Trendy

1 287 897 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

69 389 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

757 810 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

22.9.1995 - 31.7.2014 Sedlčany, Církvičská 240, PSČ 26401
1.5.1992 - 22.9.1995 Sedlčany, Církvičná 240, PSČ 26401

45147639

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.7.2014

CZ45147639

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. července 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. července 2014

Historické názvy

1.5.1992 - 31.7.2014

Povltavské mlékárny, a. s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1442

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

28.6.1993 - 31.7.2014

117 624 000 Kč

1.5.1992 - 28.6.1993

114 574 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Sedlčany

Historické provozovny

7.12.1992 - 31.7.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Církvičská 240, 264 01, Sedlčany

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 31. července 2014 - 31. července 2014 : Společnost Povltavské mlékárny, a. s., IČ: 451 47 639, se sídlem Sedlčany, Církvičská 240, PSČ 264 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložk... a 1442 se ke dni 31.7.2014 vymazává z obchodního rejstříku. Společnost Povltavské mlékárny, a. s.zanikla fúzí sloučením s nástupnickou společností TPK, spol. s r.o., se sídlem Velkomoravská 2714/28, Hodonín, PSČ 695 19, IČ: 449 65 117, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4547. zobrazit více skrýt více
 • 31. července 2014 - 31. července 2014 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
 • 30. září 2013 - 31. července 2014 : Na obchodní společnost Povltavské mlékárny, a.s., IČ: 451 47 639, se sídlem Sedlčany, Církvičská 240, PSČ 264 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, od... díl B, vložka 1442, jakožto nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Bongrain Czech Management & Services, s.r.o., IČ: 258 18 783, se sídlem Praha 4, Zelený pruh 95/97, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95289. zobrazit více skrýt více
 • 2. ledna 2006 - 19. června 2007 : Usnesení mimořádné valné hromady společnosti konané dne 27.9.2005:I. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti Povltavské mlékárny, a.s., se sídlem Sedlčany, Církvičs... ká 240, PSČ: 264 01, IČ: 451 47 639, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložka 1142 ( dále jen "Společnost") je společnost BONGRAIN EUROPE, S.A.S., zjednodušená akciová společnost založená dle francouzského práva, zapsaná do obchodního rejstříku ve Versailles pod č. 351 014 352, se sídlem 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, Francie ( dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře o svolání této mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti. Vlastnické právo hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo výpisem z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů ze dne 19.8.2005 a osvědčeno výpisem z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů pro Společnost ze dne 20.9.2005, ze kterých plyne, že hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem celkem 111.375 akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, tedy akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94,69% základního kapitálu Společnosti. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou uplatnit a vykonat právo výkupu dle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.II. Přechod ostatních akcií společnosti na hlavního akcionářeValná hromada rozhoduje ve smyslu ust. § 183i a násl. obch. zák. o přechodu všech ostatních akcií Společnosti, tedy společnosti Povltavské mlékárny, a.s., jejichž vlastníkem není hlavní akcionář, na hlavního akcionáře, tedy na společnost BONGRAIN EUROPE, S.A.S.III. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši 5.370,- Kč za jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele i na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- KčPřiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem číslo 050819 ze dne 19.8.2005 vypracovaným znalcem BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 256 40 585, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 57202. Z důvodu co nejširší ochrany práv minoritních akcionářů byl uvedený znalec právě pro účely vypracování tohoto konkrétního posudku jmenován soudem, a to usnesením Městského soudu v Praze, č.j. Nc 4541/2005. Výše protiplnění určená hlavním akcionářem se shoduje se závěry tohoto znaleckého posudku a je právě tímto znaleckým posudkem odůvodněna.IV. Lhůta pro poskytunutí protiplněníHlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám, tedy osobám, které budou, dle výpisu z příslušné evidence cenných papírů vlastníky akcií Společnosti ke dni přechodu vlastnického práva k těmto akciím na hlavního akcionáře, nebo, bude-li prokázáno zastavení vykoupených akcií, oprávněnému zástavnímu věřiteli ( s výjimkou případu, kdy vlastník akcie či akcií Společnosti prokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věžitelem určuje jinak), a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu a nejpozději do 2 měsíců po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů v souladu s § 183m obch. zák.. Výplatou protiplnění je pověřena Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ : 115 20, IČ: 00001350, na jejíž účet hlavní akcionář před konáním této valné hromady složil částku 33.557.130,- Kč, která odpovídá násobku počtu akcií Společnosti, jejichž vlastníkem není hlavní akcionář, a částce protiplnění ve výši 5.370,- Kč.Protiplnění bude oprávněným osobám vypláceno výše uvedenou bankou, a to peněžní poukázkou nebo bezhotovostním převodem. S konkrétními podmínkami výplaty protiplnění budou akcionáři obeznámeni písemně. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 19. června 2007 : Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je... obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuPovltavské mlékárny s. p. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 19. června 2007 : V zakladatelské listině učiněné fe formě notářského zápisu zedne 27. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. května 1992 - 19. června 2007 : Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zá-koníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32... ,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby. zobrazit více skrýt více
 • 2. ledna 2006 - 2. ledna 2006 : Usnesení mimořádné valné hromady společnosti konané dne 27.9.2005:I. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti Povltavské mlékárny, a.s., se sídlem Sedlčany, Církvičs... ká 240, PSČ: 264 01, IČ: 451 47 639, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložka 1142 ( dále jen "Společnost") je společnost BONGTAIN EUROPE, S.A.S., zjednodušená akciová společnost založená dle francouzského práva, zapsaná do obchodního rejstříku ve Versailles pod č. 351 014 352, se sídlem 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, Francie ( dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře o svolání této mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti. Vlastnické právo hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo výpisem z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů ze dne 19.8.2005 a osvědčeno výpisem z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů pro Společnost ze dne 20.9.2005, ze kterých plyne, že hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem celkem 111.375 akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, tedy akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94,69% základního kapitálu Společnosti. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou uplatnit a vykonat právo výkupu dle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.II. Přechod ostatních akcií společnosti na hlavního akcionářeValná hromada rozhoduje ve smyslu ust. § 183i a násl. obch. zák. o přechodu všech ostatních akcií Společnosti, tedy společnosti Povltavské mlékárny, a.s., jejichž vlastníkem není hlavní akcionář, na hlavního akcionáře, tedy na společnost BONGRAIN EUROPE, S.A.S.III. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši 5.370,- Kč za jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele i na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- KčPřiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem číslo 050819 ze dne 19.8.2005 vypracovaným znalcem GOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 256 40 585, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 57202. Z důvodu co nejširší ochrany práv minoritních akcionářů byl uvedený znalec právě pro účely vypracování tohoto konkrétního posudku jmenován soudem, a to usnesením Městského soudu v Praze, č.j. Nc 4541/2005. Výše protiplnění určená hlavním akcionářem se shoduje se závěry tohoto znaleckého posudku a je právě tímto znaleckým posudkem odůvodněna.IV. Lhůta pro poskytunutí protiplněníHlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám, tedy osobám, které budou, dle výpisu z příslušné evidence cenných papírů vlastníky akcií Společnosti ke dni přechodu vlastnického práva k těmto akciím na hlavního akcionáře, nebo, bude-li prokázáno zastavení vykoupených akcií, oprávněnému zástavnímu věřiteli ( s výjimkou případu, kdy vlastník akcie či akcií Společnosti prokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věžitelem určuje jinak), a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu a nejpozději do 2 měsíců po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů v souladu s § 183m obch. zák.. Výplatou protiplnění je pověřena Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ : 115 20, IČ: 00001350, na jejíž účet hlavní akcionář před konáním této valné hromady složil částku 33.557.130,- Kč, která odpovídá násobku počtu akcií Společnosti, jejichž vlastníkem není hlavní akcionář, a částce protiplnění ve výši 5.370,- Kč.Protiplnění bude oprávněným osobám vypláceno výše uvedenou bankou, a to peněžní poukázkou nebo bezhotovostním převodem. S konkrétními podmínkami výplaty protiplnění budou akcionáři obeznámeni písemně. zobrazit více skrýt více
posunout dolů