Trendy

2 841 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 632 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

9 373 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 22.5.2015Slovenská 1085/1a, Přívoz, 702 00 Ostrava

Historické adresy

15.4.2015 - 22.5.2015Příborská 1585, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
19.6.2003 - 15.4.2015Frýdek - Místek, Příborská 1585, PSČ 73801
8.1.2002 - 19.6.2003Frýdek - Místek, Příborská 1585/12, PSČ 73801
12.4.2000 - 8.1.2002Frýdek - Místek, Příborská 12, PSČ 73801
21.1.1994 - 12.4.2000Krnov, ul. 9. května 13, PSČ 79411
6.5.1992 - 21.1.1994Krnov, Revoluční 30, PSČ 79401

Adresa z obchodního rejstříku

od 6.6.1994Krnov, 9. května 13

Historické adresy z obchodního rejstříku

2.12.2004 - 3.6.2005Frýdek-Místek, Příborská 1585, PSČ 73801

45192529

DIČ

od 1.1.1993

CZ45192529

Datum vzniku

6. května 1992

Datová schránka

v4cfqu3

Historické názvy

26.7.2006 - 21.4.2008

POLYGON stavební a.s. "v likvidaci"

4.10.1996 - 26.7.2006

POLYGON stavební a.s.

6.5.1992 - 4.10.1996

Polygon stavební a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 414

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.5.2012

8 958 275 Kč

Historické jmění

12.12.2005 - 10.5.2012

2 058 275 Kč

1.11.2002 - 12.12.2005

9 686 000 Kč

6.5.1992 - 1.11.2002

121 075 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 31.1.2015

227476687 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 18.12.1992

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Zahradní 44, 792 01, Bruntál

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 22. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 12. prosince 2005 : Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti POLYGON stavební a.s. ze dne 3. června 2005 o snížení základního kapitálu:1. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada kumulované Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti POLYGON stavební a.s. ze dne 3. června 2005 o snížení základního kapitálu:1. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada kumulované ...ztráty předcházejících let.2. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v plném rozsahu použita na úhradu kumulované ztráty předcházejících let.3. Základní kapitál se snižuje o částku ve výši 7.627.725,-Kč, (slovy: sedmmilionůšestsetdvacetsedmtisícsedmsetdvacetpět korun českých), tedy z částky 9.686.000,-Kč (slovy: devětmilionůšestsetosmdesátšesttisíc korun českých) na 2.058.275,-Kč (slovy: dvamilionypadesátosmtisícdvěstěsedmdesátpět korun českých).4. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií z částky 80,-Kč (slovy: osmdesát korun českých) na částku 17,-Kč (slovy: sedmnáct korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1992 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gork Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gork...ého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státnu na jinéosoby. zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1992 : Den vzniku: 6.5.1992

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. listopadu 2010 - 10. května 2012 : Na řádné valné hromadě společnosti POLYGON stavební a.s. konané dne 16.8.2010 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti, když o tomto rozhodnutí byl JUDr. Jarmilou ... Valigurovou, notářem se sídlem v Ostravě, pořízen notářský zápis Nz 1189/2010, N 1285/2010;a) Způsob, rozsah zvýšení základního kapitálu a navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií:Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti zánikem závazku, který společnost zatěžuje;základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2.058.275,- Kč (slovy:dvamilionypadesátosmtisícdvěstěsedmdesátpět korun českých ) o částku ve výši 6.900.000,- Kč ( slovy: šestmilionůdevětsettisíc korun českých ) na částku ve výši 8.958.275,- Kč ( slovy: osmmilionůdevětsetpadesátosmtisícdvěstěsedmdesátpět korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.základní kapitál se zvyšuje upsáním 69ks ( šedesátidevíti kusy ) kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč ( slovy: stotisíc korun českých ); všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótóvány;zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě;b) Místo a lhůta pro upsání akcií:Při zvýšení základního kapitálu má každý akcionář přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti takto:- místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Frýdek - Místek, Příborská 1585, PSČ 738 01, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8.hod. do 14.hod; lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 (patnáct dnů ) a počne běžet dnem následujícím po dni zveřejnění informace o přednostním právu představenstvem společnosti způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy oznámením informace o přednostním právu zveřejněným v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku;- upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 15-ti dnů od upsání akcií na zvláštní účet číslo: 131612154/0100 u Komerční banky, a.s.; - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 17,-Kč ( slovy: sedmnáct korun českých ) lze upsat podíl 69/121075 nové akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč s tím, že upisovat lze pouze celé akcie; s využitím přednostního práva lze upsat všech 69ks ( šedesátdevět kusů ) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých), akcie nebudou kótovány; emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tedy 100.000,-Kč na jednu akcii a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný;- rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být toto právo vykonáno poprvé;c) Určení, že akcie, které nebudou upsány v rámci výkonu přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci.Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to družstvu VD AMOS, družstvo se sídlem Ostrava, Kunčičky, Frýdecká 157/249, PSČ 718 00, identifikační číslo: 00490032, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Dr 16. Představenstvo je povinno nejpozději do 10-ti ( deseti ) pracovních dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva doporučeným dopisem nebo dopisem předaným osobně sdělit předem určenému zájemci počet akcií, které lze upsat bez přednostního práva s tím, že předem určenému zájemci poskytne 15-tidenní ( patnáctidenní ) lhůtu k upsání akcií, která počne běžet dnem doručení tohoto oznámení předem určenému zájemci;akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran; emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí 100.000,-Kč; upisovatelje povinen splatit : 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do patnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií;místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Ostrava, Kunčičky, Frýdecká 157/249, PSČ 718 00, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8.hod. do 14.hod.;d) Započtení pohledávek na emisní kurs akcií:Valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce, a to družstvo VD AMOS, družstvo se sídlem Ostrava, Kunčičky, Frýdecká 157/249, PSČ 718 00, identifikační číslo: 004 90 032 vůči společnosti proti její pohledávce na splacení emisního kursu akcií;Předem určený zájemce, a to družstvo VD AMOS, družstvo, je oprávněn započíst část své peněžité pohledávky v celkové výši 6.917.405,28Kč ( slovy: šestmilionůdevětsetsedmnácttisícčtyřistapět celých dvacet osm korun českých ) vyplývající jednak ze smlouvy o úvěru č. 107610697001 uzavřené dne 19.2.1997 mezi společností POLYGON stavební a.s. jako dlužníkem a společností Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 453 17 054, jako původním věřitelem, a následného postupování pohledávek ze dne 25.3.2000, ze dne 10.6.2005, ze dne 30.6.2005, ze dne 18.11.2005, ze dne 3.10.2006 a ze dne 16.11.2009 (pohledávka ve výši celkem 702.681,33 Kč) a jednak ze smlouvy o úvěru č. 107640496059 uzavřené dne 22.11.1996 mezi společností POLYGON stavební a.s. jako dlužníkem a společností Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 453 17 054, jako původním věřitelem, a následného postupování pohledávek ze dne 25.3.2000, ze dne 10.6.2005, ze dne 30.6.2005, ze dne 18.11.2005, ze dne 3.10.2006 a ze dne 16.11.2009 (pohledávka ve výši celkem 6.214.723,95 Kč); z celkové výše 6.917.405,28Kč se připouští k započtení částka 6.900.000,-Kč, slovy: šestmilionůdevětsettisíc korun českých;tato pohledávka je řádně evidována v účetnictví dlužníka, a to obchodní společnosti POLYGON stavební a.s. a o její existenci a hodnotě vydal Zprávu auditor Ing. Pavel Kučera, 28. října 214, Ostrava - Mariánské Hory, auditor;stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto :- tato pohledávka zájemce je nesporná;- smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,- ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti;- peněžitá pohledávka družstva VD AMOS družstvo bude započtena ve výši 6.900.000,- Kč ( slovy: šestmilionůdevětsettisíc korun českých ) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 6.900.000,- Kč, slovy: šestmilionůdevětsettisíc korun českých zaniká a tímje splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 21. dubna 2008 - 21. dubna 2008 : Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady, konané dne 1.4.2008, bylo rozhodnuto o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací ze dne 19.5.2006.
 • 26. července 2006 - 21. dubna 2008 : Právní důvod zrušení:Na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 19.5.2006 byla akciová společnost zrušena s likvidací. Den vstupu společnosti do likvidace je 1.6.2006.
 • 3. června 2002 - 12. prosince 2005 : 3. Snížení základního kapitálu bude provedneo snížením jmenovitéhodnoty akcií z částky 1.000,-Kč (slovy: tisíc korun českých) načástku 80,-Kč (slovy: osmdesát korun českých).
 • 3. června 2002 - 12. prosince 2005 : Rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 8.3.2002 takto:Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti POLYGON stavebnía.s. ze dne 8. března 2002 o snížení základního kapitálu:
 • 3. června 2002 - 12. prosince 2005 : 4. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu ovýši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovenéevidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazuspolečnosti Stř... edisku cenných papírů. Příkaz musí být doloženvýpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis tohotorozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 2002 - 12. prosince 2005 : 1. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada vzniklé ztrátyspolečnosti a částka odpovídající snížení základního kapitálubude v plném rozsahu použita na úhradu kumulované ztráty... předcházejících let. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 2002 - 12. prosince 2005 : 2. Základní kapitál se snižuje o částku ve výši 111,389.000,-Kč,(slovy: stojedenáctmilionůtřistaosmdesátdevěttisíc korunčeských), tedy z částky 121,075.000,-Kč na částku 9.686.000,... -Kč(slovy: devětmilionůšestsetosmdesátšesttisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů