Trendy

83 335 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 174 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

45 172 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.6.2014 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Historické adresy

17.8.2005 - 9.6.2014 Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602
9.4.2002 - 17.8.2005 Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 3113/128, PSČ 70200
20.2.2001 - 9.4.2002 Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 128, PSČ 70200
30.4.1992 - 20.2.2001 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 46

45192219

DIČ

od 1.1.1993

CZ45192219

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datová schránka

jxdgw9k

Historické názvy

30.4.1992 - 17.8.2005

ETS Ostrava a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 381

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.12.2003

5 451 940 Kč

Historické jmění

26.8.2002 - 17.12.2003

5 451 940 Kč

20.2.2001 - 26.8.2002

1 451 940 Kč

17.6.1993 - 20.2.2001

72 597 000 Kč

30.4.1992 - 17.6.1993

72 310 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 7.4.2018

5551055510 / 5500

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 1.6.2004

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 30. ledna 2013 : Dne 20.12.2012 byla uzavřena dle § 476 a násl. obchodního zákoníku smlouva o prodeji části podniku mezi prodávajícím VÍTKOVICE HTB a.s. a kupujícím VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s Dne 20.12.2012 byla uzavřena dle § 476 a násl. obchodního zákoníku smlouva o prodeji části podniku mezi prodávajícím VÍTKOVICE HTB a.s. a kupujícím VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s....r.o. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 277 86 749. Předmětem smlouvy o prodeji části podniku, která nabyla účinnosti dne 31.12.2012 je část podniku prodávajícího, a to "Středisko BOZP a PO". zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 : Den vzniku: 1. 5. 1992
 • 30. dubna 1992 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 z.č. 513/1991Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti jeFond národního majetku České republiky se s Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 z.č. 513/1991Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti jeFond národního majetku České republiky se s...ídlem v Praze 1,Gorkého náměstí 32. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. června 2014 - 21. března 2018 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 9. června 2014 - 21. března 2018 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 4. listopadu 2008 - 5. května 2009 : Mimořádná valná hromada akcionářů společnosti VÍTKOVICE HTB a. s. konaná dne 10.10.2008 rozhodla takto:1. Valná hromada určuje, že na základě notářského zápisu - osvědčení ze dne 9... . 9. 2008, výpisu ze seznamu akcionářů ohledně společnosti VÍTKOVICE HTB a. s. ze dne 9.9.2008 a prohlášení společnosti VITKOVICE MILMET SPÓLKA AKCYJNA, sídlem Polská republika, 41-200 Sosnowiec, ul. Gen St. Grota-Roweckiego, nr. 130, REGON/NIP 272019626/6440514628, zapsaná ve Státním soudním rejstříku, číslo KRS: 0000093219, Okresní soud pro Katovice-Východ, oddíl VIII, ze dne 10.9.2008, dokládajících počet akcií emitovaných společností VÍTKOVICE HTB a. s. ve vlastnictví společnosti VITKOVICE MILMET SPÓLKA AKCYJNA, je společnost VITKOVICE MILMET SPÓLKA AKCYJNA, sídlem Polská republika, 41-200 Sosnowiec, ul. Gen St. Grota-Roweckiego, nr. 130, REGON/NIP 272019626/6440514628, zapsaná ve Státním soudním rejstříku, číslo KRS: 0000093219, Okresní soud pro Katovice-Východ, oddíl VIII, hlavním akcionářem společnosti VÍTKOVICE HTB a. s., s podílem na hlasovacích právech společnosti VÍTKOVICE HTB a. s. ve výši 99,42 %, neboť k dnešnímu dni předložila celkem:- 71 015 ks (slovy: sedmdesát jeden tisíc nula patnáct kusů) kmenových akcií na majitele vydaných společností VÍTKOVICE HTB a. s., v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) každá, čísla akcií 343 - 596, 618 - 51 203, 51 335 - 51 409, 51 524 - 51 600, 51 950 - 52 125, 52 520 - 52 589, 52 821 - 72 597,- 4 ks (slovy: čtyři kusy) kmenových akcií na jméno vydaných společností VÍTKOVICE HTB a. s., v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá, série 002, čísla 1 až 4tedy akcií o souhrnné jmenovité hodnotě ve výši 5 420 300,- Kč (slovy: pět miliónů čtyři sta dvacet tisíc tři sta korun českých), které odpovídá 99,42% podílu na základním kapitálu společnosti VÍTKOVICE HTB a. s.2. Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že společnost VITKOVICE MILMET SPÓLKA AKCYJNA, sídlem Polská republika, 41-200 Sosnowiec, ul. Gen St. Grota-Roweckiego, nr. 130, REGON/NIP 272019626/6440514628, zapsaná ve Státním soudním rejstříku, číslo KRS: 0000093219, Okresní soud pro Katovice-Východ, oddíl VIII, je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále též "ObchZ") hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na její osobu podle obchodního zákoníku.3. Valná hromada dále osvědčuje, že hlavní akcionář, tj. společnost VITKOVICE MILMET SPÓLKA AKCYJNA, sídlem Polská republika, 41-200 Sosnowiec, ul. Gen St. Grota-Roweckiego, nr. 130, REGON/NIP 272019626/6440514628, zapsaná ve Státním soudním rejstříku, číslo KRS: 0000093219, Okresní soud pro Katovice-Východ, oddíl VIII, předal dne 8.10.2008 obchodní společnosti ATLANTA SAFE, a. s., sídlem Praha 1, Václavské nám. 772/2, PSČ 110 00, IČ 457 94 952, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B., vložka 1654, jako obchodníkovi s cennými papíry, dle ustanovení § 183i odst. 6 ObchZ před konáním valné hromady částku ve výši 423.248,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet tři tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých), která je potřebná k výplatě protiplnění, a tuto skutečnost valné hromadě doložila předložením potvrzení o složení prostředků určených na výplatu protiplnění na účet zřízený u Československé obchodní banky a. s., č. ú. 10275561/0300, IBAN CZ17 0300 0000 0001 0275 2561, SWIFT (BIC)CEKOCZPP.4. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny kmenové akcie na majitele vydané společností VÍTKOVICE HTB a. s. v listinné podobě o jmenovité hodnotě 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých), čísla akcií 1 - 342, 597 - 617, 51 204 - 51 334, 51 410 - 51 523, 51 601 - 51 949, 52 126 - 52 519, 52 590 - 52 820, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, tj. obchodní společnost VITKOVICE MILMET SPÓLKA AKCYJNA, sídlem Polská republika, 41-200 Sosnowiec, ul. Gen St. Grota-Roweckiego, nr. 130, REGON/NIP 272019626/6440514628, zapsaná ve Státním soudním rejstříku, číslo KRS: 0000093219, Okresní soud pro Katovice-Východ, oddíl VIII, a to za podmínek stanovených ust. § 183i až 183n ObchZ; vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.5. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí částku 263,- Kč (slovy: dvě stě šedesát tři koruny české) za každou jednu kmenovou akcii na majitele vydanou společností VÍTKOVICE HTB a. s. v listinné podobě o jmenovité hodnotě 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých), a že přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 183i odst. 3 ObchZ v návaznosti na § 183j odst. 6 ObchZ doložena ze strany hlavního akcionáře dokumentem nazvaným "Zdůvodnění určení výše protiplnění", znaleckým posudkem č. 30/2008 ze dne 20.8.2008 vypracovaným znaleckým ústavem ? společností Kvita, Pawlita & Partneři, s. r. o., se sídlem Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava ? Slezská Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 6941.6. Valná hromada určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám prostřednictvím obchodní společnosti ATLANTA SAFE, a. s. jako obchodníka s cennými papíry bez zbytečného odkladu po předání účastnických cenných papírů, jichž se právo výkupu týká, společnosti VÍTKOVICE HTB a. s. způsobem podle § 183l odst. 5 a 6 ObchZ spolu s úrokem ve výši obvyklých úroků podle § 502 ObchZ ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Obchodník s cennými papíry poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle předcházející věty. zobrazit více skrýt více
 • 19. června 2002 - 26. srpna 2002 : 6. Splacení emisního kurzu se připouští výhradně peněžitýmvkladem. 30% upsaného emisního kurzu bude splaceno ve lhůtě 15dnů od upsání, zbytek do 1 roku. Emisní kurz upsaných akcií ... budesplácen na účet č. 27-2501980237/0100 vedený u Komerční bankya.s., pobočka Ostrava zobrazit více skrýt více
 • 19. června 2002 - 26. srpna 2002 : 5. Emisní kurz každé upisované akcie se rovná její jmenovitéhodnotě a činí 1 000 000,- Kč.
 • 19. června 2002 - 26. srpna 2002 : 4. Valná hromada ukládá představenstvu, aby ve lhůtě do 3 (tří)dnů po nabytí právní moci zápisu usnesení valné hromady onavýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,doporuč... eným dopisem anebo osobně, doručilo do sídla společnostis obchodní firmou LAHVÁRNA OSTRAVA a.s. oznámení o počátku běhulhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy na upsání všech akciíschváleného zvýšeného základního kapitálu. Úpis akcií můžespolečnost s obchodní firmou LAHVÁRNA OSTRAVA a.s. provést velhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií v sídle společnosti s obchodní firmou ETS Ostravaa.s., Nádražní 128, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 45192219,každý pracovní den v době od 8.00 do 14.00 hodin. zobrazit více skrýt více
 • 19. června 2002 - 26. srpna 2002 : 3. Valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva naupisování akcií pro všechny akcionáře v důležitém zájmuspolečnosti, kterým je skutečnost, že rozvoje podnikatelskýchaktiv... it nelze dosáhnout bez navýšení základního kapitálu a tytopotřebné zdroje se společnosti nepodařilo získat zvýšenímzákladního kapitálu společnosti dle rozhodnutí valné hromadyakcionářů společnosti ze dne 26.10.1999, když upisování akciíbylo pro nezájem akcionářů upsat akcie s využitím přednostníhopráva neúčinné. Valná hromada rozhodla, že všechny nověupisované akcie budou nabídnuty k upsání společnosti s obchodnífirmou LAHVÁRNA OSTRAVA a.s. se sídlem Lihovarská 1199/10,Ostrava-Radvanice, IČO: 25816039, zapsána v obchodním rejstříkuKrajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1934, den zápisu:25.6.1998. zobrazit více skrýt více
 • 19. června 2002 - 26. srpna 2002 : 2. Upisovat se budou 4 ks kmenových listinných akcií na jméno,každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč(jedenmilionkorunčeských).
 • 19. června 2002 - 26. srpna 2002 : Valná hromada společnosti konaná 7.12.2001 přijala totousnesení:1. Základní kapitál bude zvýšen o 4 000 000,- Kč(čtyřimilionykorunčeských) úpisem nových akcií, přičemž senepřipoušt... í úpis nad částku schváleného navýšení základníhokapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 15. června 2001 - 9. dubna 2002 : 12. V případě, že o upsání zbývajících akcií projeví způsobemdle odst. 10 zájem více akcionářů, platí pro rozsah jejich právaupsat zbývající akcie pravidlo dle § 204a odstavce 1 ob... chodníhozákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 15. června 2001 - 9. dubna 2002 : 11. Pro upisování zbývajících akcií platí odstavce 2,4,7 a 9tohoto rozhodnutí.
 • 15. června 2001 - 9. dubna 2002 : 10. Zbývající akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou představenstvem společnosti nabídnutydo 15 dnů po uplynutí lhůty dle odst. 5 tohoto rozhodnutí kupsání... těm akcionářům, kteří své přednostní právo na upsáníakcií využili a o upsání zbývajících akcií projevili výslovnězájem zápisem do listiny upisovatelů. zobrazit více skrýt více
 • 15. června 2001 - 9. dubna 2002 : 9. Každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursuvšech upsaných akcií do 15 dnů ode dne jejich upsání na účetspolečnosti u Komerční banky, a.s. , pobočka Ostrava č. 16007... 61/0100. zobrazit více skrýt více
 • 15. června 2001 - 9. dubna 2002 : 8. Rozhodným dnem pro vykonání přednostního práva akcionářů naupsání akcií je den, ve kterém mohlo být toto právo vykonánopoprvé.
 • 15. června 2001 - 9. dubna 2002 : 7. Místem upisování akcií je sídlo společnosti.
 • 15. června 2001 - 9. dubna 2002 : 6. Každý akcionář je oprávněn k využití svého přednostního právaupsat na jednu dosavadní akcii vždy čtyři nové akcie o jmenovitéhodnotě 20,--Kč (slovy: dvacet korun českých).
 • 15. června 2001 - 9. dubna 2002 : 5. Akcionáři společnosti jsou oprávněni využít své přednostníprávo na upsání akcií ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího podni, kdy bude v Obchodním věstníku zveřejněna informacepř... edstavenstva dle § 204a odstavce 2 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 15. června 2001 - 9. dubna 2002 : 4. Splacení upsaných akcií je přípustné výlučně peněžitýmivklady.
 • 15. června 2001 - 9. dubna 2002 : 3. Zvýšení základního jmění nad částku 6.000.000,--Kč (slovy:šestmilionů korun českých) není přípustné.
 • 15. června 2001 - 9. dubna 2002 : 2. Emisní kurs každé upisované akcie činí 20,--Kč (slovy: dvacetkorun českých).
 • 15. června 2001 - 9. dubna 2002 : 1. Za účelem obnovení kapitálových pozic společnosti se základníjmění společnosti zvyšuje o 2.000.000,--Kč (slovy:dvamilionykorun českých) až 6.000.000,--Kč (slovy: šestmilionů kor... unčeských) a to upsáním 100.000ks (slovy: jednostotisíc kusů) až300.000 ks (slovy: třistatisíc kusů) nových, kmenových,listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie vevýši 20,--Kč (slovy: dvacet korun českých) výlučně akcionářispolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. února 2000 - 9. dubna 2002 : 2. Základní jmění se snižuje snížením jmenovité hodnoty všechakcií společnosti z 1.000,--Kč (slovy: jedentisíc korun českých)na 20,--Kč (slovy: dvacet korun českých) změnou zápisu ... o výšijmenovité hodnoty všech akcií v zákonem stanovené evidencicenných papírů. zobrazit více skrýt více
 • 8. února 2000 - 9. dubna 2002 : Usnesení valné hromady o snížení základního jmění společnosti:1. Za účelem úhrady zráty společnosti se dle § 216a odstavec 1,písmeno b) základní jmění společnosti snižuje z72.597.0... 00,--Kč (slovy:sedmdesátdvamilionůpětsetdevadesátsedmtisíc korun českých) na1.451.940,--Kč (slovy:jedenmiliončtyřistapadesátjednatisícdevětsetčtyřicet korunčeských), to je o 71.145.060,--Kč (slovy:sedmdesátjednamilionůjednostočtyřicetpěttisícšedesát korunčeských). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů