Základní údaje

Historické adresy

1.4.2009 - 25.3.2014 Praha 1 - Nové Město, Žitná 47/1633, PSČ 11000
12.5.2008 - 1.4.2009 Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 11209
29.2.2008 - 12.5.2008 Modletice, AOS II 109, PSČ 25170
29.1.2007 - 29.2.2008 Lanškroun, Na Terase 224, PSČ 56301
5.12.1997 - 29.1.2007 Loučovice 36, okres Český Krumlov, PSČ 38276
1.2.1992 - 5.12.1997 Loučovice, PSČ 38276

45022518

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 30.6.2011

CZ45022518

Datum vzniku

1. února 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

25. března 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

25. března 2014

Historické názvy

27.4.2002 - 25.3.2014

Papírny Vltavský mlýn, a.s.

1.2.1992 - 27.4.2002

JIP-Papírny Vltavský mlýn Loučovice, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 478

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

3.8.2010 - 25.3.2014

4 796 000 Kč

1.4.2009 - 3.8.2010

2 000 000 Kč

23.8.2002 - 1.4.2009

122 369 655 Kč

23.7.2002 - 23.8.2002

2 369 655 Kč

28.8.2001 - 23.7.2002

473 931 000 Kč

3.12.1998 - 28.8.2001

443 931 000 Kč

26.5.1994 - 3.12.1998

243 931 000 Kč

10.5.1993 - 26.5.1994

236 806 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Provozovny

od 28.12.2001

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 382 76, Loučovice

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 25. března 2014 - 25. března 2014 : Společnost Papírny Vltavský mlýn, a.s., IČ: 450 22 518 se vymazává ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je zrušení konkursu na majete... k společnosti z důvodu, že majetek dlužníka je nepostačující. zobrazit více skrýt více
 • 6. srpna 2010 - 25. března 2014 : Insolvenční správce společnosti rozhodl dne 24.7.2009 při výkonu působnosti valné hromady společnosti podle článku 5 reorganizačního plánu o zvýšení základního kapitálu společnosti... upsáním nových akcií společnosti nezajištěnými věřiteli postupem podle článku 3 písm. c) reorganizačního plánu. Základní kapitál společnosti podle tohoto rozhodnutí může být zvýšen maximálně o částku odpovídající 2,5% celkové výše zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů za společností. Konkrétní částka, o kterou bude základní kapitál společnosti podle tohoto rozhodnutí zvýšen, bude závislá na tom, kolik nezajištěných věřitelů využije svého práva podle článku 3 písm. c) reorganizačního plánu a v jakém rozsahu. Úpis akcií společnosti v souladu s článkem 3 písm. c) reorganizačního plánu bude proveden podle následujících pravidel:1) k úpisu akcií společnosti postupem podle článku 3 písm. c) reorganizačního plánu dojde zápisem věřitele do listiny upisovatelů. Listina upisovatelů bude zájemcům z řad věřitelů k dispozici počínaje dnem vyvěšení příslušného oznámení insolvenčního správce v insolvenčním rejstříku, a to v každý pracovní den od 9:00 hodin do 17:00 hodin v prostorách sídla společnosti na adrese Praha 1 - Nové Město, Žitná 47/1633, 2) věřitel, který je fyzickou osobou, předloží při úpisu akcií doklad totožnosti; osoba jednající za věřitele, který je právnickou osobou, předloží při úpisu akcií i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, který nesmí být ke dni úpisu starší než 3 měsíce, 3) věřitel se může nechat při úpisu zastoupit zmocněncem, a to výhradně na základě speciální plné moci výslovně opravňující zmocněnce k úpisu akcií jménem a na účet věřitele, s tím, že podpis zmocnitele na takové plné moci musí být úředně ověřen, 4) jmenovitá hodnota jedné upisované akcie společnosti bude 1.000,- Kč, 5) upisovat lze pouze celé akcie, 6) věřitel je oprávněn upsat akcie v nominální výši odpovídající maximálně 2,5% své zjištěné pohledávky za společností, 7) akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a nebudou registrované, 8) emisní kurz upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, 9) emisní kurz upsaných akcií lze splatit výhradně peněžitým vkladem, 10) emisní kurz akcií upsaných věřitelem podle této výzvy bude věřitel povinen splatit v plné výši do 30 dnů ode dne provedení úpisu akcií, a to převodem příslušné peněžní částky na zvláštní bankovní účet společnosti, který za tím účelem společnost zřídí, a který bude uvedený v listině upisovatelů. Společnost bude moci disponovat s prostředky složenými věřitelem na tento účet až po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, 11) v případě prodlení věřitele se splacením emisního kurzu upsaných akcií se použije § 177 odst. 2) a následující z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 12) převoditelnost akcií bude podmíněna předchozím souhlasem představenstva společnosti. Po dobu reorganizace společnosti představenstvo udělí souhlas s převodem akcií pouze po předchozím souhlasu věřitelského výboru, 13) právo na úpis akcií společnostipodle článku 3 písm. c) reorganizačního plánu není samostatně převoditelné a může být převedeno na třetí osobu či jiného věřitele pouze se zjištěnou pohledávkou, 14) marným uplynutím lhůty k úpisu akcií podle právo věřitele na úpis akcií podle článku 3 písm. c) reorganizačního plánu zaniká, 15) akcie společnosti budou věřitelům, kteří je upsali, vydány po zápise nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 29. dubna 2010 - 25. března 2014 : V souladu s článkem 5 reorganizačního plánu vykonává po dobu reorganizace společnosti pravomoci dozorcí rady věřitelský výbor společnosti ve složení Ing. Ivan Kadečka za věřitele a...  člena věřitelského výboru IMPULS-Leasing AUSTRIA, s.r.o., JUDr. Ing. Lenka Záthurecká, PhD. za věřitele a člena věřitelského výboru D.S. Leasing, a.s., Ing. Lukáš Švec za věřitele a člena věřitelského výboru UNILEASING a.s., Ing. Martin Kollár za věřitele a člena věřitelského výboru CENTROPOL CZ, a.s., Ing. Tomáš Muroň za věřitele a člena věřitelského výboru Volksbank CZ, a.s., a Ing. Tomáš Vogl za věřitele a člena věřitelského výboru TRANSFINANCE, a.s.. zobrazit více skrýt více
 • 23. července 2002 - 25. března 2014 : Smlouvou o nájmu části podniku schválenou jediným akcionářemspolečnosti dne 18.června 2002 byla pronajata část podniku"Energetické centrum Loučovice" nájemci CENERGY, s.r.o., IČ 49... 10 09 55, Ústí nad Labem, Vaníčkova 1. zobrazit více skrýt více
 • 14. srpna 1997 - 25. března 2014 : Změna stanov schválena na mimořádné valné hromadě konané dne 18.dubna 1997, jejíž průběh byl osvědčen notářským zápisem NZ105/97, N 110/97 sepsaným notářem v Třebíči JUDr. VěrouHod... ějovskou. zobrazit více skrýt více
 • 1. února 1992 - 25. března 2014 : Právní forma: akciová společnost
 • 1. února 1992 - 25. března 2014 : Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem, akciovouspolečností Jihočeské papírny Větřní, na základě privatizačníhoprojektu schváleného Ministerstvem pro správu národníh... o majetku ajeho privatizaci ČR ze dne 21.1.1992 č. 20/0168/92 založit 5dceřiných akciových společností formou jednorázového založení, ana základě souhlasu Ministerstva průmyslu ČR ze dne 30.1.1992č.j.: 1/92/700 ve funkci valné hromady zakladatelské a.s.Zakladatelská listina, schválené stanovy a notářský zápis orozhodnutí zakladatelů byly přiloženy. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2009 - 3. srpna 2010 : Insolvenční správce společnosti rozhodl dne 30.dubna 2009 při výkonu působnosti valné hromady společnosti podle článku 5 reorganizačního plánu o zvýšení základního kapitálu společn... osti upsáním nových akcií společnosti nezajištěnými věřiteli postupem podle článku 3 písm. b) reorganizačního plánu. Základní kapitál společnosti podle tohoto rozhodnutí může být zvýšen maximálně o částku odpovídající 3% celkové výše zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů za společností. Konkrétní částka, o kterou bude základní kapitál společnosti podle tohoto rozhodnutí zvýšen, bude závislá na tom, kolik nezajištěných věřitelů využije svého práva podle článku 3 písm. b) reorganizačního plánu a v jakém rozsahu.Úpis akcií společnosti v souladu s článkem 3 písm. b) reorganizačního plánu bude proveden podle následujících pravidel:¨(1) k úpisu akcií společnosti postupem podle článku 3 písm. b) reorganizačního plánu dojde zápisem věřitele do listiny upisovatelů. Listina upisovatelů bude zájemcům z řad věřitelů k dispozici počínaje dnem vyvěšení příslušného oznámení insolvenčního správce v insolvenčním rejstříku, a to v každý pracovní den od 9:00hodin do 16:00 hodin v prostorách sídla společnosti na adrese Praha 1 ? Nové Město, Žitná 47/1633;(2) věřitel, který je fyzickou osobou, předloží při úpisu akcií doklad totožnosti; osoba jednající za věřitele, který je právnickou osobou, předloží při úpisu akcií i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, který nesmí být ke dni úpisu starší než 3 měsíce;(3) věřitel se může nechat při úpisu zastoupit zmocněncem, a to výhradně na základě speciální plné moci výslovně opravňující zmocněnce k úpisu akcií jménem a na účet věřitele, s tím, že podpis zmocnitele na takové plné moci musí být úředně ověřen;(4) jmenovitá hodnota jedné upisované akcie společnosti bude 1.000,- Kč;(5) upisovat lze pouze celé akcie;(6) akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a nebudou registrované;(7) emisní kurz upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě;(8) emisní kurz akcií upsaných věřitelem bude uhrazen zápočtem pohledávky společnosti za věřitelem na splacení emisního kurzu upsaných akcií oproti, pro účely insolvenčního řízení společnosti, zjištěné pohledávce věřitele za společností;(9) převoditelnost akcií bude podmíněna předchozím souhlasem představenstva společnosti. Po dobu reorganizace společnosti představenstvo udělí souhlas s převodem akcií pouze po předchozím souhlasu věřitelského výboru;(10) právo na úpis akcií společnosti podle článku 3 písm. b) reorganizačního plánu není samostatně převoditelné a může být převedeno na třetí osobu či jiného věřitele pouze se zjištěnou pohledávkou;(11) marným uplynutím lhůty k úpisu akcií právo věřitele na úpis akcií podle článku 3 písm. b) reorganizačního plánu zaniká;(12) akcie společnosti budou věřitelům, kteří je upsali, vydány po zápise nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku; zobrazit více skrýt více
 • 28. srpna 2001 - 14. června 2003 : Jediným akcionářem společnosti je obchodní společnost Jihočesképapírny, a.s., Větřní se sídlem Větřní č. 2, IČ 00 21 22 97,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č... eskýchBudějovicích v oddílu B, vložce 40. zobrazit více skrýt více
 • 23. července 2002 - 23. srpna 2002 : Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu:Jediný akcionář rozhodl dne 18.června 2002 o zvýšení základníhokapitálu upisováním mladých akcií peněžitým vkladem o120,... 000.000,-Kč, se současným souhlasem jediného akcionáře kprovedení zápočtu pohledávky společnoti proti pohledávceupisovatele, kterým má být s využitím přednostního práva na úpisjediný akcionář společnosti. Důvodem zvýšení základního kapitáluje kapitálové posílení a snížení cizích zdrojů společnosti. Nazvýšení bude vydána jediná kmenová listinná neregistrovaná akcieznějící na jméno, o jmenovité hodnotě Kč 120,000.000,-, jejížemisní kurs je roven její jmenovité hodnotě. Mladá akcie budeupsána bez veřejného úpisu a celý její emisní kurs budepodmíněně ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák. splacen v denrozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitáluuzavřením Smlouvy o započtení, jejíž návrh společnostupisovateli již doručila. zobrazit více skrýt více
 • 15. června 2001 - 28. srpna 2001 : Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitáluspolečnosti:1/ Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 30,000.000,-Kč upsáním nové akcie na celkovou částku 473,... 931.000,- Kč.Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu senepřipouští.2/ Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním jednohodruhu kmenové akcie č. 5 (slovy pět) v listinné podobě, znějícína jméno, o jmenovité hodnotě 30,000.000,- Kč , která nebudeveřejně obchodovatelná, s emisním kursem shodným se jmenovitouhodnotou akcie.3/ Akcie bude upsána jediným akcionářem společnosti, kterým jespolečnost Jihočeské papírny, a.s., Větřní se sídlem veVětřní č. 2, IČ 00 01 22 97 tak, že Jihočeské papírny, a.s.,Větřní, učiní dohodu podle ustanovení § 205 odst. 1 obchodníhozákoníku.4/ Emisní kurs akcie ve výši 30,000.000,- Kč bude splacenpeněžitým vkladem, započtením peněžité pohledávky jedinéhoakcionáře, a to společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní vůčispolečnosti JIP-Papírny Vltavský mlýn Loučovice, a.s. protipohledávce na splacení emisního kursu akcie podle smlouvy ozapočtení, která bude uzavřena nejpozději do 5 dnů od právnímoci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o zápisuusnesení společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní o zvýšenízákladního kapitálu.5/ započtení pohledávky na splacení emisního kursu akcie ve výši30,000.000,- Kč bude provedeno proti pohledávce jedinéhoakcionáře vůči společnosti z titulu smlouvy o úvěru č. L3/2000ze dne 3.10.2000 ve znění dodatku o novaci závazku ze dne19.12.2000. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 1998 - 3. prosince 1998 : Jihočeské papírny, a.s., Větřní jako jediný akcionář rozhodl vesmyslu § 190 obchodního zákoníku o zvýšení základního jměníspolečnosti o částku 200,000.000,- Kč (slovy dvě stě milió... nůkorun českých) upsáním nové akcie, když upsání nad uvedenoučástku se nepřipouští. Zvýšení bude provedeno neveřejným úpisems využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti, ato Jihočeskými papírnami, a.s., Větřní se sídlem ve Větřní č.p.2, který upíše vydanou akcii.Zvýšení základního jmění bude realizováno vydáním akcie č. 4 vlistinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě 200,000.000,- Kč(slovy dvě stě miliónů korun českých) s emisním kurzem shodnýmse jmenovitou hodnotou akcie, se splacením emisního kurzupeněžitým vkladem. Lhůta pro upsání akcie je desetidenní,počátek jejího běhu je třetí den od právní moci usneseníKrajského soudu v Českých Budějovicích o zápisu rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Upisovatel je povinen splatit jmenovitou hodnotuakcie, nejméně však 30% ve stanovené lhůtě na účet společnostivedený u Komerční banky, pobočka Český Krumlov, číslo účtu:9605-241/0100, var. symbol 45022518. zobrazit více skrýt více
 • 1. února 1992 - 26. května 1994 : Den zápisu: 1.2.1992Dozorčí rada:Jana Táchová, Loučovice čp. 120Jiří Mazanec, Český Krumlov, Plešivec 368Jan Duchoslav, Loučovice 103
 • 1. února 1992 - 10. května 1993 : Počet, druh, jmenovitá hodnota akcií: Na základní jmění bylovydáno 22.673 akcií na jméno, jmenovité hodnoty 10.000,- Kčs a 5akcií na jméno, jmenovité hodnoty 1.000,- Kčs.
 • 1. února 1992 - 10. května 1993 : Základní jmění: Výše základního jmění činí 226,735.000,- Kčs,slovy dvěstědvacetšestmiliónůsedmsetřicetpěttisíc korun čsl. Jetvořeno nepeněžitým vkladem doloženým znaleckým oceněním... . zobrazit více skrýt více
posunout dolů