Trendy

2 841 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 632 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

9 373 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 22.5.2015 Slovenská 1085/1a, Přívoz, 702 00 Ostrava

Historické adresy

15.4.2015 - 22.5.2015 Příborská 1585, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
19.6.2003 - 15.4.2015 Frýdek - Místek, Příborská 1585, PSČ 73801
8.1.2002 - 19.6.2003 Frýdek - Místek, Příborská 1585/12, PSČ 73801
12.4.2000 - 8.1.2002 Frýdek - Místek, Příborská 12, PSČ 73801
21.1.1994 - 12.4.2000 Krnov, ul. 9. května 13, PSČ 79411
6.5.1992 - 21.1.1994 Krnov, Revoluční 30, PSČ 79401

Adresa z obchodního rejstříku

od 6.6.1994 Krnov, 9. května 13

45192529

DIČ

od 1.1.1993

CZ45192529

Datová schránka

v4cfqu3

Historické názvy

26.7.2006 - 21.4.2008

POLYGON stavební a.s. "v likvidaci"

4.10.1996 - 26.7.2006

POLYGON stavební a.s.

6.5.1992 - 4.10.1996

Polygon stavební a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 414

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.5.2012

8 958 275 Kč

Historické jmění

12.12.2005 - 10.5.2012

2 058 275 Kč

1.11.2002 - 12.12.2005

9 686 000 Kč

6.5.1992 - 1.11.2002

121 075 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 31.1.2015

227476687 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 18.12.1992

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Zahradní 44, 792 01, Bruntál

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 20. února 2017 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 29.12.2016:Řádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti POLYGON stavební a.s., se sídlem Slovenská 1085/1a, Přívoz, 702 00 Rozhodnutí valné hromady ze dne 29.12.2016:Řádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti POLYGON stavební a.s., se sídlem Slovenská 1085/1a, Přívoz, 702 00... Ostrava, IČ: 451 92 529, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 414 (dále jen společnost) podle ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je obchodní společnost ALDERO s.r.o., se sídlem Slovenská 1085/1a, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 253 59 932, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, číslo vložky 14786 (dále jen Hlavní akcionář), která je ke dni konání řádné valné hromady vlastníkem akcií Společnosti, a to 70 037 ks zaknihovaných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 17,- Kč a 69 ks listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 8.958.275,- Kč (slovy: osm milionů devět set padesát osm tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých), což po zaokrouhlení odpovídá podílu ve výši 90,315% na základním kapitálu společnosti. Skutečnost, že Hlavní akcionář je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,315% základního kapitálu společnosti, byla osvědčena předložením akcií společnosti ve vlastnictví Hlavního akcionáře a výpisem z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů představenstvu společnosti při předání žádosti o svolání této řádné valné hromady. Řádná valná hromada rozhoduje, že v souladu s ustanovením § 382 zákona o obchodních korporacích přejdou všechny ostatní akcie společnosti (tedy 51 038 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 17,-Kč) na Hlavního akcionáře, a to za protiplnění, které za 1 akcii ve jmenovité hodnotě 17,- Kč (slovy: sedmnáct korun českých) činí 17,34 Kč (slovy: sedmnáct korun českých třicet čtyři haléře). Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii, určené Hlavním akcionářem, je v souladu s ustanovením § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem, a to konkrétně znaleckým posudkem č. 14-16 ze dne 21.9.2016, který vypracoval znalecký ústav ALFA znalecká s.r.o., se sídlem Slovenská 1085/1A, PSČ 702 00 Ostrava Přívoz, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 29197, za účelem uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti podle ust. § 375 a násl. ZOK Hlavním akcionářem.Hlavní akcionář doložil společnosti v souladu s ustanovením § 378 odst. 2 zákona o obchodních korporacích potvrzení Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, identifikační číslo: 000 01 350, o tom, že předal bance přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s., protiplnění ostatním akcionářům společnosti či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů po splnění podmínek stanovených ustanovení § 388 zákona o obchodních korporacích, tj. poté, co u dosavadních vlastníků zaknihovaných účastnických cenných papírů dojde k zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů na Hlavního akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 22. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 12. prosince 2005 : Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti POLYGON stavební a.s. ze dne 3. června 2005 o snížení základního kapitálu:1. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada kumulované Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti POLYGON stavební a.s. ze dne 3. června 2005 o snížení základního kapitálu:1. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada kumulované ...ztráty předcházejících let.2. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v plném rozsahu použita na úhradu kumulované ztráty předcházejících let.3. Základní kapitál se snižuje o částku ve výši 7.627.725,-Kč, (slovy: sedmmilionůšestsetdvacetsedmtisícsedmsetdvacetpět korun českých), tedy z částky 9.686.000,-Kč (slovy: devětmilionůšestsetosmdesátšesttisíc korun českých) na 2.058.275,-Kč (slovy: dvamilionypadesátosmtisícdvěstěsedmdesátpět korun českých).4. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií z částky 80,-Kč (slovy: osmdesát korun českých) na částku 17,-Kč (slovy: sedmnáct korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1992 : Den vzniku: 6.5.1992
 • 6. května 1992 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gork Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gork...ého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státnu na jinéosoby. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. listopadu 2010 - 10. května 2012 : Na řádné valné hromadě společnosti POLYGON stavební a.s. konané dne 16.8.2010 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti, když o tomto rozhodnutí byl JUDr. Jarmilou ... Valigurovou, notářem se sídlem v Ostravě, pořízen notářský zápis Nz 1189/2010, N 1285/2010;a) Způsob, rozsah zvýšení základního kapitálu a navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií:Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti zánikem závazku, který společnost zatěžuje;základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2.058.275,- Kč (slovy:dvamilionypadesátosmtisícdvěstěsedmdesátpět korun českých ) o částku ve výši 6.900.000,- Kč ( slovy: šestmilionůdevětsettisíc korun českých ) na částku ve výši 8.958.275,- Kč ( slovy: osmmilionůdevětsetpadesátosmtisícdvěstěsedmdesátpět korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.základní kapitál se zvyšuje upsáním 69ks ( šedesátidevíti kusy ) kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč ( slovy: stotisíc korun českých ); všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótóvány;zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě;b) Místo a lhůta pro upsání akcií:Při zvýšení základního kapitálu má každý akcionář přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti takto:- místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Frýdek - Místek, Příborská 1585, PSČ 738 01, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8.hod. do 14.hod; lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 (patnáct dnů ) a počne běžet dnem následujícím po dni zveřejnění informace o přednostním právu představenstvem společnosti způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy oznámením informace o přednostním právu zveřejněným v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku;- upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 15-ti dnů od upsání akcií na zvláštní účet číslo: 131612154/0100 u Komerční banky, a.s.; - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 17,-Kč ( slovy: sedmnáct korun českých ) lze upsat podíl 69/121075 nové akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč s tím, že upisovat lze pouze celé akcie; s využitím přednostního práva lze upsat všech 69ks ( šedesátdevět kusů ) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých), akcie nebudou kótovány; emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tedy 100.000,-Kč na jednu akcii a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný;- rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být toto právo vykonáno poprvé;c) Určení, že akcie, které nebudou upsány v rámci výkonu přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci.Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to družstvu VD AMOS, družstvo se sídlem Ostrava, Kunčičky, Frýdecká 157/249, PSČ 718 00, identifikační číslo: 00490032, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Dr 16. Představenstvo je povinno nejpozději do 10-ti ( deseti ) pracovních dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva doporučeným dopisem nebo dopisem předaným osobně sdělit předem určenému zájemci počet akcií, které lze upsat bez přednostního práva s tím, že předem určenému zájemci poskytne 15-tidenní ( patnáctidenní ) lhůtu k upsání akcií, která počne běžet dnem doručení tohoto oznámení předem určenému zájemci;akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran; emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí 100.000,-Kč; upisovatelje povinen splatit : 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do patnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií;místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Ostrava, Kunčičky, Frýdecká 157/249, PSČ 718 00, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8.hod. do 14.hod.;d) Započtení pohledávek na emisní kurs akcií:Valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce, a to družstvo VD AMOS, družstvo se sídlem Ostrava, Kunčičky, Frýdecká 157/249, PSČ 718 00, identifikační číslo: 004 90 032 vůči společnosti proti její pohledávce na splacení emisního kursu akcií;Předem určený zájemce, a to družstvo VD AMOS, družstvo, je oprávněn započíst část své peněžité pohledávky v celkové výši 6.917.405,28Kč ( slovy: šestmilionůdevětsetsedmnácttisícčtyřistapět celých dvacet osm korun českých ) vyplývající jednak ze smlouvy o úvěru č. 107610697001 uzavřené dne 19.2.1997 mezi společností POLYGON stavební a.s. jako dlužníkem a společností Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 453 17 054, jako původním věřitelem, a následného postupování pohledávek ze dne 25.3.2000, ze dne 10.6.2005, ze dne 30.6.2005, ze dne 18.11.2005, ze dne 3.10.2006 a ze dne 16.11.2009 (pohledávka ve výši celkem 702.681,33 Kč) a jednak ze smlouvy o úvěru č. 107640496059 uzavřené dne 22.11.1996 mezi společností POLYGON stavební a.s. jako dlužníkem a společností Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 453 17 054, jako původním věřitelem, a následného postupování pohledávek ze dne 25.3.2000, ze dne 10.6.2005, ze dne 30.6.2005, ze dne 18.11.2005, ze dne 3.10.2006 a ze dne 16.11.2009 (pohledávka ve výši celkem 6.214.723,95 Kč); z celkové výše 6.917.405,28Kč se připouští k započtení částka 6.900.000,-Kč, slovy: šestmilionůdevětsettisíc korun českých;tato pohledávka je řádně evidována v účetnictví dlužníka, a to obchodní společnosti POLYGON stavební a.s. a o její existenci a hodnotě vydal Zprávu auditor Ing. Pavel Kučera, 28. října 214, Ostrava - Mariánské Hory, auditor;stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto :- tato pohledávka zájemce je nesporná;- smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,- ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti;- peněžitá pohledávka družstva VD AMOS družstvo bude započtena ve výši 6.900.000,- Kč ( slovy: šestmilionůdevětsettisíc korun českých ) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 6.900.000,- Kč, slovy: šestmilionůdevětsettisíc korun českých zaniká a tímje splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 21. dubna 2008 - 21. dubna 2008 : Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady, konané dne 1.4.2008, bylo rozhodnuto o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací ze dne 19.5.2006.
 • 26. července 2006 - 21. dubna 2008 : Právní důvod zrušení:Na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 19.5.2006 byla akciová společnost zrušena s likvidací. Den vstupu společnosti do likvidace je 1.6.2006.
 • 3. června 2002 - 12. prosince 2005 : 4. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu ovýši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovenéevidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazuspolečnosti Stř... edisku cenných papírů. Příkaz musí být doloženvýpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis tohotorozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 2002 - 12. prosince 2005 : 3. Snížení základního kapitálu bude provedneo snížením jmenovitéhodnoty akcií z částky 1.000,-Kč (slovy: tisíc korun českých) načástku 80,-Kč (slovy: osmdesát korun českých).
 • 3. června 2002 - 12. prosince 2005 : 2. Základní kapitál se snižuje o částku ve výši 111,389.000,-Kč,(slovy: stojedenáctmilionůtřistaosmdesátdevěttisíc korunčeských), tedy z částky 121,075.000,-Kč na částku 9.686.000,... -Kč(slovy: devětmilionůšestsetosmdesátšesttisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 3. června 2002 - 12. prosince 2005 : 1. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada vzniklé ztrátyspolečnosti a částka odpovídající snížení základního kapitálubude v plném rozsahu použita na úhradu kumulované ztráty... předcházejících let. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 2002 - 12. prosince 2005 : Rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 8.3.2002 takto:Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti POLYGON stavebnía.s. ze dne 8. března 2002 o snížení základního kapitálu:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů