČR.
 • 1. května 1992 - 15. října 1998 : Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gor... kého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne21.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 2. prosince 1996 - 31. prosince 1997 : Valná hromada dne 13. 8. 1996 schválila změnu stanovspolečnosti.
 • 28. května 1993 - 31. prosince 1997 : Valná hromada dne 27.4.1993 schválila nové stanovy akciovéspolečnosti.
 • 28. května 1993 - 31. prosince 1997 : Valná hromada dne 3.11.1992 rozhodla o změně stanov akciovéspolečnosti v čl.6, čl.8, čl.28 a čl.36 odst.2.
 • 28. května 1993 - 31. prosince 1997 : Valná hromada dne 17.12.1992 rozhodla o změně stanov akciovéspolečnosti v čl.15. odst.1.
 • 8. listopadu 1993 - 22. září 1995 : Ing. Marcela H e j d o v á , bytem Jizerská 8, Jablonec nadNisou
 • 8. listopadu 1993 - 6. února 1995 : Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kteráje představována cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje... obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku STAP, výroba stuh, s.p. zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 1993 - 6. února 1995 : Základní jmění společnosti činí 205 886 000,-- Kčs /slovy:dvěstěpětmilionůosmsetosmdesátšesttisíc/.
 • 8. listopadu 1993 - 6. února 1995 : Toto základní jmění je rozděleno na 189 415 akcií na majite-le po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty a na 16 471 akcií najméno po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty, přičemž z nich je10 294 ... akcií po 1 000,-- Kč zaměstnaneckých. zobrazit více skrýt více
 • 28. května 1993 - 8. listopadu 1993 : Ing. Marcela H e j d o v á , bytem Jizerská 8, Jablonec nadNisou
 • 28. května 1993 - 8. listopadu 1993 : Ing. Bohumír Z á h o r k a , bytem Velký Šenov 77
 • 28. května 1993 - 8. listopadu 1993 : Marie C u l k o v á , bytem Brigádnická 389, Třemošnice
 • 1. května 1992 - 8. listopadu 1993 : Základní jmění společnosti činí 205 886 000,- Kčs (slovy:dvěstěpětmilionůosmsetosmdesátšesttisíc). Zakladatel splatil 100%základního jmění společnosti, které je představování cenou... vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelskélistině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schválenémprivatizačním projektu státního podniku STAP, výroba stuh, s.p..Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 189 415 akcií namajitele po 1000,- Kčs jmenovité hodnoty a na 16 471 akcií najméno po 1000,- Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 8. listopadu 1993 : Jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představ... enstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatnějeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvempísemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otiskurazítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 28. května 1993 : Dozorčí rada společnosti:Ing. Lothar W e i h s , bytem Mikulášovice 361,Ing. Petr K o u s a l , bytem Praha 4, Ješetická 1191 aIng. Bohumír Z á h o r k a , bytem Velký Šenov 77.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů