Základní údaje

Sídlo

od 19.12.2001 Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 11000

Historické adresy

7.9.1994 - 19.12.2001 Praha 1, Jeruzalémská 4, PSČ 11000
22.7.1992 - 7.9.1994 Praha 1, Na poříčí 12, PSČ 11000
28.1.1992 - 22.7.1992 Praha 10, Vršovická 65, PSČ 10000

44848943

DIČ

od 1.8.2004

CZ44848943

Datum vzniku

28. ledna 1992

Datová schránka

w9hdkyj

Historické názvy

10.3.1992 - 19.12.2001

Českomoravská záruční a rozvojová banka, akciová společnost, zkráceně Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

28.1.1992 - 10.3.1992

Česká záruční a rozvojová banka, akciová společnost, zkráceně Česká záruční a rozvojová banka, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1329

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.11.2016

2 631 626 000 Kč

Historické jmění

19.11.2003 - 28.11.2016

2 131 550 000 Kč

31.7.2002 - 19.11.2003

1 975 800 000 Kč

18.3.2002 - 31.7.2002

1 780 000 000 Kč

23.5.2001 - 18.3.2002

1 399 970 000 Kč

24.6.1999 - 23.5.2001

890 000 000 Kč

28.1.1998 - 24.6.1999

685 000 000 Kč

7.9.1994 - 28.1.1998

500 000 000 Kč

28.1.1992 - 7.9.1994

305 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

9418101002 / 4300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 28. ledna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3Počet členů dozorčí rady: 9
 • 28. listopadu 2016 : Jediný akcionář rozhodl dne 1.11.2016 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. takto: 1) základní kapitál Jediný akcionář rozhodl dne 1.11.2016 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. takto: 1) základní kapitál ...společnosti se zvyšuje o částku 500.076.000,- Kč (slovy: pět set milionůsedmdesát šest tisíc korun českých), upsáním nových akcií podle ustanovení §475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 2088 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 239.500,-Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc pět set korun českých), 3) akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií a to formou prohlášení obsaženém notářském zápise o tomto rozhodnutí, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svéhopřednostního práva na upisování akcií,nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích, 6) ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutímke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí),budou nabídnuty určenému zájemci, a to státu Česká republika s tím, že mezi jednotlivá ministerstva jako organizační složky státu hospodařící s jeho majetkem budou tyto akcie rozděleny takto: -Ministerstvo financí: 688 kusů akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu, -Ministerstvo průmyslu a obchodu: 700 kusů akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu,-Ministerstvo pro místní rozvoj: 700 kusů akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu, 7) konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích jediný akcionář (předem určený zájemce) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 9) ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. na adrese Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 11000, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost předem určenému osobně předá proti písemnému potvrzení o jehopřevzetí, a to neprodleně po přijetí tohoto rozhodnutí; emisní kurs upisovaných akcií je vždy roven jejich jmenovité hodnotě uvedené shora v bodě 2 tohoto rozhodnutí, 10) ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet č. 0222001308/4300 velhůtě 4 (slovy: čtyř) týdnů ode dne upsání akcií, 11) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 2.631.626.000,-Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet jedna milionů šest set dvacet šest korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 3. září 2015 : Jediný akcionář: Česká republika
 • 17. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 28. ledna 1992 : akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 z.č.104/90 Sb., když zakladatelskou smlouvou ze dne 28.11.1991bylo upraveno složení představenstva, dozorčí rady a schválenyst akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 z.č.104/90 Sb., když zakladatelskou smlouvou ze dne 28.11.1991bylo upraveno složení představenstva, dozorčí rady a schválenyst...anovy zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 17. září 2014 - 28. ledna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 5Počet členů dozorčí rady: 9
 • 11. listopadu 2013 - 17. září 2014 : změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne 3. 9. 2013
 • 20. listopadu 2012 - 17. září 2014 : změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne 23.10.2012
 • 7. září 1994 - 17. září 2014 : dne 26.4.1994 schválila valná hromada nové znění stanov
 • 19. listopadu 2003 - 20. listopadu 2012 : změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne 10.9.2003
 • 28. ledna 1992 - 24. června 1999 : název společnosti v cizích jazycích:anglickyCzech Guarantee and Development Bank, Stock CompanyněmeckyTschchische Garantie- und Entwicklungsbank, AktiengeselschaftfrancouzskyBangue... Tchegue de Garantie et Developpement, société anonymešpanělskyBanco Checo de Fianza y Desarrollo, Sociedad Anónima zobrazit více skrýt více
 • 28. ledna 1992 - 7. září 1994 : základní kapitál společnosti byl splacen ze 100%
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů