Trendy

248 905 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

16 206 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

136 543 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 25.2.2002 Čechtice, Čechtice 13, okres Benešov, PSČ 25765

Historické adresy

15.3.1994 - 25.2.2002 Čechtice 13
4.3.1992 - 15.3.1994 Střítež čp. 1

45145491

DIČ

od 1.7.1993

CZ45145491

Datum vzniku

4. března 1992

Datová schránka

8rjd6yn

Historické názvy

4.3.1992 - 4.3.1992

FREMIS akciová společnost

4.3.1992 - 4.3.1992

FREMIS  akciová společnost

4.3.1992 - 4.3.1992

FREMIS, a. s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1362

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.10.2013

2 400 000 Kč

Historické jmění

25.11.2011 - 1.10.2013

24 000 000 Kč

25.2.2002 - 25.11.2011

6 000 000 Kč

15.3.1994 - 25.2.2002

30 000 000 Kč

4.3.1992 - 15.3.1994

2 160 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vlašim

Bankovní účty

zvěřejněno 11.1.2018

CZ6701000001155784290247

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

1.4.2008 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Čerpací stanice, 257 65, Čechtice

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. října 2013 : Společnost FREMIS, a.s. byla rozdělena odštěpením s přechodem části jejího jmění na nově vznikající nástupnickou společnost VELFREM a.s. IČ 02134900 se sídlem na adrese Praha 2, Vi Společnost FREMIS, a.s. byla rozdělena odštěpením s přechodem části jejího jmění na nově vznikající nástupnickou společnost VELFREM a.s. IČ 02134900 se sídlem na adrese Praha 2, Vi...nohrady, Jana Masaryka 312/46, PSČ 120 00. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2008 : Společnost FREMIS, a.s. byla rozdělena odštěpením s převodem části jejího jmění na nově založenou společnost Čerpací stanice a.s., se sídlem na adrese Čechtice, Čechtice 13, PSČ: 2 Společnost FREMIS, a.s. byla rozdělena odštěpením s převodem části jejího jmění na nově založenou společnost Čerpací stanice a.s., se sídlem na adrese Čechtice, Čechtice 13, PSČ: 2...57 65 , IČ: 284 88 423. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 29. května 2014 - 4. října 2017 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 29. května 2014 - 4. října 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 6. června 2012 - 3. března 2015 : Valná hromada společnosti FREMIS, a.s. konaná dne 25.5.2012 rozhodla takto: - určuje, že hlavním akcionářem společnosti FREMIS, a.s., se sídlem na adrese Čechtice, Čechtice 13, PSČ... 257 65, IČ: 451 45 491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1362 (dále také jen "společnost"), dle ust. § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník v platném znění), je Ing. Ludvík Veselý, dat. nar. 12.08.1952, bytem Čechtice, Na Lázni 276, PSČ 257 65 (dále jen "Hlavní akcionář"), s podílem na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti FREMIS, a.s. přesahujícím 90 % (devadesát procent), který byl ke dni žádosti o svolání mimořádné valné hromady a je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem: (i) 19 kusů kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), (ii) 31 kusů kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), a (iii) 226 kusů kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 22.948.000,- Kč (dvacet dva miliony devět set čtyřicet osm tisíc korun českých), což z celkového základního kapitálu ve výši 24.000.000,- Kč (dvacet čtyři milionů korun českých) činí 95,617 % (devadesát pět celých a šest set sedmnáct tisícin procenta) na základním kapitálu společnosti a také podíl ve výši 95,617 % (devadesát pět celých a šest set sedmnáct tisícin procenta) na hlasovacích právech společnosti, a tedy, že Ing. Ludvík Veselý je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ust. § 183i a násl. Obchodního zákoníku. Skutečnost, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou požadovat svolání valné hromady společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů, na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku, prokázal Hlavní akcionář představenstvu společnosti při předání žádosti o svolání mimořádné valné hromady svým prohlášením o vlastnictví účastnických cenných papírů a dále předložením originálů účastnických cenných papírů společnosti a současným předložením nabývacích titulů k účastnickým cenným papírům společnosti; - valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený Hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií na Hlavního akcionáře, tj. o přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů s výjimkou Hlavního akcionáře, takto: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné á 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), o jmenovité hodnotě každé jedné á 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a o jmenovité hodnotě každé jedné á 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na Hlavního akcionáře, Ing. Ludvíka Veselého, dat. nar. 12.08.1952, bytem Čechtice, Na Lázni 276, PSČ 257 65, za podmínek stanovených ustanoveními §§183i až 183m Obchodního zákoníku. Uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přejde na Hlavního akcionáře vlastnické právo k akciím všech ostatních akcionářů, a to k: (i) 1 kusu kmenové, listinné, akcie ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), (ii) 5 kusům kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), a (iii) 10 kusům kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých); - rozhoduje, že všechny ostatní účastnické cenné papíry společnosti přejdou na Hlavního akcionáře za protiplnění, které činí: (i) za každou jednu akcií o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), částku 8.710,- Kč (osm tisíc sedm set deset korun českých), za každou jednu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), částku 43.550,- Kč (čtyřicet tři tisíce pět set padesát korun českých), za každou jednu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), částku 435.500 Kč (čtyři sta třicet pět tisíc pět set korun českých) a toto určení (včetně jeho zdůvodnění) uvedl ve své žádosti o svolání valné hromady; - přiměřenost výše protiplnění určené Hlavním akcionářem, je v souladu s ust. § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku, doložena znaleckým posudkem číslo 030-003/2012 ze dne 29.04.2012 vypracovaným znalcem, Doc. Ing. Pavlem Legátem, CSc., bytem Brno, Urbánkova 791/24, PSČ 624 00, IČ: 146 28 287, znaleckým ústavem zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR pod zn. 44/2000-Zn, který s použitím výnosové metody DCF entity dospěl k závěru, že přiměřená hodnota protiplnění činí nejméně: (i) za každou jednu akcií o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), částku 8.701,03 Kč (osm tisíc sedm set jedna koruna česká a tři haléře), (ii) za každou jednu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), částku 43.505,16 Kč (čtyřicet tři tisíce pět set pět korun českých a šestnáct haléřů), za každou jednu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), částku 435.051,55 Kč (čtyři sta třicet pět tisíc padesát jedna korun českých a padesát pět haléřů); - určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů po splnění podmínek stanovených ust. § 183m odst. 2 Obchodního zákoníku, tj. poté, co dosavadní vlastníci předají listinné akcie společnosti v souladu s ust. § 183l odst. 5 Obchodního zákoníku, bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené hlavním akcionářem v souladu s ust. § 183j odst. 6 Obchodního zákoníku, a to prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, kterým je společnost s obchodní firmou A&CE Global Finance, a.s., se sídlem na adrese Ptašinského 4, 602 00 Brno, IČ: 262 57 530. Hlavní akcionář doložil společnosti v souladu s ust. § 183i odst. 5 Obchodního zákoníku potvrzení obchodníka s cennými papíry o tom, že předal obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění.“ zobrazit více skrýt více
 • 14. října 2011 - 25. listopadu 2011 : a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál upsáním nových akcií. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je získá... ní peněžních prostředků pro rozvoj podnikatelské činnosti společnosti a zejména kapitálové posílení společnosti.b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 18.000.000,- Kč (osmnáct milionů korun českýách), tj. z dosavadní částky 6.000.000,- Kč (šest milionů korun českých) na částku 24.000.000,- Kč (dvacet čtyři milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: (i) 15 kusů (patnáct) kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), (ii) 27 kusů (dvacet sedm) kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), (iii) 177 kusů (jedno sto sedmdesát sedm) kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).d) Místo pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií je sídlo společnosti FREMIS, a.s. na adrese Čechtice, Čechtice 13, PSČ: 257 65. Lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií činí dva týdny a začne běžet ode dne zveřejnění informace o přednostním právu způsobem uvedeným v ust. § 204a odst. 2 Obchodního zákoníku, tedy v Obchodním věstníku a v internetovém ekonomickém deníku Kurzy.cz, a to dnem, kdy bude zveřejněno druhé z těchto oznámení. Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit informaci o přednostním právu nejpozději do 15-ti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.e) S uplatněním přednostního práva k úpisu nových akcií lze na jednu (1) dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) upsat tři (3) nové akcie o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), na jednu (1) dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) upsat tři (3) nové kacie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a na jednu (1) dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) upsat tři (3) nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč ( jedno sto tisíc korun českých). Na základě přednostního práva bude upisováno: (i) 15 kusů (patnáct) kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), (ii) 27 kusu (dvacet sedm) kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), (iii) 177 kusů (jedno sto sedmdesát sedm) kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě.f) Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, kterým je Ing. Ludvík Veselý, dat. nar. 12.8.1952, bytem Čechtice, Na Lázni 276, PSČ: 257 65g) Místo pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti FREMIS, a.s. na adrese Čechtice, Čechtice 13, PSČ: 257 65. Lhůta pro úpis akcií bez přednostního práva bude činit 14-ti dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do deseti dnů ode dne ukončení běhu lhůty pro úpis akcií na základě přednostního práva. Emisní kurs každé jedné akcie upisované určitým zájemcem bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě.h) Upisovatel akcií je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do 5-ti (pěti) dnů, ode dne úpisu akcií, a to na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení zvýšení základního kapitálu č. 204330562/0600, vedený u GE Money Bank, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 14. března 2001 - 25. února 2002 : Řádná valná hromada společnosti konaná dne 22. května 2000rozhodla o snížení základního jmění takto : z důvodu nesouladuvýše základního jmění společnosti zapsané v obchodním rejstř... íkus výší základního jmění podle účetní evidence společnosti valnáhromada snižuje základní jmění společnosti z 30.000.000,-Kč(slovy: třicetimiliónů korun českých) o 24.000.000,-Kč (slovy:dvacetčtyřimiliónů korun českých) na 6.000.000,-Kč (slovy:šestmiliónů korun českých) snížením jmenovité hodnoty akciísplečnosti poměrně u všech akcií společnosti a to sníženímjmenovité hodnoty každé akcie o 8.000,-Kč (slovy: osmtisíc korunčeských) ze jmenovité hodnoty 10.000,-Kč (slovy: desettisíckorun českých) na jmenovitou hodnotu každé akcie 2.000,-Kč(slovy: dvatisíce korun českých) a stanoví, že akcionářipředloží společnosti listinné akcie společnosti do 30 (třiceti)dnů ode dne zápisu snížení základního jmění do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 4. března 1992 - 25. února 2002 : Údaje o založení akciové společnosti: Akciová společnost bylazaložena jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 10.2.1992.Zakladateli jsou: Hanek Jan, Ing. Vobrázková Eliška, MUDr... . Vo-brázková Kateřina, Ing. Jandejsek Zdeněk, Wagnerová Zita, ČernýMiloslav. zobrazit více skrýt více
 • 4. března 1992 - 25. února 2002 : Základní jmění se zakladatelé zavázali sami splatit do jednohoroku od zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Nepeněžitývklad vložených nemovitostí je v hodnotě 2 100 000,- Kčs... slovydvamilionystotisíc korun, splacený peněžitý vklad v hodnotě60 000,- Kčs slovy šedesáttisíc korun zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů