Trendy

100 450 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

575 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

99 539 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 24.7.2017 U Dráhy 828/8, 789 01 Zábřeh

Historické adresy

24.11.2016 - 24.7.2017 U Dráhy 828/8, 789 01 Zábřeh
23.2.2002 - 24.11.2016 Zábřeh, U Dráhy 828/8, PSČ 78913
12.5.1992 - 23.2.2002 Zábřeh na Moravě, U dráhy 8

45192251

DIČ

od 1.1.1993

CZ45192251

Datová schránka

52gfkr6

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 385

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.7.2001

50 000 000 Kč

Historické jmění

27.9.1993 - 10.7.2001

49 802 000 Kč

12.5.1992 - 27.9.1993

49 802 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Zábřeh

Bankovní účty

zvěřejněno 23.4.2013

8010- 1809002603 / 0300

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 211872PPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano ( zobrazit podrobnosti )

Historické provozovny

29.10.2007 - 10.4.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Lesnická 2179/2a, 789 01, Zábřeh

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 26. října 2016 : Dne 21. října 2016 přijala valná hromada toto rozhodnutí o nuceném přechodu akcií společnosti PAS Zábřeh na Moravě a. s. na hlavního akcionáře:Valná hromada, vzhledem k tomu, že: ( Dne 21. října 2016 přijala valná hromada toto rozhodnutí o nuceném přechodu akcií společnosti PAS Zábřeh na Moravě a. s. na hlavního akcionáře:Valná hromada, vzhledem k tomu, že: (...A)společnost Zábřeh TVK, s.r.o., se sídlem U Dráhy 325, 273 51 Velké Přítočno, IČ: 052 32 716, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 260383 (dále jen Hlavní akcionář), je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (B)společnosti PAS Zábřeh na Moravě a.s. byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti na Hlavního akcionáře, (C)společnosti byl předložen znalecký posudek číslo 430-28/2016 ze dne 17. srpna 2016 vypracovaný znaleckým ústavem, společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Praha 1, IČ: 246 64 651, (D)pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích je společnost Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 11000, IČ: 26455064, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7215 (dále jen Pověřená osoba), která je obchodníkem s cennými papíry s licencí udělenou Českou národní bankou, (E)před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu společnosti prokázáno složení příslušné částky u Pověřené osoby, tímto v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích: 1.rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (tisíc korun českých) ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (uvedené akcie dále jen Akcie), na Hlavního akcionáře;2.určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 1 148,- Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto čtyřicet osm korun českých) za každou Akcii; 3.určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby ve lhůtě 30 dnů ode dne účinnosti přechodu Akcií na Hlavního akcionáře, a to po předložení Akcií Pověřené osobě. Určuje se dále, že Pověřená osoba bude za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění i v dodatečné lhůtě po dobu 15 dní následujících po uplynutí 1 měsíce ode dne účinnosti přechodu Akcií na Hlavního akcionáře. Okamžik přechodu Akcií na Hlavního akcionáře a další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 20. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 5. února 2001 : 6. V případě, že dosavadní akcionáři nevyužijí své přednostníprávo k úpisu akcií podle dosavadních podílů na základním jmění,budou zbývající nové akcie nabídnuty k upsání akcionáři 6. V případě, že dosavadní akcionáři nevyužijí své přednostníprávo k úpisu akcií podle dosavadních podílů na základním jmění,budou zbývající nové akcie nabídnuty k upsání akcionáři... -Strojírny Poldi, spol. s r.o. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2001 : 5. Rozhodným dnem pro uplatnění přenostního práva je první denpo schválení změny stanov v obchodním rejstříku.
 • 5. února 2001 : 4. Lhůta pro upsání akcií - čtrnáct dnů a počne běžet od prvéhodne, následujícího po dni schválení změny stanov v obchodnímrejstříku na účet č. 10006-4801-841/0100 u Komerční bank 4. Lhůta pro upsání akcií - čtrnáct dnů a počne běžet od prvéhodne, následujícího po dni schválení změny stanov v obchodnímrejstříku na účet č. 10006-4801-841/0100 u Komerční bank...y, a.s.,pobočka Zábřeh, peněžitými vklady při výši emisního kurzu1.000,-Kč na jednu akcii s tím, že celý emisní kurz upsanýchakcií musí být splacen v den jejich upsání na shora uvedenýúčet. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2001 : 3. Přednostní právo k úpisu mají akcionáři společnosti v rozsahupodílu na základním jmění společnosti, s tím, že přednostníupisování nových akcií proběhne v sídle společnosti - PAS 3. Přednostní právo k úpisu mají akcionáři společnosti v rozsahupodílu na základním jmění společnosti, s tím, že přednostníupisování nových akcií proběhne v sídle společnosti - PAS... Zábřehna Moravě, a.s, se sídlem v Zábřeze na Moravě, U dráhy 8, v doběod prvého dne následujícího po dni, kdy byla schválena změnastanov v obchodním rejstříku, do čtrnácti dnů. Jednu novoukmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě může upsatdosavadní akcionář s využitím přednostního práva na základě251,53 dosavadních akcií. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2001 : 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 198 (slovy:jednostodevadesátosm) kusů kmenových akcií na majitele vzaknihované podobě o jmenovité hodnotě za jednu akcii 1.000,-K 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 198 (slovy:jednostodevadesátosm) kusů kmenových akcií na majitele vzaknihované podobě o jmenovité hodnotě za jednu akcii 1.000,-K...č,o emisním kurzu jedné akcie 1.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2001 : 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o.......198.000,-Kč,slovy jednostodevadesátosmtisíc korun českých, s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšeníz 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o.......198.000,-Kč,slovy jednostodevadesátosmtisíc korun českých, s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšeníz...ákladního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2001 : Mimořádná valná hromada PAS Zábřeh na Moravě, a.s., konaná dne1.11.2000 rozhodla o zvýšení základního jmění tímto usnesením:
 • 12. května 1992 : Den vzniku:12.05.1992
 • 12. května 1992 : Akciová společnost byla založena dle §172 z. č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelemspolečnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlemv Praze 1, Gorké Akciová společnost byla založena dle §172 z. č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelemspolečnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlemv Praze 1, Gorké...ho náměstí 32. zobrazit více skrýt více
 • 12. května 1992 : Způsob založení:

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. srpna 2014 - 24. listopadu 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 20. srpna 2014 - 24. listopadu 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 4
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů