Základní údaje

Historické adresy

1.5.1992 - 30.9.2001 Štětí, Litoměřická 272

44569939

DIČ

Není plátce DPH

1.2.1993 - 30.9.2001

198-44569939

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. září 2001

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. září 2001

Historické názvy

1.9.2000 - 30.9.2001

Frantschach Pulp & Paper a.s.

17.11.1997 - 1.9.2000

AssiDomän Sepap a.s.

1.5.1992 - 17.11.1997

SEPAP, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 230

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

31.8.1995 - 30.9.2001

3 427 168 000 Kč

1.12.1992 - 31.8.1995

2 762 168 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 30. září 2001 - 30. září 2001 : Vymazává se ke dni 30. září 2001 obchodní společnost FrantschachPulp & Paper a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272,identifikační číslo 44 56 99 39 z důvodu zániku převodem jměnína... společnost Frantschach Pulp & Paper Czech a.s., se sídlemLitoměřická 272, Štětí, PSČ 411 08, identifikační číslo 26 1615 16.Právní důvod výmazu: Převod jmění na společníka dle § 69b obch. zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 4. září 1998 - 30. září 2001 : Řádná valná hromada společnosti konaná dne 27.3.1998 rozhodla ozrušení veřejné obchodovatelnosti kmenových akcií na majiteleISIN-CS 0005012954.
 • 27. února 1997 - 30. září 2001 : Rozsah splacení základního jmění: 100 %
 • 18. prosince 1995 - 30. září 2001 : S akciovou společností se sloučila společnost SEPAP Štětí, a.s.se sídlem ve Štětí, Litoměřická 272, IČO: 46712071 (Rg. B 307)jejíž všechen majetek a závazky předcházejí podle § 69 ... odst. 3obch. zák. na společnost SEPAP, a.s., a to ke dni 31.8.1995. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 1992 - 30. září 2001 : Valná hromada konaná dne 27.8.1992 schválila změny a doplňkystanov a.s.
 • 1. května 1992 - 30. září 2001 : Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § l72 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze l, Gor... kého náměstí 32., na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 3 zák. č.92/l99l Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne28. dubna l992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 1995 - 18. prosince 1995 : S akciovou společností se sloučila společnost SEPAP Štětía.s. se sídlem ve Štětí, Litoměřická 272, identifikačníčíslo: 46712071 (Rg. B 307), jejíž všechen majetek a závaz-ky přec... hází podle § 69 odst. 3 obch. zákona na společnostSEPAP a.s.. zobrazit více skrýt více
 • 11. září 1993 - 31. srpna 1995 : Doc. Ing. Josef J e t t m a r , CSc.,bytem: Nad Palatou č.3, Praha 5
 • 11. září 1993 - 31. srpna 1995 : Ing. Markéta P o v e j š i l o v á ,bytem: Bohuňova 1342, Praha 4
 • 8. března 1994 - 7. prosince 1994 : Jednání jménem společnosti: Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech před-stavenstvo společnosti jako její statutární orgán. V rozsahusvého zmocnění představenstvem za... stupuje společnost a jednájejím jménem předseda představenstva nebo místopředsedapředstavenstva samostatně anebo kterýkoliv člen představen-stva a pracovníci společnosti v rozsahu stanoveném zmocně-ním představenstvem nebo organizačními předpisy. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytiště-nému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí podpis : zobrazit více skrýt více
 • 8. března 1994 - 7. prosince 1994 : - předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva současně nebo dva členové představenstva současně ve věcech, které přísluší rozhodovat předsta- venstvu-... pracovníci společnosti v rozsahu stanoveném organizačními předpisy zobrazit více skrýt více
 • 11. září 1993 - 7. prosince 1994 : Ing. Jiří D o s t á l e k ,bytem: Lidická 528, Štětí
 • 1. května 1992 - 8. března 1994 : Jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představ... enstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 1992 - 11. září 1993 : Ing. Ctimír K a l a , bytem Štětí, Mánesova 637Ing. Jiří D o s t á l e k , bytem Stětí, Lidická 528Prof. Ing. František K o v á ř , bytem Praha 3, Koněvova 22Zdeněk B a k a l a... , bytem Praha 1, Anenské nám. 1. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 11. září 1993 : Dozorčí rada společnosti:Ing. Miloslav Šlapal, bytem Roudnice nad Labem, Jungmannova 666,MUDr. Jan Grebler, bytem Štětí, Mánesova 632,JUDr. Pavel Prchal, bytem Mělník, Nad pivovare... m 3Oll. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 1. prosince 1992 : Základní jmění společnosti činí 2 68O 437 OOO,-Kčs (slovy:dvěmiliardy šestsetosmdesátmilionů čtyřistatřicetsedmtisíc korunčeskoslovenských).Zakladatel splatil lOO% základního jmění... společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuSeveročeské papírny Štětí.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 2 626 828 akciína majitele po l OOO,-Kčs jmenovité hodnoty a 53 6O9 akcií najméno po l OOO,-Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
posunout dolů