Trendy

176 693 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-8 733 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

99 454 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.11.2016 tř. Kosmonautů 1103/6a, Hodolany, 779 00 Olomouc

Historické adresy

25.4.2012 - 15.11.2016 Olomouc, tř. Kosmonautů 1103/6a, PSČ 77900
29.7.2001 - 25.4.2012 Olomouc, Kosmonautů 1103/6a
1.3.1995 - 29.7.2001 Olomouc, Kosmonautů 6a
4.5.1992 - 1.3.1995 Olomouc, Kosmonautů 6

45192367

DIČ

od 1.1.1993

CZ45192367

Datum vzniku

4. května 1992

Datová schránka

u3zt4bf

Historické názvy

4.5.1992 - 3.9.2002

Výzkumný ústav čerpadel a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 397

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.5.1992

43 035 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Olomouce

Bankovní účty

zvěřejněno 23.11.2016

2113246815 / 2700

Provozovny

od 5.11.1992

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • tř. Kosmonautů 1085/6, 779 00, Olomouc - Hodolany

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 19. ledna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 29. června 2015 : Valná hromada společnosti HYDROSYSTEM project a.s. rozhodla dne 11. 6. 2015 takto : Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti HYDROSYSTEM project a.s., zapsa Valná hromada společnosti HYDROSYSTEM project a.s. rozhodla dne 11. 6. 2015 takto : Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti HYDROSYSTEM project a.s., zapsa...né v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 397, se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 1103/6a, PSČ 779 00, IČ: 45192367 (dále také jen Společnost) ve smyslu § 375 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích je obchodní společnost SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským v Ostravě, oddíl C, vložka 13882, se sídlem Tovární 605, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, IČ : 646 10 560 (dále také jen Hlavní akcionář), která je výlučným vlastníkem 43 kusů kmenových akcií společnosti HYDROSYSTEM project a.s. v zaknihované podobě, znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvěstěkorunčeských), (ISIN : CZ0008467784) s nimiž je s každou spojen jeden (1) hlas, a 42451 kusů kmenových akcií společnosti HYDROSYSTEM project a.s. v zaknihované podobě, znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských), (ISIN : CZ0008467776) s nimiž je s každou spojeno pět (5) hlasů, (dále společně také jen Akcie), přičemž souhrnná jmenovitá hodnota těchto akcií ve výši 42.459.600,- Kč představuje celkový podíl ve výši 98,662948 % (dále jen 98,66%) na základním kapitálu cílové společnosti ve výši 43.035.000,- Kč a současně je s uvedenými akciemi spojen podíl na hlasovacích právech v cílové společnosti ve výši 98,662948 % (dále jen 98,66%).Valná hromada Společnosti rozhoduje a schvaluje ve smyslu § 375 a násl zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích přechod vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům - kmenovým akciím Společnosti HYDROSYSTEM project a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 397, se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 1103/6a, PSČ 779 00, IČ: 45192367, které jsou ve vlastnictví Menšinových akcionářů, na osobu Hlavního akcionáře, a to obchodní společnost SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13882, se sídlem Tovární 605, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, IČ : 646 10 560. Vlastnické právo ke kmenovým akciím Menšinových akcionářů přejde na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku v souladu s ust. § 385 odst. 1 a násl zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podle ust. § 384 tohoto zákona.Valná hromada určuje výši peněžního protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář Menšinovým akcionářům, příp. zástavním věřitelům (dále také jen Oprávněné osoby) za kmenové akcie Společnosti, na částku 235,60 Kč (slovy: dvě stě třicet pět korun českých šedesát haléřů) za každou kmenovou akcii cílové společnosti v zaknihované podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 200,- Kč a na částku 1.177,80 Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto sedmdesát sedm korun českých osmdesát haléřů) za každou kmenovou akcii cílové společnosti v zaknihované podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 1000,-- Kč.Valná hromada určuje, že výplatou protiplnění Oprávněným osobám pověřený obchodník s cennými papíry společnost Roklen360 a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20437, se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 838/9, IČ: 607 32 07 (dále také jen Obchodník) poskytne Oprávněným osobám protiplnění v příslušné výši včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů do 30-ti (slovy: třiceti) dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst 1 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, tedy po zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů na bankovní účet určený Oprávněnou osobou do 10-ti (slovy: deseti) dnů po konání valné hromady, a to písemným sdělením do sídla cílové společnosti. Pro případ, že Oprávněná osoba bankovní účet neurčí, obchodník poskytne protiplnění oprávněné osobě prostřednictvím poštovní poukázky na její adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, která nahrazuje seznam akcionářů v souladu s čl. 4.6. stanov Společnosti. Obchodník provede výplatu protiplnění vždy vlastníkovi kmenových akcií Společnosti, ledaže bude prokázáno zastavení kmenových akcií; pak Obchodník poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených kmenových akcií Společnosti zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2014 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné v souladu s ust. čl. 4.4 stanov: Účinný převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem představe Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné v souladu s ust. čl. 4.4 stanov: Účinný převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem představe...nstva společnosti. Představenstvo není oprávněno odmítnout udělení souhlasu s převodem akcií v zaknihované podobě, jedná-li se o převod mezi akcionáři. Představenstvo je oprávněno odmítnout udělení souhlasu s převodem akcií v zaknihované podobě zejména, má-li nabýt akcie z převodu: a) zahraniční osoba; b) osoba, která je v konkurenčním postavení ke společnosti; c) osoba jednající v rozporu s obchodními zájmy společnosti; d) osoba, která by získala po příslušném převodu akciový podíl vyšší než 20 % na základním kapitálu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 2002 : Přeměny společnosti:Na společnost HYDROSYSTEM project a.s. se sídlem Olomouc,Kosmonautů 1103/6a, IČ 45192367 přešlo z důvodu sloučení jměnízanikajících společností, a to společnost Přeměny společnosti:Na společnost HYDROSYSTEM project a.s. se sídlem Olomouc,Kosmonautů 1103/6a, IČ 45192367 přešlo z důvodu sloučení jměnízanikajících společností, a to společnost...i HYDROSYSTEM group,a.s., se sídlem Olomouc, Kosmonautů 6a, PSČ: 772 11, IČ:25350692 a společnosti HYDROSYSTEM Olomouc, spol. s r.o., sesídlem Olomouc, Kosmonautů 6a, PSČ: 772 11, IČ:43962521. zobrazit více skrýt více
 • 25. listopadu 2002 : Způsob založení:V souladu s privatizačním projektem státního podniku Výzkumnýústav čerpadel v Olomouci, schváleným Ministerstvem pro správunárodního majetku a jeho privatizaci Česk Způsob založení:V souladu s privatizačním projektem státního podniku Výzkumnýústav čerpadel v Olomouci, schváleným Ministerstvem pro správunárodního majetku a jeho privatizaci Česk...é republiky založilFond národního majetku České republiky jako jediný zakladatel,zakladatelskou listinou učiněnou ve formě notářského zápisu zedne 28.4.1992 akciovou společnost Výzkumný ústav čerpadel a.s. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. dubna 2014 - 8. června 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 18. dubna 2014 - 8. června 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 25. listopadu 2002 - 7. listopadu 2014 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné v souladu s ust. čl.8 stanov společnosti v platném znění.
 • 29. července 2001 - 25. listopadu 2002 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné v souladu s ust. §13 stanov společnosti v platném znění.
 • 4. května 1992 - 25. listopadu 2002 : Způsob založení:V souladu s privatizačním projektem státního podniku Výzkumnýústav čerpadel v Olomouci, schváleným Ministerstvem pro správunárodního majetku a jeho privatizace Česk... é republiky založil naFond národního majetku České republiky jako jediný zakladatel,zakladatelskou listinou učiněnou ve formě notářského zápisu zedne 28.4.1992 akciovou společnost Výzkumný ústav čerpadel a.s.. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů