Trendy

4 907 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

263 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

5 449 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 21.5.2014 náměstí Republiky 450/17, Město, 746 01 Opava

Historické adresy

11.12.2006 - 21.5.2014 Opava, nám. Republiky 450/17, PSČ 74601
18.8.1995 - 11.12.2006 Opava, U fortny č. 11
4.6.1992 - 18.8.1995 Opava, Nákladní ul. č. 12

45192880

DIČ

od 1.3.1993

CZ45192880

Datum vzniku

4. června 1992

Datová schránka

7u3frdg

Historické názvy

4.6.1992 - 10.10.2007

Městské tržnice a výstavnictví a. s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 450

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.1.2011

13 137 000 Kč

Historické jmění

18.8.1995 - 25.1.2011

11 637 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Opavy

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

218399659 / 0300

Historické provozovny

4.6.1992 - 30.4.2007

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Nákladní 12, 746 01, Opava - Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 21. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 21. května 2014 : Počet členů správní rady: 1
 • 21. května 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 4. června 1992 : Den vzniku.04.06.1992

Historické ostatní skutečnosti

 • 10. ledna 2011 - 21. května 2014 : Rozhodnutí představenstva:Představenstvo obchodní společnosti s obchodní firmou POUBA a.s., se sídlem v Opavě, nám. Republiky 450/17, PSČ 746 01, IČO: 65138074, zapsané v obchodním... rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1268, při výkonu působnosti valné hromady-jediného akcionáře obchodní společnosti s obchodní firmou POUBA Reality Servis a.s., se sídlem v Opavě, nám. Republiky 450/17, PSČ 746 01, IČO: 45192880, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce číslo 450 rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Důvodem zvýšení základního kapitálu jsou předpokládané obchodní aktivity v příštích letech a posílení kapitálové účasti společnosti, jakož i skutečnost, že společnost může nepeněžitý vklad využít vzhledem ke svému předmětu podnikání a tento vklad je v důležitém zájmu společnosti POUBA Reality Servis a.s. (dále jen "Společnost").1. Částka o níž má být zvýšen základní kapitál1.1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 11.637.000,- Kč slovy: jednáct milionů šest set třicet sedm tisíc korun českých se zvyšuje o částku 1.500.000,- Kč slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých na novou výši 13.137.000,- Kč, slovy: třináct milionů jednostotřicet sedm tisíc korun českých. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Způsob zvýšení základního kapitálu2.1. Základní kapitál bude zvýšen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, který spočívá v jednotce číslo 1601/7 - bytu v budově v části obce Kateřinky, č.p. 1601, 1602 - bytový dům na parcele St. 186/2, St. 186/3, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 2736 pro obec Opava, katastrální území Kateřinky u Opavy u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště v Opavě, se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 427/10000 na společných částech budovy v části obce Kateřinky, č.p. 1601, 1602 - bytový dům na parcele St. 186/2, St. 186/3, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 2520 pro obec Opava, katastrální území Kateřinky u Opavy u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště v Opavě.3. Ocenění nepeněžitého vkladuNepeněžitý vklad byl oceněn na částku 1.500.000,- Kč , slovy: jedenmilion pět set tisíc korun českých na základě znaleckého posudku ze dne 29.11.2010 číslo 1485-228/2010, vypracovaného soudním znalcem Ing. Markem Quisem, Loděnice 16, PSČ: 747 74, pověřeného k ocenění na základě rozhodnutí představenstva obchodní společnosti s obchodní firmou POUBA Reality Servis a.s., se sídlem v Opavě, nám. Republiky 450/17, PSČ : 7476 01, IČO: 45192880, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce číslo 450, ze dne 15.11.2010 ve smyslu § 59a odst. 2 obchodního zákoníku.3.1. Jediný akcionář uvedené ocenění nepeněžitého vkladu schvaluje.4. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akciíNa zvýšení základního kapitálu bude vydáno 15 kusů (slovy: patnáct) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na doručitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých.5. Přednostní právo na úpis AkciíJediný akcionář, který je jediným akcionářem Společnosti, nemá přednostní právo na úpis akcií.6. Upsání předem určeným zájemcemS ohledem na to, že Jediný akcionář v tomto případě nedisponuje přednostním právem na úpis Akcií, budou všechny akcie upsány Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem.7. Emisní kurs AkciíCelkový kurs všech upisovaných akcií činí 1.500.000,- Kč, slovy: jedenmilion pět set tisíc korun českých a odpovídá souhrnu jmenovitých hodnot Akcií.8. Smlouva o upsání Akcií8.1. Jediný akcionář upíše Akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona číslo 5136/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jímž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "Smlouva o upsání akcií"). Společnost je povinna doručit Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcií do 10 (slovy:deseti) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu.9. Lhůta a místo pro upisování akcií9.1. Lhůta pro upisování Akcií, to je lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze Strany Jediného akcionáře, se stanoví 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři ze strany společnosti. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti. Místem pro upisování Akcií, to je místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stanoví Sídlo společnosti.10. Místo a doba pro splacení vkladu.10.1. Jediný akcionář je povinen splatit Nepeněžitý vklad a uhradit emisní kurs všech akcií do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií.10.2. Nepeněžitý vklad bude splacen na základě písemného prohlášení Jediného akcionáře o vkladu nemovitostí do základního kapitálu Společnosti s úředně ověřeným podpisem a písemného prohlášení Společnosti, že jí byla předána nemovitost. zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1992 - 21. května 2014 : Způsob založení:Společnost založena 1 zakladatelem Městem Opavou dne 18. 5. 1992.
 • 4. června 1992 - 2. října 2000 : Způsob jednání za společnost:Jménem společnosti jednají vždy společně nejméně dva členovépředstavenstva.
 • 4. června 1992 - 18. srpna 1995 : Dozorčí rada:JUDr. Ivan Z i m o l a , bytem Mládežnická 405, Opava-Slavkov.Jaromír R e g e r , bytem Zukalova 6, Opava.Ing. Ivan P e t ř í k, bytem Zukalova 15, Opava.
 • 4. června 1992 - 18. srpna 1995 : Základní jmění:5 717 000,-- Kčs /pětmilionůsedmsetsedmnácttisíc korunčeskoslovenských/.Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:38 akcií znějících na majitele, každá s jmenovitou hodn... otou100 000,-- Kčs. 100 akcií znějících na majitele, každá sjmenovitou hodnotou 10 000,-- Kčs. 917 akcií znějících namajitele, každá s jmenovitou hodnotou 1 000,-- Kčs. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů