Trendy

606 361 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

11 611 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

296 643 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 1.11.2013 Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 Praha 4

Historické adresy

13.12.2001 - 1.11.2013 Olomouc - Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 77911
5.5.1992 - 13.12.2001 Olomouc, Sladkovského 47

45192405

DIČ

od 1.1.1993

CZ45192405

Datum vzniku

5. května 1992

Datová schránka

zm2gc8s

Historické názvy

5.5.1992 - 1.11.2013

Solné mlýny, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 402

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.6.1993

120 923 000 Kč

Historické jmění

5.5.1992 - 7.6.1993

114 400 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 14.10.2017

5010013908 / 5500

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

od 26.5.1994

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Sladkovského 234/47, 772 11, Olomouc - Holice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 5. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. listopadu 2013 : V rámci sloučení se zanikající společností K+S CZ a.s., IČ: 442 67 240, se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00, přešlo jmění zanikající společnosti na Solné mlýny, a.s. V rámci sloučení se zanikající společností K+S CZ a.s., IČ: 442 67 240, se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00, přešlo jmění zanikající společnosti na Solné mlýny, a.s...., IČ: 451 92 405, se sídlem Olomouc - Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 779 11, jako nástupnickou společnost. zobrazit více skrýt více
  • 2. března 2010 : Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Solné mlýny, a.s., sídlem Olomouc-Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 779 11, IČ 451 92 405, konané dne 3. dubna 2009, t Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Solné mlýny, a.s., sídlem Olomouc-Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 779 11, IČ 451 92 405, konané dne 3. dubna 2009, t...ýkajícího se přechodu všech účastnických cenných papírů emitovaných společností Solné mlýny, a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů na spolenčost EQUUS spol. s r.o., sídlem Český Těšín, Hlavní 87/2, PSČ 737 01, IČ 447 38 056, podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku v důsledku uplynutí lhůty uvedené v § 183l odst. 3 obchodního zákoníku přešlo vlastnické právo ke všem akciím menšinových akcionářů společnosti Solné mlýny, a.s. na společnost EQUUS spol. s r.o., coby hlavního akcionáře. zobrazit více skrýt více
  • 5. května 1992 : Den vzniku: 05.05. 1992
  • 5. května 1992 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídl Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídl...em v Praze 1, Gorkéhonám. 32. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. srpna 2014 - 1. dubna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 2
  • 14. dubna 2009 - 2. března 2010 : Usnesením ze dne 3. dubna 2009 mimořádná valná hromada společnosti Solné mlýny, a.s. rozhodla o přechodu všech účastnických cenných papírů emitovaných společností Solné mlýny, a.s.... ve vlastnictví ostatních akcionářů na společnost EQUUS spol. s r.o., sídlem Český Těšín, Hlavní 87/2, PSČ 737 01, IČ: 447 38 056, podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. Rozhodnutí valné hromady je obsaženo v notářském zápisu Mgr. Libuše Jarnotové, notářky se sídlem v Olomouci, ze dne 3. dubna 2009, č. NZ 103/2009, N 118/2009. Obsah rozhodnutí valné hromady:1. Valná hromada rozhodla ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů emitovaných společností Solné mlýny, a.s., sídlem Olomouc - Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 779 11, identifikační číslo: 451 92 405, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 402 (dále jen ?společnost Solné mlýny, a.s.?), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, na společnost EQUUS spol. s r.o., sídlem Český Těšín, Hlavní 87/2, PSČ 737 01, identifikační číslo: 447 38 056 (dále jen ?EQUUS spol. s r.o.? nebo ?hlavní akcionář?), jako hlavního akcionáře společnosti Solné mlýny, a.s.2. Společnost EQUUS spol. s r.o. je hlavním akcionářem společnosti Solné mlýny, a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, neboť vlastní 119.785, slovy: jedno sto devatenáct tisíc sedm set osmdesát pět kusů listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, emitovaných společností Solné mlýny, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,06%, slovy: devadesát devět celých šest setin procenta základního kapitálu společnosti Solné mlýny, a.s. Skutečnost, že společnost EQUUS spol. s r.o. je hlavním akcionářem společnosti Solné mlýny, a.s., vyplývá z určení hlavního akcionáře a byla doložena čestným prohlášením, potvrzením zástavního věřitele a současně originály akcií společnosti Solné mlýny, a.s., vyjma akcií, které jsou v držení zástavního věřitele.3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám za vykoupené účastnické cenné papíry emitované společností Solné mlýny, a.s. jako peněžité protiplnění za jednu listinnou akcii na majitele ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých emitovanou společností Solné mlýny, a.s. částku 842,- Kč, slovy: osm set čtyřicet dva korun českých (dále jen ?Protiplnění?). Hlavní akcionář poskytne Protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených účastnických cenných papírů, pak poskytne Protiplnění za zastavené účastnické cenné papíry zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů emitovaných společností Solné mlýny, a.s. mají právo na zaplacení Protiplnění po předání listinných účastnických cenných papírů společnosti Solné mlýny, a.s. ve smyslu ustanovení § 183l odst. 5 ve spojení s ustanovením § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. V případě, že přešlé účastnické cenné papíry byly zástavou, má právo na zaplacení Protiplnění na základě ustanovení § 183m odst. 4 obchodního zákoníku zástavní věřitel, který drží zastavený účastnický cenný papír, pokud jej předloží společnosti Solné mlýny, a.s. ve smyslu ustanovení § 183l odst. 4, 5 obchodního zákoníku ve spojení s ustanovením § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé, kteří zastavené účastnické cenné papíry drží, jsou povinni předložit společnosti Solné mlýny, a.s. listinné cenné papíry ve lhůtě do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, a to u obchodníka s cennými papíry společnosti Merx a.s., sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, identifikační číslo: 601 96 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B., vložka 4226, nebo jejich zasláním cenným psaním na stejnou adresu. V případě, že dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé, tyto listinné účastnické cenné papíry do jednoho měsíce společnosti Solné mlýny, a.s. ve smyslu předchozí věty nepředloží, jsou povinni je předložit v dodatečné lhůtě v délce 14 dnů, která počne běžet od zveřejnění dodatečné lhůty k předložení ostatních účastnických cenných papírů v deníku Hospodářské noviny. zástavní věřitelé, tyto listinné účastnické cenné papíry do jednoho měsíce společnosti Solné mlýny, a.s. ve smyslu předchozí věty nepředloží, jsou povinni je předložit v dodatečné lhůtě v délce 14 dnů, která počne běžet od zveřejnění dodatečné lhůty k předložení ostatních účastnických cenných papírů v deníku Hospodářské noviny.4. Přiměřenost výše Protiplnění navrženého hlavním akcionářem byla doložena znaleckým posudkem č. 299/04/09 vypracovaným dne 21. ledna 2009 společností Ostravská znalecká a.s., sídlem Ostrava, Vítkovice, U Cementárny 1203/26, PSČ 703 00, identifikační číslo: 268 38 745, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2811.5. Hlavní akcionář vyplatí oprávněným osobám Protiplnění prostřednictvím společnosti Merx a.s., a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který oprávněná osoba sdělí pro tento účel společnosti Merx a.s., uskutečněným do třiceti dní po osobním předání listinných účastnických cenných papírů společnosti Solné mlýny, a.s. či převzetí poštovní zásilky společností Merx a.s., kterou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány, anebo zasláním částky Protiplnění poštovní poukázkou odeslanou do třiceti dní po osobním předání listinných účastnických cenných papírů společnosti Solné mlýny, a.s. či převzetí poštovní zásilky společností Merx a.s., kterou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány, a to na adresu oprávněné osoby, kterou oprávněná osoba sdělí pro tento účel společnosti Merx a.s. Hlavní akcionář doložil valné hromadě ve smyslu ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku skutečnost, že společnosti Merx a.s. před konáním valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě Protiplnění. Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení Protiplnění sdělit při osobním předání listinných účastnických cenných papírů či písemně spolu se zasláním účastnických cenných papírů cenným psaním do vlastních rukou adresovaným společnosti Merx a.s. na adresu sídla společnosti Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů