Trendy

413 493 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

41 298 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

425 177 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 17.12.2013 Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín

Historické adresy

1.11.2000 - 17.12.2013 Vsetín, Jiráskova 1326, PSČ 75501
31.3.1994 - 1.11.2000 Vsetín, Jasenická ul. 1828
6.5.1992 - 31.3.1994 Vsetín, Jasenická ul.

45192588

DIČ

od 1.1.1993

CZ45192588

Datová schránka

4dzvx7u

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 420

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.8.2007

78 877 910 Kč

Historické jmění

4.3.1993 - 28.8.2007

183 437 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vsetín

Bankovní účty

zvěřejněno 29.8.2013

203400493 / 0300

Provozovny

od 6.4.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Nádražní 805, 742 13, Studénka

... více provozoven (celkem 12) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 19. listopadu 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 19. června 2012 : Valná hromada společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. přijala dne 13.6.2012 toto rozhodnutí: Valná hromada společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. činí v souladu s § 183i a nás Valná hromada společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. přijala dne 13.6.2012 toto rozhodnutí: Valná hromada společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. činí v souladu s § 183i a nás...l. obchodního zákoníku toto rozhodnutí:1) Určení hlavního akcionáře, ostatních akcií Společnosti a ostatních akcionářů SpolečnostiHlavním akcionářem společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s., se sídlem Vsetín, Jiráskova 1326, PSČ 755 01, IČ 451 92 588, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 420 (dále jen „Společnost“) ve smyslu § 183i obchodního zákoníku je společnost MVV Energie CZ a.s., se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00, IČ 496 85 490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14942 (dále jen „Hlavní akcionář“), neboť je majitelem i) 18 ks kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 4 300 000,- Kč č. 1 až 18, série 05, nahrazených hromadnou akcií č. 1, série 05, s nominální hodnotou ve výši 77 400 000,- Kč, ii) 7 ks kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 43 000,- Kč č. 1 až 7, série 06, nahrazených hromadnou akcií č. 1, série 06, s nominální hodnotou ve výši 301 000,- Kč, iii) 574 ks kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 430,- Kč, přičemž a. 144 ks č. 1 až 144, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 1, série 07 s nominální hodnotou 61 920,- Kč,b. 150 ks č. 486 až 635, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 6, série 07 s nominální hodnotou 64 500,- Kč, c. 2 ks č. 856 až 857, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 12, série 07 s nominální hodnotou 860,- Kč, d. 40 ks č. 858 až 897, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 13, série 07 s nominální hodnotou 17 200,- Kč,e. 30 ks č. 1109 až 1138, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 21, série 07 s nominální hodnotou 12 900,- Kč, f. 10 ks č. 1299 až 1308, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 24, série 07 s nominální hodnotou 4 300,- Kč, g. 60 ks č. 1632 až 1691, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 36, série 07 s nominální hodnotou 25 800,- Kč, h. 10 ks č. 1784 až 1793, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 41, série 07 s nominální hodnotou 4 300,- Kč, i. 60 ks č. 1899 až 1958, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 45, série 07 s nominální hodnotou 25. 800,- Kč, j. 10 ks č. 1968 až 1977, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 47, série 07 s nominální hodnotou 4 300,- Kč,k. 3 ks č. 2058 až 2060, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 50, série 07 s nominální hodnotou 1 290,- Kč,l. 10 ks č. 2071 až 2080, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 52, série 07 s nominální hodnotou 4 300,- Kč, m. 30 ks č. 2101 až 2130, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 54, série 07 s nominální hodnotou 12 900,- Kč, n. 5 ks č. 2332 až 2336, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 62, série 07 s nominální hodnotou 2 150,- Kč, o. 10 ks č. 2407 až 2416, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 66, série 07 s nominální hodnotou 4 300,- Kč, iv) 3 ks kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 430,- Kč č. 394, 395 a 1042; souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií v majetku Hlavního akcionáře činí 98,82 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen 98,82 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář je zapsán jako akcionář Společnosti v seznamu akcionářů Společnosti ve vztahu k výše specifikovaným akciím. V majetku Hlavního akcionáře není 2 160 ks kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 430,- Kč, které jsou částečně nahrazeny hromadnými akciemi (dále jen „ostatní akcie Společnosti“). Osoby, které budou majiteli ostatních akcií Společnosti ke dni přechodu vlastnického práva podle bodu 2 tohoto usnesení, jsou dále označováni jako ostatní akcionáři Společnosti. 2) Přechod vlastnického práva k ostatním akciím Společnosti Vlastnické právo k ostatním akciím Společností přechází z ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „den přechodu vlastnického práva“). Byly-li ostatní akcie Společnosti ke dni přechodu vlastnického práva zástavou, zástavní právo okamžikem přechodu vlastnického práva zaniká. 3) Výše protiplnění Ostatní akcionáři Společnosti za to, že vlastnické právo k akciím v jejich vlastnictví přechází na Hlavního akcionáře, mají vůči Hlavnímu akcionáři právo na protiplnění, jehož výše za 1 ks kmenové akcie Společnosti znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 430,- Kč činí 2 135 Kč (slovy: dva tisíce jedno sto třicet pět korun českých). Byly-li ostatní akcie Společnosti ke dni přechodu vlastnického práva zástavou, právo na protiplnění a jeho výplatu má zástavní věřitel. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 471/2012 ze dne 10. 5. 2012 zpracovaným znaleckým ústavem TPA Horwath Valuation Services s.r.o., se sídlem Praha 2, Mánesova 28, IČ 25507796, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151055, zapsaným v seznamu znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti České republiky dne 16. 3. 1999, č. j. 32/99 - UOD pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniků, oceňování movitého nemovitého majetku včetně technologií, oceňování nehmotného majetku, oceňování nepeněžitých vkladů do obchodních společností, oceňování majetku a závazků při transformacích obchodních společností a hodnocení projektů transformací obchodních společností. 4) Výše úroku Ostatní akcionáři Společnosti mají vedle práva na protiplnění i právo na úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku, a to ode dne přechodu vlastnického práva. Konkrétní výše ročního úroku bude určena ke dni přechodu vlastnického práva tak, že se rovná tříměsíční sazbě PRIBOR platné ke dni přechodu vlastnického práva zvýšenou o marži ve výši 1,10 %. Způsob, jak má být stanovena výše úroku, byl určen ve znaleckém posudku specifikovaném v bodě 3 tohoto usnesení.5) Předání ostatních akcií ze strany ostatních akcionářů Společnosti Ostatní akcionáři Společnosti, resp. zástavní věřitelé, předají v souladu s ustanovením § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku ostatní akcie Společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „banka“), která byla Společností k převzetí ostatních akcií pověřena, a to výhradně na pracovišti této banky na adrese Praha 5, Radlická 333/150, útvar Back office podílových fondů a výplat v pracovní dny takto: pondělí až čtvrtek od 9,00 do 16,00 hod, v pátek od 9,00 do 14,00 hod. nebo na pracovišti této banky na adrese Vsetín, Smetanova 1269 v pracovní dny takto: pondělí od 8,30 do 11,30 hod. a od 13,30 do 16,00 hod, úterý až čtvrtek od 9,30 do 11,30 hod. a od 13,30 do 16,00 hod, pátek od 9,30 do 11,30 hod a od 13,30 do 15,00 hod. Nepředají-li ostatní akcionáři Společnosti, resp. zástavní věřitelé, ostatní akcie Společnosti bance do 30 dnů ode dne přechodu vlastnického práva, jsou tak povinni učinit v dodatečné lhůtě 21 dnů.6) Výplata protiplněníHlavní akcionář předal bance před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši 4 611 600 Kč, tj. ve výši potřebné k výplatě protiplnění, a tato skutečnost byla na valné hromadě doložena předložením potvrzení vystaveného bankou. Hlavní akcionář pověřil banku provedením výplaty protiplnění.Ostatní akcionáři Společnosti, resp. zástavní věřitelé, mohou uplatnit právo na výplatu protiplnění nejdříve spolu s předložením ostatních akcií Společnosti podle bodu 5 tohoto usnesení na pracovištích banky a v době dle bodu 5 tohoto usnesení, přičemž fyzické osoby musí prokázat platným průkazem svoji totožnost a v případě jednání jménem nebo za právnickou osobu i příslušné oprávnění k tomu. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění od banky je ostatní akcionář Společnosti, ledaže bude prokázáno, že k ostatním akciím Společnosti, jejichž majitelem byl ke dni přechodu vlastnického práva, svědčilo k tomuto dni zástavní právo zástavnímu věřiteli. Výplatu protiplnění spolu s úrokem provede banka bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů od předání ostatních akcií Společnosti bance podle bodu 5 tohoto usnesení, takto:i) v případě fyzické osoby s bydlištěm v České republice peněžní poukázkou nebo poštovní poukázkou České pošty s.p. nebo bezhotovostním převodem na její účet na základě její žádosti a podle jejích dispozic nebo v hotovosti, a to odesláním peněžní poukázky nebo odesláním poštovní poukázky nebo odepsáním z účtu Hlavního akcionáře nebo vyplacením hotovosti v Kč ve lhůtách obvyklých pro takto poskytnuté služby.ii) v případě právnické osoby bezhotovostním převodem na její účet na základě její žádosti a podle jejích dispozic, a to odepsáním z účtu Hlavního akcionáře ve lhůtách obvyklých pro takto poskytnuté služby.iii) v případě fyzické osoby s bydlištěm v zahraničí bezhotovostním převodem na její účet na základě její žádosti a podle jejích dispozic nebo v hotovosti, a to odepsáním z Účtu nebo vyplacením hotovosti v Kč ve lhůtách obvyklých pro takto poskytnuté služby. iv) V případě osoby, které náleží protiplnění spolu s úrokem v částce, jejíž výše překračuje částku 350.000,- (třistapadesáttisíc) Kč, pouze bezhotovostním převodem na její účet ve lhůtách obvyklých pro takto poskytnuté služby. zobrazit více skrýt více
 • 1. dubna 2011 : Na společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. jako nástupnickou společnost při fúzi sloučením přešlo jmění zanikající společnosti Vodovody a kanalizace Studénka s.r.o., IČ: 258 31 52 Na společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. jako nástupnickou společnost při fúzi sloučením přešlo jmění zanikající společnosti Vodovody a kanalizace Studénka s.r.o., IČ: 258 31 52...6, se sídlem Studénka, Tovární 866, okres Nový Jičín, PSČ 742 13. zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1992 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídl Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídl...em v Praze 1, Gorkéhonáměstí 32 zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. května 2007 - 28. srpna 2007 : Valná hromada konaná dne 29.3.2007 rozhodla o tom, že:a) z důvodu optimalizace kapitálu společnosti se dobrovolně snižuje základní kapitál společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s.... o 104.559.090,-Kč ze současné výše 183.437.000,-Kč na novou výši 78.877.910,-Kč;b) snížení základního kapitálu se provádí formou proporcionálního snížení jmenovité hodnoty všech listinných akcií společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. takto:- snížením jmenovité hodnoty všech listinných akcií ze stávající jmenovité hodnoty 10.000.000,-Kč na novou jmenovitou hodnotu akcií ve výši 4.300.000,-Kč, a dále- snížením jmenovité hodnoty všech listinných akcií ze stávající jmenovité hodnoty akcií 100.000,-Kč na novou jmenovitou hodnotu akcií ve výši 43.000,-Kč, a dále- snížením jmenovité hodnoty všech listinných akcií ze stávající jmenovité hodnoty akcií 1.000,-Kč na novou jmenovitou hodnotu 430,-Kč;c) částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 104.559.090,-Kč bude vyplacena akcionářům, zapsaným v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, podle výše podílu jednotlivých akcionářů na základním kapitálu společnosti a to do 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku;d] lhůta pro předložení listinných akcií akcionářem k výměně stávajících akcií za akcie s novou jmenovitou hodnotou činí 30 dnů ode dne doručení výzvy představenstva k této jejich výměně;e) představenstvo společnosti se pověřuje k podání návrhu na zápis snížení základního kapitálu společnosti o 104.559.090,-Kč do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1992 - 6. dubna 1993 : Jednání:Společnost zastupuje vůči třetím osobnám, před soudem a předjinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společněvšichni členové představenstva, který k tomu byl... představenstvempísemně pověřen. zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1992 - 4. března 1993 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí 175.020.000,- Kčsslovy:stosedmdesátpětmilionůdvacettisíckorunčeskoslovenskýcha je rozděleno na 175.020 akcií na jméno po 1.000 Kčs jm... enovitéhodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1992 - 4. března 1993 : Dozorčí rada:Ing. Antonín Janota, bytem Vsetín, Sychrov 111JUDr. Josef Jančařík, bytem Vsetín, Sychrov 100Ing. Jana Durakovičová, bytem Valašské Meziříčí, Zašovská 736Ing. Miroslav... Krmela, bytem Vsetín, Sychrov 65 zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů