Trendy

69 381 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-12 368 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

21 690 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.5.1992 Lazsko 50

Adresa z obchodního rejstříku

od 9.5.2017 č.p. 50, 262 31 Lazsko

45147493

DIČ

od 1.1.1993

CZ45147493

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

phktwsd

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1420

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.9.1993

40 081 000 Kč

Historické jmění

1.5.1992 - 13.9.1993

35 590 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Příbram

Bankovní účty

zvěřejněno 10.10.2015

CZ0255000000008869660001

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

1.9.2008 - 1.3.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 262 31, Lazsko 50

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. července 2016 : Jediný akcionář schvaluje fúzi sloučením společnosti LIGMET a.s. se sídlem Lazsko 50, IČ 45147493 se společností PRAGOMET a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 478/51, PSČ 101 00, IČ Jediný akcionář schvaluje fúzi sloučením společnosti LIGMET a.s. se sídlem Lazsko 50, IČ 45147493 se společností PRAGOMET a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 478/51, PSČ 101 00, IČ... 271 21 968, kde zanikající společností je společnost PRAGOMET, a.s. a nástupnickou společností je společnost LIGMET a.s. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tímto ruší společnost PRAGOMET a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 478/51, PSČ 101 00, IČ 271 21 968, bez likvidace fúzí s přechodem jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nástupnickou společnost LIGMET a.s. se sídlem Lazsko 50, IČ 45147493.Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tímto ruší společnost PRAGOMET a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 478/51, PSČ 101 00, IČ 271 21 968, bez likvidace fúzí s přechodem jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nástupnickou společnost LIGMET a.s. se sídlem Lazsko 50, IČ 45147493.Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tímto schvaluje projekt fúze sloučením společností LIGMET a.s. se sídlem Lazsko 50, IČ 45147493 jako nástupnické společnosti se společností PRAGOMET a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 478/51, PSČ 101 00, IČ 271 21 968 jako zanikající společností.Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tímto schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti LIGMET a.s. se sídlem Lazsko 50, IČ 45147493 jako nástupnické společnosti sestavenou ke dni 31.12.2015 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce patnáct) ověřenou dne 13.5.2016 (třináctého května roku dva tisíce šestnáct) auditorem Q-AUDIT s.r.o. se sídlem Mírové náměstí č.p. 136, Mariánské Lázně, 353 01, IČ 61173339, s oprávněním k výkonu činnosti vydaným Komorou auditorů ČR pod číslem 120.Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tímto schvaluje zahajovací rozvahu společnosti LIGMET a.s. se sídlem Lazsko 50, IČ 45147493 jako nástupnické společnosti sestavenou ke dni 1.1.2016 (prvního ledna roku dva tisíce šestnáct), ověřenou dne 13.5.2016 (třináctého května roku dva tisíce šestnáct) auditorem Q-AUDIT s.r.o. se sídlem Mírové náměstí č.p. 136, Mariánské Lázně, 353 01, IČ 61173339, s oprávněním k výkonu činnosti vydaným Komorou auditorů ČR pod číslem 120. zobrazit více skrýt více
  • 16. prosince 2015 : Řádná valná hromada společnosti: 1. určuje se, že hlavním akcionářem společnosti LIGMET a.s. ve smyslu ustanovení § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech Řádná valná hromada společnosti: 1. určuje se, že hlavním akcionářem společnosti LIGMET a.s. ve smyslu ustanovení § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech... (zákon o obchodních korporacích) /dále též zákon o obchodních korporacích nebo ZOK/ je společnost PRAGOMET a.s., se sídlem Praha 10, PSČ: 101 00, Vršovická 478/51, IČO: 271 21 968, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9141 (dále též PRAGOMET a.s.), která je vlastníkem jedné hromadné akcie společnosti LIGMET a.s. nahrazující kmenové akcie v počtu 37.383 ks (třicet sedm tisíc tři sta osmdesát tři kusů) o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) vydaných jako cenný papír ve formě na jméno a 10ks (deset kusů) akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých vydaných jako cenný papír ve formě na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,29 % (devadesát tři procent/29) základního kapitálu společnosti LIGMET a.s., a s nimiž je spojen 93,29 % (devadesát tři procent/29) podíl na hlasovacích právech ve společnosti LIGMET a.s. Skutečnost, že společnost PRAGOMET a.s. je hlavním akcionářem ve smyslu ustanovení § 375 ZOK byla osvědčena společnosti LIGMET a.s. předložením jedné hromadné akcie společnosti LIGMET a.s. nahrazující 37.383 ks (třicet sedm tisíc tři sta osmdesát tři kusů) kmenových akcií LIGMET a.s. znějících na jméno vydaných jako cenný papír, každá z akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých a 10 ks (deset kusů) akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých vydaných jako cenný papír ve formě na jméno, společností PRAGOMET a.s., přičemž o této skutečnosti bylo pořízeno společné prohlášení společností PRAGOMET a.s. a LIGMET a.s., z něhož vyplývá splnění podmínek uvedených v ustanovení § 375 ZOK, a současně vyplývá ze shodných údajů uvedených v seznamu akcionářů společnosti LIGMET a.s.; 2. určuje, že společnost PRAGOMET a.s. jako hlavní akcionář společnosti LIGMET a.s. požadující přechod všech akcií společnosti LIGMET a.s. na hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 ZOK poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti LIGMET a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále též Oprávněné osoby) protiplnění ve výši 154,- Kč (sto padesát čtyři korun českých) za jednu kmenovou akcii na jméno vydanou jako cenný papír o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (tisíc korun českých). Menšinovým akcionářem se pro účely tohoto rozhodnutí rozumí všichni akcionáři společnosti LIGMET a.s. kromě hlavního akcionáře této společnosti. Lhůta k poskytnutí protiplnění se určuje tak, že právo na zaplacení protiplnění vzniká dosavadním vlastníkům akcií jejich předáním společnosti LIGMET a.s. dle ustanovení § 387 ZOK, a to ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím společnosti LIGMET a.s. menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Pověřená osoba poskytne Oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, a to po splnění podmínek podle ustanovení § 388 odst. 1 ZOK. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií společnosti LIGMET a.s. k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. Osobou pověřenou hlavním akcionářem k provedení výplaty protiplnění je obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. se sídlem Brno, Žabovřesky, Veveří 3163/111, PSČ: 616 00, IČO: 277 584 19, přičemž společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 5249 (dále jen Obchodník s cennými papíry). Valná hromada dále konstatuje, že protiplnění Oprávněným osobám bude vyplaceno pověřeným Obchodníkem s cennými papíry formou bankovního převodu na účet, který Oprávněná osoba Obchodníkovi s cennými papíry sdělí písemně, nebo formou poštovní poukázky doručené na adresu Oprávněné osoby, kterou tato osoba sdělí buď Obchodníkovi s cennými papíry nebo společnosti LIGMET a.s. písemně; při podpisu písemného oznámení musí toto oznámení Oprávněná osoba podepsat před Obchodníkem s cennými papíry, nebo musí být podpis Oprávněné osoby na oznámení (účtu nebo adresy pro doručení poštovní poukázky) úředně ověřen; protiplnění bude Obchodníkem s cennými papíry vyplaceno v souladu s ustanovením § 389 odst. 1 ZOK až po předání akcií společnosti LIGMET a.s. jako cenných papírů Oprávněnou osobou společnosti LIGMET a.s. 3. konstatuje, že přiměřenost navržené výše protiplnění byla doložena posudkem znalce Ing. Aleny Drvotové č. 109/12/15 ze dne 20.09. 2015, dle kterého výše protiplnění určená hlavním akcionářem, a to společností PRAGOMET a.s. v rámci práva nuceného přechodu účastnických cenných papírů dle ustanovení § 375 a násl. ZOK ve výši částky 154,-Kč (sto padesát čtyři korun českých) za 1 akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) znějící na jméno, vydanou jako cenný papír, je přiměřená. K výše uvedené částce navrženého protiplnění za jednu akcii společnosti LIGMET a.s. dospěl uvedený znalec shodně s hlavním akcionářem; 4. konstatuje, že představenstvo společnosti LIGMET a.s. projednalo přiměřenost navrženého protiplnění hlavního akcionáře a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši navrženého protiplnění určenou hlavním akcionářem za přiměřenou ve smyslu ustanovení § 376 a 377 ZOK tak, že výše navrženého protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ustanovení § 376 odst. 2 ZOK je přiměřená hodnotě akcií ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK; 5. konstatuje, že hlavní akcionář společnosti LIGMET a.s., společnost PRAGOMET a.s., předložil společnosti LIGMET a.s. písemné prohlášení vystavené Obchodníkem s cennými papíry, ze kterého vyplývá, že společnost PRAGOMET a.s. předala Obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této řádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Potvrzení Obchodníka s cennými papíry bude přílohou zápisu z této mimořádné valné hromady. Dále řádná valná hromada společnosti:1. rozhoduje v souladu s ustanovením § 375 a 382 ZOK o přechodu všech účastnických papírů akcií společnosti LIGMET a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti LIGMET a.s. s výjimkou hlavního akcionáře na společnost PRAGOMET a.s., a to za protiplnění, které za 1 kmenovou akcii společnosti LIGMET a.s. znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (tisíc korun českých) činí 154,- Kč (sto padesát čtyři korun českých); 2. ukládá představenstvu společnosti LIGMET a.s. provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti, a dále ukládá představenstvu společnosti LIGMET a.s. poskytnout potřebnou součinnost hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
  • 26. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 13. září 1993 : - Notářský zápis sepsaný dne l8.l.l993 pod čj. NZ 7/93.N l3/93 JUDr. Ivanem Houdkem, notářem v Příbrami.
  • 1. května 1992 : v zakladatelské listině učiněné formou notářského záípisu ze dne24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady
  • 1. května 1992 : akciová společnost byla založena dle § 172 obchodního zák.jediným zakladatelem je Fond národního majetku ČR se sídlem vPraze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního po akciová společnost byla založena dle § 172 obchodního zák.jediným zakladatelem je Fond národního majetku ČR se sídlem vPraze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního po...dni-ku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/91 Sb. o podmínkách převodumajetku státu na jiné osoby zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. května 1992 - 13. září 1993 : zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede-ného v zakladatelské listině, ocenění tohoto majetku j... e obsaženove scháleném privatizačním projektu státního podnikuČeskoslovenský uranový průmysl, s.p. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů