Trendy

11 678 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-1 909 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

181 833 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 7.12.2016 Koliby 2824/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Historické adresy

30.11.2011 - 7.12.2016 Přerov, Koliby 2, PSČ 75002
12.6.1996 - 30.11.2011 Přerov, Koliby 2, PSČ 75000
15.4.1992 - 12.6.1996 Přerov, nám. T.G. Masaryka 16

45192863

DIČ

od 23.8.1994

CZ45192863

Datum vzniku

15. dubna 1992

Datová schránka

xbremz2

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 310

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.9.2007

191 500 000 Kč

Historické jmění

6.6.2003 - 24.9.2007

14 500 000 Kč

13.11.2002 - 6.6.2003

14 500 000 Kč

12.6.1996 - 13.11.2002

12 500 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Přerova

Bankovní účty

zvěřejněno 18.5.2013

6000029230 / 7940

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

3.9.1997 - 20.6.2006

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Koliby 2824/2, 750 02, Přerov - Přerov I-Město

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 20. března 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 20. března 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 24. července 2004 : Omezení převoditelnosti akcií:Převoditelnost akcií společnosti je dle stanov společnosti omezena tak, že akcie společnosti lze převést pouze po předchozím souhlasu představenstva Omezení převoditelnosti akcií:Převoditelnost akcií společnosti je dle stanov společnosti omezena tak, že akcie společnosti lze převést pouze po předchozím souhlasu představenstva ...společnosti, způsobem uvedeným v čl. VI. odst. 4. stanov společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 1992 : Název společnosti:JANA A G. v jazyce německém
 • 15. dubna 1992 : Způsob založení:Společnost byla založena dle ustanovení § 172 obchodníhozákoníků.

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. srpna 2007 - 15. října 2007 : Zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti :1. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnostiZvyšuji základní kapitál společnosti a to takt... o : základní kapitál akciové společnosti JANA a.s., IČ : 451 92 863, se sídlem Přerov, Koliby 2, PSČ 750 00, se zvyšuje o 177.000.000,- Kč, slovy : jednosto sedmdesát sedm milionů korun českých, upisování akcií nad částku 177.000.000,- Kč se nepřipouští.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to upsáním 59 kusů akcií, slovy: padesát devět kusů akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie 3.000.000,- Kč slovy : tři miliony korun českých, všechny akcie budou kmenové, na jméno, v listinné podobě, emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé akcie je 3.000.000,- Kč, slovy : tři miliony korun českých, veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. veškeré akcie připadající na zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty určitému zájemci - společnosti PCP Reality s.r.o., IČ : 262 11 858, se sídlem Praha 5, Grafická 827/16, za emisní kurs každé akcie 3.000.000,- Kč, slovy : tři miliony korun českých.Veškeré akcie, které budou nabídnuty určitému zájemci - společnosti PCP Reality s.r.o., budou upsány tak, že společnost PCP Reality s.r.o. uzavře se společností JANA a.s. smlouvu o upsání akcií, a to tak, že do patnácti dnů ode dne, kdy bude usnesení o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, odešle společnost JANA a.s. společnosti PCP Reality s.r.o. na její adresu uvedenou v obchodním rejstříku doporučenou zásilkou s doručenkou návrh smlouvy o upsání akcií podepsaný společností JANA a.s. spolu s výzvou (nabídkou) k uzavření smlouvy o upsání akcií, přičemž společnost PCP Reality s.r.o. musí návrh smlouvy o upsání akcií podepsat a doručit ho společnosti JANA a.s. do 20 dnů ode dne, kdy jí bude návrh smlouvy doručen - na tuto skutečnost musí být společnost PCP Reality s.r.o. ve výzvě k uzavření smlouvy o upsání akcií upozorněna, podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.2. Vyslovení souhlasu se zápočtem pohledávky na splacení emisního kursuVyslovuji souhlas s tím, aby na splacení emisního kursu upsaných akcií byla proti pohledávce společnosti JANA a.s., IČ : 451 92 863, se sídlem Přerov, Koliby 2, PSČ 750 00, za společností PCP Reality s.r.o., IČ : 262 11 858, se sídlem Praha 5, Grafická 827/16, z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií započtena peněžitá pohledávka společnosti PCP Reality s.r.o. za společností JANA a.s. vyplývající z Dohody o narovnání uzavřené dne 29. prosince 2003 mezi společností TOMOL spol. s r.o., IČ : 493 54 761, se sídlem v Praze 8, Světova 12, PSČ 180 00, jako věřitelem na straně jedné, a společností JANA a.s., jako dlužníkem na straně druhé, na základě této Dohody o narovnání se společnost JANA a.s. zavázala zaplatit společnosti TOMOL spol. s r.o. peněžitou částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionůkorunčeských), na tuto pohledávku nebylo společností JANA a.s. dosud nic splaceno, současným věřitelem této pohledávky v důsledku jejího postoupení, resp. vložení do základního kapitálu, je společnost PCP Reality s.r.o.3. Stanovení pravidel pro započtení pohledávkyStanovuji tato pravidla pro započtení pohledávky: výše uvedeným započtením peněžité pohledávky společnosti PCP Reality s.r.o. za společností JANA a.s. proti pohledávce společnosti JANA a.s. za společností PCP Reality s.r.o. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií bude splacen emisní kurs všech akcií připadajících na zvýšení základního kapitálu, pro započtení se stanovují tato pravidla :- započtení bude provedeno smlouvou o započtení uzavřenou mezi společností JANA a.s. a společností PCP Reality s.r.o.,- smlouva o započtení bude uzavřena tak, že do patnácti dnů ode dne upsání akcií odešle společnost JANA a.s. společnosti PCP Reality s.r.o. na její adresu uvedenou v obchodním rejstříku doporučenou zásilkou s doručenkou návrh smlouvy o započtení podepsaný společností JANA a.s. spolu s výzvou k uzavření smlouvy o započtení, přičemž společnost PCP Reality s.r.o. musí návrh smlouvy o započtení podepsat a doručit ho společnosti JANA a.s. do 20 dnů ode dne, kdy jí bude návrh smlouvy doručen - na tuto skutečnost musí být společnost PCP Reality s.r.o. ve výzvě k uzavření smlouvy o započtení upozorněna. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2002 - 22. srpna 2007 : f) upisovatelé jsou povinni do 30 dnů ode dne úpisu nových akciísplatit 30 % emisního kursu upsaných akcií, který odpovídájejich jmenovité hodnotě, a to na účet společnosti JANA a.... s.,vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu 188480399, zbývajícíčást emisního kursu jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtáchurčených představenstvem společnosti, nejpozději však do 1 rokuod zápisu nové výše základního kapitálu do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2002 - 22. srpna 2007 : veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou nabídnuty akcionáři Ing. Pavlu Čadovi, r.č. 46 1214 /420, bytem Přerov, Riedlova 3, PSČ 750 02, místem pro u... psánítěchto akcií je sídlo společnosti: Přerov, Koliby č. 2, PSČ 75002, lhůta k upsání těchto akcií činí 30 dnů a začne běžetpatnáctým dnem po uplynutí lhůty k vykonání přednostního právaakcionářů, počátek této lhůty bude akcionáři Ing. Pavlu Čadovioznámen tak, že do sedmi dnů ode dne, kdy uplyne lhůta kvykonání přednostního práva akcionářů, odešle představenstvospolečnosti Ing. Pavlu Čadovi na jeho adresu uvedenou v seznamuakcionářů doporučeným dopisem nabídku k upsání akcií, kterénebyly upsány s využitím přednostního práva akcionářů spolu soznámením o tom, kdy počne běžet 30 denní lhůta k upsání těchtoakcií, emisní kurs takto upisovaných akcií se bude rovnat jejichjmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé akcie bude 8 000,-Kč,slovy: osmtisíckorunčeských, zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2002 - 22. srpna 2007 : akcie upisované s využitím přednostního práva akcionářů budoumít jmenovitou hodnotu 8 000,-Kč, slovy: osmtisíckorunčeských,jedná se o akcie kmenové, na jméno, v listinné podobě, em... isníkurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tedy emisníkurs každé akcie je 8 000,-Kč, slovy: osmtisíckorunčeských, zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2002 - 22. srpna 2007 : na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 5 000,-Kč připadápodíl ve výši 1/10 jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 8000,-Kč, slovy: osmtisíckorunčeských. V případě, že ke dni úp... isunových akcií bude provedena výměna akcií společnosti vdosavadní jmenovité hodnotě 5 000,-Kč za akcie o jmenovitéhodnotě 50 000,-Kč, v souladu se změnou stanov schválenouvalnou hromadou společnosti dne 26.3.2002, lze na jednudosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50 000,-Kč upsat 1 novouakcii o jmenovité hodnotě 8 000,-Kč, slovy:osmtisíckorunčeských, zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2002 - 22. srpna 2007 : lhůta pro vykonání přednostního práva je 30 dnů a tato lhůtapočne běžet patnáctým dnem ode dne, kdy nabude právní mociusnesení příslušného rejstříkového soudu, kterým bude usnesení... valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno doobchodního rejstříku, počátek této lhůty bude akcionářům oznámentak, že do sedmi dnů ode dne, kdy usnesení rejstříkového soudu,kterým bude usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, nabude právní moci,odešle představenstvo společnosti všem akcionářům na adresuuvedenou v seznamu akcionářů doporučeným dopisem oznámení o tom,kdy počne běžet 30 denní lhůta k upsání akcií v rámcipřednostního práva, zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2002 - 22. srpna 2007 : místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti:Přerov, Koliby č. 2, PSČ 750 02,
 • 5. srpna 2002 - 22. srpna 2007 : d) každý akcionář má ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníkupřednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovanýchv rámci zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu je... ho podíluna základním kapitálu společnosti, a to za těchto podmínek: zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2002 - 22. srpna 2007 : c) emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tedyemisní kurs každé akcie je 8 000,-Kč, slovy:osmtisíckorunčeských, tento emisní kurs platí jak pro akcieupisované v r... ámci přednostního práva akcionářů podle ust. §204a obchodního zákoníku, tak i pro akcie upisované bez využitípřednostního práva akcionářů, zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2002 - 22. srpna 2007 : b) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a toupsáním 250, slovy: dvěstěpadesát, kusů akcií o jmenovitéhodnotě jedné akcie 8 000,-Kč, slovy: osmtisíckorunčeských,všechny... akcie budou kmenové, na jméno, v listinné podobě, zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2002 - 22. srpna 2007 : Zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základníhokapitálu společnosti:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 2 000 000,-Kč,slovy: dvamilionykorunčeských, upisování ... akcií nad částku 2 000000,-Kč se nepřipouští, emisní kurs akcií bude splacenpeněžitými vklady, zobrazit více skrýt více
 • 29. června 2004 - 3. září 2004 : Usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 24.2.2004, č.j. E-Nc 1207/2004-5, nařídil soud exekuci podle platebního výměru Zdravotní pojišťovny METAL ALIANCE, Kladno, ze dne 1.12.20... 03, č.j. R 1047-162PV/03-p ve znění rozhodnutí Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE č.j. 7 ze dne 9.1.2004, na majetek povinného JANA a.s., Přerov, Koliby 2, k uspokojení pohledávky oprávněného Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE se sídlem Čermákova 1951, Kladno, ve výši 7.000,-Kč.Provedením exekuce je pověřena JUDr. Jitka Studená, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Přerov, Čechova 2889. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2002 - 24. července 2004 : Omezení převoditelnosti akcií:Převoditelnost akcií společnosti je dle stanov společnostiomezena tak, ža akcie společnosti lze převést pouze popředchozím souhlasu dozorčí rady spole... čnosti, způsobemuvedeným v čl. VI. odst. 4 stanov společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 2000 - 5. srpna 2002 : Omezení převoditelnosti akcií:Převoditelnost akcií společnosti je dle stanov společnostiomezena tak, ža akcie společnosti lze převést pouze popředchozím souhlasu představenstva spo... lečnosti, způsobemuvedeným v čl. VI. odst. 6 stanov společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 1992 - 12. června 1996 : J e d n á n í :Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Jménemspolečnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva svyjímkou členů představenstva, kteří jsou zahranič... ními osobami. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 1992 - 12. června 1996 : Základní jmění.Základní jmění společnosti činí 1 000 000,- Kčs. Je rozděleno na200 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5 000,- Kčs.
 • 15. dubna 1992 - 29. srpna 1995 : Dozorčí rada:Ing. Vladimír S l á d e č e k , bytem Přerov, Malá Trávnická č.40 Ing. Miroslav B r a t h , bytem Přerov, Trávník 14Petr H u ť k a , bytem Přerov, U tenisu 19
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů