Trendy

7 415 637 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

202 367 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 161 835 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

29.8.2013 - 30.9.2015 Vídeňská 104, 252 42 Vestec
14.1.2004 - 29.8.2013 Jesenice - Vestec, Vídeňská 104, PSČ 25242
28.2.1995 - 14.1.2004 Jesenice, Vestec, PSČ 25242
30.4.1992 - 28.2.1995 u Prahy, Vestec

45147868

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 29.9.2015

CZ45147868

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. září 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. září 2015

Datová schránka

renf6ih

Historické názvy

30.4.1992 - 30.9.2015

SAFINA, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1482

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.10.2003 - 30.9.2015

434 325 600 Kč

9.9.1993 - 1.10.2003

723 876 000 Kč

30.4.1992 - 9.9.1993

714 245 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Černošice

Historické provozovny

1.8.2014 - 30.9.2015

SAFINA, a.s.
 • Adresy:
  • Masná 699/15, 110 00, Praha - Staré Město

... více provozoven (celkem 132) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 30. září 2015 - 30. září 2015 : Společnost SAFINA, a.s., se sídlem Vídeňská 104, 252 42 Vestec, IČ: 451 47 868, zanikla bez likvidace v důsledku vnitrostátní fúze sloučením se společností LBY Czech, s.r.o., se sí... dlem Vídeňská 104, 252 42 Vestec, IČ: 032 14 257, na niž jako na nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti, a to podle Projektu vnitrostátní fúze sloučením společnosti SAFINA, a.s. se společností LBY Czech, s.r.o. ze dne 13.07.2015. Rozhodný den: 01.01.2015. Nástupnická společnost s původní firmou LBY Czech, s.r.o. v procesu fúze změnila právní formu na akciovou společnost a nabyla obchodní firmu ve znění SAFINA, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 30. května 2014 - 30. září 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 16. dubna 2014 - 30. září 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 16. dubna 2014 - 30. září 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 29. srpna 2013 - 30. září 2015 : Na základě projektu rozdělení došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti SAFINA, a.s. a k přechodu této odštěpné části jmění na nově vznikající nástupnickou společnost S... AFINA ASSETS,a.s., se sídlem Vestec, Vídeňská 104, PSČ 252 42, IČO 24241261 zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 30. září 2015 : Založení společnosti :Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České repubnliky se sídlem v Pra... ze 1, Gorkého náměstí32,na který přešel majetek státního podniku SAFINA ve smyslupar.11 odst.3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 30. září 2015 : V zakladatelské listimě učiněné ve formě notářského zápisu zedne 26.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. července 2012 - 29. srpna 2013 : Na základě projektu rozdělení došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti SAFINA, a.s. a k přechodu této odštěpné části jmění na nově vznikající nástupnickou společnost S... AFINA ASSETS,a.s., se sídlem Jesenice, Vestec, Vídeňská 104, PSČ 252 41, IČO 24241261 zobrazit více skrýt více
 • 6. března 2006 - 30. listopadu 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti SAFINA, a.s., se sídlem Jesenice, Vestec, Vídeňská 104, PSČ 252 42, identifikační číslo 451 47 868, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městsk... ým soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1482 přijala dne 17.1.2006 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti je společnost Petofin AG se sídlem Brühlmattweg 1, CH-4107 EttingenBasel, Švýcarská konfederace, zapsaná v Obchodním rejstříku kantonu Basel-Landschaft, číslo firmy CH-020.3.022.405-8 (dále jen "hlavní akcionář"). Vlastnictví akcií bylo hlavním akcionářem doloženo předložením:- 671 ks listinných akcií ve formě na majitele emitenta SAFINA, a.s., o jmenovité hodnotě jedné akcie 600.000,- Kč, pořadová čísla 000001-000671,- 50.891 ks listinných akcií ve formě na majitele emitenta SAFINA, a.s., o jmenovité hodnotě jedné akcie 600,- Kč, pořadová čísla 000129-000212, 000226-000232, 000299-000333, 000349-000354, 000361-000378, 000496-000497, 000518-000522, 000533-000567, 000578-000583, 000594-000673, 000694-000700, 000901-000958, 000962-000965, 000968-000977, 000979-001054, 001066-001105, 001118-001121, 001162-001167, 001170-007355, 007408-007455, 007471-007473, 007571-007576, 007677-007716, 007723-007784, 007985-015637, 015642-045735, 015750-016055, 016072-016137, 016792-016851, 016862-016876,016898-016920, 016936-017120, 017125-017132,017153-017228, 017234-017271, 017274-017345, 017388-017450, 017453-052143, 052164-052876,- čestného prohlášení společnosti Petofin AG, že je vlastníkem výše uvedených listinných akcií emitenta SAFINA, a.s.Dne 13. září 2005 hlavní akcionář překročil 90% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti SAFINA, a.s., čímž nabyl rozhodný podíl dle ust. § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.Komise pro cenné papíry ve svém rozhodnutí č.j. 45/N/130/2005/2 ze dne 16.11.2005 udělila v souladu s § 183i odst. 5 obchodního zákoníku souhlas k přijetí usnesení valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře, a to za níže uvedenou cenu. Z uvedeného vyplývý, že společnost Petofin AG je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 433.134.600,- Kč, což představuje podíl 99,73% na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionářeValná hromada Společnosti rozhoduje, aby všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přešly za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost Petofin AG se sídlem Brühlmattweg 1, CH-4107 Ettingen-Basel, Švýcarská konfederace, identifikační čílo CH-020.3.022.405-8, zapsaná v Obchodním rejstříku kantonu Basel-Landschaft. K přechodu účastnických cenných papríů společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "datum přechodu akcií").c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudkuPo přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši: 716.000,- Kč za každou kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 600.000,- Kč, 716,- Kč za každou kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 600,- Kč.Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 051114 ze dne 14. listopadu 2005 vypracovaného znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 18600, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 57202, dále jen "znalec". Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metoda likvidační hodnoty). Výslednou hodnotu znalec určil aplikací nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno.d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplněníDosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) mohou požádat o výplatu protiplnění osobně v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, ve lhůtě počínaje ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře až do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hod.Dosavadní akcionáři, kteří mají v držení listinné akcie tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při podání žádosti o výplatu protiplnění. GAUDEA a.s. vyhotoví protokol o přijetí žádosti o výplatu protiplnění s uvedením způsobu výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou) a příp. o převzetí akcií s uvedením poštu, jmenovité hodnoty a číselného označení akcií. Protiplnění může být poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při předložení akcií, pokud výše protiplnění vypláceného akcioníři nepřesáhne 5.000,- Kč.Dosavadní akcionáři mohou účastnické cenné papíry předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., kdy k zaslaným účastnickým papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Podpis dosavadního akcionáře na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese akcionář.Protiplnění bude pro přechodu účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců poté, kdy bude přijata žádost daného akcionáře o výplatu protiplnění a budou splněny podmínky podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkající se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře. Osobou oprávněnou k výplatě protiplnění bude vždy vlastník daných akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi vlastníkem a zástavním věřitelem určuje jinak). zobrazit více skrýt více
 • 16. října 2002 - 1. října 2003 : Řádná valná hromada obchodní společnosti SAFINA, a.s. se sídlemJesenice, Vestec, PSČ: 252 42, IČ: 45147868 rozhodla o sníženízákladního kapitálu společnosti. Důvodem snížení základ... níhokapitálu je úhrada ztrát společnosti z minulých let. Částkaodpovídající snížení základního kapitálu bude v plné výšipoužita na úhradu těchto ztrát. Základní kapitál bude snížen o289.550.400 Kč, tedy ze současné výše 723.876.000 Kč na 434.325.600 Kč. Sníženízákladního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovitéhodnoty u všech akcií společnosti o 40 % a to výměnoustávajících listinných akcií za nové listinné akcie s nižšíjmenovitou hodnotou. Lhůta pro předložení listinných akcií zaúčelem jejich výměny bude dva měsíce. Počátkem této lhůty budedvacátý den od dne zápisu snížení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Akcionáři budou vyzváni k předloženílistinných akcií za účelem jejich výměny způsobem určenýmzákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 16. října 2002 - 16. října 2002 : Řádná valná hromada obchodní společnosti SAFINA, a.s. se sídlemJesenice, Vestec, PSČ: 252 42, IČ: 45147868 rozhodla o sníženízákladního kapitálu společnosti. Důvodem snížení základ... níhokapitálu je úhrada ztrát společnosti z minulých let. Částkaodpovídající snížení základního kapitálu bude v plné výšipoužita na úhradu těchto ztrát. Základní kapitál bude snížen o289.550.400 Kč, tedy ze současné výše 723.876.000 Kč. Sníženízákladního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovitéhodnoty u všech akcií společnosti o 40 % a to výměnoustávajících listinných akcií za nové listinné akcie s nižšíjmenovitou hodnotou. Lhůta pro předložení listinných akcií zaúčelem jejich výměny bude dva měsíce. Počátkem této lhůty budedvacátý den od dne zápisu snížení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Akcionáři budou vyzváni k předloženílistinných akcií za účelem jejich výměny způsobem určenýmzákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 9. září 1993 : Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je... obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuSAFINA. zobrazit více skrýt více
posunout dolů