Trendy

1 074 993 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

118 344 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 081 153 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 17.10.2014 Tovární 363, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou

Historické adresy

4.5.1992 - 17.10.2014 Benátky nad Jizerou, Tovární ul., okres Mladá Boleslav

Adresa z obchodního rejstříku

od 17.10.2014 Tovární ul. , Benátky nad Jizerou

45148295

DIČ

od 1.1.1993

CZ45148295

Datum vzniku

4. května 1992

Datová schránka

m9cn5fz

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1558

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.12.2009

396 835 650 Kč

Historické jmění

31.1.2007 - 30.12.2009

329 340 900 Kč

21.7.2003 - 31.1.2007

213 680 760 Kč

11.9.2002 - 21.7.2003

1 038 459 Kč

28.2.1994 - 11.9.2002

346 153 000 Kč

4.5.1992 - 28.2.1994

362 070 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Mladá Boleslav

Bankovní účty

zvěřejněno 19.11.2016

AT681200010014627664

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 23.1.2002

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Tovární 363, 294 71, Benátky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou I

... více provozoven (celkem 9) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 4. května 1992 : Akciová společnost byla založena podle par.172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí32, Akciová společnost byla založena podle par.172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí32,... na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11odst.3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu najiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 17. prosince 2009 - 30. prosince 2009 : Rozhodnutí společnosti ISARIA SHELF, s.r.o. jako jediného akcionáře společnosti CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. v působnosti valné hromady ze dne 10. prosince 2009:1. Z důvodu záměru p... ředstavenstva společnosti CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. zlepšit poměr mezi vlastním kapitálem a peněžitými závazky vůči jedinému akcionáři zvyšuji základní kapitál společnosti o částku 67.494.750,- Kč (slovy: šedesátsedmmilionů čtyřista devadesátčtyřitisíc sedmsetpadesát korun českých), tj. z původní výše základního kapitálu 329.340.900,- Kč (slovy: třistadvacetdevět milionů třistačtyřicettisíc devětset korun českých) na novou výši základního kapitálu 396.835.650,- Kč (slovy: třistadevadesátšestmilionů osmset třicetpěttisíc šestsetpadesát korun českých) upsáním 22.498.250 (slovy: dvacetidvoumilionů čtyřmisty devadesátiosmitisíci dvěmastypadesáti) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 3,- Kč (slovy: tři koruny české), které mohou být vydány jako hromadné listiny. Upisování akcií nad uvedenou částku zvýšení kapitálu se nepřipouští.2. Informace o přednostním právu ani údaj o vyloučení nebo omezení přednostního práva se neuvádí, neboť společnost CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. má jediného akcionáře, tj. společnost ISARIA SHELF, s.r.o., přičemž emisní kurs má být splacen výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti ISARIA SHELF, s.r.o. vůči společnosti CARBORUNDUM ELECTRITE a.s.3. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. společnost ISARIA SHELF, s.r.o. se sídlem Benátky nad Jizerou, Tovární 363, PSČ 294 71, IČ 267 66 736, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92303 (dále jen "Zájemce") v souladu s ustanovením § 204 odst. (5) obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií.4. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena mezi společností CARBORUNDUM ELECTRITE a.s., se sídlem Benátky nad Jizerou, Tovární ul., okres Mladá Boleslav (dále jen "Společnost") a Zájemcem v notářské kanceláři JUDr. Martina Krčmy, notáře sídlem v Praze, na adrese v Praze 1, Klimentská 1, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo Společnosti Zájemci doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo osobně do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie se rovná jejich jmenovité hodnotě.5. Jako jediný akcionář vyslovuji souhlas s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, kterou bude mít Společnost za předem určeným Zájemcem, byla započtena pohledávka, kterou má Zájemce za Společností, a to ve výši 67.494.750,- Kč (slovy: šedesátsedmmilionů čtyřistadevadesátčtyřitisíc sedmset padesát korun českých).6. Společnost má peněžitý závazek vůči Zájemci na základě smlouvy o úvěru ze dne 9.12.2009 ve výši 67.494.750,- Kč (slovy: šedesátsedm milionů čtyřistadevadesátčtyřitisíc sedmset padesát korun českých). Dle podmínek uvedené smlouvy o úvěru může Společnost pohledávku Zájemci uhradit kdykoli před splatností, která nastane 9.12.2010. Dle písemného potvrzení společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. jako nezávislého auditora, je tento závazek, jež má být předmětem započtení, ke dni 10. prosince 2009 v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Smlouva o započtení pohledávky Zájemce proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o započtení pohledávky. Návrh na uzavření Smlouvy o započtení pohledávky zašle představenstvo Společnosti Zájemci ve lhůtě do 10 (slovy: deseti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo osobně.7. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností, bude zcela splacena, a to v rozsahu uvedeném shora. zobrazit více skrýt více
  • 21. prosince 2006 - 30. prosince 2009 : Rozhodnutí společnosti ISARIA SHELF, s.r.o. jako jediného akcionáře společnosti CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. v působnosti valné hromady ze dne 6. prosince 2006:1. Z důvodu záměru pře... dstavenstva společnosti CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. zlepšit poměr mezi vlastním kapitálem a peněžitými závazky vůči jedinému akcionáři zvyšuji základní kapitál společnosti o částku 115.660.140,- Kč ( slovy: jednostopatnáctmilionů šestsetosmdesáttisíc sedmsetšedesát korun českých), t.j. z původní výše základního kapitálu 213.680.760,- Kč ( slovy: dvěstětřináctmilionů šestsetosmdesáttisíc sedmsetšedesát korun českých) na novou výši základního kapitálu 329.340.900,- Kč ( slovy: třistadvacetdevětmilionů třistačtyřicettisíc devětset korun českých) upsáním 38.553.380 ( slovy: třicetiosmimilionů pětsetpadesátitřítisíc třistaosmdesáti) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 3,- Kč ( slovy: tři koruny české), které mohou být vydány jako hromadné listiny. Upisování akcií nad uvedenou částku zvýšení kapitálu se nepřipouští.2. Informace o přednostním právu ani údaj o vyloučení nebo omezení přednostního práva se neuvádí, neboť společnost CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. má jediného akcionáře, t.j. společnost ISARIA SHELF, s.r.o., přičemž emisní kurs má být splacen výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti ISARIA SHELF, s.r.o. vůči společnosti CARBORUNDUM ELECTRITE a.s.3. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnosti, t.j. společnost ISARIA SHELF, s.r.o. se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, PSČ 110 00, IČ 267 66 736, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92303 ( dále jen " Zájemce") v souladu s ustanovením § 204 odst. (5) obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií.4. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena mezi společností CARBORUNDUM ELECTRITE a.s., se sídlem Benátky nad Jizerou, Tovární ul., okres Mladá Boleslav ( dále jen " Společnost ") a Zájemcem v notářské kanceláři JUDr. Martina Krčmy, notáře sídlem v Praze, na adrese v Praze 1, Klimentská 1 ve lhůtě 14 ( slovy: čtrnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo Společnosti Zájemci doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo osobně do 10 ( slovy: deseti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie se rovná jejich jmenovité hodnotě.5. Jako jediný akcionář vyslovuji souhlas s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, kterou bude mít Společnost za předem určeným Zájemcem, byla započtena pohledávka, kterou má Zájemce za Společností, a to ve výši 115.660.140,- Kč ( slovy: jednostopatnáctmilionů šestsetšedesáttisíc jednostočtyřicet korun českých).6. Společnost má peněžitý závazek vůči Zájemci na základě smouvy o úvěru ze dne 29.12.2004 ve výši 115.660.140,- Kč ( slovy: jednostopatnáctmilionů šestsetšedesáttisíc jednostočtyřicet korun českých) splatných na požádání. Dle písemného potvrzení společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. jako nezávislého auditora, osvědčení č. 021 je tento závazek, jež má být předmětem započtení, ke dni 28. listopadu 2006 v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Smlouva o započtení pohledávky Zájemce proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě 14 ( slovy: čtrnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o započtení pohledávky. Návrh na uzavření Smlouvy o započtení pohledávky zašle představenstvo Společnosti Zájemci ve lhůtě do 10 ( slovy: deseti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo osobně.7. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností, bude zcela splacena, a to v rozsahu uvedeném shora. zobrazit více skrýt více
  • 30. srpna 2006 - 30. prosince 2009 : Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 14.září 2005:Určení hlavního akcionářeValná hromada určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti je společnost ISARIA SHELF, s.r.o.... , IČ 267 66 736, se sídlem Praha 1, Klimentská 10/1207, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 92303 (dále jen "Hlavní akcionář"), neboť vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady činila a ke dni konání mimořádné valné hromady činí alespoň 90 % základního kapitálu Společnosti. Vlastnictví zaknihovaných akcií bylo osvědčeno výpisem z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů a vlastnictví listinných akcií bylo osvědčeno ze seznamu akcionářů vedeného Společností. Podle těchto listin a shodného prohlášení Hlavního akcionáře byl Hlavní akcionář ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady (16.8.2005) vlastníkem 309 377 kusů (slovy:třísetdevítitisíc třísetsedmdesátisedmi kusů) zaknihovaných kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 3 Kč (slovy: tři koruny české) a 70 847 333 kusů (slovy: sedmdesátimiliónů osmisetčtyřicetisedmitisíc třísettřicetitří kusů) listinných kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 3 Kč (slovy: tři koruny české), jejich souhrnná jmenovitá hodnota činila více než 99 % základního kapitálu Společnosti. K rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady Společnosti je Hlavní akcionář vlastníkem 309 377 kusů (slovy: třísetdevítitisíc třísetsedmdesátisedmi kusů) zaknihovaných kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 3 Kč (slovy: tři koruny české) a ke dni konání valné hromady je Hlavní akcionář vlastníkem 70 847 333 kusů (slovy: sedmdesátimiliónů osmisetčtyřicetisedmitisíc třísettřicetitří kusů) listinných kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 3 Kč (slovy: tři koruny české), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99 % základního kapitálu Společnosti. Hlavní akcionář je proto akcionářem oprávněným vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů (akcií) Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů podle § 183i a násl. ObchZ.Přechod ostatních akcií vydaných Společností na Hlavního akcionářeValná hromada Společnosti schvaluje návrh usnesení předložený Hlavním akcionářem a podle § 183i a násl. ObchZ rozhoduje o přechodu všech akcií vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k těmto akciím přechází uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku dle § 183l odst.3 Obch0Z (dále jen "Den přechodu akcií").Výše protiplněníVýše protiplnění za každou vykupovanou akcii činí 2,-- Kč (slovy: dvě koruny české).Hlavní akcionář doložil navrhovanou výši protiplnění v souladu s § 183m odst. 1 písm.b) Obch.Z znaleckým posudkem č.180EB3239/05 ze dne 15.srpna 2005 vypracovaným znaleckým ústavem NOVOTA, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1652/36, PSČ 110 00, IČ 25640046 (dále jen "Znalecký posudek"). Z výrokové části Znaleckého posudku vyplývá, že částka 2,-- Kč (slovy: dvě koruny české) je hodnotou přiměřeného protiplnění za každou jednu kmenovou akcii Společnosti pro účely uplatnění práva Hlavního akcionáře k výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. ObchZ. jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti protiplnění byly hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil oceněním provozní části příjmovým způsobem na základě metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) a samostatným oceněním jednotlivých neprovozních aktiv Společnosti.Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne peněžité protiplnění za vykupované akcie v souladu s § 183m odst.2, 3 a 5 ObchZ oprávněným osobám, a to u zaknihovaných akcií Společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů a u listinných akcií Společnosti bez zbytečného odkladu poté, co dosavadní vlastníci listinných akcií předloží tyto akcie Společnosti, nejpozději však do dvou měsíců od výše uvedeného zápisu vlastnického práva, resp. předložení akcií. Dosavadní vlastníci listinných akcií se vyzývají, aby předložili Společnosti své listinné akcie do 30 (slovy: třiceti) dnů ode Dne přechodu akcií. Akcie lze předložit v kanceláři sekretariátu finančního ředitele Společnosti v sídle Společnosti v pracovní době od 9,00 (slovy: devíti) do 15,00 (slovy: patnácti) hod. nebo zmocněnci Společnosti, Centrum hospodářských informací, a.s. (ve zkratce Centin, a.s.) na adrese K Botiči 1453/6, Praha 10, tel. 271 745 123, vždy v úterý od 11,00 (slovy: jedenácti) do 17,00 (slovy: sedmnácti) hod. a ve čtvrtek od 9,00 (slovy: devíti) do 15,00 (slovy: patnácti) hod. V případě, že dosavadní vlastníci listinných akcií nepředloží tyto akcie ve stanovené lhůtě, ani v dodatečné lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů, bude Společnost postupovat v souladu s ustanovením § 1831 odst. 6 ObchZ (prohlášení akcií za neplatné) osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění je podle § 1831 odst. 6 ObchZ (prohlášení akcií za neplatné). Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění je podle § 183m odst. 4 ObchZ vždy vlastník vykupovaných akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykupovaných akcií. V takovém případě Hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; tyto neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo, že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Za vykoupené zaknihované akcie bude oprávněné osobě poskytnuto peněžité protiplnění poštovní poukázkou odeslanou společností Centin, a.s. jako zmocněncem hlavního akcionáře. Za vykoupené listinné akcie bude oprávněné osobě poskytnuto peněžité protiplnění při odevzdání listinných akcií.Vyhotovení výpisu z registru emitentaPředstavenstvo Společnosti zabezpečení vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnosti Střediskem cenných papírů (obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti (ke Dni přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám). zobrazit více skrýt více
  • 13. června 2001 - 6. srpna 2003 : Valná hromada konaná dle 17.4.2000 přijala toto usnesení osnížení základního jmění: Základní jmění společnosti se snižujez 346.153.000 Kč o 345.114.541 Kč z důvodu úhrady (kumulova... né)ztráty společnosti z předchozích let. Způsobem sníženízákladního jmění je poměrné snížení jmenovité hodnoty všechakcií z 1.000,-Kč o 997,-Kč na 3,- Kč. Snížení jmenovité hodnotyakcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akciív evidenci vedené Střediskem cenných papírů a to po zápisusnížení základního jmění do obchodního rejstříku. V souvislostise snížením základního jmění nedojde k poskytnutí plnění veprospěch žádného akcionáře. zobrazit více skrýt více
  • 19. února 2003 - 21. července 2003 : Valná hromada společnosti konaná dne 16.12.2002 rozhodla z váž-ných důvodů a v důležitém zájmu finančního ozdravění společ-nosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním n... ovýchakcií na jméno. Základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady očástku v rozsahu minimálně 212.541.999,- Kč (slovy dvě stě dva-náct milionů pět set čtyřicet jedna tisíc devět set devadesátdevět korun českých) až maximálně 237.807.111,- Kč (slovy: dvěstě třicet sedm milionů osm set sedm tisíc sto jedenáct korunčeských). Upisování akcií mimo tento rozsah se nepřipouští. Budeupsáno minimálně 70.847.333 ks a maximálně 79.269.037 ks kmeno-vých akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3,-Kč (slovy: tři koruny české) každá. Akcie nebudou registrované.Emisní kurz akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě. Akciemohou být vydány jako hromadné listiny.Po právní moci zápisu rozhodnutí této valné hromady společnostio zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude zahá-jen úpis nových akcií společnosti. Všechny nově upisované kmeno-vé akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě3,- Kč (slovy: tři koruny české) na akcii mohou být splacenypouze peněžitým vkladem.Úpis bude probíhat ve dvou upisovacích kolech. V prvním upiso-vacím kole mohou akcionáři uplatnit své přednostní právo naupisování nových akcií společnosti ve smyslu § 204a obchodníhozákoníku. Představenstvo oznámí všem akcionářům informaci opřednostním právu upisovat akcie a lhůtu pro vykonání tohotopřednostního práva dopisem zaslaným na adresu jejich sídla nebobydliště nejméně 30 dní před počátkem běhu lhůty k upisováníakcií. Představenstvo zveřejní informaci o přednostním právuakcionářů upisovat nové akcie společnosti v Obchodním věstníku.Akcionáři budou moci uplatnit své přednostní právo na upisovánínových akcií společnosti v sídle společnosti na adrese Benátkynad Jizerou, Tovární ul., okres Mladá Boleslav, v pracovní dnyod 9,00 do 16,00 hodin ve lhůtě 2 týdnů, která začne běžetdruhé pondělí po dni zveřejnění informace o přednostním právuakcionářů. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 3,- Kč(slovy: tři koruny české) lze upsat 229 nových kmenových akciíznějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 3,- Kč(slovy: tři koruny české). Emisní kurz akcie se bude rovnat jejíjmenovité hodnotě. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostníhopráva je den, kdy mohlo být právo vykonáno poprvé. Upisovatelje povinen splatit celý emisní kurz akcií na zvláštní účet zří-zený společností na její jméno za účelem splácení emisního kurzunově upsaných akcií, č. 503302/0800 u banky Česká spořitelnaa.s. Praha, ve lhůtě 2 týdnů ode dne upsání akcií.Pokud v prvním upisovacím kole nebude upsáno minimální množstvíakcií, kterým je 70.847.333 ks v celkové jmenovité hodnotě212.541.999 Kč, bude provedeno druhé kolo upisování, v němž budečást akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva,nabídnuta v souladu s § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníkuk upsání určitému zájemci, a to společnosti CENTRAL EUROPE ABRA-SIVES, LLC, se sídlem The Corporation Trust Company, 1209 OrangeStreet, New Castle County, Wilmington, Delaware 19801, USA (dáletéž jen "CENTRAL EUROPE ABRASIVES, LLC"). Určitému zájemci budenabídnuto upsání 70.847.333 ks akcií v celkové jmenovité hodnotě212.541.999 Kč. Představenstvo je povinno zaslat nabídku k upsá-ní části akcií, které nebyly upsány v prvním kole, a návrhsmlouvy o upsání akcií určitému zájemci do 2 týdnů od skončeníprvního upisovacího kola. Určitý zájemce může upsat akcie v síd-le společnosti na adrese Benátky nad Jizerou, Tovární ul., okresMladá Boleslav, v pracovní dny od 9,00 hodin do 16,00 hodin velhůtě 4 týdnů ode dne, kdy mu bude doručena nabídka k upsáníakcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Valná hromada vyslovila souhlas se započtením pohledávek urči-tého zájemce - společnosti CENTRAL EUROPE ABRASIVES, LLC, sesídlem The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, NewCastle County, Wilmington, Delaware 19801, USA, za společností vcelkové výši 212.541.999,- Kč proti pohledávce společnosti nasplacení emisního kurzu akcií upsaných určitým zájemcem v druhémupisovacím kole. Jedná se o níže uvedené pohledávky:Pohledávka ve výši 148.221.395,09 Kč. Tato pohledávka je tvořenaspolečností uznanou jistinou ve výši 105.086.032,96 Kč, společ-ností uznanými poplatky z prodlení ve výši 26.721.873,30 Kč,společností uznanými náklady soudního řízení ve výši 3.495.696,-Kč, společností uznanými náklady právního zastoupení ve výši460.050,- Kč, společností uznanými poplatky z prodlení do 21. 6.1999 ve výši 9.457.742,83 Kč a dále úroky z prodlení od 21. 6.1999 do 31. 8. 1999 ve výši 3.000.000,- Kč. Pohledávka vzniklana základě Hospodářské smlouvy Code 84 50542 uzavřené dne 19.12. 1989 mezi společností TECHNOEXPORT, akciová společnost prozahraniční obchod, sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 1, PSČ113 34, IČ: 00000841 a společností CARBORUNDUM ELECTRITE, spo-jené závody, jejímž je společnost CARBORUNDUM ELECTRITE a.s.právním nástupcem. Předmětem smlouvy bylo dodání zařízení naimpregnaci šoupátkových závěrů - kokovacího zařízení včetně do-kumentace a služeb. Tato smlouva byla dodatkem č. 2 ze dne 27.6. 1991 změněna tak, že se TECHNOEXPORT, akciová společnost prozahraniční obchod, stala spronajimatelem a CARBORUNDUM ELCTRITE,spojené závody, nájemcem výše popsaného zařízení. Pohledávkapředstavuje dlužné nájemné za pronájem výše popsaného zařízení.Seznam faktur podle výše uvedené smlouvy tvoří přílohu notářské-ho zápisu o konání valné hromady. Společnost CARBORUNDUM ELEC-TRITE a.s. uzavřela v roce 1999 se společností TECHNOEXPORT,akciová společnost pro zahraniční obchod, dohodu o narovnání, vekteré uznala svůj výše popsaný závazek. TECHNMOEXPORT, akciováspolečnost pro zahraniční obchod, jako původní vlastník pohle-dávky postoupila smlouvou uzavřenou dne 31. 5. 1999 svoji pohle-dávku včetně příslušenství společnosti Česká inkasní, s.r.o., sesídlem v Praze 7, Komunardů 6, IČ: 60468165, jejímž jediným spo-lečníkem je Ministerstvo financí ČR. Společnost Česká inkasní,s.r.o., postoupila poté smlouvu č. 02/07/Ca/99 o postoupení poh-ledávek uzavřenou dne 30. 8. 1999 pohledávku včetně výše pop-saného příslušenství společnosti CENTRAL EUROPE ABRASIVES, LLC.Pohledávka ve výši 39.183.210,66 Kč. Tato pohledávka je tvořenajistinou ve výši 32.998.531,- Kč a úroky z prodlení do 22. 3.2000 ve výši 6.184.679,66 Kč. Část této pohledávky vznikla z ti-tulu neuhrazené kupní ceny za suroviny dodané v období od září1998 do února 1999 společnosti CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. spo-lečností Chemické závody Sokolov, a.s., sídlem v Sokolově, To-vární 1, PSČ: 356 80, IČ: 00011771 na základě smluv o dodávkáchsurovin ve výši 27.161.393,50 Kč. Druhá část této pohledávkyvznikla z titulu částečně nezaplacených směnek vystavených spo-lečností CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. na úhradu kupní ceny za su-roviny dne 4. 12. 1996 a splatných dne 25. 3. 1997, resp. 25. 6.1997 v celkové výši 15.043.555,- Kč. Tyto směnky byly v částce9.206.417,50 Kč uhrazeny. Neuhrazená část pohledávky z těchtosměnek činí 5.837.137,50 Kč. Soupis faktur za dodání zboží asměnek odsouhlasený podpisem společností CARBRRUNDUM ELECTRITEa.s. tvoří přílohu notářského zápisu o konání valné hromady.Tato pohledávka byla na základě Smlouvy o řešení určitých pohle-dávek uzavřené dne 31. 8. 1999 mezi společností Chemické závodySokolov, a.s. na straně postupitele, společností CENTRAL EUROPEABRASIVES, LLC, na straně postupníka a společností CARBORUNDUMELECTRITE a.s. na straně dlužníka postoupena společnosti CENTRALEUROPE ABRASIVES, LLC.Část pohledávky k započtení v částce 25.137.393,25 Kč z pohle-dávky v celkové výši 25.480.280,- Kč. Tato pohledávka vznikla ztitulu neuhrazení ceny služeb poskytnutých společnosti CARBO-RUNDUM ELECTRITE a.s. společností ČKD PRAHA HOLDING, a.s., síd-lem v Praze 9, Freyova 27, PSČ: 190 00, IČ: 00001813, poskytnu-tých v období let 1996 až 1999. Faktury na úhradu těchto služebbyly splatné v období od 17. 5. 1996 do 18. 8. 1999. Celková vý-še služeb v době jejího vzniku byla 47.500.000,- Kč. Seznam fak-tur za cenu služeb dodaných společností ČKD PRAHA HOLDING, a.s.,společnosti CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. tvoří přílohu notářskéhozápisu o konání valné hromady. Společnost CARBORUNDUM ELECTRITEa.s. uznala dne 13. 8. 1999 svůj závazek z výše uvedeného tituluv plné výši. Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., postoupilasmlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 13. 8. 1999 poh-ledávku ve výši 47.500.000,- Kč společnosti CENTRAL EUROPE ABRA-SIVES, LLC. Dne 10. 9. 1999 provedla společnost CARBORUNDUM E-LECTRITE a.s. částečnou úhradu pohledávky v částce 15.000.000,-Kč. Výše pohledávky byla dále dne 16. 9. 1999 upravena dobropi-sem (z faktury č. 2990437) po zaokrouhlení o částku 1.816.060,-Kč. V průběhu roku 2001 provedla společnost CARBORUNDUM ELEC-TRITE a.s. částečnou úhradu pohledávky v částce 5.203.660,- Kč.Po odečtení těchto částečných úhrad a dobropisu činí pohledávkačástku 25.480.280,- Kč.Všechny výše uvedené pohledávky určitého zájemce budou započtenyproti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií, ato ve výši 212.541.999,- Kč, to je ve výši rovnající se emisnímukurzu akcií upsaných určitým zájemcem ve druhém upisovacím kole.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Emisní kurzakcií upsaných určitým zájemcem ve druhém upisovacím kole budesplacen výhradně započtením výše specifikovaných pohledávek vsouladu se Smlouvou o splacení emisního kurzu nově vydaných ak-cií společnosti započtením pohledávky určitého zájemce (dále jen"Smlouva o započtení") uzavřenou níže uvedeným způsobem. Předs-tavenstvo společnosti je povinno zaslat určitému zájemci návrhSmlouvy o započtení ve lhůtě 7 dnů ode dne upsání akcií určitýmzájemcem ve druhém upisovacím kole. Určitý zájemce je oprávněnzaslat své připomínky k návrhu Smlouvy o započtení nejpozději velhůtě 10 dnů od jeho doručení. Představenstvo je povinno urči-tému zájemci na jeho připomínky neprodleně odpovědět. Určitýzájemce je povinen dostavit se k uzavření Smlouvy o započtení dosídla společnosti na adresu Benátky nad Jizerou, Tovární ul.,okres Mladá Boleslav, a to ve lhůtě 4 týdnů ode dne, kdy mu byldoručen návrh smlouvy o započtení, v pracovní dny od 9,00 do16,00 hodin. Uzavřením Smlouvy o započtení dojde k započtenípohledávek určitého zájemce za společností specifikovaných vtomto rozhodnutí valné hromady v celkové výši 212.541.999,- Kčproti pohledávce společnosti za určitým zájemcem na splaceníemisního kurzu 70.847.333 ks nově vydávaných kmenových akciíspolečnosti o jmenovité hodnotě 3,- Kč (slovy: tři koruny české)za akcii upsaných určitým zájemcem ve druhém upisovacím kole.Uzavřením Smlouvy o započtení dojde ke splacení emisního kurzuvšech 70.847.333 ks nově vydávaných kmenových akcií společnostio jmenovité hodnotě 3,- Kč (slovy: tři koruny české) za akciiupsaných předem určeným zájemcem ve druhém upisovacím kole.Konečnou částku zvýšení základního kapitálu určí představenstvopodle počtu nových akcií upsaných v obou upisovacích kolech aoznámí ji zveřejněním v Obchodním věstníku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů