Trendy

944 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

13 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

20 829 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 6.6.2014 Poděbradská 777/9a, Vysočany, 190 00 Praha 9

Historické adresy

31.12.1991 - 6.6.2014 Praha 4, Kupeckého 832, PSČ 14000

44796757

DIČ

Není plátce DPH

29.9.2004 - 28.3.2017

CZ44796757

Datum vzniku

31. prosince 1991

Datová schránka

qxueg6q

Historické názvy

3.2.2009 - 17.4.2009

SAPOK a.s.

31.12.1991 - 3.2.2009

SAPOK v.o.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: A 5777

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.8.2010

10 000 000 Kč

Historické jmění

3.2.2009 - 6.8.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 6. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 6. června 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 6. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 3. února 2009 : Společnost změnila svoji právní formu z původní formy veřejná obchodní společnost na formu akciová společnost.

Historické ostatní skutečnosti

  • 29. června 2010 - 6. srpna 2010 : Valná hromada konaná dne 20.5.2010 rozhodla o následujícím zvýšení základního kapitálu.Základní kapitál společnosti se zvýší v souladu s ust. § 203 obchodního zákoníku nepeněžitými... vklady akcionářů z částky2 000 000,- Kč na částku 10 000 000,- Kč. Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela splacen. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné nabídky, a to nepeněžitými vklady v celkové částce8 000 000.- Kč, aby bylo upsáno celkem 160 kusů nových kmenových akcií ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 50 000,- Kč, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady. S nově upisovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Navrhuje se, aby emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč činil100 000,- Kč s tím, že bude tvořen součtem její jmenovité hodnoty a emisního ážia ve výši 50 000,- Kč. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií bude celkem 8 000 000,- Kč a bude roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. S ohledem na skutečnost, že zvýšení základního kapitálu má být provedeno nepeněžitými vklady, je ze zákona vyloučeno přednostní právo akcionářů na upisování akcií na zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti předloží valné hromadě písemnou zprávu, ve které budou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitými vklady.Emisní kurs akcií se splácí dále uvedenými nepeněžitými vklady předem určených zájemců:Předmět nepeněžitého vkladu Václava Pokorného:Jedna ideální polovina těchto nemovitostí:Zemědělské stavby na p.p.č. st. 294/9, st. 294/5, st. 294/6, st. 294/7, st. 294/11, st. 294/13, st. 294/8, st. 294/10, st. 294/12, st. 294/14, kat. úz. Radomyšl, LV 809Zemědělské stavby na p.p.č. st. 198, kat. úz. Čejetice, LV 768Zemědělské stavby na p.p.č. st. 199/1, st. 199/2, st. 199/3, kat. úz. Čejetice, LV 768Zemědělské stavby na p.p.č. st. 200/1, st. 200/2, kat. úz. Čejetice, LV 768Zemědělské stavby na p.p.č. st. 201, kat. úz. Čejetice, LV 768Zemědělské stavby na p.p.č. st. 202/1, st. 202/2, kat. úz. Čejetice, LV 768Zemědělské stavby na p.p.č. st. 157, kat. úz. Osek u Radomyšle, LV 539Shora uvedený nepeněžitý vklad Václava Pokorného se v posudku znalce oceňuje částkou 8 000 000,- KčPředmět nepeněžitého vkladu Igora Salomona:Jedna ideální polovina těchto nemovitostí:Zemědělské stavby na p.p.č. st. 294/9, st. 294/5, st. 294/6, st. 294/7, st. 294/11, st. 294/13, st. 294/8, st. 294/10, st. 294/12, st. 294/14, kat. úz. Radomyšl, LV 808Zemědělské stavby na p.p.č. st. 198, kat. úz. Čejetice, LV 768Zemědělské stavby na p.p.č. st. 199/1, st. 199/2, st. 199/3, kat. úz. Čejetice, LV 768Zemědělské stavby na p.p.č. st. 200/1, st. 200/2, kat. úz. Čejetice, LV 768Zemědělské stavby na p.p.č. st. 201, kat. úz. Čejetice, LV 768Zemědělské stavby na p.p.č. st. 202/1, st. 202/2, kat. úz. Čejetice, LV 768Zemědělské stavby na p.p.č. st. 157, kat. úz. Osek u Radomyšle, LV 539Shora uvedený nepeněžitý vklad Igora Salomona se v posudku znalce oceňuje částkou 8 000 000,- Kč.Upisovatelé provedou úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může proto začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny.Místem upisování je sídlo společnosti IBERIA TRAEDING a.s., Kupeckého 832, Praha 4, v pracovní dny v době od 9 hodin do 17 hodin.Lhůta pro upisování akcií je 14 dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 7 dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií.Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva akcionářů společnosti IBERIA TRAEDING a.s.Upisování nových akcií bude provedeno předem určenými zájemci, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické a personální stability, zlepšení podmínek pro vlastní činnost.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitých vkladů a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, bude vypořádán tak, že částka ve výši 8 000 000,- Kč se považuje za emisní ážio.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je zlepšení finanční situace společnosti, jakož i rozšíření předmětu podnikání společnosti o živočišnou výrobu. Nepeněžitými vklady, o které bude základní kapitál zvýšen, jsou zemědělské budovy, které budou hospodářsky využity při podnikání společnosti v živočišné výrobě. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je tedy v důležitém zájmu společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 31. prosince 1991 - 3. února 2009 : Podepisování za společnost :K nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnostipřipojí svůj podpis jeden ze společníků.
  • 31. prosince 1991 - 3. února 2009 : Zastupování společnosti :Oprávněnými jednat za společnost jsou oba společníci.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů