Trendy

130 569 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

13 856 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

93 932 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 27.11.2001 Příbram VII, Žežická 522, PSČ 26101

Historické adresy

14.12.1995 - 27.11.2001 Příbram VII, Žežická 522, okres Příbram, PSČ 26102
17.11.1993 - 14.12.1995 Příbram VII, Bratří Čapků 254
30.4.1992 - 17.11.1993 Příbram

45147761

DIČ

od 1.1.1993

CZ45147761

Datová schránka

zarg62b

Historické názvy

17.11.1993 - 27.11.2001

ZRUP Příbram akciová společnost

30.4.1992 - 17.11.1993

Základna uranového průmyslu Příbram, a.s. (ZRUP Příbram, a.s.)

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1459

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.3.2016

38 971 020 Kč

Historické jmění

13.11.2006 - 4.3.2016

35 073 390 Kč

21.4.2004 - 13.11.2006

74 398 000 Kč

27.1.1993 - 21.4.2004

106 283 000 Kč

30.4.1992 - 27.1.1993

105 838 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Příbram

Bankovní účty

zvěřejněno 12.4.2017

CZ9201000001071026870287

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Historické provozovny

11.4.2001 - 5.11.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Žežická 522, 261 01, Příbram - Příbram VII

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. března 2016 - 2. prosince 2016 : Řádná valná hromada Společnosti rozhodla dne 3.2.2016 o zvýšení základního kapitálu Společnosti (dále případně jen Valná hromada) (o rozhodnutí Valné hromady byl dne 3.2.2016 sepsá... n JUDr. Zděňkem Špačkem, notářem v Praze, notářský zápis NZ 22 /2016, N 22 /2016) tak, že:Valná hromada společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ZRUP Příbram a.s., se sídlem Příbram VII, Žežická 522, PSČ 261 01, IČ 45147761, o 3.897.630,-Kč (slovy: tři miliony osm set devadesát sedm tisíc šest set třicet korun českých) z dosavadní výše 35.073.390,-Kč (slovy: třicet pět milionů sedmdesát tři tisíc tři sta devadesát korun českých) na novou celkovou výši 38.971.020,-Kč (slovy: třicet osm milionů devět set sedmdesát jedna tisíc dvacet korun českých), přičemž a)upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;b)zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových 11.811 ks (slovy: jedenácti tisíc osmi set jedenácti kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 330,-Kč (slovy: tři sta třicet korun českých), které budou vydány jako cenný papír na jméno,c)emisní kurz upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tzn. emisní kurz každé akcie o jmenovité hodnotě 330,-Kč (slovy: tři sta třicet korun českých) se stanovuje na částku 330,-Kč (slovy: tři sta třicet korun českých) (dále případně jen Akcie);d)Akcie budou upsány výlučně peněžitým vkladem;e)Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích;f)Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva dle § 484 a násl. zákona o obchodních korporacích, neboť se akcionáři vzdali svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, jak uvedeno v článku Za čtvrté notářského zápisu a budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to: Ing. Vladislavu Bednarskému, narozenému 29.4.1962, s bydlištěm Havířov, Prostřední Suchá, Úzká 1378/13, PSČ 735 64 ( dále jen Předem určený zájemce 1), a Mgr. Liboru Dubskému, narozenému 11.2.1968, s bydlištěm Sousedovice 13, PSČ 386 01 ( dále jen Předem určený zájemce 2), společně pak Předem určení zájemci;g)Předem určeným zájemcům společnost nabídne Akcie k upsání následovně:-Předem určený zájemce 1 upíše 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 330,-Kč (slovy: tři sta třicet korun českých), která bude vydána jako cenný papír na jméno,-Předem určený zájemce 2 upíše 11.810 ks (slovy: jedenáct tisíc osm set deset kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 330,-Kč (slovy: tři sta třicet korun českých), které budou vydány jako cenný papír na jméno;h)Každý z Předem určených zájemců upíše jemu společností nabídnuté Akcie smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností ZRUP Příbram a.s., která musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích, a jejíž účinnost nastává dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Lhůta pro upsání nových akcií činí 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií každému z Předem určených zájemců. Ze strany společnosti podepsaný návrh smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti minimálně v rozsahu uvedeném v § 479 ZOK doručí statutární ředitel společnosti každému z Předem určených zájemců bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhy smlouvy o upsání akcií budou doručeny buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oproti podpisu Předem určených zájemců. i)v případě, že Předem určení zájemci účinně a ve lhůtě určené tímto rozhodnutím neupíší všechny nabídnuté Akcie, rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se ve smyslu § 493 zákona o obchodních korporacích zrušuje a vkladová povinnost zaniká;j)Každý z Předem určených zájemců je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání, tj. ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií uzavřené ve smyslu tohoto rozhodnutí, a to na účet společnosti ZRUP Příbram a.s. č. 71013503/0300 vedený u ČSOB a.s. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 2. prosince 2016 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1,... Gorkého náměstí 32.,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu najiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 2. prosince 2016 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 21. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 30. dubna 1992 - 2. prosince 2016 : Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je... obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuZákladna rozvoje uranového průmyslu, s.p., Příbram. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2014 - 6. listopadu 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 1. července 2014 - 6. listopadu 2015 : Počet členů správní rady: 3
 • 6. prosince 2010 - 24. února 2011 : Mimořádná valná hromada společnosti ZRUP Příbram a.s., jež se konala 2.12.2010, přijala v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku následující usnesení:1. Určení hlavního akcio... náře Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti ZRUP Příbram a.s., se sídlem Příbram VII, Žežická 522, PSČ 26101, IČ 45147761, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1459, (dále také jen "Společnost") je v souladu s § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále případně jen "ObchZ") Ing. Michal Šnobr, nar. 25.5.1970, trvale bytem Strakonice, Zvolenská 134, PSČ 38601 (dále případně jen "Hlavní akcionář"). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 96.016 ks (devadesáti šesti tisíc šestnácti kusů) listinných nekótovaných akcií emitovaných Společností ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 330,- Kč (třista třicet korun českých) vydaných jako: 51 ks (padesát jedna kusů) hromadných listin číslo 1,2,7,146-149,153-196 nahrazujících celkem 96.016 ks (devadesát šest tisíc šestnáct kusů) jednotlivých akcií s následujícími pořadovými čísly: č.1-20137, č.20138-40274, č. 64510-65848, č. 87792-102991, č. 102992-118192, č.118193-130171, č. 130172-142150, č. 69601-69644. Z výše uvedeného vyplývá, že Ing. Michal Šnobr je vlastníkem kmenových akcií Společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, a to v jejich v souhrnné jmenovité hodnotě 31,685.280,- Kč (třicet jeden milion šestset osmdesát pět tisíc dvěstě osmdesát korun českých), což představuje podíl 90,34 % (devadesát celých třicetčtyři setin procenta) na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti. Ing. Michal Šnobr je tedy akcionářem oprávněným k uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů, resp. k přechodu účastnických cenných papírů Společnosti od ostatních akcionářů Společnosti ve smyslu § 183i a násl. ObchZ.2. Přechod ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti takto: všechny účastnické cenné papíry Společnosti, resp. nekótované kmenové listinné akcie Společnosti ve formě na majitele, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře (tj. účastnické cenné papíry Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře), přecházejí za podmínek stanovených § 183i a násl. ObchZ. a tímto usnesením na Hlavního akcionáře Ing. Michala Šnobra, nar. 25.5.1970, trvale bytem Strakonice, Zvolenská 134, PSČ 386 01. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti ostatních akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře přejde na Hlavního akcionáře ve smyslu § 183l odst. 3 ObchZ uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení o přechodu akcií Společnosti do obchodního rejstříku (dále případně jen "Den přechodu akcií").3. Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku3.1 Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění činí:částku ve výši 318,- Kč (třista osmnáct korun českých) za jednu nekótovanou kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 330,- Kč (slovy: Tři sta třicet korun českých).3.2 Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 ObchZ doložena znaleckým posudkem č. 55/2010 ze dne 1.11.2010 zpracovaným znalcem v oboru ekonomika, kterým je znalecký ústav Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Olbrachtova 1334/27, PSČ 710 00, IČ 607 74 665, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6941 (dále jen "Znalec"). Znalec za účelem určení velikosti hodnoty protiplnění v souvislosti se záměrem Hlavního akcionáře realizovat právo na výkup účastnických cenných papírů nejprve zjistil tržní hodnotu podniku. Při jejím odvozování nejprve ocenil provozní majetek podniku aplikací dvou modelů ocenění - model diskontovaného cash flow entity a model ekonomické přidané hodnoty EVA. Následně ocenil neprovozní majetek podniku, při kterém aplikoval dva modely ocenění - model porovnávací a model výnosový. Výslednou hodnotu majetku podniku znalec odhadl aplikací nejvíce vhodné metody, a sice metody DCF entity s následným přičtením hodnoty neprovozního majetku podniku zjištěné provnávacím a výnosovým modelem ocenění. Znalcem zjištěná tržní hodnota podniku společnosti ZRUP Příbram a.s. ke směrodatnému datu ocenění tak činila: 33.770,000,- Kč, slovy: třicet tři miliony sedmset sedmdesát tisíc korun českých.Hodnota jedné akcie pro potřeby posouzení výše protiplnění byla odvozena na principu ekvivalence ze zjištěné tržní hodnoty podniku. Hledaná hodnota akcie emitenta ZRUP Příbram a.s. ke směrodatnému datu ocenění, tj. k 30.9.2010 tak činí: 318,- Kč, slovy: třista osmnáct korun českých. Na základě předaných informací a provedených vlastních šetření, analýz a dílčích ocenění znalec dospěl k závěru, že výše přiměřeného protiplnění za jednu akcii emitenta ZRUP Příbram a.s. o její jmenovité hodnotě 330,- Kč pro účel uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů ve smyslu ustanovení § 183i a násl. ObchZ, k datu 30.9.2010 činí: 318,- Kč, slovy: třista osmnáct korun českých.3.3 Protiplnění dle odstavce 3.1 tohoto usnesení bude ve smyslu § 183m odst. 2 ObchZ zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 ObchZ ode Dne přechodu akcií.4. Způsob, místo a lhůta pro předložení ostatních účastnických cenných papírů Společnosti a výplatu protiplnění4.1 Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti, které přešly podle § 183i a násl. ObchZ na Hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři Společnosti), případně zástavní věřitelé uvedení v § 183l odst. 4 ObchZ, je po jejich přechodu na Hlavního akcionáře předloží Společnosti prostřednictvím společnosti HAMAGA a.s., se sídlem Praha 4 - Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 14800, IČ 25170562, a to v místě sídla společnosti HAMAGA a.s. v pracovních dnech od 9:00 hod do 16,00 hod, ve lhůtě dodatečné, která bude určena v souladu s § 183l odst. 6 ObchZ. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 ObchZ.4.2 Výplatu protiplnění oprávněným osobám ve smyslu § 183m ObchZ spolu s odst. 3.3 tohoto usnesení, provede společnost J&T BANKA a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, IČ 471 15 378 (dále jen "Banka"). Způsob výplaty spolu s údaji potřebnými pro výplatu protiplnění je třeba oznámit při předložení, resp. předání účastnických cenných papírů Společnosti. V případě, kdy částka plnění poskytovaná oprávněné osobě bude vyšší než 15 000 EUR, musí být platba protiplnění provedena v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb. v platném znění bezhotovostním převodem ve prospěch účtu oprávněné osoby, tj. je vyloučena platba v hotovosti, příp. peněžní poukázkou. V případě, že oprávněná osoba při úkonech spojených s výplatou protiplnění bude zastoupena, předloží zástupce písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.4.3 Určuje se lhůta pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění a úrok ve výši, jak uvedeno shora v odst. 3.3 tohoto usnesení, budou dosavadním akcionářům Společnosti, resp. oprávněnám osobám ve smyslu § 183m ObchZ, poskytnuty ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 ObchZ, tj. poté, co budou Společnosti předány dle § 183l odst. 5 a odst. 6 ObchZ příslušné účastnické cenné papíry Společnosti ostatních akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2006 - 3. listopadu 2006 : Dne 15.června 2006 rozhodla valná hromada společnosti o snížení základního kapitálu takto:Valná hromada společnosti ZRUP Příbram a.s. schvaluje snížení základního kapitálu společno... sti z dosavadní částky 74.398.000,- Kč (slovy:sedmdesátčtyřimilionůtřistadevadesátosmtisíckorunčeských) na částku 35.073.390,- Kč (slovy: třicetpětmilionůsedmdesáttřitisíctřistadevadesátkorunčeských) to je o částku 39.324.610,- Kč (slovy: třicetdevětmilionůtřistadvacetčtyřitisícšestsetdesetkorunčeských), a to poměrným snížením jmenovité hodnoty všech listinných akcií společnosti tak, že jmenovitá hodnota dosavadních akcií se snižuje z částky 700,- Kč (sedmsetkorunčeských) na částku 330,- Kč (slovy třistatřicetkorunčeských), to je o částku 370,- Kč (slovy: třistasedmdesátkorunčeských). Důvodem snížení je ztráta společnosti s tím, že částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti. Lhůta pro předložení listinných akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty činí 3 (slovy tři) měsíce od zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapaitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 12. září 2003 - 29. května 2004 : Řádná valná hromada ZRUP Příbram a.s., dne 19.6.2003 přijala usnesení o snížení základního kapitálu takto:a) Důvodem snížení základního kapitálu je zreálnění hodnoty základního kap... itálu a jmenovité hodnoty akcií na takovou výši, aby odpovídala objektivní hodnotě majetku společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na převod do rezervního fondu na úhrady budoucích ztrát.b) Základní kapitál společnosti bude snížen z dosavadní výše 106,283.000,-- Kč na novou výši 74,398.000,-- Kč na novou jmenovitou hodnotu 700,-- Kč.c) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením nominální hodnoty všech akcií z dosavadní jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč na novou jmenovitou hodnotu 700,-- Kč.d) Vyznačené snížení jmenovité hodnoty akcií bude prováděno v sídle společnosti ve lhůtě nejpozději do 5 měsíců od zapsání snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Výzva akcionářům bude zveřejněna v Lidových novinách.e) Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. Výzva věřitelům o snížení základního kapitálu a přihlášení pohledávek bude zveřejněna do jednoho měsíce v Obchodním věstníku.Valná hromada po projednání snížení základního kapitálu.1. Souhlasí se snížením základního kapitálu o výši 31,885.000,-- Kč.2. Ukládá představenstvu a.s., aby ve lhůtách, které stanoví obchodní zákoník a stanovy společnosti:- předložila na obchodní rejstřík dokumenty k zapsání snížené výše základního kapitálu a nové jmenovité hodnoty akcií,- zajistila úkoly a termíny obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů