Trendy

10 248 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

1 732 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

66 330 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 27.5.2014 Slovenská 1085/1a, Přívoz, 702 00 Ostrava

Historické adresy

7.4.2011 - 27.5.2014 Ostrava - Přívoz, Slovenská 1085/1a, PSČ 70200
16.3.2001 - 7.4.2011 Ostrava-Poruba, Porubská 25c/6106, PSČ 70800
5.2.1998 - 16.3.2001 Moravská Ostrava, ul. 28. října 84
6.6.1996 - 5.2.1998 Ostrava-Přívoz, Slovenská 1a
5.5.1992 - 6.6.1996 Ostrava, Jiráskovo nám. 10, PSČ 70130

45192502

DIČ

od 13.8.2007

CZ45192502

1.1.1993 - 26.10.2002

CZ45192502

Datum vzniku

5. května 1992

Datová schránka

2yggiyw

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 412

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.10.2008

19 028 800 Kč

Historické jmění

10.10.2007 - 29.10.2008

2 028 800 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 4.4.2013

43- 6564340227 / 0100

Provozovny

od 13.5.1996

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • od 19.10.2008

   U cukrovaru

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 25. května 2015 : S akciemi společnosti TECHNIA, a.s. jsou spojena práva a povinnosti dle stanov společnosti uložených ve sbírce listin obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě.
 • 25. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 23. května 2014 : U společnosti došlo k fúzi sloučením se zanikajícími společnostmi, a to obchodní společností PORTER, s.r.o. se sídlem Ostrava - Přívoz, Slovenská 1085/1a, PSČ 702 00, IČ: 607 77 46 U společnosti došlo k fúzi sloučením se zanikajícími společnostmi, a to obchodní společností PORTER, s.r.o. se sídlem Ostrava - Přívoz, Slovenská 1085/1a, PSČ 702 00, IČ: 607 77 46...0, obchodní společností ŘEMPO Holding, s.r.o. se sídlem Ostrava - Přívoz, Slovenská 1085/1a, PSČ 702 00, IČ: 471 53 008 a obchodní společností BRNOVA, a.s. se sídlem Krnov, 9. května 11/528, PSČ 794 01, IČ: 255 52 821, kdy jmění těchto zanikajících společností přešla na společnost jako na nástupnickou společnost. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1992 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gork Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gork...ého nám. č. 32, na kterýpřešel majetek státní organizace ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. června 2012 - 12. prosince 2013 : Mimořádná valná hromada společnosti TECHNIA, a.s. v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní ... zákoník"), která se konala dne 12.12.2011, přijala následující usnesení ve věci přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře: "Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti TECHNIA, a.s. se sídlem Ostrava, Přívoz, Slovenská 1085/1a, PSČ 702 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 412 (dále jen "společnost") podle ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění je obchodní společnost BRNOVA, a.s. se sídlem Krnov, 9. května 11/528, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2531 (dále jen "Hlavní akcionář"), která je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti, a to 170 ks (slovy: jednoho sta sedmdesáti kusů) listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 34.553 ks (slovy: třiceti čtyř tisíc pěti set padesáti tří kusů) zaknihovaných kmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 25,- Kč (slovy: dvacet pět korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 17.863.825,- Kč (slovy: sedmnáct milionů osm set šedesát tři tisíce osm set dvacet pět korun českých), což po zaokrouhlení odpovídá podílu ve výši 93,878% na základním kapitálu společnosti.Skutečnost, že Hlavní akcionář je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,878% základního kapitálu společnosti, byla osvědčena předložením akcií společnosti ve vlastnictví Hlavního akcionáře představenstvu společnosti při předání žádosti o svolání této mimořádné valné hromady.Dle prezenční listiny je Hlavní akcionář vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí 93,878% základního kapitálu společnosti, i ke dni konání této mimořádné valné hromady.Mimořádná valná hromada rozhoduje, že v souladu s ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku přejdou všechny ostatní akcie společnosti (tedy 46.599 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 25,- Kč) na Hlavního akcionáře, a to za protiplnění, které za 1 akcii ve jmenovité hodnotě 25,- Kč (slovy: dvacet pět korun českých) činí 5,35 Kč (slovy: pět korun českých třicet pět haléřů českých).Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii, určené Hlavním akcionářem, je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem ze dne 15.8.2011, vypracovaným společností - znalecký ústav ALFA znalecká s.r.o. se sídlem Slovenská 1085/1a, 702 00 Ostrava-Přívoz, identifikační číslo: 277 66 993, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 29197 za účelem uplatnění práva výkupu ostatních účastnických cenných papírů společnosti;Hlavní akcionář doložil společnosti v souladu s ustavením § 183i odst. 5 obchodního zákoníku potvrzení Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, identifikační číslo: 000 01 350, o tom, že předal bance přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění.Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím Československé banky, a.s., protiplnění ostatním akcionářům společnosti či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů po splnění podmínek stanovených ustanovení § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. poté, co dosavadní vlastníci předají listinné akcie společnosti a u dosavadních vlastníkům zaknihovaných účastnických cenných papírů dojde k zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů na Hlavního akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 15. července 2008 - 29. října 2008 : U s n e s e n í valné hromady obchodní společnosti TECHNIA, a.s. ze dne 29.května 2008 o zvýšení základního kapitálua) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípus... tné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospodářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti;b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2.028.800,- Kč(slovy:dvamilionydvacetosmtisícosmset korun českých ) o částku ve výši 17.000.000,- Kč ( slovy: sedmnáctmilionů korun českých ) na částku ve výši 19.028.800,- Kč ( slovy: devatenáctmilionůdvacetosmtisícosmset korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 170ks ( stosedmdesát kusů ) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč ( slovy: stotisíc korun českých ); akcie nebudou kótovány; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě;c) při zvýšení základního kapitálu má každý akcionář přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti takto:- místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Ostrava - Poruba, Porubská 25c/6106, PSČ 708 00, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8.hod. do 14.hod;- lhůta pro vykonání přednostního práva činí patnáct dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zveřejnění informace o přednostním právu představenstvem společnosti způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy oznámením informace o přednostním právu zveřejněným v deníku Právo a v Obchodním věstníku; - upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 15-ti dnů od upsání akcií na zvláštní účet číslo: 523734003/2700 u UniCredit bank; -- na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 25,-Kč ( slovy: dvacetpět korun českých ) lze upsat podíl 170/81152 nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč s tím, že upisovat lze pouze celé akcie; s využitím přednostního práva lze upsat všech 170ks ( stosedmdesát kusů ) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých), akcie nebudou kótovány; emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě;- rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být toto právo vykonáno poprvé;d) všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva ( druhé kolo ), budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to akcionáři obchodní společnosti BRNOVA, a.s. se sídlem Krnov, 9. května 11/528, PSČ 794 01, identifikační číslo: 255 52 821 s tím, že:- místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní Ostrava - Poruba, Porubská 25c/6106, PSČ 708 00, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8.hod. do 14.hod;lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva:představenstvo bude povinno nejpozději do 10-ti pracovních dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva doporučeným dopisem nebo dopisem předaným osobně sdělit předem určenému zájemci počet akcií, které může upsat bez přednostního práva s tím, že předem určenému zájemci poskytne 15-tidenní lhůtu k upsání akcií, která počne běžet dnem doručení tohoto oznámení předem určenému zájemci;akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 ( patnáct ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí 100.000,-Kč; upisovatel je povinen splatit : 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do patnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií,e) valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií takto:předem určený zájemce, a to obchodní společnost BRNOVA, a.s. se sídlem Krnov, 9. května 11/528, PSČ 794 01, identifikační číslo: 255 52 821, je oprávněn započíst část své peněžité pohledávky ve výši 17.000.000,- Kč ( slovy: sedmnáctmilionů korun českých ), vzniklé na základě ukončeného nuceného vyrovnání, která existuje v celkové výši 18.224.787,56Kč, je řádně evidována jak v účetnictví věřitele - BRNOVA, a.s., tak v účetnictví dlužníka TECHNIA, a.s. a o jejíž existenci a hodnotě vydal Zprávu auditor Ing. Pavel Kučera, 28. října 214, Ostrava - Mariánské Hory, auditor ev.č. 1924;f) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto :- tato pohledávka zájemce je nesporná;- smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoníkve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,- ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti;- peněžitá pohledávka akcionáře BRNOVA, a.s. bude započtena ve výši 17.000.000,- Kč ( slovy: sedmnáctmilionů korun českých ) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 17.000.000,- Kč ( slovy: sedmnáctmilionů korun českých ) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu.pozdějších předpisů,- ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti;- peněžitá pohledávka akcionáře BRNOVA, a.s. bude započtena ve výši 17.000.000,- Kč ( slovy: sedmnáctmilionů korun českých ) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 17.000.000,- Kč ( slovy: sedmnáctmilionů korun českých ) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 1992 - 10. října 2007 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí 81 152 000,- Kčs (slovy:osmdesátjedenmilionjednostopadesátdvatisíckorunčeskoslovenských)a je rozděleno na 81 152 akcií na majitele po... 1.000,- Kčsjmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1992 - 16. prosince 1993 : Dozorčí rada:Libuše Kramná, bytem Ostrava - Poruba, Vietnamská 1491Helena Šimkovičová, bytem Ostrava 1, Poděbradova 62Arnošt Adler, bytem Olomouc, Krapkova 18
 • 5. května 1992 - 16. prosince 1993 : Jednání:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo jeden člen představenstva, který ktomu byl představenstvem písemně pověřen.
 • 5. května 1992 - 22. prosince 1992 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí 75.256.000,- Kčsslovy:sedmdesátpětmilionůdvěstěpadesátšesttisíckorunčeskoslovenských
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů