Trendy

512 262 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

8 672 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

768 678 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 16.9.2016 K Podlesí 541, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram

Historické adresy

5.6.2001 - 16.9.2016 Příbram VI, K Podlesí 541, PSČ 26180
29.3.2001 - 5.6.2001 Příbram VI, K Podlesí 541, PSČ 26101
1.5.1992 - 29.3.2001 Příbram VI/541

45148431

DIČ

od 1.1.1993

CZ45148431

Datová schránka

xipg4ea

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1583

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.3.2008

215 000 000 Kč

Historické jmění

7.6.2006 - 5.3.2008

389 181 280 Kč

17.12.2003 - 7.6.2006

194 251 280 Kč

20.12.2000 - 17.12.2003

192 328 000 Kč

28.1.1993 - 20.12.2000

159 328 000 Kč

1.5.1992 - 28.1.1993

151 236 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Příbram

Bankovní účty

zvěřejněno 13.8.2016

2113417063 / 2700

... více účtů (celkem 19) najdete zde

Historické provozovny

10.10.2007 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Písecká 1072/16, 326 00, Plzeň - Černice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 2. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 2. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 27. srpna 2008 : Článek 7 odst. 7.4. stanov společnosti zní: Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem (dále jen "přítomný akcio Článek 7 odst. 7.4. stanov společnosti zní: Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem (dále jen "přítomný akcio...nář"). Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Čl. 11 odst. 11.9. stanov společnosti zní: O všech rozhodnutích valné hromady musí být pořízen notářský zápis resp. všechna rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady musí být ve formě notářského zápisu. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2007 : Usnesením ze dne 9. srpna 2007 mimořádná valná hromada společnosti ZAT a.s. rozhodla o výkupu účastnických cenných papírů společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zák Usnesením ze dne 9. srpna 2007 mimořádná valná hromada společnosti ZAT a.s. rozhodla o výkupu účastnických cenných papírů společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zák...oníku ve prospěch hlavního akcionáře, společnosti BRIXEN LIMITED, registrované na Kypru, se sídlem Pikioni 4, P. C. 3075, Limassol, Cyprus, registrační číslo 164864.Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Heleny Hájkové, notářky se sídlem v Kladně, ze dne 9. srpna 2007, Nz 34/2007, N 35/2007. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. května 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1,... Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 : Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je...obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuČeskoslovenský uranový průmysl, s.p. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 15. června 2009 - 3. října 2016 : Akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. U rubopisu musí být podpis osoby převádějící akcii úředně ověřen. K převodu akcie na jméno se vyžaduje souhlas představenstva s... polečnosti. Průběh zasedání představenstva rozhodujícího o udělení souhlasu k převodu akcií musí být osvědčen notářským zápisem. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 2007 - 5. března 2008 : Dne 22. 11. 2007 rozhodl jediný akcionář o snížení základního kapitálu takto:1. Důvod snížení základního kapitálu:Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace výše základníh... o kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti (snížení kapitálové přiměřenosti) s tím, že s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo způsobem a za podmínek dále uvedených.2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:S částkou ve výši 174.181.280,-Kč (slovy: sto sedmdesát čtyři milionů sto osmdesát jedna tisíc dvě stě osmdesát korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude v plné výši vyplacena jedinému akcionáři způsobem a za podmínek dále uvedených.3. Rozsah snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku 174.181.280,-Kč (slovy: sto sedmdesát čtyři milionů stoosmdesát jedna tisíc dvě stě osmdesát korun českých) z dosavadní výše 389.181.280,-Kč (slovy: tři sta osmdesát devět milionů sto osmdesát jedna tisíc dvě stě osmdesát korun českých) na novou výslednou výši 215.000.000,-Kč (slovy: dvě stě patnáct milionů korun českých).4. Způsob snížení základního kapitálu:Snížení základního kapitálu společnosti bude v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníku provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty jediné akcie společnosti. Základní kapitál společnosti tvoří 1 (jeden) kus kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 389.181.280,-Kč (slovy: tři sta osmdesát devět milionů sto osmdesát jedna tisíc dvě stě osmdesát korun českých). Základní kapitál společnosti bude snížen tak, že jmenovitá hodnota dosavadní kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 389.181.280,-Kč (slovy: tři sta osmdesát devět milionů sto osmdesát jedna tisíc dvě stě osmdesát korun českých) bude snížena o částku 174.181.280,-Kč (slovy: sto sedmdesát čtyři milionů sto osmdesát jedna tisíc dvě stě osmdesát korun českých) na novou výši 215.000.000,-Kč (slovy: dvě stě patnáct milionů korun českých), tj. po snížení základního kapitálu společnosti bude mít společnost 1 (jeden) kus kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 215.000.000,-Kč (slovy: dvě stě patnáct milionů korun českých).5. Lhůta pro předložení akcií:Po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady jediného akcionáře společnosti, aby předložil akcii Společnosti v sídle společnosti za účelem její výměny za novou akcii společnosti s nižší jmenovitou hodnotou, a to do 10 (deseti) dnů ode dne oznámení či doručení výzvy představenstva společnosti jedinému akcionáři. Pro postup při výměně akcie po snížení základního kapitálu se použije ustanovení § 213a a při prodlení akcie s předložením akcie postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 29. srpna 2007 - 23. října 2007 : Usnesením ze dne 9. srpna 2007 mimořádná valná hromada společnosti ZAT a.s. rozhodla o výkupu účastnických cenných papírů společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zák... oníku ve prospěch hlavního akcionáře, společnosti BRIXEN LIMITED, registrované na Kypru, se sídlem Pikioni 4, P. C. 3075, Limassol, Cyprus, registrační číslo 164864.Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Heleny Hájkové, notářky se sídlem v Kladně, ze dne 9. srpna 2007, Nz 34/2007, N 35/2007.Obsah rozhodnutí valné hromady:1. Valná hromada souhlasí ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku s přechodem všech ostatních účastnických cenných papírů emitovaných společností ZAT a.s., se sídlem Příbram VI, K Podlesí 541, PSČ 261 80, IČ: 451 48 431, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1583 (dále jen ?společnost ZAT a.s.?), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, na BRIXEN LIMITED, obchodní společnost registrovanou na Kypru, se sídlem Pikioni 4, P. C. 3075, Limassol, Cyprus, registrační číslo 164864 (dále jen ?společnost BRIXEN LIMITED? nebo ?hlavní akcionář?) jako hlavního akcionáře společnosti ZAT a.s.2. Společnost BRIXEN LIMITED je hlavním akcionářem společnosti ZAT a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, neboť vlastní 226 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,010.000 Kč a 140.297 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.010,- Kč, emitovaných společností ZAT a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,061 % základního kapitálu společnosti ZAT a.s. Skutečnost, že je společnost BRIXEN LIMITED hlavním akcionářem společnosti ZAT a.s., vyplývá z určení hlavního akcionáře a byla doložena předložením uvedených akcií.3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám za vykoupené účastnické cenné papíry emitované společností ZAT a.s. jako peněžité protiplnění za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.010,- Kč emitovanou společností ZAT a.s. částku 493,62 Kč a za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1,010.000 Kč emitovanou společností ZAT a.s. částku 493.617,20 Kč (dále jen ?Protiplnění?). Hlavní akcionář poskytne Protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených účastnických cenných papírů, pak poskytne Protiplnění za zastavené účastnické cenné papíry zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak).Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů emitovaných společností ZAT a.s. mají právo na zaplacení Protiplnění po předání listinných účastnických cenných papírů společnosti ZAT a.s. ve smyslu ustanovení § 183l odst. 5 ve spojení s ustanovením § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. V případě, že přešlé účastnické cenné papíry byly zástavou, má právo na zaplacení Protiplnění na základě ustanovení § 183m odst. 4 obchodního zákoníku zástavní věřitel, který drží zastavený účastnický cenný papír, pokud jej předloží společnosti ZAT a.s. ve smyslu ustanovení § 183l odst. 4 a 5 obchodního zákoníku ve spojení s ustanovení § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé, kteří zastavené účastnické cenné papíry drží, jsou povinni předložit společnosti ZAT a.s. listinné cenné papíry ve lhůtě do 30 dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, a to u obchodníka s cennými papíry společnosti Merx a.s., se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, IČ: 601 96 297, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4226, nebo jejich zasláním cenným psaním na stejnou adresu. V případě, že dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé tyto listinné účastnické cenné papíry do jednoho měsíce společnosti ZAT a.s. ve smyslu předchozí věty nepředloží, jsou povinni je předložit v dodatečné lhůtě v délce 14 dnů, která počne běžet následujícího dne po uplynutí zákonné jednoměsíční lhůty pro předložení účastnických cenných papírů společnosti ZAT a.s., resp. od zveřejnění dodatečné lhůty k předložení ostatních účastnických cenných papírů v celostátním tisku.4. Hlavní akcionář vyplatí oprávněným osobám Protiplnění prostřednictvím společnosti Merx a.s., a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který oprávněná osoba sdělí pro tento účel společnosti Merx a.s., uskutečněným do třiceti (30) dní po osobním předání listinných účastnických cenných papírů společnosti ZAT a.s. či převzetí poštovní zásilky společností Merx a.s., kterou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány, anebo zasláním částky Protiplnění poštovní poukázkou odeslanou do třiceti (30) dní po osobním předání listinných účastnických cenných papírů společnosti ZAT a.s. či převzetí poštovní zásilky společností Merx a.s., kterou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány, a to na adresu oprávněné osoby, kterou oprávněná osoba sdělí pro tento účel společnosti Merx a.s. Hlavní akcionář doložil valné hromadě ve smyslu ustanovení § 183i odst. 6 obchodního zákoníku skutečnost, že společnosti Merx a.s. před konáním valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě Protiplnění. Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení Protiplnění sdělit při osobním předání listinných účastnických cenných papírů či písemně spolu se zasláním účastnických cenných papírů cenným psaním do vlastních rukou adresovaným společnosti Merx a.s. na adresu sídla společnost Moravské Budějovice, Srázná 444, PSC 676 00. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 2006 - 6. června 2006 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 1.6.2006 ozvýšení základního kapitálu společnosti:"Valná hromada tímto rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií ... a o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu takto:a) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu: základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady s možností započtení určených peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu, a to celkem o částku 194,930.000,- Kč, tj. jedno sto devadesát čtyři miliony devět set třicet tisíc korun českých a po tomto zvýšení bude činit celkem základní kapitál společnosti částku: 389,181.280,- Kč, tj. tři sta osmdesát devět milionů jedno sto osmdesát jeden tisíc dvě stě osmdesát korun českých, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.b) Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcí: bude vydáno celkem 193 nových akcií, všechny nově vydávané akcie budou mít jmenovitou hodnotu 1,010.000,- Kč a budou akciemi kmenovými, na majitele a v listinné podobě.c) Údaj o vyloučení přednostního práva na upisování akcií:Vulučuje se přednostní právo na upsání všech nových akcií podle § 204a obchodního zákoníku s tím, že všechny nové akcie mohou upsat pouze následující předem určení zájemci, kteří jsou majiteli níže popsaných pohledávek za společností, u nich se navrhuje vyslovení souhlasu se započtením:- 95 nových akcií o jmenovité hodnotě každé z akcií 1,010.000,- Kč může upsat společnost PELENAU, a.s. se sídlem Praha 4, u Habrovky 247/11, PSČ 140 00, identifikační číslo: 274 14 311,- 98 nových akcií o jmenovité hodnotě každé z akcií 1,010.000,- Kč může upsat společnost PLATINO, a.s. se sídlem Parha 1, Nové Město, Václavské náměstí 808/66, PSČ 110 00, identifikační číslo: 274 48 061.Vyloučení přednostního práva platí pro všechny akcionáře společnosti. Důvody pro vyloučení přednostního práva jsou podrobně uvedeny v písemné zprávě představenstva ve smyslu § 204a odst. 5 obchodního zákoníku, která je předmětem předchozího bodu usnesení valné hromady.Žádné z upisovaných akcií nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť toto předností právo je vyloučeno; proto též neubde zveřejňována informace o tomto přednostním právu.d) Všechny upisované akcie budou nabídnuty k upsání následujícím předem určeným zájemcům:- 95 nových akcií o jmenovité hodnotě každé z akcií 1,010.000,- Kč může upsat společnost PELENAU, a.s. se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00, identifikační číslo: 274 14 311,- 98 nových akcií o jmenovité hodnotě každé z akcií 1,010.000,- Kč může upsat společnost PLATINO, a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 808/66, PSČ 110 00, identifikační číslo: 274 48 061.e) Místo a lhůta pro upisování akcií:Všechny akcie budou upsány v sídle společnosti nejpozději do dvou měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu; společnost písemně oznámí předem určeným zájemcům uvedeným výše v písm. c) a b) tohoto usnesení, které jsou oprávněny upsat nové akcie, počátek běhu této lhůty, a to nejpozději do tří dnů ode dne přijetí tohoto usnesení a zároveň jim předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií však nemůže začít dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.f) Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs se bude rovnat jmenovité hodnotě upisovaných akcií - tj. každá z nových akcií o jmenovité hodnotě 1,010.000,- Kč bude uspána za emisní kurs 1,010.000,- Kč.g) Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen emisní kurs upsanýc akcií: emisní kurs bude splacen výhradně započtením, proto se tyto údaje neuvádějí v souladu s § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku.h) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.i) Souhlas se započtenímPřipouští se možnost započtení a valná hromada tímto vyslovuje souhlas se započtením následujících peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám emisní kurs bude splacen výhradně započtením; takto se připousští a uděluje se souhlas se započtením následujících pohledávek:- se započtením pohledávky společnosti PELENAU, a.s. se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00, identifikační číslo: 274 14 311 za Společností, a to konkrétně pohledávky na zaplacení kupní ceny ve výši 95,950.000,- Kč vzniklé na základě Kupní smlouvy o úplatném převodu směnky uzavřené dne 3. května 2006 mezi společností PELENAU, a.s. a společností ZAT a.s.,- se započtením pohledávky společnosti PLATINO, a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 808/66, PSČ 110 00, identifikační číslo: 274 48 061 za Společností, a to konkrétně pohledávky na zaplacení kupní ceny ve výši 98, 980.000,- Kč vzniklé na základě Kupní smlouvy o úplatném převodu směnky uzavřené dne 3: května 2006 mezi společností PLATINO, a.s. a společností ZAT a.s.j) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: v písemném oznámení příslušným předem určeným zájemcům učiněném dle písm. e) tohoto usnesení společnost zároveň vyzve příslušné budoucí upisovatele - předem určené zájemce uvedené pod písm. d) a g) tohoto usnesení, aby ve lhůtě čtrnácti dní ode dne doručení tohoto oznámení řádným způsobem upsali akcie a zároveň uzavřeli dohodu o započtení; zároveň s tímto oznámením bude doručen návrh smlouvy o upsání akcí ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s návrhem dohody o započtení; příslušná smlouva o upsání akcií spolu s dohodou o započtení pak bude s každým upisovatelem uzavřena zároveň. Smlouvy o upsání akcií spolu s dohodou o započtení musí být uzavřena ve lhůtě do dvou měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií." zobrazit více skrýt více
 • 23. června 2000 - 20. prosince 2000 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 12. května 2000 ozvýšení základního jmění upsáním nových akcií:- základní jmění bude zvýšeno o částku 33,000.000,- Kč ,upisovýní akcií nad č... ástku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští- upisované akcie budou mít jmenovitou hodnotu 1,000.000,- Kč,těchto akcií bude třicet tři, bude se jednat o akcie kmenové vlistinné podobě, tyto akcie budou znít na majitele- dosavadním akcionářům nevzniká přednostní právo k upsánínových akcií, neboť toto právo vzniká v souladu s § 204a odst.1 obchodního zákoníku jen při upisování akcií peněžitými vklady- k upsání nových akcií dojde v sídle společnosti ve lhůtě dočtrnácti dnů od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku,emisní kurs akcií se bude rovnat jemnovité hodnotě upisovanýchakcií- upisovatel je povinen splatit celý nepeněžitý vklad nejpozdějido jednoho týdne poté, co upíše akcie, a to v sídle společnosti,ke splacení nepeněžitého vkladu dojde tím způsobem, žeupisovatel uzavře jako postupitel se společností jakopostupníkem postupní smlouvu dle § 59 odst. 7 obchodníhozákoníku, kteru na společnost převede pohledávku, kterápředstavuje nepeněžitý vklad- k upisování akcií dojde nepeněžitým vkladem, předmětemnepeněžitého vkladu je pohledávka na zaplacení částky33,000.000,- Kč vzniklá původnímu věřiteli DIAMO státní podnik,postoupenou společnosti SAGUM a.s. v původní výši 33,690.947,-Kč na základě nauhrazené pohledávky z delimitace, kdy majetekbývalého odštěpného závodu ČSUP, o.z. ZAT Příbram byl Fondemnárodního majetku vložen do vzniklé akciové společnosti ZAT,a.s. a poté bylo provedeno vyčlenění odštěpného závodu svyčíslením rozdílu k dorovnání, tento nepeněžitý vklad byloceněn posudky dvou znalců dle § 59 odst. 3 a 7 obchodníhozákoníku na částku 33,000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 17. března 1993 - 25. ledna 1994 : Základní jmění společnosti je rozděleno na 43.700prioritních akcií na jméno po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty.
 • 28. ledna 1993 - 17. března 1993 : Základní jmění společnosti je rozděleno na 511 prioritníchakcií na jméno po 100.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů