Základní údaje

Historické adresy

28.3.1995 - 26.1.2011 Čelákovice, Staňkovského 40/675, PSČ 25088
4.5.1992 - 28.3.1995 Čelákovice, Staňkovského 40

45147981

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.10.2010

CZ45147981

Datum vzniku

4. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

26. ledna 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

26. ledna 2011

Historické názvy

4.5.1992 - 26.1.2011

TOS Čelákovice a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1504

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

9.11.2001 - 26.1.2011

31 247 700 Kč

17.11.1993 - 9.11.2001

312 477 000 Kč

4.5.1992 - 17.11.1993

307 054 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 26. ledna 2011 - 26. ledna 2011 : Vymazává se společnost TOS Čelákovice a.s., se sídlem Čelákovice, Staňkovského 40/675, PSČ 250 88, identifikační číslo 451 47 981 z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: na zá... kladě usnesení Krajského soudu v Praze č.j.: 40 K 42/2002-962 ze dne 10.06.2010 byl zrušen konkurs na majetek dlužníka po splnění rozvrhového usnesení. Společnost nevlastní žádný majetek. zobrazit více skrýt více
 • 22. října 2003 - 26. ledna 2011 : Usnesením č.j.: Nc 33/2002-5 ze dne 26.7.2002 Okresním soudem Praha - východ byla nařízena exekuce vykonatelného exekučního titulu rozhodnutí rozhodčího orgánu ZP MV ČR č.j. ZP-589... /02-01-RO ze dne 28.6.2001 a platebního výměru Zdravotní pojišťovny MV ČR č. 298/2001 ze dne 11.1.2002 proti povinnému k vymožení - dlužné pojistné ve výši 596 067,- Kč - stanovené penále ve výši 328 186,- Kč - penále ve výši 0,1 % denně z částky 467 624,- Kč ode dne 24.5.2000 do zaplacení, - penále ve výši 0,1 % denně z částky 128 443,- Kč od dne 12.5.2001 do zaplacení nákladů exekuce a nákladů oprávněného.Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2. zobrazit více skrýt více
 • 22. října 2003 - 26. ledna 2011 : Usnesením č.j.: Nc 4939/2002-6 ze dne 11.11.2002 Okresním soudem Praha - východ byla nařízena exekuce vykonatelného rozsudku Okresního soudu Praha - východ ze dne 30.4.2002, č.j.: ... 3c 43/2000-181 pro pohledávku oprávněného ve výši Kč17.636,- Kč s úroky z prodlení 26 % od 20.6.1997 do zaplacení:- náklady předcházející řízení ve výši Kč- k vymožení povinností uhradit oprávněnému a exekutorovi náklady exekuce.Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. Marcela Dvořáčková, Exekutorský úřad Hradec Králové, Gočárova 1105/369, Hradec Králové, PSČ 500 02. zobrazit více skrýt více
 • 22. října 2003 - 26. ledna 2011 : Usnesením č.j.: Nc 4962/2002-6 ze dne 15.11.2002 Okrením soudem Praha - východ byla zřízena exekuce pravomocného a vykonatelného exekučního titulu - platebního rozkazu Krajského ob... chodního soudu v Praze, č.j. 82 Ro 280/95-11, ze dne 26.5.1995, pro pohledávku oprávněného ve výši 806,70 Kč, nákladů nalézacího řízení ve výši 960,- Kč, a nákladů exekučního řízení, jejichž výše bude určena v příkazu k úhradě nákladů exekutora. Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor Mgr. Jozef Višvader, Exekutorský úřad Praha - západ, se sídlem Praha 4, U Habrovky 15/490. zobrazit více skrýt více
 • 22. října 2003 - 26. ledna 2011 : Exekučním příkazem č.j.: EX 8/02-60/Hr ze dne 30.8.2002 soudním exekutorem JUDr. Josefem Potočkou byl vydán příkaz k provedení exekuce prodejem podniku.
 • 5. dubna 2000 - 26. ledna 2011 : Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 26. ledna 2000o snížení základního jmění společnosti za účelem úhrady ztráty o281,229.300,- Kč z hodnoty 312,477.000,- Kč na hodnot... u31,247.700,- Kč snížením jmenovité hodnoty všech akciíspolelčnosti ze stávající jmenovité hodnoty 1.000,- Kč na jednuakcii na jmenovitou hodnotu 100,- Kč na jednu akcii v souladu sustanovením § 216a odst. 1, písm.b/ Obchodního zákoníku.Snížením jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu o výšijmenovité hodnoty akcií v evidenci vedené Střediskem cennýchpapíru na základě příkazu společnosti. Tento příkaz podápředstavenstvo do 30 dnů od zápisu snížení základního jměníspolečnosti do Obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 28. března 1995 - 26. ledna 2011 : Změna stanov ze dne 27.9.1994.
 • 17. listopadu 1993 - 26. ledna 2011 : Změna stanov notářským zápisem ze dne 20.1.1993, dalšízměny stanov ze dne 30.4.1993, 28.9.1993 notářským zápisem.
 • 4. května 1992 - 26. ledna 2011 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 4. května 1992 - 26. ledna 2011 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1,... Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu najiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1992 - 26. ledna 2011 : Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je... obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuTOS Čelákovice, s.p. zobrazit více skrýt více
 • 22. října 2003 - 20. dubna 2005 : Usnesením č.j.: E 1398/2002-6 ze dne 18.7.2002 Okresního soudu Praha - východ byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem podniku povinného: TOS Čelákovice a.s. se sídlem v Čelákovicích... 40/675, IČO 45 14 79 81. zobrazit více skrýt více
posunout dolů