79 695 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2005

6 761 tis. Kč

Zisk za rok 2005

86 266 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2005

Základní údaje

Historické adresy

9.1.2007 - 10.1.2014 Olomouc - Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 77200
7.12.2001 - 9.1.2007 Šumperk, Uničovská 19, č.p. 370, PSČ 78701
27.12.1996 - 7.12.2001 Šumperk, Uničovská 19
30.4.1992 - 27.12.1996 Šumperk, Uničovská 52

45192138

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 10.1.2014

CZ45192138

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

10. ledna 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

10. ledna 2014

Historické názvy

9.1.2007 - 10.1.2014

OLZ, a.s.

27.12.1996 - 9.1.2007

Lesostavby Šumperk, a.s.

30.4.1992 - 27.12.1996

Stavební podnik Šumperk a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 373

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.11.2013 - 10.1.2014

47 657 855 Kč

14.10.2010 - 1.11.2013

51 602 985 Kč

21.10.2009 - 14.10.2010

57 336 650 Kč

6.11.2008 - 21.10.2009

63 706 650 Kč

11.8.2006 - 6.11.2008

70 785 155 Kč

7.7.2003 - 11.8.2006

121 345 980 Kč

19.12.2002 - 7.7.2003

112 009 080 Kč

31.12.1997 - 19.12.2002

186 681 800 Kč

27.12.1996 - 31.12.1997

75 979 000 Kč

30.4.1992 - 27.12.1996

30 145 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Olomouce

Provozovny

od 5.3.2003

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 789 01, Zábřeh

... více provozoven (celkem 10) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 10. ledna 2014 - 10. ledna 2014 : Valná hromada společnosti OLZ, a.s., IČ 451 92 138, konaná dne 12.12.2013 rozhodla o rozdělení společnosti rozštěpením se vznikem 3 nových nástupnických společností, a to společnos... ti Středomoravská kapitálová a.s, se sídlem Olomouc - Svatý Kopeček, nám. Sadové 3/3, PSČ 772 00 (nástupnická společnost I); společnosti Agro SP s.r.o., se sídlem Potštát, Půtova č.p. 222, PSČ 753 62 (nástupnická společnost II) a společnosti Agro ZPMA s.r.o., se sídlem Město Albrechtice, Zámecká 83/1, PSČ 793 95 (nástupnická společnost III), přičemž společnost OLZ, a.s. v důsledku rozdělení rozštěpením zaniká. Rozhodný den přeměny 1.9.2013. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2003 - 10. ledna 2014 : Na společnost Lesostavby Šumperk, a.s., se sídlem Šumperk, Uničovská 19, č.p. 370, PSČ 787 01, IČ 45192138 jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění ... zanikající společnosti OL-INVEST, a.s. se sídlem Olomouc, Hálkova 2, č.p. 171, PSČ 772 00, IČ 44936001. zobrazit více skrýt více
 • 27. prosince 1996 - 10. ledna 2014 : Rozsah splacení základního jmění: splaceno v plném rozsahu 100%.
 • 30. dubna 1992 - 10. ledna 2014 : Způsob založení:Akciová společnsot byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídl... em v Praze 1, Gorkéhonáměstí 32. zobrazit více skrýt více
 • 13. srpna 2013 - 1. listopadu 2013 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 9. srpna 2013 o snížení základního kapitálu dle ust. § 211 odst. 4 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění:Mimořádná valná... hromada společnosti OLZ, a.s. schvaluje rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti o částku 3.945.130,- Kč (tři miliony devět set čtyřicet pět tisíc jedno sto třicet korun českých) takto: a) Důvody navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti OLZ, a.s., se sídlem Olomouc – Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 373, je přebytek provozního kapitálu ve společnosti OLZ, a.s., který má být rozdělen mezi akcionáře.b) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude o částku odpovídající snížení základního kapitálu zvýšena tržní hodnota dosavadních akcií společnosti OLZ, a.s.c) Rozsah snížení základního kapitálu:Dosavadní základní kapitál společnosti ve výši 51.602.985,- Kč (padesát jedna milionů šest set dva tisíc devět set osmdesát pět korun českých) se snižuje o částku 3.945.130,- Kč (tři miliony devět set čtyřicet pět tisíc jedno sto třicet korun českých). Počet akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 35,- Kč (třicet pět korun českých) jedné akcie se snižuje z počtu 1.474.371 ks (jeden milion čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát jedna) kusů o 112.718 (jedno sto dvanáct tisíc sedm set osmnáct) kusů. Základní kapitál po snížení bude činit 47.657.855,- Kč (čtyřicet sedm milionů šest set padesát sedm tisíc osm set padesát pět korun českých), počet akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 35,- Kč (třicet pět korun českých) jedné akcie bude po snížení činit 1.361.653 (jeden milion tři sta šedesát jedna tisíc šest set padesát tři) kusů.d) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:Ke snížení základního kapitálu bude použito výhradně 112.718 (jedno sto dvanáct tisíc sedm set osmnáct) kusů vlastních akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 35,- Kč (třicet pět korun českých) jedné akcie, o celkové jmenovité hodnotě ve výši 3.945.130,- Kč (tři miliony devět set čtyřicet pět tisíc jedno sto třicet korun českých), které má v majetku společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc – Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 373. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku společnost OLZ, a.s. bez zbytečného odkladu zničí 112.718 (jedno sto dvanáct tisíc sedm set osmnáct) kusů vlastních akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 35,- Kč (třicet pět korun českých), které má ve svém majetku a o jejichž celkovou jmenovitou hodnotu byl snížen základní kapitál. zobrazit více skrýt více
 • 15. července 2010 - 14. října 2010 : Základní kapitál společnosti bude snížen o 163.819 ks, slovy: jedno sto šedesát tři tisíc osm set devatenáct kusů vlastních akcií společnosti znějící na majitele o jmenovité hodnot... ě 35 Kć, slovy: třicet pět korun českých, každé z nich vydaných v listinné podobě, jež má nyní společnost ve svém majetku, a které společnost nabyla dle rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 12.2.2010, slovy: dvanáctého února roku dva tisíce deset postupem dle ust. § 161a obch.zák. v platném znění. V souladu s ust. § 213 odst. 1. a 2. obch.zák. v platném znění použije společnost ke shora uvedenému snížení základního kapitálu výhradně vlastní akcie ve shora uvedeném rozsahu tak, že tyto listinné akcie zničí. zobrazit více skrýt více
 • 15. července 2010 - 14. října 2010 : Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu ve společnosti OLZ, a.s., který má být rozdělen mezi akcionáře. S částkou odpovídající snížení základního kapitá... lu bude naloženo tak, že o částku odpovídající snížení základního kapitálu bude zvýšena tržní hodnota dosavadních akcií společnosti OLZ, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 15. července 2010 - 14. října 2010 : Usnesení valné hromady ze dne 21.6.2010 o snížení základního kapitálu dle ust. § 211 odst. 4 zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění: Valná hromada obchodní společn... osti OLZ, a.s. rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti OLZ, a.s. v rozsahu o částku v celkové výši 5.733.665,-Kč, slovy: pět milionů sedm set třicet tři tisíc šest set šedesát pět korun českých, tedy z dosavadní částky ve výši 57.336.650 Kč, slovy padesát sedm milionů tři sta třicet šest tisíc šest set padesát korun českých na novou částku základního kapitálu ve výši 51.602.985,--Kč, slovy: padesát jedna milionů šest set dva tisíc devět set osmdesát pět korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 16. července 2009 - 21. října 2009 : Valná hromada obchodní společnosti OLZ, a.s. rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti OLZ, a.s. v rozsahu o částku v celkové výši 6.370.000,-- Kč, slovy: šest milionů tři... sta sedmdesát tisíc korun českých, tedy z dosavadní částky ve výši 63.706.650,-- Kč, slovy: šedesát tři milionů sedm set šest tisíc šest set padesát korun českých na novou částku základního kapitálu ve výši 57.336.650,-- Kč, slovy: padesát sedm milionů tři sta třicet šest tisíc šest set padesát korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 16. července 2009 - 21. října 2009 : Základní kapitál společnosti bude snížen o 182.000 ks, slovy: jedno sto osmdesát dva tisíc kusů vlastních akcií společnosti znějící na majitele o jmenovité hodnotě 35 Kč, slovy: tř... icet pět korun českých každé z nich vydaných v listinné podobě, jež má nyní společnost ve svém majetku, a které společnost nabyla dle rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 14.4.2008, slovy: čtrnáctého dubna roku dva tisíce osm postupem dle ust. § 161a obch. zák. v platném znění. V souladu s ust. § 213 odst. 1. a 2. obch. zák. v platném znění použije společnost ke shora uvedenému snížení základního kapitálu výhradně vlastní akcie ve shora uvedeném rozsahu tak, že tyto listinné akcie zničí. zobrazit více skrýt více
 • 16. července 2009 - 21. října 2009 : Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu ve společnosti OLZ, a.s., který má být rozdělen mezi akcionáře. S částkou odpovídající snížení základního kapitá... lu bude naloženo tak, že o částku odpovídající snížení základního kapitálu bude zvýšena tržní hodnota dosavadních akcí společnosti OLZ, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 2008 - 6. listopadu 2008 : Valná hromada obchodní společnosti OLZ, a. s. rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti OLZ, a. s. z dosavadní částky ve výši 70.785.155,- Kč, slovy: sedmdesát milionů sed... m set osmdesát pět tisíc jedno sto padesát pět korun českých o částku v celkové výši 7.078.505,- Kč, slovy: sedm milionů sedmdesát osm tisíc pět set pět korun českých na novou částku základního kapitálu ve výši 63.706.650,- Kč, slovy: šedesát tři milionů sedm set šest tisíc šest set padesát korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 2008 - 6. listopadu 2008 : Základní kapitál společnosti bude snížen o 202.243 ks, slovy: dvě stě dva tisíc dvě stě čtyřicet tři kusů vlastních akcií společnosti znějící na majitele o jmenovité hodnotě 35 Kč,... slovy: třicet pět korun českých každé z nich vydaných v listinné podobě, jež má nyní společnost ve svém majetku, a které společnost nabyla dle rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 15.12.2006 postupem dle ust. § 161a obch. zák. v platném znění. V souladu s ust. § 213 odst. 1 a 2 obch. zák. v platném znění použije společnost ke shora uvedenému snížení základního kapitálu výhradně vlastní akcie ve shora uvedeném rozsahu tak, že tyto listinné akcie zničí. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 2008 - 6. listopadu 2008 : Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu ve společnost OLZ, a. s., který má být rozdělen mez akcionáře. S částkou odpovídající snížení základního kapitál... u bude naloženo tak, že o částku odpovídající snížení základního kapitálu bude zvýšena tržní hodnota dosavadních akcií společnosti OLZ, a. s. zobrazit více skrýt více
 • 4. srpna 2006 - 11. srpna 2006 : Řádná valná hromada společnosti Lesostavby Šumperk, a.s. konaná dne 30.6.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti:- důvodem snížení základního kapitálu společnosti j... e úhrada ztráty společnosti minulých let v souladu s vyjádřením auditora společnosti podle § 216a odst. 1 písm. a) zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty podle § 216a odst. 1 písm. b) zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,- rozsah snížení základního kapitálu je navrhován v celkové výši 50 560 825,- Kč , tedy ze současné výše základního kapitálu 121 345 980,- Kč na novou výši základního kapitálu 70 785 155,- Kč, přičemž 44 165 212,27,- Kč se vztahuje na snížení základního kapitálu podle § 216a odst. 1 písm. a) zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a 6 395 612, 73,- Kč se vztahuje ke snížení základního kapitálu podle § 216a odst. 1 písm. b) zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,- způsob provedení snížení základního kapitálu je navrhován ve smyslu § 213a zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti ze stávající jmenovité hodnoty jedné kmenové kótované akcie na majitele v zaknihované podobě 60,- Kč na jmenovitou hodnotu jedné akcie na majitele v zaknihované podobě 35,- Kč, a to tak, že představenstvo společnosti vydá bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz ke změně zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2000 - 7. července 2003 : Část podniku "středisko betonárna Zábřeh"prodána smlouvou oprodeji části podniku ze dne 27.9.1999 společnosti Stěrkovnyspol. s r.o. Dolní Benešov se sídlem Dolní Benešov, IČ 471503... 35. zobrazit více skrýt více
 • 2. prosince 2002 - 19. prosince 2002 : Mimořádná valná hromada konaná dne 7.11.2002 rozhodla o sníženízákladního kapitálu společnosti:
 • 2. prosince 2002 - 19. prosince 2002 : základní kapitál bude snížen ze současných 186 681 800,- Kč očástku 74.672.720,- Kč na novou výši základního kapitálu112 009 080,-Kč,
 • 2. prosince 2002 - 19. prosince 2002 : snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem podle § 213azák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a to snížením jmenovitéhodnoty akcií společnosti ze stávající jmenovité hodn... otyjedné kmenové registrované akcie na majitele v zaknihovanépodobě 100,- Kč na jmenovitou hodnotu jedné kmenové registrovanéakcie na majitele v zaknihované podobě 60,- Kč, a to tak, žepředstavenstvo společnosti vydá bez zbytečného odkladu pozápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříkupříkaz ke změně zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonemstanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů.      zobrazit více skrýt více
 • 2. prosince 2002 - 19. prosince 2002 : důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztrátyspolečnosti minulých let v souladu s vyjádřením auditoraspolečnosti podle § 216a odst. 1 písm. a) zák. č. 513/1991 S... b.,obchodní zákoník, zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 4. března 1994 : Dozorčí rada:Eliška B o r ů v k o v á , bytem Petrov n. Des. 281Vladimíra K l í m k o v á , bytem Na borech 396, PostřelmovJUDr. Josef S e d l á č e k , bytem Husova 461, Bludov
posunout dolů