Trendy

532 767 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

91 337 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

683 505 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 22.5.2007 Nymburk, Bobnická 2020, PSČ 28801

Historické adresy

4.6.1992 - 22.5.2007 Nymburk, Bobnická 2020

45149909

DIČ

od 1.1.1993

CZ45149909

Datová schránka

yttczpb

Historické názvy

4.6.1992 - 14.4.1998

AZ elektrostav, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1625

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.7.2014

105 600 000 Kč

Historické jmění

27.3.2014 - 26.7.2014

79 200 000 Kč

11.6.2008 - 27.3.2014

100 800 000 Kč

1.1.2008 - 11.6.2008

34 608 000 Kč

3.3.2003 - 1.1.2008

51 500 000 Kč

27.2.2002 - 3.3.2003

21 500 000 Kč

28.12.2000 - 27.2.2002

1 000 000 Kč

4.6.1992 - 28.12.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Nymburk

Bankovní účty

zvěřejněno 22.5.2013

107- 3037700207 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 7.2.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Nové Zámky 56, 289 33, Křinec

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 26. července 2014 : Valná hromada rozhodla dne 20.6.2014 o zvýšení základního kapitálu o 26,400.000,- Kč z vlastních zdrojů, a to nerozdělenného zisku z minulých let, dle účetní uzávěrky k 31.3.2014 a Valná hromada rozhodla dne 20.6.2014 o zvýšení základního kapitálu o 26,400.000,- Kč z vlastních zdrojů, a to nerozdělenného zisku z minulých let, dle účetní uzávěrky k 31.3.2014 a... to zvýšeními jmenovité hodnoty dosavadních 132 kusů akcií o jmenovité hodnotě 600.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 800.000,- Kč. Lhůta pro předložení akcií k výměně se stanovuje k trvání 10 dnů s počátkem jejího běhu následujícího po dni, kdy bude nová výše zákl. kapitálu zapsaná do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 27. března 2014 : Valná hromada rozhodla dne 7. 3. 2014 o snížení základního kapitálu společnosti takto:I.Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 21.600.000,- Kč (dvacet jeden milión šest s Valná hromada rozhodla dne 7. 3. 2014 o snížení základního kapitálu společnosti takto:I.Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 21.600.000,- Kč (dvacet jeden milión šest s...et tisíc korun českých), tj. z původní výše 100,800.000,- Kč (jedno sto milionů osm set tisíc korun českých) na částku 79.200.000,- Kč (sedmdesát devět miliónů dvě stě tisíc korun českých). II.Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že zapsaný základní kapitál převyšuje reálné potřeby společnosti. Snížení základního kapitálu nenaruší solventnost společnosti a nebude mít negativní vliv na dobytnost pohledávek věřitelů. III.Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu úplaty za akcie vzaté z oběhu, na základě akcionáři akceptovaného veřejného návrhu. IV.Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, tak, že: a)Základní kapitál bude snížen vzetím z oběhu 36 (třicet šest) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 600.000,- Kč; celková jmenovitá hodnota bude odpovídat částce 21.600.000,- Kč (dvacet jeden milión šest set tisíc korun českých).b) Akcie budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, jenž bude uveřejněn způsobem učeným zákonem č. 90/2012 Sb. o zákonu o obchodních korporacích a stanovami pro svolávání valné hromady, to je zaslán všem akcionářům, zveřejněn na informační desce v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti. Veřejný návrh smlouvy musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 323 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Veřejný návrh smlouvy učiní představenstvo společnosti akcionářům nejpozději 3 (tří) dnů ode dne konání této valné hromady. c)Akcie budou vzaty z oběhu za úplatu, která činí 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 600.000,- Kč (šest set tisíc korun českých). d)Kupní cena akcií, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. e) Lhůta pro předložení akcií činí tři (3) měsíce ode dne zápisu výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. f) Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 537 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. g) Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti k podání návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1992 : Zakladatelská smlouva je z 15.4.1992.
 • 4. června 1992 : Údaje o založení akciové společnosti: notářským zápisemze dne 6.5.1992 byla prohlášena akciová společnostAZ ELEKTROSTAV za založenou.
 • 4. června 1992 : Ke dni zápisu bylo splaceno 300.123,80 Kčs

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. května 2007 - 1. ledna 2008 : Základní kapitál společnosti bude snížen z toho důvodu, že v současné výši převyšuje reálné potřeby společnosti .Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude v... yplacena akcionářům společnosti, kteří předloží společnosti akcie, jež budou vzaty z oběhu.Rozsah snížení základního kapitálu společnosti bude činit 16 892 000,- Kč.Základní kapitál bude snížen vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy učiněného akcionářům společnosti.Předmětem veřejného návrhu smlouvy učiněného akcionářům bude úplatné vzetí akcií z oběhu s tím, že výše výplaty za jednu akcii o jmenovité hodnotě 206 000,- Kč bude určena znalcem dle z. č. 36/1967 Sb. pro účely stanovení hodnoty majetku spočívajícího v cenných papírech , které má společnost v úmyslu nabýt od svých akcionářů.Kupní cena akcií bude kryta navrhovaným snížením základního kapitálu společnosti ve výši 16 892 000,- Kč a snížením nerozdělených zisků z minulých let ve výši, o kterou bude hodnota kupní ceny za akcie určená znalcem jmenovaným pro účely stanovení hodnoty majetku spočívajícího v cenných papírech, které má společnost v úmyslu nabýt od svých akcionářů, převyšovat jmenovitou hodnotu těchto akcií.Veřejný návrh smlouvy učiněný akcionářům bude s ohledem na rozsah snížení základního kapitálu jednak omezen na 82 kusy akcií jakožto na nejvyšší počet akcií, naněž se vztahuje , a jednak současně podmíněn tím, že počet akcií obsažený v oznámeních o přijetí veřejného návrhu smlouvy dosáhne alespoň tohoto počtu akcií.Lhůta , v níž mají být v důsledku snížení základního kapitálu společnosti předloženy společnosti listinné akcie, činí patnáct dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku .Lhůta splatnosti kupní ceny za akcie stahované z oběhu činí třicet dní ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, případná aplikace ustanovení § 214 obchodního zákoníku tím není dotčena. zobrazit více skrýt více
 • 13. února 2002 - 15. května 2002 : Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílenífinančních zdrojů společnosti.
 • 13. února 2002 - 15. května 2002 : Upsané akcie ve stanoveném emisním kursu v plné výši splatíakcionáři do 30 dnů ode dne jejich upsání na zvláštní účetzřízený společností na jejich jméno za účelem splacení emisního... kursu nově vydaných akcií určených na zvýšení základníhokapitálu společnosti.Číslo účtu 517220970297/0100, který je veden u Komerční banky,a.s. pobočka Nymburk. zobrazit více skrýt více
 • 13. února 2002 - 15. května 2002 : Akcie budou upisovány s využitím přednostního práva v sídlespolečnosti AZ Elektrostav, a.s., Nymburk, Bobnická 2020 vpracovní dny 7,00 - 14,00 hodin. Pro upisování stanoví lhůta 30... dnů, která počne běžet od doručení výzvy k upisování, kterouzašle všem akcionářům představenstvo společnosti do 15 dnů odedne nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisuusnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitáluspolečnosti do obchodního rejstříku.Představenstvo je současně povinno ve smyslu § 204a, odst. 2obchodního zákoníku zveřejnit informaci o přednostním právuakcionářů upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšenízákladního kapitálu společnosti v rozsahu jejich podílu nazákladním kapitálu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 13. února 2002 - 15. května 2002 : S nově vydanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva.
 • 13. února 2002 - 15. května 2002 : Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč (slovyčtyři tisíce korun čských) lze upsat jednu akcii o jmenovitéhodnotě 82.000,- Kč.
 • 13. února 2002 - 15. května 2002 : Na zvýšení základního kapitálu bude vydána emise 250 kusů (slovydvěstěpadesáti kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podoběo jmenovité hodnotě 82.000,- Kč (slovy osmdesát dva t... isíce korunčeských) každé z nich, v celkové hodnotě 20.500.000,- Kč (slovydvacet milionů pět set tisíc korun českých). Tyto akcie nebudouregistrované, budou všechny upsány s využitím přednostního právaakcionářů v rozsahu jejich podílu na základním kapitáluspolečnosti za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě82.000,- Kč (slovy osmdesát dva tisíc korun českých) bezemisního ážia. zobrazit více skrýt více
 • 13. února 2002 - 15. května 2002 : Mimořádná valná hromada společnosti, která se konala dne12.10.2001 přijala usnesení, kterým schválila zvýšení základníhokapitálu společnosti z částky 1.000.000,- Kč (slovy jeden mi... lionkorun českých) na částku 21.500.000,- Kč (slovy dvacet jedenmilion pět set tisíc korun českých) tedy o 20.500.000,- Kč(slovy dvacet milionů pět set tisíc korun českých)upsáním nových akcií a jejich splacení peněžitými vklady s tím,že upisování nad uvedenou částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1992 - 28. prosince 2000 : Zakladatelem je 37 fyzických osob, které ke dni zápisusplatily i 30 % základního jmění společnosti.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů