Trendy

108 206 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

3 832 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

108 217 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 24.11.2016U Dráhy 828/8, 789 01 Zábřeh

Historické adresy

23.2.2002 - 24.11.2016Zábřeh, U Dráhy 828/8, PSČ 78913
12.5.1992 - 23.2.2002Zábřeh na Moravě, U dráhy 8

45192251

DIČ

od 1.1.1993

CZ45192251

Datum vzniku

12. května 1992

Datová schránka

52gfkr6

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 385

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.7.2001

50 000 000 Kč

Historické jmění

27.9.1993 - 10.7.2001

49 802 000 Kč

12.5.1992 - 27.9.1993

49 802 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Zábřeh

Bankovní účty

zvěřejněno 23.4.2013

8010- 1809002603 / 0300

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 211872PPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano ( zobrazit podrobnosti )

Historické provozovny

29.10.2007 - 10.4.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Lesnická 2179/2a, 789 01, Zábřeh

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 26. října 2016 : Dne 21. října 2016 přijala valná hromada toto rozhodnutí o nuceném přechodu akcií společnosti PAS Zábřeh na Moravě a. s. na hlavního akcionáře:Valná hromada, vzhledem k tomu, že: ( Dne 21. října 2016 přijala valná hromada toto rozhodnutí o nuceném přechodu akcií společnosti PAS Zábřeh na Moravě a. s. na hlavního akcionáře:Valná hromada, vzhledem k tomu, že: (...A)společnost Zábřeh TVK, s.r.o., se sídlem U Dráhy 325, 273 51 Velké Přítočno, IČ: 052 32 716, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 260383 (dále jen Hlavní akcionář), je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (B)společnosti PAS Zábřeh na Moravě a.s. byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti na Hlavního akcionáře, (C)společnosti byl předložen znalecký posudek číslo 430-28/2016 ze dne 17. srpna 2016 vypracovaný znaleckým ústavem, společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Praha 1, IČ: 246 64 651, (D)pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích je společnost Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 11000, IČ: 26455064, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7215 (dále jen Pověřená osoba), která je obchodníkem s cennými papíry s licencí udělenou Českou národní bankou, (E)před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu společnosti prokázáno složení příslušné částky u Pověřené osoby, tímto v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích: 1.rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (tisíc korun českých) ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (uvedené akcie dále jen Akcie), na Hlavního akcionáře;2.určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 1 148,- Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto čtyřicet osm korun českých) za každou Akcii; 3.určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby ve lhůtě 30 dnů ode dne účinnosti přechodu Akcií na Hlavního akcionáře, a to po předložení Akcií Pověřené osobě. Určuje se dále, že Pověřená osoba bude za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění i v dodatečné lhůtě po dobu 15 dní následujících po uplynutí 1 měsíce ode dne účinnosti přechodu Akcií na Hlavního akcionáře. Okamžik přechodu Akcií na Hlavního akcionáře a další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 20. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 5. února 2001 : 6. V případě, že dosavadní akcionáři nevyužijí své přednostníprávo k úpisu akcií podle dosavadních podílů na základním jmění,budou zbývající nové akcie nabídnuty k upsání akcionáři 6. V případě, že dosavadní akcionáři nevyužijí své přednostníprávo k úpisu akcií podle dosavadních podílů na základním jmění,budou zbývající nové akcie nabídnuty k upsání akcionáři... -Strojírny Poldi, spol. s r.o. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2001 : 5. Rozhodným dnem pro uplatnění přenostního práva je první denpo schválení změny stanov v obchodním rejstříku.
 • 5. února 2001 : 4. Lhůta pro upsání akcií - čtrnáct dnů a počne běžet od prvéhodne, následujícího po dni schválení změny stanov v obchodnímrejstříku na účet č. 10006-4801-841/0100 u Komerční bank 4. Lhůta pro upsání akcií - čtrnáct dnů a počne běžet od prvéhodne, následujícího po dni schválení změny stanov v obchodnímrejstříku na účet č. 10006-4801-841/0100 u Komerční bank...y, a.s.,pobočka Zábřeh, peněžitými vklady při výši emisního kurzu1.000,-Kč na jednu akcii s tím, že celý emisní kurz upsanýchakcií musí být splacen v den jejich upsání na shora uvedenýúčet. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2001 : 3. Přednostní právo k úpisu mají akcionáři společnosti v rozsahupodílu na základním jmění společnosti, s tím, že přednostníupisování nových akcií proběhne v sídle společnosti - PAS 3. Přednostní právo k úpisu mají akcionáři společnosti v rozsahupodílu na základním jmění společnosti, s tím, že přednostníupisování nových akcií proběhne v sídle společnosti - PAS... Zábřehna Moravě, a.s, se sídlem v Zábřeze na Moravě, U dráhy 8, v doběod prvého dne následujícího po dni, kdy byla schválena změnastanov v obchodním rejstříku, do čtrnácti dnů. Jednu novoukmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě může upsatdosavadní akcionář s využitím přednostního práva na základě251,53 dosavadních akcií. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2001 : 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 198 (slovy:jednostodevadesátosm) kusů kmenových akcií na majitele vzaknihované podobě o jmenovité hodnotě za jednu akcii 1.000,-K 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 198 (slovy:jednostodevadesátosm) kusů kmenových akcií na majitele vzaknihované podobě o jmenovité hodnotě za jednu akcii 1.000,-K...č,o emisním kurzu jedné akcie 1.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2001 : 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o.......198.000,-Kč,slovy jednostodevadesátosmtisíc korun českých, s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšeníz 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o.......198.000,-Kč,slovy jednostodevadesátosmtisíc korun českých, s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšeníz...ákladního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2001 : Mimořádná valná hromada PAS Zábřeh na Moravě, a.s., konaná dne1.11.2000 rozhodla o zvýšení základního jmění tímto usnesením:
 • 12. května 1992 : Den vzniku:12.05.1992
 • 12. května 1992 : Akciová společnost byla založena dle §172 z. č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelemspolečnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlemv Praze 1, Gorké Akciová společnost byla založena dle §172 z. č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelemspolečnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlemv Praze 1, Gorké...ho náměstí 32. zobrazit více skrýt více
 • 12. května 1992 : Způsob založení:

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. srpna 2014 - 24. listopadu 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 20. srpna 2014 - 24. listopadu 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 4
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů