Trendy

2 019 684 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-21 540 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

822 381 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 26.5.2014 č.p. 291, 742 53 Kunín

Historické adresy

17.10.2011 - 26.5.2014 Kunín 291, PSČ 74253
20.2.2002 - 17.10.2011 Kunín 291, 742 53
30.4.1992 - 20.2.2002 Kunín 291

45192294

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2016

CZ45192294

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datová schránka

7e5u4rd

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 390

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.1.2010

282 207 000 Kč

Historické jmění

6.1.2003 - 6.1.2010

212 207 000 Kč

24.4.2002 - 6.1.2003

212 207 000 Kč

24.2.2000 - 24.4.2002

190 843 000 Kč

12.7.1999 - 24.2.2000

181 176 000 Kč

5.10.1998 - 12.7.1999

119 176 000 Kč

4.4.1997 - 5.10.1998

106 376 000 Kč

6.3.1996 - 4.4.1997

76 376 000 Kč

9.1.1996 - 6.3.1996

57 282 000 Kč

30.9.1993 - 9.1.1996

42 962 000 Kč

24.6.1993 - 30.9.1993

29 962 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Nový Jičín

Provozovny

od 15.10.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Martinovská 3291/46, 723 00, Ostrava - Martinov

... více provozoven (celkem 12) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 1. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 16. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 26. května 2014 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sí Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sí...dlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 26. května 2014 - 1. září 2014 : Akcie:Převoditelnost akcií na jméno je omezena, k platnosti převodu akcií na jméno je nutný souhlas představenstva společnosti.
 • 14. listopadu 2001 - 26. května 2014 : Akcie:Převoditelnost akcií na jméno je omezena, k platnosti převoduakcií na jméno je nutný souhlas představenstva společnosti.
 • 30. dubna 1992 - 26. května 2014 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídl... em v Praze 1, Gorkéhonáměstí 32. zobrazit více skrýt více
 • 21. dubna 2009 - 21. listopadu 2011 : Mimořádná valná hromada společnosti Mlékárna Kunín a.s. (dále jen ?společnost?) konaná dne 16. dubna 2009 od 13:00 hodin v závodě společnosti na adrese Ostrava - Martinov, Martinov... ská 3168/48 rozhodla dle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře takto:1. Určení hlavního akcionářeSpolečnost Lactalis CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9, Českobrodská 1174, PSČ 198 00, IČ 27132471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98707 (dále jen "hlavní akcionář") vlastní hromadnou listinu společnosti na jméno č. 1 série G o celkové jmenovité hodnotě 17 246 000 Kč nahrazující 17 246 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě série C ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá, hromadnou listinu společnosti na jméno č. 2 série G o celkové jmenovité hodnotě 17 017 000 Kč nahrazující 17 017 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě série C ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá, hromadnou listinu společnosti na jméno č. 3 série G o celkové jmenovité hodnotě 114 374 000 Kč nahrazující 114 374 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě série C ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá, hromadnou listinu společnosti na jméno č. 4 série G o celkové jmenovité hodnotě 1 962 000 Kč nahrazující 39 240 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě série E ve jmenovité hodnotě 50,- Kč každá, hromadnou listinu společnosti na jméno č. 5 série G o celkové jmenovité hodnotě 1 637 000 Kč nahrazující 32 740 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě série E ve jmenovité hodnotě 50,- Kč každá, hromadnou listinu společnosti na jméno č. 6 série G o celkové jmenovité hodnotě 3 704 000 Kč nahrazující 74 080 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě série E ve jmenovité hodnotě 50,- Kč každá, hromadnou listinu společnosti na jméno č. 7 série G o celkové jmenovité hodnotě 22 661 000 Kč nahrazující 453 220 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě série E ve jmenovité hodnotě 50,- Kč každá, hromadnou listinu společnosti na majitele č. 8 série G o celkové jmenovité hodnotě 1 016 000 Kč nahrazující 1 016 kusů kmenových akcií společnosti na majitele v listinné podobě série A ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá, hromadnou listinu společnosti na majitele č. 9 série G o celkové jmenovité hodnotě 1 540 000 Kč nahrazující 1 540 kusů kmenových akcií společnosti na majitele v listinné podobě série A ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá, hromadnou listinu společnosti na majitele č. 10 série G o celkové jmenovité hodnotě 2 313 000 Kč nahrazující 2 313 kusů kmenových akcií společnosti na majitele v listinné podobě série A ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá, hromadnou listinu společnosti na majitele č. 11 série G o celkové jmenovité hodnotě 11 094 000 Kč nahrazující 11 094 kusů kmenových akcií společnosti na majitele v listinné podobě série A ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá a hromadnou listinu společnosti na majitele č. 12 série G o celkové jmenovité hodnotě 13 130 000 Kč nahrazující 13 130 kusů kmenových akcií společnosti na majitele v listinné podobě série A ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá.Společnost Lactalis CZ, s.r.o. tak vlastní 97,87 % akcií společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 207 694 000,- Kč představujících 97,87 % účast na základním kapitálu společnosti, s nimiž je spojen 97,87 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Společnost Lactalis CZ, s.r.o. je tak hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.2. Rozhodnutí o přechodu ostatních akcií společnosti na hlavního akcionářeMimořádná valná hromada společnosti rozhoduje dle § 183i a následující obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaných společností ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady v obchodním rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií").3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, peněžité protiplnění ve výši 1 227,40 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých čtyřicet haléřů) za jednu akcii společnosti znějící jak na jméno, tak na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a ve výši 61,37 Kč (slovy: šedesát jedna korun českých třicet sedm haléřů) za jednu akcii společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 50,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 119-1/2008 "Posouzení výše protiplnění při uplatnění práva výkupu akcií společnosti Mlékárna Kunín a.s." ze dne 31.12.2008 zpracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting a.s., se sídlem Bredovský dvůr, Olivova 4, 110 00 Praha 1, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3439, IČ 63998581, zapsaným v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Ministerstva spravedlnosti České republiky pro obor ekonomika. Dle závěrů tohoto znaleckého posudku je protiplnění ve výši 1 227,40 Kč za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a ve výši 61,37 Kč za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 50,- Kč přiměřené. Stanovená protiplnění se od částek uvedených znaleckým posudkem jako přiměřené neodchyluje. Z uvedeného znaleckého posudku vyplývá, že za účelem doložení přiměřenosti protiplnění byla použita metoda diskontovaných peněžních toků (DFC).4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne uvedené peněžní protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po dni, ve kterém budou akcie společnosti předány dle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Dosavadní akcionáři (odlišní od hlavního akcionáře) jsou povinni předložit veškeré jimi vlastněné akcie vydané společností do 30 dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vlastník těchto akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V takovém případě hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo ještě před dnem účinnosti přechodu akcií, již zaniklo).Hlavní akcionář převedl před konáním této mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžitého protiplnění všem ostatním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, identifikační číslo 639 07 020, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů (dále jen "obchodník s cennými papíry") a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti. Obchodník s cennými papíry je pověřen hlavním akcionářem k provedení výplat protiplnění.5. Předložení akciíDosavadní vlastníci akcií společnosti, odlišní od hlavního akcionáře, předloží své akcie do 30 dnů ode dne přechodu vlastnického práva obchodníkovi s cennými papíry (CYRRUS, a.s.) na adrese Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno každý pracovní den od 9 do 16 hodin nebo na adrese Anděl Park - vchod B, Radlická 14, 150 00 Praha 5 - Smíchov, a to v pracovních dnech pondělí a středa v době od 9 do 16 hodin. Obchodník s cennými papíry byl k převzetí těchto akcií zmocněn společností. Předáním akcií vznikne dosavadním akcionářům právo na zaplacení protiplnění, a to podle jejich žádosti buď peněžní poukázkou nebo převodem na účet, který Obchodníkovi s cennými papíry sdělí. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Nepředloží-li akcionáři své akcie ani v této dodatečné lhůtě bude společnost postupovat dle obchodního zákoníku". zobrazit více skrýt více
 • 15. prosince 2009 - 6. ledna 2010 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 70 000 000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých), to je z 212 207 000,- Kč (slovy: dvě stě dvanáct milionů dvě stě sedm tisíc koru... n českých) na 282 207 000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát dva miliony dvě stě sedm korun českých), a to upsáním 70 000 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá. Nové akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovanými cennými papíry ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, neboť jediný akcionář se před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti vzdal přednostního práva upsat nové akcie. Všech 70 000 kusů nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých), bude nabídnuto k úpisu jedinému akcionáři.Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva, tj. uzavření smlouvy o upsání, bude advokátní kancelář Salans, v.o.s., Platnéřská 4, 110 00 Praha 1, s tím, že akcie je možné upsat každý pracovní den od 9.00 hodin do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií (tj. uzavření smlouvy o upsání) bez využití přednostního práva činí šest měsíců a začne běžet od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií představenstvem Společnosti jedinému akcionáři s tím, že společnost tento návrh jedinému akcionáři doručí do čtrnácti dnů ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs upisovaných akciích činí 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, tj. celkem 70 000 000,- Kč (sedmdesát milionů korun českých). Všech 70 000 kusů akcií bude upsáno peněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti.Splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií započtením peněžité pohledávky se připouští. Připouští se započtení pohledávky společnosti Lactalis CZ, s.r.o. za společností Mlékárna Kunín a.s. ve výši k dnešnímu dni 73 000 000 Kč vyplývající z půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Moravskoslezské mlékárny a.s., jejíž je společnost Lactalis CZ, s.r.o. právním nástupcem, a společností Mlékárna Kunín a.s. ze dne 15. ledna 2009. Existence citované pohledávky byla doložena stanoviskem auditora Ernst & Young Audit, s.r.o., osvědčení č. 401, ze dne 8.12.2009, jenž tvoří přílohu č. 2 notářského zápisu č. NZ 589/2009 sepsaného dne 8.12.2009 jménem JUDr. Ivy Šídové, notářky se sídlem v Praze. Společnost zašle návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky společnosti Lactalis CZ, a.s. do patnácti dnů ode dne, kdy tento upisovatel upsal nové akcie. Upisovatel a společnost uzavřou smlouvu o započtení peněžitých pohledávek do patnácti dnů od doručení jejího návrhu tomuto upisovateli. Nedojde-li ke splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií započtením výše uvedené pohledávky, bude upisovatel povinen splatit emisní kurz upsaných a nesplacených akcií na účet společnosti č. 9208801/0100 vedený u Komerční banky, a.s., a to do patnácti dnů od uplynutí lhůty pro uzavření smlouvy o započtení pohledávky. zobrazit více skrýt více
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : Předem určení zájemci budou upisovat akcie v souladu s ust. §204 odst. 5 ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou sespolečností Mlékárna Kunín a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít... písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Lhůta proupisování akcií bez využití přednostního práva předem určenýmizájemci činí 14 kalendářní dnů, počínaje dnem doručení návrhu nauzavření smlouvy o upsání akcií. Návrhy smluv budou určitýmzájemcům emitentem rozeslány poštou v průběhu 5 pracovních dnů,jež budou bezprostředně následovat po uplynutí lhůty proupisování akcií s využitím přednostního práva akcionářů, a to vedvojím vyhotovení. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu lhůty,tj. konkrétní lhůta, ve které budou společností rozeslányjednotlivé návrhy smluv, formou písemného oznámení, doručenéhourčitým zájemcům spolu s informací o přednostním právu akcionářů(ust. § 204a odst. 2 Obchodního zákoníku), když všichni určitízájemci jsou současně akcionáři společnosti, jež jsou majiteliakcií na jméno. Počátek běhu lhůty je dán ust. § 204 odst. 5Obchodního zákoníku, kdy lhůta pro upisování akcií počíná běžetdnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Zaslánínávrhu smlouvy na uzavření smlouvy o upsání akcií může býtnahrazeno osobním předáním návrhu smlouvy ve dvojím vyhotoveníoproti podpisu. zobrazit více skrýt více
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : e)Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva s uvedením, jak bude upisovatelům oznámen počátek běhutéto lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií:
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : Tito akcionáři mohou uplatnit své právo k úpisu akcií bez ohleduna jejich podíl na základním kapitálu společnosti a v pořadí, vjakém uplatní své právo k úpisu.
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : d)Všechny akcie, jež nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou nabídnuty určitým zájemcům, kterými jsounásledující dosavadní akcionáři společnosti Mlékárna Kunín a.s.:Země... dělské družstvo Hněvotín, IČ: 00147362Zemědělsko družstvo Těšetice, IČ: 14615452"DRUDAR" zemědělské družstvo Darkovice, IČ: 47151358Statek Kostelec na Hané, a.s., IČ: 64511901Zemědělské družstvo Velký Týnec, IČ: 00147991PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY a.s., IČ: 46979964Zemědělské obchodní družstvo Poruba, IČ: 47673516TOPAGRA, spol. s r.o., IČ: 44018711Zemědělská a.s. Spálov, IČ: 25363255Zemědělské družstvo Senice na Hané, IČ: 00147648Zemědělské družstvo Osek nad Bečvou, IČ: 47672391Zemědělské družstvo MÍR se sídlem v R a t i b o ř i, IČ:00151246DRUŽSTVO ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ, IČ: 46971483AGAS, a.s., IČ: 25311549ZP MORAVAN, a.s., IČ: 25535382LUHA zemědělská, a.s., IČ: 63491991"Ag milk", společnost s r.o., IČ: 60321938Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Černotíně, IČ: 14616840AGROVA, akciová společnost Prusinovice, IČ: 25303589Zemědělské družstvo Roštění, IČ: 15526445ZEAS, akciová společnost se sídlem ve Vítonicích, IČ: 25302663Farma Holešov, s.r.o., IČ: 46993851Zemědělské družstvo Olšany - Hablov, IČ: 46991727AGROPRODUKTIVA Děhylov, s.r.o., IČ: 47977621Starojicko, a.s., IČ: 25352041LUČINA s.r.o., IČ: 60776391Agroprůmyslový kombinát a.s. Sedlnice, IČ: 47672404Zemědělské družstvo Javorník, IČ: 00146897Březovská zemědělská, a.s., IČ: 64506576Frýdlantská zemědělská a.s., IČ: 64610047Zemědělské a obchodní družstvo SLEZSKÁ DUBINA, IČ: 25363476Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice, IČ: 47673222Beskyd Agro a.s. Palkovice, IČ: 61974765Zemědělské družstvo v Kozlovicích, IČ: 43963315SUGAL spol. s r.o., IČ: 48396559Zemědělské družstvo VRCHOVINA, IČ: 25381423Jan Blahut, Sdružení F.O.M.B. spol., Krmelín, IČ: 15524744ZEMKOVO, společnost s ručením omezeným, IČ: 48399884Zemědělská společnost, spol. s r.o., IČ: 48401048Družstvo Raškovice, IČ: 47673231Julius Oczeljak - Agroprodukt Bravantice, IČ: 46595201 - vkonkursu, správce konkursní podstaty - Ing. Pavel TomčalaZEMSPOL SVIADNOV, s.r.o., IČ: 49608886AGRO Stará Bělá spol. s r.o., IČ: 60777893NATUR, spol. s r.o., IČ: 48400912MONEONT, s.r.o., IČ: 60794933Zemědělské družstvo Pustá Polom, IČ: 47673435 - v konkursu,správce konkursní podstaty - JUDr. Zdena HopjanováAGROZEA, spol. s r.o., IČ: 48400033AGRO - DOMINIK spol. s r.o., IČ: 25815725Mléčná farma Lubina, spol. s r.o., IČ: 49609696"Drnholec, spol. s r.o., IČ: 64613127NOVA - zemědělský podnik, spol. s r.o., IČ: 62302159Statek Nová Horka, s.r.o., IČ: 48910872Farma Krásná s.r.o., IČ: 47150564AGRO družstvo se sídlem v Hodslavicích, IČ: 47673214Moravskoslezské mlékárny a.s., IČ: 25396552Ing. Svatopluk Kubrický, Kunín, IČ: 48734276Ing. Lubomír Holčák, Hranice - Jindřichov, IČ: 14618133RANCH D DOLEŽAL Libor, Holešov, IČ: 41517482Bělena Zakopalová, Přerov - Stará Ves, IČ: 46582029Lubomír Havlíček, Přerov - Beňov, IČ: 42866804Jaroslav Socha, Ženklava, IČ: 48732931Stanislav Vávra, Přerov - Stará Ves, IČ: 48429171Jan Říha, Orlová - Doubrava, IČ: 43558267Jaromír Pešák, Domaželice u Přerova, IČ: 19014091Rostislav Kuchař, Všechovice, IČ: 45180750Ing. Alfons Laňka, Hlučín, IČ: 42043921Zdeňka Horníková, Hustopeče nad Bečvou, IČ: 42054460Evžen Koždoň, Pustějov, IČ: 46166670Miloslav Majírek, Bartošovice, IČ: 46595961Ladislav Hodura, Hukovice, IČ: 46166416Jiří Weis, Bartošovice, IČ: 43576206Rudolf Slanina, Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 15523357Miloš Cohlar, Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 44788509Josef Řezníček, Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 10605975Vladimír Macura, Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 15523586Vladimír Lindovský, Slatina u Bílovce, IČ: 48732681Ing. Vojtěch Menšík, Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: 15524302Oldřich Prachař, Pržno, IČ: 44791119GAJĎAK spol. s r.o., IČ: 60320303Karel Skupieň, Písek u Jablunkova, IČ: 15525287 zobrazit více skrýt více
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářů, ježjsou majiteli akcií, emitovaných v zaknihované podobě, je den,kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tj. první den... úpisuakcií v rámci výkonu přednostního práva akcionářů zobrazit více skrýt více
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : -Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva:
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : 1) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie:50,-- Kč2) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií:18.000.000,-- Kč(připouští se úpis až do jmenovité hodnoty všech upisovanýchakcií ve výši 26... .000.000,-- Kč)3) Druh upisovaných akcií:kmenové4) Forma upisovaných akcií:na jméno5) Podoba upisovaných akcií:zaknihované ve Středisku cennýchpapírů6) Emisní kurs akcií: 50,-- Kč za 1 ks akcieEmisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučněpeněžitými vklady upisovatelů. zobrazit více skrýt více
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : -Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kursupisovaných akcií s využitím přednostního práva:
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : Na 1 dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč připadápodíl na jedné nové akcii ve výši 188,636732 %, s tím, že lzeupisovat pouze celé akcie, přičemž výsledné podíly akcionář... ů nanových akciích v přepočtu na kusy akcií se zaokrouhlují vždy nacelá čísla nahoru tak, aby akcionáři nebyli kráceni na svémpřednostním právu a byla splněna podmínka, že lze upisovat pouzecelé akcie. zobrazit více skrýt více
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : Na 1 dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50,-- Kč připadá podílna jedné nové akcii ve výši 9,4318366 %, s tím, že lze upisovatpouze celé akcie, přičemž výsledné podíly akcionářů na... novýchakciích v přepočtu na kusy akcií se zaokrouhlují vždy na celáčísla nahoru tak, aby akcionáři nebyli kráceni na svémpřednostním právu a byla splněna podmínka, že lze upisovat pouzecelé akcie. zobrazit více skrýt více
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : -Podíl na jedné nové akcii, jenž připadá na jednu dosavadníakcií o určité jmenovité hodnotě:
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 kalendářních dnů,přičemž počátek běhu této lhůty formou určení konkrétního obdobípro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznám... en přímo vinformaci o přednostním právu, zveřejněné v Obchodním věstníku aoznámené způsobem určeným Obchodním zákoníkem a Stanovamispolečnosti pro svolání valné hromady dle ust. § 204a odst. 2Obchodního zákoníku po zápisu rozhodnutí představenstva ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejméně 30kalendářních dnů před prvním dnem úpisu. Lhůta pro vykonánípřednostního práva začne běžet nejpozději do 100 kalendářníchdnů ode dne doručení společnosti usnesení Krajského soudu vOstravě o zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základníhokapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : Místem pro vykonání přednostního práva akcionářů je sídloemitenta na adrese Kunín 291, velká zasedací místnost.
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : -Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů suvedením, jak bude akcionářům oznámen počátek běhu této lhůty:
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : 1) Počet upisovaných akcií: 360.000 ks(připouští se úpis až do počtu 520.000 ks)2) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 50,-- Kč3) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 18.000.0... 00,--Kč(připouští se úpis až do jmenovité hodnoty všech upisovanýchakcií ve výši 26.000.000,-- Kč)4) Druh upisovaných akcií:kmenové5) Forma upisovaných akcií:na jméno6) Podoba upisovaných akcií:zaknihované ve Středisku cennýchpapírů7) Registrace upisovaných akcií: akcie nebudou registrovanéc)Údaje dle ust. § 204a odst. 2 Obchodního zákoníku: zobrazit více skrýt více
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : b)Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií dle ust. §203 Obchodního zákoníku, a to pro celý úpis následovně:
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : Rozhodnutí představenstva společnosti Mlékárna Kunín a.s.o zvýšení základního kapitálu ze dne 31.5.2001, učiněné nazákladě pověření řádné valné hromady akcionářů společnosti zedne ... 22.8.2000 v souladu s ust. § 210 Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů:a)Základní kapitál se zvyšuje v rozsahu o částku 18.000.000,--Kč s tím, že upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu se připouští, a to s určením omezení -maximálně do částky 26.000.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : g)O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodnepředstavenstvo společnosti Mlékárna Kunín a.s.
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : f)Zvláštní účet u banky, zřízený za účelem splacení emisníhokursu akcií v souladu s ust. § 204 odst. 2 Obchodního zákoníku na jméno emitenta a lhůta splatnosti emisního kursu upsa... nýchakcií pro celý úpis, tj. s využitím přednostního práva a bezvyužití přednostního práva: zobrazit více skrýt více
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nenastanou, pokudbude řádně podepsaná smlouva doručena do místa pro upisování ažpo uplynutí lhůty určené k upisování akcií.Emisní kurs ... upisovaných akcií může být splacen výlučněpeněžitými vklady upisovatelů. Emisní kurs akcií upisovaných bezvyužití přednostního práva předem určenými zájemci se rovnájmenovité hodnotě akcií, tj. 50,- Kč za jeden kus akcie ojmenovité hodnotě 50,-- Kč zobrazit více skrýt více
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : Ve vztahu k předem určenému zájemci, jenž je adresátem návrhusmlouvy o upsání akcií začne běžet 14-ti denní lhůta k přijetínávrhu smlouvy ode dne doručení návrhu. Účinky přijetí ná... vrhusmlouvy o upsání akcií nastanou, jestliže předem určený zájemceve 14-ti denní lhůtě určené pro přijetí návrhu smlouvy o upsáníakcií projeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu tímtozpůsobem:a)podpisem osob oprávněných jednat jménem nebo v zastoupenípředem určeného zájemce, učiněným na obou vyhotoveních smlouvy oúpisu akcií před orgánem pověřeným legalizací podpisů a současněb)doručením jednoho vyhotovení takto podepsané smlouvy do místapro upisování nových akcií na obchodní firmu společnosti aadresu sídla společnosti: Kunín 291. zobrazit více skrýt více
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva jesídlo emitenta na adrese Kunín 291, a to s poukazem na ust. § 44za použití ust. § 43c odst. 2 Občanského zákoníku č. 40/... 1964Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy smlouva (tj. smlouva oupsání akcií) je uzavřena okamžikem, kdy vyjádření souhlasu sobsahem návrhu smlouvy (tj. smlouvy o upsání akcií) dojdenavrhovateli, tj. společnosti Mlékárna Kunín a.s. zobrazit více skrýt více
 • 5. prosince 2001 - 24. dubna 2002 : -Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín, č.ú.86-6260690287/0100-30 % emisního kursu upsaných akcií, představujících současně 30% celkové jmenovité hodnoty upsaných akcií, musí být... splacenonejpozději do 40 kalendářních dnů od posledního pracovního dnelhůty, určené pro upisování akcií s využitím přednostního právaakcionářů, přičemž akcionář je oprávněn splatit emisní kursakcií počínaje dnem upsání akcií, zbývajících 70 % emisníhokursu musí být splaceno nejpozději do 6-ti měsíců ode dne zápisuzvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 1997 - 14. listopadu 2001 : Akcie:K platnosti převodu akcií na jméno je nutný souhlaspředstavenstva společnosti.
 • 8. října 1999 - 24. února 2000 : Řádná valná hromada akcionářů společnosti Mlékárna Kunín a.s. sesídlem na adrese Kunín 291, konaná dne 27.8.1999, rozhodla ozvýšení základního jmění společnosti následovně:
 • 8. října 1999 - 24. února 2000 : j) O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo společnosti Mlékárna Kunín a.s.
 • 8. října 1999 - 24. února 2000 : i) Účet u banky a lhůta splatnosti emisního kursu upsanýchakcií pro celý úpis:- Komerční banka a.s., pobočka v Novém Jičíně, č.ú.9208-801/0100- 30 % emisního kursu upsaných akcií m... usí být splaceno předúpisem akcií upisovatelem v listině upisovatelů, zbývajících70 % emisního kursu akcií musí být upisovatelem splacenonejpozději do 1 roku ode dne úpisu akcií upisovatelem. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 1999 - 24. února 2000 : h) Navrhovaná výše emisního kursu všech upisovaných akcií, tj.upisovaných s využitím přednostního práva a bez využitípřednostního práva, se rovná jmenovité hodnotě akcií, tj.50,-Kč... za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 1 kusu akcie50,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 1999 - 24. února 2000 : g) Lhůta pro upisování akcií bez využítí přednostního právaakcionářů začne běžet následující pracovní den po uplynutílhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů, kdy konkrétníd... atum počátku běhu lhůty pro úpis akcií bez využití přednostníhopráva bude určeno v písemné nabídce akcií, uveřejněné současně sinformací o přednostním právu akcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 1999 - 24. února 2000 : f) Akcie, jež nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty určitým zájemcům, kterými jsou všichni akcionářispolečnosti Mlékárna Kunín a.s., zapsáni k rozhodnému dni... vregistru emitenta, vedeném Střediskem cenných papíru, jakožtomajitele akcií. Akcie, jež nebudou upsány s využitímpřednostního práva akcionářů, mohou být upsányakcionáři společnosti bez ohledu na rozsah podílu akcionářů nazákladním jmění společnosti a v pořadí, v jakém uplatní akcionářprávo úpisu. Písemná nabídka k úpisu akcií společnosti bezvyužití přednostního práva bude uveřejněna současně s informacío přednostním právu akcionářů, a to způsobem stanovenýmObchodním zákoníkem a Stanovami společnosti pro svolání valnéhromady akcionářů společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 1999 - 24. února 2000 : e) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářů jeprvní den úpisu, jenž bude stanoven v informaci opřednostním právu akcionářů.
 • 8. října 1999 - 24. února 2000 : d) Lhůta pro výkon přednostního práva začne běžet do 60kalendářních dnů počínaje dnem, který následuje po dni doručeníusnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízáklad... ního jmění společnosti do obchodního rejstříku, vedenéhoKrajským obchodním soudem v Ostravě, kdy konkrétní datum počátkuběhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude určeno vinformaci o přednostním právu akcionářů, uveřejněné způsobemurčeným Obchodním zákoníkem a Stanovami společnosti pro svolánívalné hromady akcionářů společnosti.Při úpisu akcií s využitím přednostního práva lze na jednudosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč upsatjednu novou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 kusu akcie50,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 1999 - 24. února 2000 : c) Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva abez využití přednostního práva je sídlo emitenta na adrese Kunín291.Lhůta pro upisování akcií činí 28 kalendářních dnů,... přičemž 14dnů činí lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů a 14dnů lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního právaakcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 1999 - 24. února 2000 : b) Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno upsánímnových akcií dle ust. § 203 Obchodního zákoníku, a to pro celýúpis, tj. úpis s využitím přednostního práva akcionářů a... úpisakcií bez využití přednostního práva, následovně:1. Počet upisovaných akcií: 181.176 ks (připouští seúpis až do počtu 224.000 ks)2. Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 50,-Kč3. Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 9.058.800,-Kč(připouští se úpis až do jmenovité hodnoty všech upisovanýchakcií ve výši 11.200.000,-Kč)4. Druh upisovaných akcií: kmenové5. Forma upisovaných akcií: na jméno6. Podoba upisovaných akcií: zaknihované ve Střediskucenných papíru7. Obchodovatelnost upisovaných akcií: akcie nebudou veřejněobchodovatelné zobrazit více skrýt více
 • 8. října 1999 - 24. února 2000 : a) Základní jmění se zvyšuje nejméně o částku 9.058.800,-Kč stím, že upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění se připouští, a to maximálně do částky11.200.000... ,-Kč. Emisní kurs upisovaných akcií může být splacenvýlučně peněžitými vklady upisovatelů. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 1999 - 12. července 1999 : c) Lhůta pro upisování akcií činí 28 kalendářních dnů, přičemž14 dnů činí lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů a 14dnů lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního... práva.Akcie, jež nebudou upsány s využitím přednostního práva, jenavrhováno upsat na základě veřejné výzvy k upisování akcií.Místem pro upisování akcií je sídlo emitenta.Lhůta pro výkon přednostního práva v poměru 1 nová akcie na 1 -2 dosavadní akcie začne běžet do 60 kalendářních dnů počínajednem, který následuje po dni doručení usnesení soudu o zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti doobchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem vOstravě, kdy první den úpisu je rozhodným dnem pro uplatněnípřednostního práva.Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva začneběžet po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního právaakcionářů.Data pro vykonání přednostního práva akcionářů a úpis akcií bezvyužití přednostního práva budou zveřejněna v oznámení opřednostním právu akcionářů a ve veřejné výzvě k úpisu akciízpůsobem a ve lhůtách stanovených Obchodním zákoníkem. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 1999 - 12. července 1999 : b) Zvýšení základního jmění společmosti je navrhováno upsánímnových akcií dle ust. § 203 Obchodního zákoníku, a to pro celýúpis v rozsahu 62.000 ks kmenových akcií na jméno emitova... ných vzaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,-Kč scharakterem veřejně neobchodovatelných cenných papírů, jež mohoubýt spláceny výlučně peněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 1999 - 12. července 1999 : a) Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění v pevnémrozsahu 62.000.000,-Kč je získání finančních zdrojů k realizaciinvestičních záměrů emitenta.
 • 3. února 1999 - 12. července 1999 : Řádná valná hromada akcionářů společnosti Mlékárna Kunín a.s. sesídlem v Kuníně 291, konaná dne 28. srpna 1998, rozhodla ozvýšení základního jmění upsáním nových akcií dle ust. § 2... 03Obchodního zákoníku následovně: zobrazit více skrýt více
 • 3. února 1999 - 12. července 1999 : d) Navrhovaná výše emisního kursu všech upisovaných akcií serovná jmenovité hodnotě akcií, t.j. 1.000,-Kč za jeden kusakcie.
 • 3. února 1999 - 12. července 1999 : e) účet u banky a lhůta splatnosti emisního kursu upsaných akcií:* Komerční banka a.s., pobočka v Novém Jičíně, č.ú.9208-801/0100* 30 % emisního kursu upsaných akcií musí být splac... eno předúpisem akcií upisovatelem v listině upisovatelů. zobrazit více skrýt více
 • 9. února 1998 - 12. července 1999 : Rozsah splacení základního jmění: splaceno 106.376.000,-Kč.
 • 6. srpna 1997 - 3. února 1999 : h) emisní kurs akcií: rovná se jmenovité hodnotě akcií, t.j.1000,-Kč za l kus akcie
 • 6. srpna 1997 - 3. února 1999 : g) podoba upisovaných akcií: zaknihované ve Středisku cennýchpapírů
 • 6. srpna 1997 - 3. února 1999 : f) forma upisovaných akcií: na jméno
 • 6. srpna 1997 - 3. února 1999 : d) druh upisovaných akcií: kmenové
 • 6. srpna 1997 - 3. února 1999 : c) jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 1000,-Kč
 • 6. srpna 1997 - 3. února 1999 : b) počet upisovaných akcií: 12.800 ks
 • 6. srpna 1997 - 3. února 1999 : a) rozsah zvýšení: 12.800.000,-KčUpisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští.
 • 6. srpna 1997 - 3. února 1999 : Mimořádná valná hromada akcionářů společnosti Mlékárna Kunína.s. se sídlem v Kuníně 291, konaná dne 19. června 1997,rozhodla o zvýšení základního jmění upsáním nových akcií dleust.... § 203 Obchodního zákoníku následovně: zobrazit více skrýt více
 • 6. srpna 1997 - 3. února 1999 : j) místo a lhůta pro upisování akcií:Akcie mohou být upisovány v sídle společnosti Mlékárna Kunína.s, a to v průběhu 14 kalendářních dnů počínaje dnem, kterýnásleduje po dni zápisu... usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění společnosti do obchodního rejstříku, vedeného uKrajského obchodního soudu v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 6. srpna 1997 - 3. února 1999 : k) účet u banky a lhůta splatnosti emisního kursu upsanýchakcií:* Komerční banka a.s., pobočka v Novém Jičíně, č.ú.9208-801/0100* Emisní kurs upsaných akcií je splatný do data podá... ní návrhu nazápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, vedenéhoKrajským obchodním soudem v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 6. srpna 1997 - 3. února 1999 : i) Všechny akcie navrhovaného zvýšení základního jmění budouupsány s vyloučením přednostního práva a budou nabídnuty vsouladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d) Obchodního zákoníkuurčit... ým zájemcům, kterými jsou:* Zemědělské družstvo Kelečsko se sídlem v Kelči, 756 43 Kelč* Zemědělské družstvo "Mír" se sídlem v Ratiboři, 756 21Ratiboř zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 1997 - 9. února 1998 : Rozsah splacení základního jmění: splaceno 85 376 000,-Kč.
 • 30. dubna 1992 - 24. června 1993 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí 26.675.000 Kčs (slovy:dvacetšestmilionůšestsetsedmdesátpěttisíc korunčeskoslovenských)a je rozděleno na 26.675 akcií na jméno po 1.00... 0 Kčs jmenovitéhodnoty. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů