Trendy

443 118 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 526 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

377 024 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 22.1.2018 Ohrada 791, 755 01 Vsetín

Historické adresy

21.8.2014 - 22.1.2018 Ohrada 791, 755 01 Vsetín
21.1.2009 - 21.8.2014 Vsetín, Ohrada 791, PSČ 75501
30.4.1992 - 21.1.2009 Vsetín, Ohrada 791

45192120

DIČ

od 1.1.1993

CZ45192120

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datová schránka

62ucdux

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 372

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.12.2009

89 884 080 Kč

Historické jmění

15.3.2002 - 30.12.2009

124 839 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vsetín

Bankovní účty

zvěřejněno 1.11.2016

6654232 / 0800

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

od 8.10.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Bukovecká 613, 739 91, Jablunkov

... více provozoven (celkem 15) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 21. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 30. dubna 1992 : Den vzniku: 1. 5. 1992
 • 30. dubna 1992 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/91 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/91 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem... v Praze 1, Gorkéhonáměstí 32. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 21. srpna 2014 - 22. ledna 2018 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 21. srpna 2014 - 22. ledna 2018 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 1. července 2009 - 30. prosince 2009 : Rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti přešla část jmění obchodní společnosti ČSAD Vsetín a.s., IČ: 451 92 120, se sídlem Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01, ... zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 372, uvedená v projektu rozdělení odštěpením ze dne 04.05.2009, na nástupnickou společnost Vsetínská dopravní a.s., se sídlem Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01, IČ: 285 90 791.Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ČSAD Vsetín a.s. ze dne 04.05.2009 ve věci snížení základního kapitálu společnosti:důvodem snížení základního kapitálu společnosti je potřeba dodržení výše vlastního kapitálu při realizaci procesu rozdělení odštěpením, a to podle ustanovení § 266 odst. 1 zákona o přeměnách, podle kterého při rozdělení odštěpením nesmí být vlastní kapitál rozdělované společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze nižší než její základní kapitál;způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k vytvoření ostatních složek vlastního kapitálu v souladu s projektem rozdělení;rozsah snížení základního kapitálu činí částku 34.954.920,- Kč, slovy: třicet čtyři miliony devět set padesát čtyři tisíce devět set dvacet korun českých;snížení základního kapitálu společnosti o částku 34.954.920,- Kč bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií postupem podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku - u všech akcií společnosti se snižuje jejich jmenovitá hodnota poměrně, a to 28%, slovy: dvacet osm procent, jejich původní jmenovité hodnoty;u každé z kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých, se snižuje její jmenovitá hodnota o částku 1.400.000,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta tisíc korun českých, na novou jmenovitou hodnotu ve výši 3.600.000,- Kč, slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých;u kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4.839.000,- Kč, slovy tři miliony osm set třicet devět tisíc korun českých, se snižuje její jmenovitá hodnota o částku 1.354.920,- Kč, slovy: jeden milion tři sta padesát čtyři tisíce devět set dvacet korun českých, na novou jmenovitou hodnotu 3.484.080,- Kč, slovy: tři miliony čtyři sta osmdesát čtyři tisíce osmdesát korun českých;snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou; lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny se stanovuje na 30, slovy: třicet, pracovních dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku;představenstvo společnosti vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě 30, slovy: třicet, pracovních dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou; pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup podle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 14. února 2008 - 9. října 2008 : určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě do dvaceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obchodního zákoníku bude oprávněným osobám (akcionářům nebo z... ástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené hlavním akcionářem v souladu s ustanovením § 183j odst. 6 obchodního zákoníku na částku 2.563,-Kč (slovy dva tisíce pět set šedesát tři korun českých) za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých), jehož přiměřenost doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 850-90/07 znalce A & CE Consulting s.r.o. se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 44119097, který s použitím výnosové metody DCF entity dospěl k závěru, že přiměřená hodnota protiplnění činí částku 2.563,-Kč (slovy dva tisíce pět set šedesát tři korun českých), na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) zobrazit více skrýt více
 • 14. února 2008 - 9. října 2008 : schvaluje předložený návrh usnesení a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře, tj. o přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů s výjimkou hlavního ... akcionáře, takto:všechny kmenové listinné akcie ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné 1000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých), které nejsou ve vlastnictví ostatních akcionářů) přecházejí na hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů) přecházejí na hlavního akcionáře společnost PROMABYT SLOVAKIA, a.s. se sídlem Holíč, Kopčianska 35, PSČ 908 51, Slovenská republika, IČ 36252476, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trnavě, oddíl Sa, vložka 10262/T, za podmínek stanovených ustanoveními § § 183i až 183n obchodního zákoníku, přičemž vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 14. února 2008 - 9. října 2008 : určuje, na základě výpisu ze seznamu akcionářů společnosti ČSAD Vsetín a.s. ze dne 31.10.2007 (rozhodný den) a ze dne 8.1.2008 (den konání VH) a na základě prohlášení o vlastnictv... í akcií ze dne 8.1.2008 (den konání VH), že společnost PROMABYT SLOVAKIA, a.s. se sídlem Holíč, Kopčianska 35, PSČ 908 51, Slovenská republika, IČ 36252476, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trnavě, oddíl Sa, vložka 10262/T, je hlavním akcionářem společnost ČSAD Vsetín a.s. se sídlem Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 372, s podílem na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti ČSAD Vsetín a.s., přesahujícím 90 %, neboť je vlastníkem akcií vydaných touto společností o souhrnné jmenovité hodnotě 123,958.000,-Kč (slovy jedno sto dvacet tři milionů devět set padesát osm tisíc korun českých), což z celkového základního kapitálu ve výši 124,839.000,-Kč (slovy jedno sto dvacet čtyři milionů osm set třicet devět tisíc korun českých) činí 99,294 %, a tedy že společnost PROMABYT SLOVAKIA, a.s. je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, zejména podle ustanovení § 183i odst. 3 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 14. února 2008 - 9. října 2008 : Mimořádná valná hromada společnosti ČSAD Vsetín a.s.:
 • 14. února 2008 - 9. října 2008 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 8.1.2008 přijala toto usnesení:
 • 28. února 2003 - 6. prosince 2006 : bankovní účet a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit částemisního kursu upsaných akcií: účet vedený u Československéobchodní banky, a.s., číslo účtu 169354082/0300, upisovate... l jepovinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 90-ti(slovy: devadesáti) kalendářních dnů ode dne úpisu akcií, zbytekjmenovité hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatitnejpozději do jednoho roku od úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 28. února 2003 - 6. prosince 2006 : místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního právaa emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti, do15-ti (slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu na uzavřen... ísmlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci resp. zájemcům,počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva bude předem určenému zájemci resp. zájemcům oznámendopisem, zobrazit více skrýt více
 • 28. února 2003 - 6. prosince 2006 : akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budouvšechny nabídnuty zájemci, resp. zájemcům, kterého resp. kteréurčí představenstvo společnosti,
 • 28. února 2003 - 6. prosince 2006 : jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva: 1.000,- Kč (slovy:jeden tisíc korun českých), kmenové, na jméno, listinná, 1.00... 0,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), zobrazit více skrýt více
 • 28. února 2003 - 6. prosince 2006 : podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč: 25161/124839, upisovat lze pouzecelé akcie,
 • 28. února 2003 - 6. prosince 2006 : místo a lhůta pro vykonání přednostního práva podle § 204aobchodního zákoníku: sídlo společnosti, do 15-ti (slovy:patnácti) dnů od 15-tého (slovy: patnáctého) kalendářního dnenásle... dujícího po nabytí právní moci usnesení příslušnéhorejstříkového soudu ve věci zápisu usnesení mimořádné valnéhromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál doobchodního rejstříku, počátek běhu lhůty pro vykonánípřednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku bude oznámenakcionářům v deníku Právo, zobrazit více skrýt více
 • 28. února 2003 - 6. prosince 2006 : jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu: 1.000,- Kč(slovy: jeden tisíc korun českých),
 • 28. února 2003 - 6. prosince 2006 : druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové,listinné, na jméno, 25.161 (slovy: dvacet pět tisíc sto šedesátjedna) kusů,
 • 28. února 2003 - 6. prosince 2006 : částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen, činí25.161.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů jedno sto šedesáttisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto čá... stkuse nepřipouští, zobrazit více skrýt více
 • 28. února 2003 - 6. prosince 2006 : zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsánímnových akcií,
 • 28. února 2003 - 6. prosince 2006 : důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílenífinanční situace společnosti,
 • 28. února 2003 - 6. prosince 2006 : Usnesení valné hromady ze dne 21.11.2002:Valná hromada společnosti ČSAD Vsetín a.s., rozhodla usnesením ozvýšení základního kapitálu společnosti ČSAD Vsetín a.s..Základní kapitál s... polečnosti se zvyšuje o 25.161.000,- Kč(slovy: dvacet pět milionů sto šedesát jedna tisíc korunčeských) ze stávající výše 124.839.000,- Kč (slovy: sto dvacetčtyři milionů osm set třicet devět tisíc korun českých) na novouvýši 150.000.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 8. května 2001 - 15. března 2002 : Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 5.2.2001 vevěci zvýšení základního kapitálu společnosti.- důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílenífinanční si... tuace společnosti,- zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedenoupsáním nových akcií,- částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen činí20,000.000,-Kč s tím, že upisování akcií nad tuto částku senepřipouští,- druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové,listinné, na jméno, 20.000 kusů- jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu: 1.000,-Kč- místo a lhůta pro vykonání přednostního práva podle ustanovení§ 204a obchodního zákoníku: sídlo společnosti, do 15-ti dnů od15-tého kalendářního dne následujícího po nabytí právní mociusnesení příslušného rejstříkového soudu ve věci zápisu usnesenímimořádné valné hromady společnosti o záměru zvýšit základníkapitál do obchodního rejstříku, počátek běhu lhůty provykonání přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodníhozákoníku bude oznámen akcionářům v deníku Právo,- podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akciio jmenovité hodnotě 1.000,-Kč: 20000/104839, upisovat lze pouzecelé akcie,- jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva: 1.000,-Kč, kmenové,na jméno, listinná, 1.000,-- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právabudou všechny nabídnuty zájemci resp. zájemcům, kterého resp.které určí představenstvo společnosti- místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva a emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti,do 15-ti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsáníakcií předem určenému zájemci resp. zájemcům, počátek běhu lhůtypro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předemurčenému zájemci resp. zájemcům oznámen dopisem- bankovní účet a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatitčást emisního kursu upsaných akcií: účet vedený u ČSOB a.s.,divize IPB ve Vsetíně, č.ú. 169354082/5100, upisovatel jepovinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 90-tikalendářních dnů ode dne úpisu akcií, zbytek jmenovité hodnotyupsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději dojednoho roku od úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 29. června 1993 - 15. března 2002 : Základní jmění: 104 839 000,- Kč
 • 30. dubna 1992 - 29. června 1993 : Základní jmění: 101 182 000,- Kčs
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů