Trendy

1 948 163 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-21 249 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

1 242 376 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.10.2012 Hlučínská 641, 747 22 Dolní Benešov

Historické adresy

11.12.2001 - 9.10.2012 Dolní Benešov, Hlučínská č.p. 41, PSČ 74722
5.1.1993 - 11.12.2001 Dolní Benešov, Hlučínská 41
30.4.1992 - 5.1.1993 Dolní Benešov, Hlučínská 41

45192278

DIČ

od 1.1.1993

CZ45192278

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datová schránka

xkwfa5c

Historické názvy

30.4.1992 - 5.1.1993

Sigma Dolní Benešov a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 388

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.4.2011

351 172 170 Kč

Historické jmění

23.8.2005 - 27.4.2011

23 019 480 Kč

2.2.2005 - 23.8.2005

11 509 740 Kč

23.9.2003 - 2.2.2005

384 125 490 Kč

2.5.2000 - 23.9.2003

609 723 000 Kč

1.10.1997 - 2.5.2000

898 008 000 Kč

5.1.1993 - 1.10.1997

898 008 000 Kč

30.4.1992 - 5.1.1993

868 711 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hlučín

Bankovní účty

zvěřejněno 6.2.2014

6015- 1809091183 / 0300

... více účtů (celkem 27) najdete zde

Historické provozovny

1.5.2004 - 11.5.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Hlučínská 41, 747 22, Dolní Benešov

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 24. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 9. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 8. srpna 2007 : Společnost MSA, a.s., IČ: 45192278, se sídlem Dolní Benešov, Hlučínská 41, PSČ: 747 22, je nástupnickou společností při fúzi sloučením společností ASM Holding, a.s., IČ: 27417671, Společnost MSA, a.s., IČ: 45192278, se sídlem Dolní Benešov, Hlučínská 41, PSČ: 747 22, je nástupnickou společností při fúzi sloučením společností ASM Holding, a.s., IČ: 27417671, ...se sídlem Praha 9, U Svobodárny 1065/2, PSČ: 190 00, MSA Holding, a.s., IČ: 27415716, se sídlem Praha 3, Žerotínova 35, PSČ: 130 00 a MSA. Na společnost MSA, a.s., přešlo jmění zanikajících společností ASM Holding a.s. a MSA Holding, a.s. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 24. července 2014 - 19. května 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 7. dubna 2011 - 27. dubna 2011 : Jediný akcionář, společnost Joint Stock Company Chelyabinsk Tube-Rolling Plant, učinil dne 25.3.2011 při výkonu působnosti valné hromady společnosti MSA, a.s. toto rozhodnutí o zvý... šení základního kapitálu:1) Základní kapitál společnosti MSA, a.s. ve výši 23.019.480,--Kč (slovy: dvacet tři milionů devatenáct tisíc čtyři sta osmdesát korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 328.152.690,--Kč (slovy: tři sta dvacet osm milionů sto padesát dva tisíce šest set devadesát korun českých) na částku 351.172.170,--Kč (slovy: tři sta padesát jedna milionů sto sedmdesát dva tisíc sto sedmdesát korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 3.646.141 ks (slovy: tři miliony šest set čtyřicet čest tisíc sto čtyřicet jedna kusů) nových listinných, kmenových akcií na jméno, o celkové hodnotě 328.152.690,-- Kč (slovy: tři sta dvacet osm milionů sto padesát dva tisíc šest set devadesát korun českých), když jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude ve výši 90,-- Kč (slovy: devadesát korun českých);3) Emisní kurs všech nově upisovaných akcií je celkem 328.152.693,01 Kč (slovy: tři sta dvacet osm milionů sto padesát dva tisíce šest set devadesát tři korun českých a jeden haléř), když rozdíl mezi emisním kursem všech nově upisovaných akcií a mezi jmenovitou hodnotou všech nově upisovaných akcií, tedy rozdíl ve výši 3,01 Kč (slovy: tři koruny české a jeden haléř), tvoří emisní ážio. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splácen peněžitým vkladem;4) Všechny nové listinné kmenové akcie na jméno v počtu 3.646.141 ks (slovy: tři miliony šest set čtyřicet šest tisíc sto čtyřicet jedna kusů) o celkové jmenovité hodnotě 328.152.690,--Kč (slovy: tři sta dvacet osm milionů sto padesát dva tisíc šest set devadesát korun českých), když jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude ve výši 90,--Kč (slovy: devadesát korun českých), budou upsány jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem, tj. společností Joint Stock Company Chelyabinsk Tube-Rolling Plant, se sídlem Mashinostroiteley 21, Chelyabinsk, PSČ: 454129, Ruská Federace, registrační číslo: 1027402694186 (dále také jen "upisovatel"), a k upsání akcií tedy nedojde na základě veřejné nabídky. K upsání akcií dojde na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře upisovatel se společností MSA, a.s. podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku (dále také jen "smlouva o upsání akcií"). Smlouva o upsání akcií bude mít písemnou formu a podpisy stran budou úředně ověřeny. Místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií, tedy místem k upsání akcií je sídlo advokátní kanceláře Glatzová&Co., s.r.o., na adrese Husova 5, Praha 1, PSČ 110 00. Lhůta pro upisování akcií je 14 (slovy: čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společností MSA, a.s. upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií bude doručen upisovateli na adresu sídla advokátní kanceláře Glatzová&Co., s.r.o., na adrese Husova 5, Praha 1, PSČ 110 00, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti MSA, a.s. do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání akcií;5) Připouští se, aby emisní kurs všech upsaných akcií ve výši 328.152.693,01 Kč (slovy: tři sta dvacet osm milionů sto padesát dva tisíc šest set devadesát tři korun českých a jeden haléř) byl splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek, a to započtením pohledávky společnosti MSA, a.s. vůči upisovateli, tj. vůči společnosti Joint Stock Company Chelyabinsk Tube-Rolling Plant, z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 328.152.693,01 Kč (slovy: tři sta dvacet osm miliónů sto padesát dva tisíc šest set devadesát tři korun českých a jeden haléř), proti pohledávce společnosti Joint Stock Company Chelyabinsk Tube-Rolling Plant vůči společnosti MSA, a.s. ve výši 328.152.693,01 Kč (slovy: tři sta dvacet osm miliónů sto padesát dva tisíc šest set devadesát tři korun českých a jeden haléř) z titulu dohody o úhradě úvěru, uzavřené dne 31.1.2011 mezi společností Joint Stock Company Chelyabinsk Tube-Rolling Plant a společností MSA, a.s.;Pro účely započtení se stanoví tato pravidla:K započtení pohledávek dojde na základě smlouvy o započtení, jež musí být stranami, společností Joint Stock Company Chelyabinsk Tube-Rolling Plant a společností MSA, a.s. uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení, a podpisy stran budou úředně ověřeny (dále jen "smlouva o započtení"). K uzavření smlouvy o započtení dojde nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií v advokátní kanceláři Glatzová&Co., s.r.o., na adrese Husova 5, Praha 1, PSČ 110 00, přičemž návrh na uzavření smlouvy o započtení bude vypracován upisovatelem, tj. společností Joint Stock Company Chelyabinsk Tube-Rolling Plant, a bude doručen společnosti MSA, a.s. na adresu sídla uvedené advokátní kanceláře. zobrazit více skrýt více
 • 13. září 2005 - 21. srpna 2007 : 3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku oprávněným osobám za Akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 282,-Kč (slovy: dvěs... těosmdesátdvě koruny české) za jednu Akcii (dále jen "protiplnění"). Navržená výše protiplnění je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena, resp. jeho přiměřenost, znaleckým posudkem č. 103-19/2005 vypracovaným panem Ing. Eustachem Horou, datum narození 13.2.1935, bytem Plzeň, Na Františkově 7, PSČ 312 14 (dále jen "znalecký posudek"), v jehož výrokové části se uvádí:"Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností San Consulting, a.s, k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti MSA, a.s. ve výši 282,-Kč (slovy: dvěstěosmdesátdvě koruny české) je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií."Jak ze znaleckého posudku vyplývá, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné Akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil na základě výnosové metody diskontovaných peněžních toků s přihlédnutím k majetkové metodě účetní hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 13. září 2005 - 21. srpna 2007 : 1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti je společnost San Consulting, a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČ 27105709, zapsaná v obchodním rejs... tříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9031 (dále jen "hlavní akcionář"), která byla ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku a ke dni konání mimořádné valné hromady Společnosti vlastníkem 1.391.548 kusů kmenových nekótovaných akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 15,-Kč (slovy: patnáct korun českých), vydaných Společností, které představují podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 90,67% (akcie vydané Společností dále jen "Akcie"). Vlastnictví Akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno (i) na základě předložení 1.391.548 kusů Akcií a (ii) čestným prohlášením hlavního akcionáře, z něhož vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, jakož i ke dni jeho účasti na mimořádné valné hromadě Společnosti, vlastníkem 1.391.548 kusů Akcií představujících podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 90,67 %, a že tedy hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo výkupu Akcií. zobrazit více skrýt více
 • 13. září 2005 - 21. srpna 2007 : Valná hromada společnosti MSA, a.s., se sídlem Dolní Benešov, Hlučínská č.p. 41, PSČ 747 22, IČ: 45192278, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl ... B, vložka 388 (dále jen "Společnost), v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dáje jen " obchodní zákoník"), rozhoduje takto: zobrazit více skrýt více
 • 13. září 2005 - 21. srpna 2007 : 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeValná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183 i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastni... ckého práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů Společnosti, tj. akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu Akcií"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníky budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři. zobrazit více skrýt více
 • 13. září 2005 - 21. srpna 2007 : 4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) měsíců ode dne, kdy oprávněné osoby předloží Ak... cie Společnosti. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, v takovém případě hlavní akcionář poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník Akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Protiplnění resp. částka odpovídající hodnotě zastavených Akcií bude ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku oprávněným osobám poskytnuta hlavním akcionářem prostřednictvím společnosti CYRRUS , a.s., se sídlem Brno, tř. Kp. Jaroše 28, PSČ: 602 00, IČ: 63907020 (dále jen "obchodník s cennými papíry"). Oprávněné osoby mohou uplatnit své právo na zaplacení protiplnění, případně na částku odpovídající hodnotě zastavených na základě předložení Akcie či Akcií s tím, že oprávněné osoby - fyzické osoby současně musí předložit pro evidenční účely průkaz totožnosti; oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evidenční účely prokáží aktuálním výpisem z obchodního rejstříku s uvedením osob oprávněných jednat jménem či za oprávněného akcionáře - právnické osoby a průkazem totožnosti osoby (či osob) jednající jménem či za akcionáře - právnické osoby. zobrazit více skrýt více
 • 2. února 2005 - 21. srpna 2007 : Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti DIMM Consulting, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Jakubská čp. 647, PSČ 110 00, IČ: 26452961, zapsa... né v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7206. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 21. srpna 2007 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 zák. č. 513/1991Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti jeFond národního majetku České republiky se s... ídlem v Praze 1,Gorkého náměstí 32. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 21. srpna 2007 : Den vzniku: 1. 5. 1992
 • 11. června 2005 - 23. srpna 2005 : Na jednu (1) dosavadní akcii společnosti MSA, a.s. na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 15 Kč, lze s využitím přednostního práva upsat jednu (1) novou km... enovou akcii společnosti MSA, a.s. na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 15 Kč.S využitím přednostního práva lze upsat 767316 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 15 Kč. Emisní kurz každé kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 15 Kč, upisované s využitím přednostního práva , činí 15 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 11. června 2005 - 23. srpna 2005 : Na zvýšení základního kapitálu společnosti MSA, a.s. bude vydáno 767316 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 15 Kč.
 • 11. června 2005 - 23. srpna 2005 : Zvyšuje se základní kapitál společnosti MSA, a.s., z částky 11.509.740 Kč o částku 11.509.704 Kč na celkovou částku 23.019.480 Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení z... ákladního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 11. června 2005 - 23. srpna 2005 : Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti MSA, a.s. je potřeba získání peněžních prostředků pro další investiční rozvoj společnosti MSA, a.s.
 • 11. června 2005 - 23. srpna 2005 : Valná hromada společnosti MSA, a.s., se sídlem Dolní Benešov, Hlučínská č.p. 41, PSČ 747 22, IČ: 45192278, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,... vložka 388, rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti MSA, a.s.,takto: zobrazit více skrýt více
 • 11. června 2005 - 23. srpna 2005 : Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upisovány na základě veřejné nabídky. Tyto akcie budou zájemci upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídle ob... chodníka s cennými papíry - společnosti CYRRUS, a.s., IČ: 63907020, na adrese Brno, tř. Kpt. Jaroše 28, PSČ 602 00, v pracovní dny v době od 08,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky činí dva (2) týdny, přičemž upisování nových akcií bude, v případě, že dosud nebude pravomocně rozhodnuto o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti MSA, a.s. do obchodního rejstříku, vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti MSA, a.s. do obchodního rejstříku. Lhůta k upsiování akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, však skončí okamžikem upsání všech zbývajících nových akcií. Účinnost upisování nových akcií při dosažení navrhované výše zvýšení základního kapitálu společnosti MSA, a.s. bude posuzována podle toho, kdy k upsání nových akcií došlo. Počátek lhůty k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky bude spolu s dalšími informacemi oznámen uveřejněním v Hospodářských novinách. Emisní kurz každé kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 15 Kč, upisované na základě veřejné nabídky, činí 15 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 11. června 2005 - 23. srpna 2005 : Akcie upisované s využitím přednostního práva budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídle obchodníka s cennými papíry - společnosti CYRRUS, a.s. IČ 63907020, na adrese ... Brno, tř. Kpt. Jaroše 28, PSČ 602 00, v pracovní dny v době od 08,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta k upisování nových akcií s využitím přednostního práva činí dva (2) týdny, přičemž upisování nových akcií bude, v případě, že dosud nebude pravomocně rozhodnuto o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti MSA, a.s. do obchodního rejstříku, vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti MSA, a.s. do obchodního rejstříku. Informace o přednostním právu k úpisu nových akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva budou akcionářům oznámeny formou zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku a formou uveřejnění oznámení v Hospodářských novinách. zobrazit více skrýt více
 • 11. června 2005 - 23. srpna 2005 : Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz ( 100 %) upsaných akcií ve lhůtě tří (3) pracovních dnů ode dne jejich upsání. Emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni... splatit na zvláštní bankovní účet společnosti MSA, a.s. č. 17452273/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 17. listopadu 1999 - 2. května 2000 : Řádná valná hromada společnosti MSA, a.s. schvaluje sníženízákladního jmění společnosti o 288.285.000,- Kč z 898.008.000,-Kč na 609.723.000,- Kč bezúplatným vzetím 288 285 kusů akc... ií vejmenovité hodnotě 1.000,- Kč/kus z oběhu, a to vlastních akcií,které jsou v majetku společnosti. Důvodem snížení základníhojmění je dodržení ustanovení § 161a až 161c obchodního zákoníkuz důvodu nabytí vlastních akcií společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů