Základní údaje

Historické adresy

5.10.2002 - 1.7.2008 Most, Moskevská l/l4, PSČ 43401
1.5.1992 - 5.10.2002 Most, Moskevská l/l4

44569891

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 30.6.2008

CZ44569891

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. července 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2008

Historické názvy

1.5.1992 - 1.7.2008

SHD - KOMES a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 251

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

5.10.2002 - 1.7.2008

363 146 000 Kč

22.2.1996 - 5.10.2002

363 146 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. července 2008 - 1. července 2008 : SHD-KOMES a.s., se sídlem Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 01, IČO 445 69 891, se vymazává z obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem ke dni uvedeném v usnesení soudu o p... ovolení zápisu rozdělení společnosti dle ust. § 69 odst. 4 obchodního zákoníku, z důvodu jejího zrušení bez likvidace s přechodem jmění na nástupnickou společnost SD-KOMES a.s., se sídlem Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 01 a nástupnickou společnost HOTELY SRNÍ, a.s., se sídlem Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 01. Společnost zanikla s přechodem jmění na nástupnickou společnost SD-KOMES a.s., se sídlem Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 01 a na nástupnickou společnost HOTELY SRNÍ, a.s., se sídlem Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 01, na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 9.5.2008. O této skutečnosti byl sepsán notářský zápis Mgr. Alenou Zahradníkovou, notářkou v Mostě, N 69/2008, NZ 63/2008. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 1. července 2008 : Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § l72 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze l, Gor... kého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 3. zák. č.92/l99l Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne24.4.l992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 2. října 2001 - 5. října 2002 : Valná hromada konaná dne 1. června 2001 schválila změny stanovakciové společnosti a jejich nové úplné znění je založeno vrejstříkovém spise.
 • 2. října 1997 - 5. října 2002 : Řádná valná hromada dne 27.6.1997 schválila změny stanov akciovéspolečnosti a jejich nové úplné znění.
 • 4. října 1996 - 5. října 2002 : Valná hromada konaná dne 31.5.1996 schválila změny stanovakciové společnosti a jejich nové úplné znění je založeno vrejstříkovém spise.
 • 22. února 1996 - 5. října 2002 : Valná hromada konaná dne 26.5.1995 schválila změny stanovakciové společnosti. Jejich nové znění je založeno vrejstříkovém spise.
 • 20. prosince 1994 - 5. října 2002 : Valná hromada dne 30.9.1994 schválila změnu stanov čl. 9,11, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 27, 36, 37, 47 se vypuští, 49.
 • 17. srpna 1994 - 5. října 2002 : Valná hromada notářským zápisem ze dne 5.11.1993 schválilazměnu stanov v čl. 8, 9, 10, 13, 14, 28a.
 • 31. ledna 1994 - 5. října 2002 : Valná hromada a.s. dne 29.7.1993 schválila změnu stanov a.s.
 • 1. května 1993 - 5. října 2002 : Valná hromada dne ll.2.1993 schválila změny stanov a.s. včl. 4. čl. 8, čl. 14 a doplnění čl. 28a.
 • 1. února 1993 - 22. února 1996 : Základní jmění společnosti: 363 146 000,- Kč.Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:363 146 akcií na majitele po 1000,- Kč jmenovité hodnoty.
 • 31. ledna 1994 - 20. prosince 1994 : Václav N o v á k, bytem Majakovského 2031, Praha 4-Chodov
 • 31. ledna 1994 - 20. prosince 1994 : Ing. Erhard K o t z, bytem Teplice, Kašparova 2275
 • 1. května 1992 - 31. ledna 1994 : Dozorčí rada společnosti:Josef Smolík, bytem Lužice l23,Ing. Zdeněk Štumpf, bytem Praha 4, Pertoldova 33l2,Ing. Erhard Kotz, bytem Teplice, Kašparova 2275.
 • 1. května 1992 - 31. ledna 1994 : Jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představ... enstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatnějeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvempísemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otiskurazítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 1. února 1993 : Základní jmění společnosti činí 355 3l3 OOO,-Kčs. (slovy:třistapadesátpětmilionůtřistatřinácttisíc). Zakladatelsplatil lOO% základního jmění společnosti, které je představovánoceno... u vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného vzakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo veschváleném privatizačním projektu státního podniku SHD - KOMES,s.p.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 355 3l3 akcií namajitele po l OOO,-Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
posunout dolů