Základní údaje

Historické adresy

19.6.2002 - 10.5.2003 Bolatice, Hlučínská 1/96, PSČ 74723
30.4.1992 - 19.6.2002 Bolatice, Hlučínská 1

45192375

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 10.5.2003

384-45192375

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

10. května 2003

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

10. května 2003

Historické názvy

30.4.1992 - 10.5.2003

LANEX a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 398

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

10.2.2003 - 10.5.2003

85 849 000 Kč

21.10.2002 - 10.2.2003

86 456 000 Kč

9.4.2001 - 21.10.2002

87 897 000 Kč

1.11.1993 - 9.4.2001

93 966 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 10. května 2003 - 10. května 2003 : Společnost LANEX a.s. se sídlem Bolatice, Hlučínská 1/96, PSČ747 23, IČO 45192375, se vymazává z obchodního rejstříku ke dninabytí právní moci rozhodnutí.Právní důvod výmazu:Společ... nost zanikla bez likvidace převodem obchodního jmění(včetně všech práv a povinností z pracovněprávních vztahů) nahlavního akcionáře, a to na základě rozhodnutí valné hromadyspolečnosti LANEX a.s. ze dne 26.3.2003 a na základě rozhodnutívalné hromady společnosti CONROP, spol. s r.o., se sídlemBolatice, Hlučínská 1/96, PSČ 747 23, IČ: 42864071, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C,vložce 1352, ze dne 26.3.2003. Hlavním akcionářem, tj.nástupnickou společností, je CONROP, spol. s r.o. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 10. května 2003 : Den vzniku:01.05.1992
 • 30. dubna 1992 - 10. května 2003 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídl... em v Praze 1, Gorkéhonáměstí 32 zobrazit více skrýt více
 • 16. října 2002 - 10. února 2003 : Valná hromada společnosti LANEX a.s. z důvodu nabytí 607 ksvlastních akcií postupem podle § 190 c) odst. 1 obchodníhozákoníku a ovládací smlouvy, schválené valnou hromadou dne12.12... .2001 rozhodla v souladu s ust. § 161b odst. 4 o sníženízákladního kapitálu společnosti. Snížení základního kapitálubude provedeno příkazem Středisku cenných papírů ke zrušenízaknihovaných akcií, které společnost vlastní. Základníkapitál bude snížen o nominální hodnotu akcií tj. 607 000 Kč atato hodnota se projeví zároveň ve snížení vlastního kapitáluspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 19. června 2002 - 21. října 2002 : Důvodem snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akciíspolečnosti, která nabyla v souladu s ustanovením § 161 aobchodního zákoníku.
 • 19. června 2002 - 21. října 2002 : Usnesení valné hromady ze dne 12.12.2001 o snížení základníhokapitálu společnosti:
 • 19. června 2002 - 21. října 2002 : Snížení základního kapitálu bude provedeno příkazem Střediskucenných papírů ke zrušení zaknihovaných akcií, které vlastníLANEX a.s.
 • 19. června 2002 - 21. října 2002 : Základní kapitál se snižuje o 1 441 000,-Kč, tedy z částky87 897 000,-Kč. Tato hodnota se projeví zároveň ve sníženívlastního jmění akciové společnosti.
 • 12. září 2000 - 9. dubna 2001 : Usnesení valné hromady ze dne 4.8.2000 o snížení základníhojmění společnosti:Důvodem snížení základního jmění je zrušení vlastních akciíspolečnosti, které nabyla v souladu s ustano... vením § 161a a 161b,odst. 1, písm. c) obchodního zákoníku;Základní jmění se snižuje o 6 069 000,-Kč, tedy z částky 93 966000,-Kč na 87 897 000,-Kč;Snížení základního jmění bude provedeno příkazem Střediskucenných papírů ke zrušení zaknihovaných akcií, které vlastníLANEX a.s. zobrazit více skrýt více
 • 29. července 1992 - 1. listopadu 1993 : Základní jmění:činí 84 207 000,-- kčs a je rozděleno na 84 207 akcií jmenovitéhodnoty 1 000,-- Kčs. Všechny akcie jsou na jméno.
 • 30. dubna 1992 - 1. listopadu 1993 : J e d n á n í :Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a předjinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společněvšichni členové představenstva, nebo samos... tatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 1. listopadu 1993 : Dozorčí rada:Ing. Kamil Stalmach, bytem Opava - Komárov, Na spojce 9Ing. Pavel Bezděk, bytem Bolatice, 1. máje 32/553Friedhelm Dastík, bytem Bolatice, Luční 20/256
 • 30. dubna 1992 - 29. července 1992 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí 79.817.000,- Kčs(slovy:sedmdesátdevětmilionůosmsetsedmnácttisíckorunčeskoslovenských) aje rozděleno na 79.817 akcií na jméno po 1.000... Kčs jmenovitéhodnoty. zobrazit více skrýt více
posunout dolů