Trendy

94 248 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

103 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

93 982 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

1.11.2014 - 31.7.2015 č.p. 149, 463 53 Rynoltice
3.2.2000 - 1.11.2014 Rynoltice čp. 149, PSČ 46355
1.5.1992 - 3.2.2000 Rynoltice

44569785

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 30.7.2015

CZ44569785

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. července 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. července 2015

Datová schránka

hwqd9fv

Historické názvy

15.6.1993 - 31.7.2015

GESTA a.s. Rynoltice

1.5.1992 - 15.6.1993

GESTA a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 223

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

3.2.2000 - 31.7.2015

62 475 000 Kč

15.6.1993 - 3.2.2000

62 475 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Liberce

Historické provozovny

3.2.1997 - 5.3.2010

lokalita - Lužice

... více provozoven (celkem 20) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 31. července 2015 - 31. července 2015 : V důsledku fúze sloučením obchodních společností GESTA a.s. Rynoltice, IČ: 44569785, se sídlem č.p. 149, 463 53 Rynoltice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ú... stí nad Labem, oddíl B, vložka 223, dále jen "zanikající společnost GESTA a.s. Rynoltice" a BAUXEN spol. s r.o., IČ: 25995766, se sídlem Rovná 200, Březhrad, 503 32 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19005 , dále jen "zanikající společnost BAUXEN spol. s r.o.", jako společností zanikajících, a obchodní společnosti Purum s.r.o., IČ: 62414402, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Národní 961/25, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31916, dále jen "nástupnická společnost Purum s.r.o.", jako společnosti nástupnické, zanikly zanikající společnosti GESTA a.s. Rynoltice a BAUXEN spol. s r.o. a jejich jmění přešlo na nástupnickou společnost Purum s.r.o. Rozhodným dnem přeměny je 1.1.2015. zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 2014 - 31. července 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 20. září 2013 - 31. července 2015 : Společnost PURUM KRAFT a.s., IČ 278 63 468, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Národní 961/25, PSČ 110 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, o... ddíl B, vložka 11605 (dále případně jen „Hlavní akcionář“), která je hlavním akcionářem společnosti GESTA a.s. Rynoltice, se sídlem Rynoltice čp. 149, PSČ 463 55, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 223 (dále také jen „Společnost“) osvědčila potvrzením schovatele o úschově cenných papírů ze dne 4.7.2013, že vlastní akcie vydané Společností a s nimiž je spojen 99,04% podíl na hlasovacích právech Společnosti, konkrétně pak 61.875 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Valná hromada schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností, vlastněným akcionáři Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické práva k akciím vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen „Den přechodu“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za jimi vlastněné akcie Společnosti protiplnění ve výši 749,- Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 238-33/2013 ze dne 12.6.2013 vypracovaný společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., IČ 246 64 651, se sídlem Jakubská 2, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164462, znalcem v oboru ekonomika (dále jen „znalec“), podle kterého znalec považuje za reálnou tržní hodnotu 1 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě Společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč částku ve výši 749,- Kč. Dosavadní vlastníci akcií případně zástavní věřitelé uvedení v § 183l odst. 4 obchodního zákoníku předloží akcie Společnosti do 30 dnů ode Dne přechodu, a to v sídle Společnosti v pracovní dny od 8:00 do 10:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. Akcie, které nebudou předloženy do jednoho měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené Společností podle § 183l odst. 6 obchodního zákoníku, prohlásí představenstvo za neplatné postupem podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od předání akcií Společnosti. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil společnost PPF banka a.s., IČ 471 16 129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834.Způsob výplaty spolu s údaji potřebnými pro výplatu protiplnění je třeba oznámit při předání účastnických cenných papírů Společnosti. V případě, kdy částka plnění poskytovaná oprávněné osobě bude vyšší než 15 000 EUR, musí být platba protiplnění provedena v souladu se zákonem č.254/2004 Sb. v platném znění bezhotovostním převodem ve prospěch účtu oprávněné osoby, tj. je vyloučena platba v hotovosti, příp. peněžní poukázkou. V případě, že oprávněná osoba při úkonech spojených s výplatou protiplnění bude zastoupena, předloží zástupce písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 24. ledna 1994 - 31. července 2015 : Valná hromada dne 25.8.1993 rozhodla o změně článků 10odst. 2, 14 odst. 3i, 15 odst. 3, 20 odst. 2, 27 odst. 2,29, 34 odst. 1, 45 odst. 1,2.
 • 15. června 1993 - 31. července 2015 : Valná hromada dne 18.2.1993 rozhodla o změně stanov akciovéspolečnosti v čl. 1, čl. 2, čl. 5, čl. 6, čl. 9, čl. 14odst. 3, čl. 15 odst. 1.
 • 1. května 1992 - 31. července 2015 : Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majtku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gork... ého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku Československý uranový průmyslStráž pod Ralskem, o.z. GESTA.V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylorozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členůpředstavenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 24. ledna 1994 - 19. února 1996 : Emil Horáček, bytem 5. května 1920, Česká Lípa
 • 24. ledna 1994 - 19. února 1996 : Ing. Stanislav Hnělička, bytem Na pískovně 667, Liberec 14
 • 24. ledna 1994 - 19. února 1996 : Ing. Luděk Businský, bytem Hrnčířská 7, Ústí nad Labem
 • 1. května 1992 - 24. ledna 1994 : Dozorčí rada společnosti:MUDr. Josef K u b í n e k , bytem Rynoltice 121,Štěpán B i t t n e r , bytem Liberec 6, Gagarinova 873 aPetr K r a u s , bytem Liberec 10, Jáchymovská 2... 63. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 15. června 1993 : Základní jmění společnosti činí 53 145 000,- Kčs (slovy:padesáttřimilionůstočtyřicetpěttisíc korun). Zakladatelsplatil 100% základního jmění společnosti, které je představovánoceno... u vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného vzakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo veschváleném privatizačním projektu státního podniku Československýuranový průmysl Stráž pod Ralskem, o.z. GESTA.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 53 145 akcií namajitele po 1000,- Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
posunout dolů