Základní údaje

Historické adresy

3.8.2006 - 19.3.2007 Praha 7, Ortenovo nám. 22, PSČ 17000
20.9.1994 - 3.8.2006 Praha 7, Ortenovo nám. 22, PSČ 170
20.12.1991 - 20.9.1994 Praha 2, Na Rybníčku 18, PSČ 12000

44794495

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 19.3.2007

CZ44794495

Datum vzniku

20. prosince 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

19. března 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

19. března 2007

Historické názvy

20.12.1991 - 19.3.2007

MORÁVEK, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1131

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.7.2000 - 19.3.2007

8 900 000 Kč

2.12.1999 - 19.7.2000

89 000 000 Kč

23.4.1993 - 2.12.1999

89 000 000 Kč

24.6.1992 - 23.4.1993

84 000 000 Kč

20.12.1991 - 24.6.1992

42 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 19. března 2007 - 19. března 2007 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku. Společnost zanikla bez likvidace fúzí sloučením s nástupnickou společnosti CFR & associates a.s., se s... ídlem Praha 1, Václavské nám. 45/818, PSČ: 110 00, IČ: 264 26 048, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6992. zobrazit více skrýt více
  • 2. prosince 1999 - 19. března 2007 : Valná hromada společnosti konaná dne 22. listopadu 1999 rozhodlao snížení základního jmění následujícím způsobem:a) základní jmění se snižuje z částky 89,000.000,- Kč na8,900.000,-... Kč, tedy o částku 80,100.000,- Kč.b) Důvodem snížení základního jmění je trvalé snižovánínávratnosti investic v oboru, který je hlavním předmětempodnikání společnosti. Nepředpokládají se další investičníaktivity. Společnost se bude koncentrovat na maximálnízhodnocení dokončené investice - hotelu Alta, pro jehožprovozování postačuje základní jmění v podstatně redukovanémobjemu.c) Snížení základního jmění se provádí snížením jmenovitéhodnoty akcií ve smyslu ust. § 213a obchodního zákoníku, a to zjmenovité hodnoty 500.000,- Kč na 50.000,- Kč.d) Akcionáři jsou povinni předložit akcie k vyznačení nové(snížené) jmenovité hodnoty ve lhůtě tří měsíců poté, kdy budev Obchodním věstníku zveřejněna výzva k jejich předložení.Představenstvo zveřejní v Obchodním věstníku výzvu k předloženíakcií k vyznačení nové (snížené) jmenovité hodnoty bezzbytečného odkladu po zápisu snížené výše základního jmění doobchodního rejstříku.e) Rozdíl mezi stávající jmenovitou hodnotou akcie a jmenovitouhodnotou akcie po snížení bude v plné výši vyplacen společnostíakcionářům.Část rozdílu mezi stávající jmenovitou hodnotou akcie ajmenovitou hodnotou akcie po snížení bude vyplácena každoročně,ve výši dle rozhodnutí představenstva, v závislosti na stavufinanční hotovosti společnosti, a to jen tehdy, budou-li splněnyveškeré závazky společnosti vyplývající z úvěrové smlouvy abude-li výhled splácení neméně na další splátková období takovouvýplatu umožňovat. Rozhodnutí o výši vyplácené částky na jednuakcii bude uveřejňováno na úřední desce společnosti v jejímsídle, a to od rozhodnutí představenstva do konce kalendářníhoroku, v němž takové rozhodnutí bylo učiněno.Částky, na které dle rozhodnutí představenstva má držitel akcie(akcií) v daném roce nárok, budou zásadně poukazoványbezhotovostně na účet držitele. Pokud z jakéhokoli důvodunebude tento bezhotovostní převod možný, deponuje společnostpříslušnou částku a vyplatí ji akcionáři na požádání kdykolipoté. Z deponované částky však takovému akcionáři nepříslušíúrok.Celý rozdíl mezi stávající jmenovitou hodnotou akcie ajmenovitou hodnotou akcie po snížení bude vyplacen akcionářůmnejpozději do konce desátého kalendářního roku následujícího poroce, v němž bude toto snížení základního jmění zapsáno doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 20. prosince 1991 - 19. března 2007 : Akciová společnost byla založena jednorázově dle ust. § 25zák. 104/90 Sb., zakladatelským pláýnem bylo určenosložení představenstva, dozorčí rady, jmenování revizoři účtů aschválen... y stanovy. zobrazit více skrýt více
  • 20. prosince 1991 - 2. prosince 1999 : Ze 100 % upsaného akciového kapitálu bylo splaceno více než30 %
posunout dolů