Trendy

148 996 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 524 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

222 212 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.4.2014 Spůle 25, 384 81 Čkyně

Historické adresy

1.4.1992 - 1.4.2014 Čkyně, PSČ 38481

45021112

DIČ

od 1.1.1993

CZ45021112

Datum vzniku

1. dubna 1992

Datová schránka

whndsfu

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 480

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.3.2000

102 015 000 Kč

Historické jmění

28.9.1999 - 31.3.2000

102 015 000 Kč

24.7.1997 - 28.9.1999

68 010 000 Kč

16.7.1993 - 24.7.1997

68 010 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vimperk

Bankovní účty

zvěřejněno 9.4.2013

CZ5203000000000075516853

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 9.4.2014

Dřevostroj Čkyně, a.s.
 • Adresy:
  • Spůle 25, 384 81, Čkyně

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 28. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 28. srpna 2014 : Počet členů správní rady: 1
 • 28. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 2. července 2010 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 29. června 2010 o přechodu všech účastnických cenných papírů, které nejsou v majetku hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře dle § 183i a Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 29. června 2010 o přechodu všech účastnických cenných papírů, které nejsou v majetku hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře dle § 183i a ...násl. obchodního zákoníku: Mimořádná valná hromada společnosti Dřevostroj Čkyně, a.s., se sídlem Čkyně, PSČ 384 81, IČ: 450 21 112, konaná dne 29. června 2010, přijala v souladu s ustanovením § 183i a následujících obchodního zákoníku toto usnesení: A/ Mimořádná valná hromada osvědčuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti Dřevostroj Čkyně, a.s., se sídlem Čkyně, PSČ 384 81, IČ: 450 21 112, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 480 (dále také jen ?Společnost?), oprávněným požadovat přechod všech účastnických cenných papírů ve vlastnictví ostatních akcionářů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku je Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s., se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 584 01, identifikační číslo 474 52 722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 832, přičemž toto její postavení bylo doloženo: a/ předložením hlavním akcionářem při prezenci na této mimořádné valné hromadě těchto nekótovaných kmenových akcií v listinné podobě ve formě na majitele: - akcií emise číslo 02, série D, čísla akcií 000001 až 000009, o jmenovité hodnotě každé akcie 10,000.000,- Kč (celkem 9 ks akcií) - akcií emise číslo 01, série A, číslo akcie 000091, o jmenovité hodnotě akcie 1,000.000,- Kč (celkem 1 ks akcie) - akcií emise číslo 02, série E, čísla akcií 000001 až 000008, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (celkem 8 ks akcií), přičemž celková nominální hodnota těchto akcií činí 99,000.000,- Kč, což představuje 97,04 % základního kapitálu a zároveň hlasovacích práv ve společnosti Dřevostroj Čkyně, a.s. b/ písemným prohlášením předsedy představenstva hlavního akcionáře ze dne 17. 05. 2010 o vlastnictví v prohlášení přesně specifikovaných akcií emitovaných Společností o celkové jmenovité hodnotě 100,346.000,- Kč, což představuje 98,36 % základního kapitálu a zároveň hlasovacích práv ve společnosti Dřevostroj Čkyně, a.s. c/ společným písemným čestným prohlášením všech členů představenstva společnosti Dřevostroj Čkyně, a.s. ze dne 17. 05. 2010 o předložení akcií k prokázání hlavního akcionáře podle § 183i odstavec l/ obchodního zákoníku, v němž je uvedeno, že se hlavní akcionář při předložení žádosti o svolání mimořádné valné hromady prokázal předložením v tomto prohlášení přesně specifikovaných akcií emitovaných Společností o celkové jmenovité hodnotě 100,346.000,- Kč, což představuje 98,36 % základního kapitálu a zároveň hlasovacích práv ve společnosti Dřevostroj Čkyně, a.s. B/ Mimořádná valná hromada v souladu s ustanovením § 183i odstavec 1/ obchodního zákoníku rozhodla, že ostatní účastnické cenné papíry ve vlastnictví ostatních akcionářů, tj. všechny nekótované kmenové akcie v listinné podobě ve formě na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s., se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 584 01, identifikační číslo 474 52 722, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 832, a to za podmínek stanovených v § 183l odstavec 3 obchodního zákoníku. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. C/ Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí: a/ 14,454.933,- Kč za jednu nekótovanou kmenovou akcii v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč, b/ 1,445.493,- Kč za jednu nekótovanou kmenovou akcii v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, c/ 144.549,- Kč za jednu nekótovanou kmenovou akcii v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, d/ 14.455,- Kč za jednu nekótovanou kmenovou akcii v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, e/ 1445,- Kč za jednu nekótovanou kmenovou akcii v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a že přiměřenost a spravedlivost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 390/2010 ze dne 23. 4. 2010, zpracovaným znaleckým ústavem TPA Horwath Valuation Services s.r.o., se sídlem Praha, Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ 120 00, identifikační číslo 255 07 796. D/ Mimořádná valná hromada osvědčuje, že hlavní akcionář potvrzením Komerční banky, a.s., identifikační číslo: 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 (dále jen ?Banka?) ze dne 28. června 2010 doložil, že u této Banky složil peněžní prostředky ve výši celkového protiplnění. E/ Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů nebo zástavní věřitelé, kteří drží tyto cenné papíry, jsou povinni je předložit Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li uvedené osoby účastnické cenné papíry ani v dodatečné lhůtě, kterou mimořádná valná hromada určuje v délce 30 dnů, Společnost bude postupovat podle § 214 odstavce 1 až 3 obchodního zákoníku. Účastnické cenné papíry budou předkládány Společnosti v jejím sídle, v každé pracovní pondělí a pátek, a to vždy od 09,00 do 12,00 hodin. F/ Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění v délce deseti dnů po předání účastnických cenných papírů Společnosti podle bodu E/ tohoto usnesení. Výplatu protiplnění oprávněné osobě provede Banka, a to buď bezhotovostním převodem anebo v hotovosti. Výplatu v hotovosti budou provádět centrála Banky a všechna její obchodní místa v České republice zveřejněná na jejích internetových stránkách (www.kb.cz). Oprávněné osoby jsou povinny při předložení účastnických cenných papírů sdělit Společnosti požadovaný způsobe výplaty protiplnění. zobrazit více skrýt více
 • 1. dubna 1992 : Zakladatel, vykonávající působnost valné hromady, současnějmenoval členy představenstva a dozorčí rady a schválil stanovya.s.
 • 1. dubna 1992 : Akciová společnost byla založena Fondem národního majetku ČR sesídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 jako jediným zakladatelemzakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu ze dne1 Akciová společnost byla založena Fondem národního majetku ČR sesídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 jako jediným zakladatelemzakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu ze dne1...0.3.1992, po schválení privatizačního projektu státního podnikuDŘEVOSTROJ Čkyně ministerstvem pro správu národního majetku ajeho privatizaci ČR a převodu privatizovaného majetku rozhodnutímministra průmyslu ČR na Fond národního majetku ČR. Spolu svloženým hmotným majetkem přešla na a.s. všechna práva apovinnosti státního podniku DŘEVOSTROJ Čkyně, související svkládaným majetkem , s vyjímkou práv z průmyslového nebo jinéhodružstevního vlastnictví. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 12. srpna 2005 - 19. prosince 2005 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 10.8.2005 o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku tohoto znění... :1. Hlavním akcionářem obchodní společnosti Dřevostroj Čkyně, a. s. (dále jen Společnost) oprávněným požadovat přechod všech účastnických cenných papírů ve vlastnictví ostatních akcionářů podle § 183i násl. Obchodního zákoníku je Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a. s., se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 584 01, identifikační číslo 474 52 722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 832.2. Valná hromada v souladu s požadavkem § 183i odst. 3 obchodního zákoníku na určení hlavního akcionáře osvědčuje, že postavení Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a. s. jako hlavního akcionáře ve smyslu § 183i odstavec 1 písmeno a) obchodního zákoníku bylo doloženo těmito skutečnostmi:- předložením hlavním akcionářem při prezenci na této mimořádné valné hromadě těchto listinných akcií na majitele:a) 91 ks akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč - akcie emise číslo 01, série A, čísla akcií 000001 až 000091b) 28 ks akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč - akcie emise číslo 01, série B, čísla akcií 000001 až 000028c) 1.000 ks akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč - akcie emise číslo 01, série C, čísla akcií 005001 aá 006000Souhrnná hodnotě všech těchto akcií činí 92,280.000,- Kč, slovy: devadesát dva milionů dvě stě tisíc korun českých, což představuje 90,46 % základního kapitálu Společnosti.- písemným čestným prohlášením předsedy představenstva hlavního akcionáře ze dne 21. července 2005 o vlastnictví v prohlášení přesně specifikovaných akcií emitovaných Společností o celkové jmenovité hodnotě 99,649.000,- Kč, slovy: devadesát devět milionů šest set čtyřicet devět tisíc korun českých, což představuje 97,68 % základního kapitálu Společnosti. Ve výčtu akcií uvedených v tomto prohlášení jsou obsaženy i všechny akcie, které hlavní akcionář předložil při prezenci na této mimořádné valné hromadě.- zprávou auditora o ověření počtu akcií ze dne 1. srpna 2005 od auditora hlavního akcionáře, tj. Ing. Ivana Zemana, č. oprávnění 707 o tom, že Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a. s., měla ke dni 30. června 2005 ve svém majetku akcie Společnosti o celkové nominální hodnotě 99,649.000,- Kč, což představuje 97,68 % základního kapitálu Společnosti.3. Ostatní účastnické cenné papíry ve vlastnictví ostatních akcionářů, tj. všechny kmenové listinné akcie ve formě na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a. s., se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 584 01, identifikační číslo 474 52 722, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 832, a to za podmínek stanovených v § 1831 odstavec 3 obchodního zákoníku. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku.4. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 897,- Kč, slovy: osm set devadesát sedm korun českých, za 1 ks předmětné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, a 8.970,- Kč, slovy: osm tisíc devět set sedmdesát korun českých, za 1 ks předmětné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, a že přiměřenost a spravedlivost výše protiplnění je odložena znaleckým posudkem č. 050720 ze dne 20.7.2005, zpracovaným znaleckým ústavem BOHEMIA EXPERTS, s. r. o., se sídlem Křižíkova 1, Praha 8, identifikační číslo 25 64 05 85.5. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů jsou povinni je předložit společnosti do 30 dnů od přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci tyto cenné papíry ani v dodatečné lhůtě, kterou valná hromada určuje v délce 30 dnů, společnost bude postupovat podle § 214 odstavce 1 až 3 obchodního zákoníku.6. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní akcionář poskytne dosavadním akcionářům protiplnění ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených v § 183m odstavec 2 obchodního zákoníku, to je poté, co Společnosti předají účastnické cenné papíry, o jejich přechodu na hlavního akcionáře bylo tímto usnesením valné hromady rozhodnuto. zobrazit více skrýt více
 • 13. května 1999 - 28. září 1999 : Valná hromada akciové společnosti Dřevostroj Čkyně, konaná dne15.4.1999, rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti zatěchto podmínek:1/ Způsob a rozsah zvýšení základního jmě... ní:Základní jmění bude zvýšeno o částku 34,005.000,-Kč. Totozvýšení bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady.Úpis nad uvedenou částku se nepřipouští.2/Údaje o nově vydávaných akcií platné pro obě kola upisování:-počet nově vydávaných akcií: 68.010 ks-jmenovitá hodnota akcií: 500,-Kč-druh akcií: kmenové-forma akcií: na majitele-podoba akcií: zaknihované-nově vydané akcie nebudou veřejně obchodovatelné3/ Upisování v prvním kole s přednostním právem k úpisu:-místo úpisu: Místem úpisu je sídlo akciové společnostiDřevostroj Čkyně,a.s., 384 81 Čkyně, sekretariát generálníhoředitele. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovníchdnech od 9.00 do 12.00 hodin.- lhůta k upisování: Lhůta k přednostnímu úpisu ješestnáctidenní. Tato lhůta začne běžet 31 den po zveřejněníinformace o přednostním právu k úpisu v Obchodním věstníku.-Informace o přednostním právu k úpisu bude zveřejněna spolu spravomocným rozhodnutím příslušného obchodního soudu o zápisurozhodnutí valné hromady o úmyslu zvýšit základní jmění doobchodního rejstříku. Rozhodný den pro uplatnění přednostníhopráva je totožný s počátkem lhůty pro výkon přednostního práva kúpisu.-počet nových akcií, které lze upsat na jednu akcii: Na jednudosavadní akcii bude možno upsat l ks nově vydávaných akcií.- Emisní kurz nově vydávaných akcií se v prvním kole rovnájejich jmenovité hodnotě a činí tedy 500,-Kč.4/ Upisování ve druhém kole předem určeným zájemcem:Ve druhém kole může akcie, které nebyly upsány v prvním kole svyužitím přednostního práva k úpisu, upsat předem určenýzájemce Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.,IČ 47 45 27 22, se sídlem Ledeč nad Sázavou, Zahradní 1226,PSČ 284 01.-místo úpisu: Místem úpisu je sídlo akciové společnostiDřevostroj Čkyně, a.s., 384 81 Čkyně, sekretariát generálníhoředitele. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovníchdnech od 9.00 do 12.00 hodin.- lhůta k upisování: Lhůta k úpisu akcií je desetidenní a začneběžet v den následující po skončení lhůty k přednostnímu úpisu.- Emisní kurz nově vydávaných akcií ve druhém kole se rovnájejich jmenovité hodnotě a činí tedy 500,- Kč.5/ Splácení emisního kurzu:Celý emisní kurz akcií upsaných v prvním kole s přednostnímprávem úpisu musí upisovatel splatit do 30 dnů ode dne upsáníakcií, a to převodním příkazem na účet Dřevostroje Čkyně, a.s.,č.ú. 4707-281/0100.Část emisního kurzu akcií upsaných ve druhém kole ve výši 30%musí upisovatel splatit do 30 dnů ode dne úpisu a zbývající částve lhůtě 12 měsíců ode dne úpisu, a to převodním příkazem naúčet Dřevostroje Čkyně, a.s., č.ú. 4707-281/0100. zobrazit více skrýt více
 • 6. listopadu 1992 - 16. července 1993 : Základní jmění je rozděleno na 68.010 akcií na jméno po1.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
 • 6. listopadu 1992 - 16. července 1993 : Výše zákaldního jmění společnosti činí 68,010.000,- Kčs,slovy šedesátosmmilionůdesettisíc korun čsl.
 • 1. dubna 1992 - 6. listopadu 1992 : Základní jmění je rozděleno na 65.613 akcií na jméno po1.000,- Kčs jmenovi té hodnoty.Členové dozorčí rady: Věra Jandová, Čkyně 252, 384 81Jan Medek, Vimperk, Hraničářská 71, 385 0... 1JUDr. Vladimír Chum, Onšovice 11, Čkyně, 384 81 zobrazit více skrýt více
 • 1. dubna 1992 - 6. listopadu 1992 : Výše základního jmění společnosti činí 65,613.000,- Kčs, slovyšedesáttřimilionyšestsetřinácttisíc korun čsl.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů