Trendy

91 875 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

86 057 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

256 005 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 27.5.2015 Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

Historické adresy

27.9.2013 - 27.5.2015 Londýnské náměstí 856/2, Štýřice, 639 00 Brno
12.3.2007 - 27.9.2013 Brno, Londýnské nám. 2, PSČ 63900
23.8.1996 - 12.3.2007 Brno, Údolní 33, okres Brno-město
30.12.1991 - 23.8.1996 Brno, Lidická 81

44992211

DIČ

od 1.1.1998

CZ44992211

Datová schránka

k6jdnsb

Historické názvy

17.11.1998 - 4.12.2000

Českomoravská kapitálová,a.s.

28.2.1996 - 17.11.1998

Českomoravská kapitálová a.s.

29.7.1993 - 28.2.1996

Československý investiční fond Brno, a.s.

30.12.1991 - 29.7.1993

Československý investiční privatizační fond Brno a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 618

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.5.2017

132 500 000 Kč

Historické jmění

22.2.2002 - 15.5.2017

132 000 000 Kč

2.11.2001 - 22.2.2002

132 000 000 Kč

17.11.1998 - 2.11.2001

90 000 000 Kč

21.8.1998 - 17.11.1998

90 000 000 Kč

3.6.1997 - 21.8.1998

30 000 000 Kč

12.11.1993 - 3.6.1997

12 366 000 Kč

29.7.1993 - 12.11.1993

1 000 000 Kč

30.12.1991 - 29.7.1993

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 6.3.2015

6044020000 / 6000

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

7.3.2007 - 14.10.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Londýnské náměstí 856/2, 639 00, Brno - Štýřice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 15. května 2017 : Dimension Financial Services, N. V., jako jediný akcionář společnosti shora uvedené rozhodl v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu emisí nových akcií o částku ve Dimension Financial Services, N. V., jako jediný akcionář společnosti shora uvedené rozhodl v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu emisí nových akcií o částku ve ...výši 500.000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, z částky 132,000.000,- Kč, slovy: jedno sto třicet dva milionů korun českých na částku 132,500.000,- Kč, slovy: jedno sto třicet dva milionů pět set tisíc korun českých.Celková výše základního kapitálu společnosti bude činit 132,500.000,- Kč, slovy: jedno sto třicet dva milionů pět set tisíc korun českých.Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku 500.000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých se nepřipouští.Emisní kurs jednoho kusu upisované akcie je 100,- Kč, slovy: jedno sto korun českých. Emisní kurs všech kusů nově upisovaných akcií je 500.000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých.Počet upisovaných akcií: 5.000 kusů, slovy: pět tisíc listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, slovy: jedno sto korun českých.Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií je 500.000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých. Upisované akcie jsou kmenové, na jméno a v listinné podobě.Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva.Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upsání akcií.Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky.Všech 5.000 kusů akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to:Ing. Ivo Hložánek nar. dne 26.6.1962, bydliště Brno, Loosova 573/4, PSČ 638 00.Lhůta pro upsání 5.000 kusů akcií je stanovena na 28.12.2016, slovy: dvacátého osmého prosince roku dva tisíce šestnáct, s tím, že 30 % emisního kursu bude splaceno ke dni 28.12.2016, slovy: dvacátému osmému prosinci roku dva tisíce šestnáct, zbývajících 70 % emisního kursu bude splaceno ke dni 31.12.2017, slovy: třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce sedmnáct, vždy na účet společnosti č.: 43-6369940227/0100, vedený u Komerční banky, a.s.Nepřipouští se započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. zobrazit více skrýt více
 • 7. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. října 2008 : V důsledku fúze společnosti Dimension a.s., jako společnosti nástupnické, sloučením se společností Dimension online, a.s., jako společností zanikající, přešlo na společnost Dimensi V důsledku fúze společnosti Dimension a.s., jako společnosti nástupnické, sloučením se společností Dimension online, a.s., jako společností zanikající, přešlo na společnost Dimensi...on, a.s. jmění zanikající společnosti Dimension online, a.s., IČ: 634 92 652, se sídlem Brno, Londýnské nám. 2, PSČ 639 00, a to s účinností ke dni právní moci rozhodnutí o sloučení. zobrazit více skrýt více
 • 30. prosince 1991 : Způsob zřízení: Zakladatelským plánem na založení akciovéspolečnosti podle ust. § 25z.č. 104/90 Sb. z 25.11.1991.

Historické ostatní skutečnosti

 • 6. ledna 2015 - 27. května 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 7. srpna 2014 - 27. května 2015 : Počet členů dozorčí rady: 2
 • 7. srpna 2014 - 6. ledna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 4. listopadu 1999 - 7. srpna 2014 : Společnost předložila stanovy v novém znění schválené valnouhromadou 10.8.1999.
 • 17. listopadu 1998 - 7. srpna 2014 : Společnost předložila stanovy v novém znění schválené valnouhromadou 31.8.1998.
 • 16. října 2007 - 15. července 2008 : Mimořádná valná hromada společnosti svolaná na základě žádosti akcionáře - společnosti Dimension Financial Services, B.V., která se konala dne 4. října 2007 od 9.00 hodin v sídle s... polečnosti na adrese Brno, Londýnské nám. 2, PSČ 639 00 (dále jen "mimořádná valná hromada"), přijala v rámci projednávání bodu č. 3 programu usnesení následujícího znění:"Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Dimension, a.s., IČ: 449 92 211, se sídlem Brno, Londýnské nám. 2, PSČ 639 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 618, dle ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") je společnost Dimension Financial Services, N.V., se sídlem Naritaweg 165 Telestone 8, 1043BW Amsterdam, Nizozemsko, registrovaná v Obchodním registru Obchodní a průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem spisu 34234132 (dále jen "hlavní akcionář"), která je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti Dimension, a.s., a to 1.289.800 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,71% jejího základního kapitálu.Skutečnost, že hlavní akcionář je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,71% základního kapitálu společnosti Dimension, a.s., byla osvědčena při předání žádosti o svolání této mimořádné valné hromady předloženým potvrzením obchodníka s cennými papíry Citco Nederland B.V. o úschově těchto akcií a dále nabývacími tituly k nabytí rozhodného podílu akcií společnosti ke dni 22. červnu 2007. Dle prezenční listiny je hlavní akcionář vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí 97,71% základního kapitálu společnosti Dimension, a.s., i ke dni konání této mimořádné valné hromady.Mimořádná valná hromada rozhoduje, že v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, přejdou všechny ostatní akcie společnosti Dimension, a.s. na hlavního akcionáře, a to za protiplnění, které za 1 akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč činí 344,- Kč.Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii, určené hlavním akcionářem, je doložena znaleckým posudkemč. "853-93/07 - dodatek" ze dne 4. září 2007 vypracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., znaleckým ústavem v oboru Ekonomika, kalkulace, rozpočtování peněžnictví a pojišťovnictví, cenných papírů.K přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti Dimension, a.s. na hlavního akcionáře za cenu 344,- Kč, udělila dle ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku předchozí souhlas Česká národní banka, formou rozhodnutí ze dne 6.září 2007, č.j. Sp/544/270/2007 (2006/4304/540), které nabylo právní moci dne 6.září 2007.Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář předložil valné hromadě v souladu s ustanovením § 183i odst. 6 obchodního zákoníku potvrzení obchodníka s cennými papíry, společnosti BH Securities a.s., IČ: 601 92 941, se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00 (dále jen "obchodník s cennými papíry"), o tom, že předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění.Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, protiplnění ostatním akcionářům společnosti Dimension, a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30ti dnů po splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, to je poté, co dosavadní vlastníci předají akcie společnosti v souladu s ustanovením § 183l odst. 5 obchodního zákoníku." zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2001 - 2. listopadu 2001 : Valná hromada, která se konala dne 4.6.2001, přijala následujícírozhodnutí o zvýšení základního kapitálu :1. Základní kapitál společnosti Dimension, a.s. se zvyšuje očástku 20 000 ... 000,- Kč, slovy dvacet milionů korun českých,upsáním 200 000,- slovy dvouset tisíc kusů, a více, nových,kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, ve jmenovitéhodnotě 100,- Kč, slovy jedno sto korun českých, přičemž zvýšenínad uvedenou částku se připouští bez omezení s tím, že o konečnéčástce zvýšení rozhodne představenstvo společnosti a emisní kursbude splacen peněžitými vklady.2. Na základě přednostního práva budou upisovány akcie, blížepopsané v bodu 1. za emisní kurs, který určí představenstvospolečnosti s tím, že jeho minimální výše, v jaké může býturčen, je 100,- Kč, slovy jedno sto korun českých za jednuakcii a maximální výše je 150,- Kč, slovy stopadesát korunčeských za jednu akcii. Na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých,je možné upsat 2,22, slovy dvě celé dvacetdva setin novýchakcií. Upisovat lze pouze celé akcie. Místem pro úpis na základěpřednostního práva je sídlo společnosti - Údolní 33, 602 00Brno. Lhůta pro přednostní upisování akcií je určena na 14,slovy čtrnáct dnů, přičemž počátek běhu lhůty stanovípředstavenstvo společnosti. Začátek běhu lhůty bude oznámenakcionářům na oznamovací tabuli v sídle společnosti. Rozhodnýmdnem pro upisování na základě přednostního práva je první denlhůty pro upisování.3. Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva,budou nejpozději ve lhůtě 15-ti, slovy patnácti dnů od skončeníběhu lhůty pro přednostní upisování akcií, nabídnuty určitýmzájemcům a to :a) Akciové společnosti Tecton Leasing, se sídlem Bratislava,Mýtná 15, 811 07, Slovenská republikab) Dalším zájemcům, které vybere představenstvo společnostitak, že má za povinnost vybrat ne méně než 5 a ne více než99 určitých zájemců z řad fyzických osob, nepodnikatelů,které jsou trvale hlášeny k pobytu na území ČR nebo SR, aprávnických osob, zapsaných v obchodním rejstříkupříslušného soudu na území ČR nebo SR.Lhůta pro upisování určitými zájemci je 90, slovy devadesát dnů,přičemž počátek běhu lhůty stanoví představenstvo. Zahájení běhulhůty bude oznámeno v nabídce učiněné určenému zájemci aodeslané na jeho adresu písemným sdělením. Představenstvospolečnosti určí emisní kurs s tím, že jeho minimální výše, vjaké může být určen, je 100,- Kč, slovy jedno sto korun českýchza jednu akcii, a maximální výše je 150,- Kč, slovy jedno stopadesát korun českých za jednu akcii. Místem upisování je sídlospolečnosti Údolní 33, 602 00 Brno. Akcie budou upsány smlouvouuzavřenou dle ust. § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku.4. Emisní kurs akcií upsaných na základě přednostního práva iurčitými zájemci musí být splacen v penězích na zvláštní účetzaložený na firmu společnosti u Komerční banky a.s., číslo účtu278085840207/0100 tak, že upisovatel splatí 30%, slovy třicetprocent jmenovité hodnoty jím upsaných akcií a celé emisní ážionejpozději do 30-ti, slovy třiceti dnů ode dne úpisu, azbývající část, tj. 70%, slovy sedmdesát procent jmenovitéhodnoty jím upsaných akcií nejpozději do 90-ti, slovy devadesátidnů ode dne úpisu.5. Upisování nebude zahájeno dříve, než bude proveden zápistohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříkupříslušného soudu.6. Valná hromada pověřuje představenstvo k provedení všech částípřijatého usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 1997 - 21. srpna 1998 : Emisní kurz upsanýcha akcií je splatný na bankovní účetspolečnosti Českomoravská kapitálová a.s. číslo 7307-224/2200vedený u Banky Haná a.s., pobočka Brno, nebo na bankovní účetspo... lečnosti číslo 1030114/5100 vedený u IPB a.s., pobočka Brnonebo do pokladny společnosti. Upisovatel je povinen uhradit 30%jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději do deseti dnů odedne úpisu a 70% jmenovité hodnoty akcií do 1 roku ode dne zápisuzvýšeného základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 1997 - 21. srpna 1998 : V případě nadměrného úpisu rozhoduje o konečné částce zvýšenízákladního jmění představenstvo společnosti, které zároveň podánávrh na zápis zvýšení základního jmění do obchodního re... jstříkua zajistí vydání zatímních listů a akcií. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 1997 - 21. srpna 1998 : Upisování akcií na základě veřejné výzvy trvá po dobu 8 měsíců apočíná běžet 15.dnem následujícím po dni, kdy představenstvozveřejní zápis usnesení valné hromady o zvýšení základní... ho jměníspolečnosti upsáním nových akcií v obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 1997 - 21. srpna 1998 : Veřejná výzva k upisování akcií bude zveřejněna v sídlespolečnosti a v Obchodním věstníku. Místo úpisu akciínabídnutých na základě veřejné výzvy je v sídle společnosti.Emisní kurz ... činí 100% jmenovité hodnoty akcií. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 1997 - 21. srpna 1998 : Společnost vydá 45 000 ks /slovy: čtyřicetpěttisíc kusů/ veřejněobchodovatelných zaknihovaných akcií na majitele o jmenovitéhodnotě 1 000,-Kč /slovy: jedentisíc korun českých/. Při... splněnípodmínek nadměrného úpisu v maximální celkové výši úpisu70 000 000,-Kč vydá společnost až 70 000 kusů /slovy:sedmdesáttisíc kusů/ veřejně obchodovatelných zaknihovanýchakcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč /slovy:jedentisíc korun českých/. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 1997 - 21. srpna 1998 : Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní výše30 000 000,-Kč /slovy: třicetmilionů korun českých/ o částku45 000 000,-Kč /slovy: čtyřicetpětmilionů korun českých/ spovolení... m nadměrného úpisu o dalších 25 000 000,-Kč až domaximální celkové výše úpisu 70 000 000,-Kč /slovy:sedmdesátmilionů korun českých/. Nadměrný úpis se řídí stejnýmipravidly jako řádný úpis akcií. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 1997 - 21. srpna 1998 : Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního jměníspolečnosti veřejným úpisem akcií, a to z důvodu nutnostiposílení vlastních zdrojů společnosti. Základní jměníspolečnos... ti se zvyšuje upsáním nových akií v souladu s ust. §203 odst.2 obchodního zákoníku takto: zobrazit více skrýt více
 • 3. června 1997 - 21. srpna 1998 : Základní jmění splaceno v plné výši tj. 30.0000.000,-Kč.
 • 3. února 1997 - 3. června 1997 : Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 22.11.1996o záměru zvýšit základní jmění společnosti úpisem akciípeněžitými vklady o 10.634.000,-Kč, a to z dosavadní výše12.3... 66.000,-Kč na 23.000.000,-Kč vydáním nových zaknihovanýchkmenových akcií na majitele v počtu 10 634 ks ve jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč. Povoluje se nadměrný úpis do výše30.000.000,-Kč, který se řídí stejnými pravidly jako řádný úpisakcií.Po dobu dvou týdnů ode dne vyhlášení úpisu mají možnostpřednostního úpisu stávající akcionáři, poté budou akcienabídnuty na základě veřejné výzvy, jež bude zveřejněna v sídlespolečnosti.Místo úpisu je v sídle společnosti. Emisní kurz činí 100%jmenovité hodnoty akcie, úpis trvá do 31.03.1997. Emisní kurzupsaných akcií je splatný na bankovní účet č.7307-224/2200.Upisovatel je povinen uhradit 100% jmenovité hodnoty upsanýchakcií nejpozději do 10-ti ode dne úpisu. V případě nadměrnéhoúpisu rozhoduje o konečné částce zvýšení základního jměnípředstavenstvo, které zároveň podá návrh na zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku v souladu se stanovami a zajistívydání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů