Trendy

6 091 265 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-1 202 515 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

1 246 393 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 8.1.2001 Neratovice, ul. Práce 657, PSČ 27711

Historické adresy

8.1.2001 - 8.1.2001 Neratovice, ul. Práce 657, okres Mělník, PSČ 27711
1.5.1992 - 8.1.2001 Neratovice, Ke Spolaně, PSČ 27711

45147787

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2016

CZ45147787

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

q68chia

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1462

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.12.2015

3 455 229 360 Kč

Historické jmění

6.3.2014 - 4.12.2015

2 055 229 304 Kč

3.7.2012 - 6.3.2014

1 285 229 308 Kč

10.11.2004 - 3.7.2012

885 229 408 Kč

9.5.2001 - 10.11.2004

4 998 493 640 Kč

31.8.2000 - 9.5.2001

1 881 644 045 Kč

31.1.2000 - 31.8.2000

2 872 739 000 Kč

18.1.1995 - 31.1.2000

4 479 266 000 Kč

11.3.1993 - 18.1.1995

4 329 266 000 Kč

1.5.1992 - 11.3.1993

4 108 700 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Neratovice

Historické provozovny

1.7.2002 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Práce 657, 277 11, Neratovice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 5. prosince 2016 : Dne 13. 10. 2016 rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti SPOLANA a.s. došlo k přijetí nového znění stanov obchodní společnosti SPOLANA a.s. ( Dne 13. 10. 2016 rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti SPOLANA a.s. došlo k přijetí nového znění stanov obchodní společnosti SPOLANA a.s. (...NZ 547/2016). zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2015 : Základní kapitál kapitálové společnosti SPOLANA a.s. se zvyšuje o 1.400.000.056,- Kč (slovy: jednamiliardačtyřistamiliónůpadesátšest korun českých), z původních 2.055.229.304,- Kč Základní kapitál kapitálové společnosti SPOLANA a.s. se zvyšuje o 1.400.000.056,- Kč (slovy: jednamiliardačtyřistamiliónůpadesátšest korun českých), z původních 2.055.229.304,- Kč ...(slovy: dvěmiliardypadesátpětmilió -nůdvěstědvacetdevěttisíctřistačtyři korun českých) na 3.455.229.360,- Kč (slovy: třimiliardyčtyřistapadesátpětmiliónůdvěstědvacetdevěttisíctřistašedesát korun českých), přičemž se určuje, že upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na doručitele v počtu 12.068.966 ks (slovy: dvanáctmiliónů-šedesátosmtisícdevětsetšedesátšest kusů), které budou vydány v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých). Emisní kurz nově upisovaných akcií, každé o nominální hodnotě 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých), je shodný pro všechny upisovatele a činí 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých) a bude splacen v penězích. Všechny nově upisované akcie se v souladu s ustanovením § 484 ZOK upisují s využitím přednostního práva jediného akcionáře, obchodní korporace ANWIL SPÓLKA AKCYJNA. Lhůta pro splacení emisního kurzu je stanovena na třicet /30/ dní s počátkem běhu lhůty dnem uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na bankovní účet č. 254449/5400, vedený u The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka, IBAN: CZ05 5400 0000 0000 0025 4449, SWIFT kód: ABNACZPP, dále na bankovní účet č. 1000490817/3500, vedený u ING Bank N.V., IBAN: CZ12 3500 0000 0010 0049 0817, SWIFT kód: INGBCZPP, a na bankovní účet č. 73 1670 0004 0000 6439 9141 2018, vedený u THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE, IBAN: PL73 1670 0004 0000 6439 9141 2018, SWIFT kód: ABNAPLPW. zobrazit více skrýt více
 • 24. července 2014 : Dne 30. 6. 2014 společnost ANWIL S.A., se sídlem 87-805 Wloclawek, ul. Toruńska 222, jakožto jediný akcionář, přijal rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hroma Dne 30. 6. 2014 společnost ANWIL S.A., se sídlem 87-805 Wloclawek, ul. Toruńska 222, jakožto jediný akcionář, přijal rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hroma...dy obchodní korporace SPOLANA a.s. o podřízení SPOLANA a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a v souvislosti s tím přijal nové znění stanov SPOLANA a.s.. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 : akciová společnosti byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1,orkého náměstí 32, n akciová společnosti byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1,orkého náměstí 32, n...a který přešel majetek státního podnikusmyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 24. července 2014 - 5. prosince 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 24. července 2014 - 5. prosince 2016 : Počet členů dozorčí rady: 5
 • 1. května 1992 - 24. července 2014 : v zakladatelské listině učiněné ve formě notářskéhozápisu ze dne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejichstanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 6. března 2014 - 27. června 2014 : Základní kapitál obchodní korporace SPOLANA a.s. se zvyšuje o 769.999.996,- Kč (slovy: sedm set šedesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set devadesát šest korun... českých), z původních 1.285.229.308,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě osmdesát pět milionů dvě stě dvacet devět tisíc tři sta osm korun českých) na 2.055.229.304,- Kč (slovy: dvě miliardy padesát pět milionů dvě stě dvacet devět tisíc tři sta čtyři koruny české), přičemž se určuje, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na doručitele v počtu 6.637.931 ks (slovy: šest miliónů šest set třicet sedm tisíc devět set třicet jedna kusů), které budouvydány v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých). Emisní kurz nově upisovaných akcií, každé o nominální hodnotě 116,- Kč(slovy: jedno sto šestnáct korun českých), je shodný pro všechny upisovatele a činí 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých) a bude splacen v penězích.Všechny nově upisované akcie se v souladu s ustanovením § 484 ZOK upisují s využitím přednostního práva jediného akcionáře, obchodní korporace ANWIL SPÓLKA AKCYJNA. Lhůta pro splacení emisního kurzu je stanovena na třicet /30/ dní s počátkem běhu lhůty dnem uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na bankovní účet č. 25449/5400, vedený u The Royal Bank of Scotland N.V., organizační složka, IBAN CZ055400000000000025449, SWIFT kód ABNACZPP. zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 2008 - 27. června 2014 : Mimořádná valná hromada v souladu s ustanovením § 183i zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění(i) konstatuje, že společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna,... se sídlem ul. Toruńska 222, 87-805 Włoclawek, Polská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném obvodním soudem v Toruńi, VII Obchodní oddíl Národního soudního rejstříku pod KRS č. 0000015684, vlastní celkem 1 500 (slovy: tisíc pět set) kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 11 600,- Kč (slovy: jedenáct tisíc šest set korun českých) na jednu akcii v zaknihované podobě z celkového počtu 1500 (slovy: tisíc pět set) kusů ISIN CZ 0005105502 a 7 153 580 (slovy: sedm milionů sto padesát tři tisíc pět set osmdesát) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: sto šestnáct korun českých) na jednu akcii v zaknihované podobě z celkového počtu 7 481 288 (slovy: sedm milionů čtyři sta osmdesát jedna tisíc dvě stě osmdesát osm) kusů vydaných společností v zaknihované podobě, ISIN CS 0008424958, představujících 95,70% (slovy: devadesát pět celých sedmdesát setin procenta) základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti o velikosti 95,70% (slovy: devadesát pět celých sedmdesát setin procenta), což je osvědčeno výpisem z registru emitenta společnosti ze Střediska cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady, tj. k 28. říjnu 2008. Společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna je tedy hlavním akcionářem společnosti SPOLANA a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.(ii) rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů vydaných společností SPOLANA a.s., tj. akcií o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: sto šestnáct korun českých) na jednu akcii vydaných v zaknihované podobě ve formě na majitele ISIN CS 0008424958, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, tj. společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna, se sídlem ul. Toruńska 222, 87-805 Włoclawek, Polská republika, zapsanou v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném obvodním soudem v Toruńi, VII Obchodní oddíl Národního soudního rejstříku pod KRS č. 0000015684, za protiplnění ve výši 158,- Kč (slovy: sto padesát osm korun českých) za jednu akcii. Právní účinky spojené s přechodem akcií společnosti SPOLANA a.s. na hlavního akcionáře nastávají uplynutím lhůty jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen ?Den účinnosti?). Dnem účinnosti se stává hlavní akcionář Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna vlastníkem všech akcií společnosti, které budou k danému okamžiku ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře a současně na hlavního akcionáře přecházejí veškerá práva spojená s vykupovanými akciemi společnosti SPOLANA a.s.(iii) určuje, že společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna poskytne všem ostatním akcionářům společnosti SPOLANA a.s. resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám protiplnění ve výši 158,- Kč (slovy: sto padesát osm korun českých) za jednu akcii ISIN CS 0008424958 o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: sto šestnáct korun českých).Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku řádně zdůvodněna posudkem znalce C08081534A vypracovaným společností American Appraisal s.r.o., se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 140 00, IČ: 448 47 068, podle kterého je hodnota protiplnění určená společností Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v rámci práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 158,- Kč (slovy: sto padesát osm korun českých) přiměřená ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Česká Národní Banka udělila společnosti Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna rozhodnutím č.j. 2008/11983/570 ze dne 26. září 2008 souhlas s výše zmíněným zdůvodněním výše protiplnění. V souladu s ustanovením 183j odst. 2 obchodního zákoníku představenstvo společnosti SPOLANA a.s. projednalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění stanovenou společností Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna za přiměřenou ve smyslu § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená společností Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v její žádosti o svolání mimořádné valné hromady dle § 183i obchodního zákoníku, je přiměřená hodnotě akcií společnosti.Společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 4 obchodního zákoníku) protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkový účet společnosti Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů).(iv) pověřuje představenstvo společnosti SPOLANA a.s. k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti; a dále k poskytnutí potřebné součinnosti společnosti Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 11. června 2012 - 3. července 2012 : Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti SPOLANA a.s. takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 399.999.900,- Kč (slovy: tři sta devadesát devět milion... ů devět set devadesát devět tisíc devět set korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 885.229.408,- Kč (slovy: osm set osmdesát pět milionů dvě stě dvacet devět tisíc čtyři sta osm korun českých) dosud zapsaného v obchodním rejstříku nově na 1.285.229.308,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě osmdesát pět milionů dvě stě dvacet devět tisíc tři sta osm korun českých) s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově upsány akcie takto:Počet akcií: 3.448.275 ks (slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet osm tisíc dvě stě sedmdesát pět kusů) akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých), druh akcií: kmenové, podoba akcií: zaknihovaná, forma akcií: akcie na majitele, emisní kurz jedné akcie: 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých) (dále jen ?Nové akcie?).Celkový emisní kurs všech Nových akcií činí: 399.999.900,- Kč (slovy: tři sta devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set korun českých); Nové akcie budou splaceny peněžitým vkladem.Všechny Nové akcie upíše s využitím přednostního práva jediný akcionář, společnost ANWIL SPÓLKA AKCYJNA, 87-805 Wloclawek, ul. Toruńska 222, Polská republika, identifikační číslo 910128477 (dále jen ?Jediný akcionář?).Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, v Praze 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00 v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 hodin.Upisování Nových akcií Jediným akcionářem bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o úpisu akcií s tím, že účinnost smlouvy o úpisu akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti doručí Upisovateli návrh smlouvy o úpisu akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do tří dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek lhůty pro vykonání přednostního práva, místo pro vykonání přednostního práva a rozhodný den pro jeho uplatnění oznámí představenstvo Společnosti Jedinému akcionáři písemně společně s návrhem na uzavření smlouvy o úpisu nových akcií; k upsání akcií bude Jedinému akcionáři poskytnuta lhůta třicet (30) dnů ode dne doručení návrhu k jejímu uzavření.Jediný akcionář je s využitím přednostního práva oprávněn upsat 3.448.275 ks (slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet osm tisíc dvě stě sedmdesát pět kusů) kmenových akcií na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých), v zaknihované podobě, s tím, že emisní kurz každé upisované akcie činí 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých).Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva ve smyslu § 204a odst. 2), písm. d) obchodního zákoníku je den, kdy představenstvo společnosti Jedinému akcionáři doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií.Jediný akcionář je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií ve výši 399.999.900,- Kč (slovy: tři sta devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set korun českých) do 30 (třiceti) pracovních dnů ode dne upsání akcií převodem na zvláštní bankovní účet číslo 248540/5400, IBAN: CZ80 5400 0000 0000 0024 8540, který byl Společností zřízen na její jméno za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 22. října 2004 - 4. prosince 2004 : Valná hromada rozhodla dne 18.5.2004 o snížení základního kapitálu takto:"Snižuje se základní kapitál společnsti ve výši 4.998.493.640,- Kč na částku 885.229.408,- Kč, tedy o částk... u 4.113.264.232,- Kč. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty akcií. U akcií o jmenovité hodnotě 655,- Kč o 539,- Kč, jmenovitá hodnota každé akcie společnosti poklesne z 655,- Kč na 116,- Kč a u akcií o jmenovité hodnotě 65.500,- Kč o 53.900,- Kč, jmenovitá hodnota každé akcie společnosti poklesne z 65.500,- na 11.600,- Kč. Základní kapitál společnosti se snižuje z důvodu úhrady části kumulované ztráty. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu části kumulované ztráty minulých účetních období". zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2000 - 9. května 2001 : Mimořádná valná hromada konaná dne 1.3.2000 rozhodla usnesením,že se základní jmění společnosti zvyšuje o 1 676 850 435,- Kč nacelkovou výši 3 558 494 480,- Kč s tím, že se připouš... tíupisování nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění a toaž do výše 3 116 849 595,- Kč, tedy na celkovou výši základníhojmění 4 998 493 640,- Kč. Na toto zvýšení bude upsáno 2 560 077kusů až 4 758 549 kusů kmenových, zaknihovaných akcií namajitele o jmenovité hodnotě 655,- Kč každé z nich. Emisní kursnově upisovaných akcií je 655,- Kč.Nově upisované akcie budou spláceny pouze nepeněžitými vklady,formou vložení pohledávek. Předmětem těchto nepeněžitých vkladůjsou následující pohledávky za společností:a) část pohledávky Investiční a poštovní banky,a.s., se sídlemPraha 1, Senovážné nám. 32, IČO 453 16619 ze smlouvy o úvěru č.201 596 009 ze dne 29.3.1996 ve znění dodatků v nominálníhodnotě 719 999 580,- Kč k úpisu 1 099 236 kusů akciíb) část pohledávky Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1, NaPříkopě 33, IČO 45317054 ze smlouvy o úvěru č. A51131 ze dne22.11.1995 ve znění dodatků v nominální hodnotě 21 576 355,- Kčk úpisu 32 941 kusů akciíc) část pohledávky Komerční banky,a.s. se sídlem Praha 1,NaPříkopě 33, IČO 45317054 ze smlouvy o úvěru č. A51049 ze dne15.5.1995 ve znění dodatků v nominální hodndotě 91 619 435,- Kčk úpisu 139 877 kusů akciíd) část pohledávky Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, NaPříkopě 33, IČO 45317054 ze smlouvy o úvěru č. 701099200281 zedne 31.5.1999, v nominální hodnotě 430 999 825,- Kč k úpisu 658015 kusů akciíe)část pohledávky Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1, NaPříkopě 33, IČO: 45317054 ze smlouvy o úvěru č. 701099200280 zedne 31.5.1999, v nominální hodnotě 175 803 965,- Kč k úpisu268 403 kusů akciíf) pohledávka České inkasní, s.r.o se sídlem Praha 7, Komunardů6, IČO 60468165 ze smlouvy o postoupení pohledávek meziTechnoexport akciová společnost pro zahraniční obchod a Českáinkasní, s.r.o ze dne 10.12.1999 v nominální hodnotě 1 676 850435,- Kč k úpisu 2 560 077 kusů akcií.Akcie budou upisovány v sídle společnosti, tj.Ke Spolaně,Neratovice, 277 11 na základě písemné výzvy představenstva kúpisu. Začátek úpisu nových akcií bude 3.7.2000, nabude-lirozhodnutí soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku právní moci do 30.6.2000. Nenabude-lirozhodnutí soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku právní moci do 30.6.2000, počne lhůta proupisování akcií běžet 5. den následující po nabytí právní mocirozhodnutí soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Lhůta pro úpis je 5 dní.Nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit v celémrozsahu nejpozději do 5 dnů po skončení úpisu, v místě sídlaspolečnosti, tj. Ke Spolaně, Neratovice, 277 11, a to podpisemsmlouvy o postoupení pohledávky.O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2000 - 31. srpna 2000 : Mimořádná valná hromada schválila dne 1.3.2000 usnesení, podlekterého se základní jmění společnosti ve výši 2 872 739 000,- Kč( slovy dvě miliardy osm set sedmdesát dva milionů sed... m settřicet devět tisíckorun českých) snižuje z důvodu částečné úhradykumulované ztráty ve výši 704 986 765,- Kč (slovy: sedm setčtyři milionů devět set osmdesát šest tisíc sedm set šedesát pětkorun českých) a za účelem převodu částky 286 108 190,- Kč(slovy : dvě stě osmdesát šest milionů sto osm tisíc stodevadesát korun českých) do rezervního fondu na úhradu budoucíztráty a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií tak, že uvšech akcií,jejichž jmenovitá hodnota je 1 000,- Kč ( tj. 2 722739 kusů akcií na majitele ISIN CS 0008424958) se snížíjmenovitá hodnota na 655,- Kč a u všech akcií, jejichž jmenovitáhodnota je 100 000,- Kč ( tj. 1 500 kusů akcií na majitele ISINCZ 0005105502) se sníží jmenovitá hodnota na 65 500,- Kč.Rozsahsnížení základního jmění je 991 094 955,- Kč (slovy: devět setdevadesát jedna milionů devadesát čtyři tisíc devět set padesátpět korun českých),tedy z původní výše 2 872 739 000,- Kč(slovy: dvě miliardy osm set sedmdesát dva milionů sedm settřicet devět tisíc korun českých) se sníží základní jmění na 1881 644 045,-Kč.(slovy: jednu miliardu osm set osmdesát jednamilionů šest set čtřicet čtyři tisíc čtyřicet pět korunčeských.) zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 1999 - 31. března 2000 : Mimořádná valná hromada schválila dne 11. 10. 1999 usnesení,podle kterého se základní jmění společnosti ve výši4.479.266.000,- Kč snižuje z důvodu částečné úhrady kumulovanéztráty,... kteá přesáhla 50% základního jmění a to na základěveřejného návrhu smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhu.Rozsah snížení základního jmění je dán podle § 213c odst. 1písm. b) obchodního zákoníku pevnou částkou 1.606.528.000,- Kč.Základní jmění se tak sníží z původní částky 4.479.266.000,- Kčna částku 2.872.738.000,- Kč.Představenstvo je povinno uveřejnit veřejný návrh smlouvy nabezplatné vzetí akcií z oběhu v Hospodářských novinách a tonejpozději do 20 dnů od data konání této mimořádné valnéhromady. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy o bezplatnémvzetí akcií z oběhu bude 60 dní ode dne jeho uveřejnění.Akcionář, který přijme návrh smlouvy na bezplatné vzetí akcií zoběhu tak učiní oznámením o přijetí veřejného návrhu smlouvy obezplatném vzetí akcií z oběhu formou doporučeného dopisu, kterýadresuje do sídla společnosti, tj. Spolana a.s., Ke Spolaně,Neratovice, PSČ 277 11, nebo doručí osobně do sídla společnostido sekretariátu generálního ředitele, kde mu bude doručeníoznámení potvrzeno.Představenstvo je povinno potvrdit přijetí, popř. rozsah přijetíveřejného návrhu smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhuakcionáři, nebo akcionářům, kteří jeho přijetí oznámili.Potvrzení bude provedeno formou doporučeného dopisu akcionáři naadresu v oznámení uvedenou, a to do 7 dnů od uplynutí dobyzávaznosti veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií zoběhu. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 31. března 2000 : základní jmění společnosti činí 4.108.700.000 ,- Kčs(slovy:čtyřimiliardystoosmmilionůsedmsettisíc). Zakladatelslatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavvováno ceno... u vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku SPOLANA Neratovice, s. p. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů