Trendy

129 717 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

-6 616 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

124 386 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Adresa

od 13.8.2014Za opravnou 3/3, Motol, 150 00 Praha 5

Historické adresy

20.8.1992 - 13.8.2014Praha 5, Za opravnou 1
20.12.1991 - 20.8.1992Praha 6, Dejvická 2, PSČ 16000

44850069

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 24.4.2015

CZ44850069

Datum vzniku

20. prosince 1991

Datová schránka

ng6rg3x

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1144

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.7.2014

15 000 000 Kč

Historické jmění

21.9.2002 - 31.7.2014

15 000 000 Kč

12.11.1998 - 21.9.2002

5 000 000 Kč

15.4.1994 - 12.11.1998

1 000 000 Kč

20.12.1991 - 15.4.1994

100 000 Kč

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 033735PPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 3) ( zobrazit podrobnosti )

Provozovny

od 22.10.1992

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Za opravnou 186/1, 150 00, Praha - Motol

... více provozoven (celkem 1) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 31. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 31. července 2014 : Počet členů správní rady: 1
 • 31. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. prosince 1991 - 28. června 2012 : Základní kapitál byl splacen ze 100%.
 • 17. června 2002 - 21. září 2002 : Společnost Autraco Holding GmbH, se sídlem Aumühlweg 3, A-2544Loebersdorf, Rakousko, jako jediný akcionář je společnostiMOTOR HOLDING a.s., se sídlem Praha 5, Za opravnou 1. IČ 44 ... 8500 69, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, vložka 1144 ( dále jen "společnost" ) rozhodldne 15,2,2002 o zvýšení základního kapitálu společnostiupisováním nových akcií za následujících podmínek:a) základní kapitál má být zvýšen o částku 10.000.000,- Kč, tj.ze stávající částky 5.000.000,- Kč na částku 15.000.000,- Kč,upisování akcií nad tuto částku se nepřipouštíb) společnost vydá 10.000 kusů kmenových akcií znějících namajitele v listinné podobě, přičemž každá akcie bude o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč.c) akcie, které mají být upsány na zvýšení základního kapitálu,upíše jediný akcionář, společnost Autraco Holding GmbH, sesídlem Aumühlweg 3, A-2544 Leobersdorf, Rakousko, a to v souladus § 204 , odst. 5 obchodního zákoníku,d) místem upisování bude sídlo Společné advokátní kancelářeVšetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, tj. Hálkova 2,Praha 2, přičemž lhůta pro upsání akcií se stanoví v souladu s §204, odst. 5 obchodního zákoníku 21 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři, přičemžnávrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři můžebýt doručen před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. za tím účelem se pověřujepředstavenstvo společnosti, aby písemným oznámením zaslanýmnejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Městskéhosoudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodníhorejstříku, oznámil tuto skutečnost jedinému akcionáři,společnosti Autraco Holding GmbH, se sídlem Aumühlweg 3, A-2544Leobersdorf, Rakousko, a spolu s tímto oznámením zaslal jedinémuakcionáři návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Aby byloupsání akcií účinné, je jediný akcionář povinen doručit jímpodepsanou smlouvu o upsání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsáníakcií do místa upisování.e) emisní kurs akcií se stanoví ve výši 1.000,- Kč za jednuakciif) emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením, a to nížeuvedenou peněžitou pohledávkou jediného společníka, společnostiAutraco Holding GmbH, se sídlem Aumühlweg 3, A-2544 Leobersdorf,Rakousko, vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisníhokursu, peněžitá pohledávka jediného společníka společnostiAutraco Holding GmbH, se sídlem Aumühlweg 3, A-2544 Leobersdorf,Rakousko, vůči společnosti, kterou lze započíst proti pohledávcena splacení emisního kursu je následující:účet specifikace Kč321.940 závazek za neuhrazené faktury z 4.333.397,10 31.12.1994 č. 227,230,231,232, 331,333,334(vyfakturovaná pohle- dávka Autraco Holding GmbH z titulu postoupených pohledávek z Fintraco, s.r.o.)325.020 zůstatek smluvní pokuty z titulu 2.881.759,00 prodlení s úhradou faktur uvede- ných výši ( fa č. 1395 z 31.5.1995)479.000 půjčka poskytnutá ze strany 2.743.551,94 Autraco Holding GmbH na základě smlouvy o půjčce ze dne 15.4.1999321.010 fa č. 005/2001 za zprostředkování 42.466,00 prodeje NDCELKEM 10.001.174,04g) společnost a jediný akcionář, společnost Autraco HoldingGmbH, se sídlem Aumühlweg 3, A-2544 Leobersdorf, Rakousko, jsoupovinni uzavřít smlouvu o započtení pohledávek uvedených v boduf) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do 60 dnů odedne uzavření smlouvy o upsání akcií, přičemž návrh takovésmlouvy je oprávněna předložit jak společnost, tak i jedinýakcionář, společnost Autraco Holding GmbH, se sídlem Aumühlweg3, A- 2544 Leobersdorf, rakousko,h) smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stranna ní musí být notářsky ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoňnáležitosti stanovené v § 205, odst. 3 obch. zák.ch) jediný akcionář, společnost Autraco Holding GmbH, se sídlemAumühlweg 3, A-2544 Leobersdorf, Rakousko, se vzdávápřednostního práva na upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 23. února 1998 - 12. listopadu 1998 : Valná hromada společnosti Motor Holding, a.s., jež se konala dne3.12.1997 rozhodla o přijetí usnesení, na základě kterého sezvyšuje základní jmění společnosti z dosavadní výše 1.00... 0.000,-Kč o 4.000.000,- Kč na 5.000.000,- Kč. Počet nově upisovanýchakcií činí 4.000 ks o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč jedné akcie.Jedná se o běžné (kmenové) akcie znějící na jméno v listinnépodobě. Zvýšení základního jmění bude provedeno s využitímpřednostního práva. Toto právo musí být uplatněno nejpozději dodvou týdnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodníhorejstříku. Pokud nebudou všechny akcie upsány s využitímpřednostního práva, budou nabídnuty druhému akcionáři, kterývyužil svého přednostního práva k akciím, ke kterým toto právoměl. Emisní kurs všech upisovaných akcií je totožný s jejichnominální hodnotou a činí 1.000,- Kč za jednu akcii. Lhůta proupisování akcií bez využití přednostního práva činí 14 dní. Tatolhůta začíná běžet od 15. dne ode dne zápisu zápisu tohotousnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude provedenozápisem do listiny upisovatelů uložené v advokátní kancelářiKlein, Holec a partneři, Sibiřské nám. 6, Praha 6 u Dr.Bohuslava Kleina, denně vždy od ponělí do pátku od 8,00 do 16,00hod. Emisní kurs nově upisovaných akcií musí být nejpozději do 2měsíců ode dne upsání akcií v plné výši splacen na účetspolečnosti č. 5029148001/2800 vedený u Bank Austria (ČR), a.s. zobrazit více skrýt více
 • 20. prosince 1991 - 12. listopadu 1998 : Zakladateli ing. Karlu Stránskému přísluší právo k 69 akciím najméno a k 30 akciím na majitele, zakladateli ing. PavluKabourkovi přísluší právo k 1 akcii na jméno. Zakladatelé sedo... hodli na stanovách, zvolili představentstvo, dozorčí radua revizora účtů. zobrazit více skrýt více
 • 20. prosince 1991 - 23. února 1998 : Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla založena jednorázově podle ustanovení§ 25 zákona č. 104/1990 Sb. a to zakladatelskou smlouvou ze dne12.12.1991.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů