Trendy

6 413 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

93 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

114 519 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 6.2.2015 Zámecké náměstí 13, 794 01 Krnov

Historické adresy

3.11.2004 - 6.2.2015 Krnov, Zámecké náměstí 13, PSČ 79401
23.10.1998 - 3.11.2004 Krnov, Ve Vrbině 9
29.6.1992 - 23.10.1998 Krnov, Zámecké náměstí 13, okres Bruntál

45193053

DIČ

od 1.1.1993

CZ45193053

Datum vzniku

29. června 1992

Datová schránka

ybbg6ht

Historické názvy

29.6.1992 - 23.10.1998

Závod lesní techniky Krnov a. s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 460

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.5.2016

158 614 250 Kč

Historické jmění

19.2.2016 - 30.5.2016

142 947 050 Kč

17.12.2015 - 19.2.2016

73 614 250 Kč

1.10.1993 - 17.12.2015

102 258 000 Kč

29.6.1992 - 1.10.1993

81 364 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Krnov

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

94- 2833810277 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 12.9.1996

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Ve Vrbině 1019/9, 794 01, Krnov - Pod Cvilínem

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. června 2016 : Dne 24.06.2016 (dvacátého čtvrtého června roku dvoutisícího šestnáctého), přijala řádná valná hromada společnosti ZLT a.s. na svém jednání v sídle společnosti na adrese Zámecké nám Dne 24.06.2016 (dvacátého čtvrtého června roku dvoutisícího šestnáctého), přijala řádná valná hromada společnosti ZLT a.s. na svém jednání v sídle společnosti na adrese Zámecké nám...ěstí 13, 794 01 Krnov, následující rozhodnutí: 1) Valná hromada společnosti ZLT a.s. určuje, že hlavním akcionářem společnosti ZLT a.s. ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je obchodní společnost VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o., IČO 27217582, se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105236 (dále jen Hlavní akcionář), která vlastní 173.071 ks (sto sedmdesát tři tisíc sedmdesát jedna kusů) kmenových akcií společnosti ZLT a.s. v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 850,- Kč (osm set padesát korun českých), tedy vlastní ve společnosti ZLT a.s. účastnické cenné papíry s hlasovacími právy, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 147.110.350,- Kč (sto čtyřicet sedm milionů sto deset tisíc tři sta padesát korun českých), což představuje (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) 92,75 % (devadesát dva celých sedmdesát pět setin procenta) základního kapitálu společnosti ZLT a.s., s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech o velikosti (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) 92,75 % (devadesát dva celých sedmdesát pět setin procenta) ve společnosti ZLT a.s. 2) Valná hromada společnosti ZLT a.s. rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti ZLT a.s. které jsou ve vlastnictví akcionářů společnosti ZLT a.s. odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, kterým je obchodní společnost VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o., IČO 27217582, se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105236. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům ZLT a.s., jejichž vlastníky jsou nebo budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře, přechází na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. 3) Valná hromada společnosti ZLT a.s. určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti ZLT a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva, za akcie (účastnické cenné papíry) společnosti ZLT a.s. protiplnění ve výši 870,- Kč (osm set sedmdesát korun českých) za jednu listinnou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 850,- Kč (osm set padesát korun českých) emitovanou společností ZLT a.s. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu se zákonem o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 22-1063-2016, ze dne 18.05.2016, vypracovaný soudním znalcem Ing. Lubošem Markem, IČO 16927532, se sídlem Rakovník, Rennerova 2510, PSČ 269 01, znalcem v oboru ekonomika účetní evidence a ceny a odhady podniků. 4) Valná hromada společnosti ZLT a.s. osvědčuje, že Hlavní akcionář předal před konáním této valné hromady obchodníku s cennými papíry obchodní společnosti Patria Finance, a.s., IČO 26455064, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7215 (dále jen Pověřená osoba), finanční prostředky ve výši 13.623.490,- Kč (třináct milionů šest set dvacet tři tisíc čtyři sta devadesát korun českých) potřebné k výplatě protiplnění (včetně obvyklého úroku ve smyslu ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích), a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného Pověřenou osobou. 5) Valná hromada společnosti ZLT a.s. určuje, že Hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti ZLT a.s. protiplnění (včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva těchto účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře) prostřednictvím Pověřené osoby tak, že protiplnění bude Pověřenou osobou poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předložení akcií podle § 387 odst. 1 zákona o obchodních korporacích společnosti ZLT a.s. v sídle společnosti na adrese Zámecké náměstí 13/1, 794 01 Krnov, a v případě nevydaných akcií nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba protiplnění vyplatí formou bezhotovostního převodu na bankovní účet dosavadního vlastníka účastnického cenného papíru uvedený v seznamu akcionářů, případně, nesdělil-li vlastník účastnického cenného papíru společnosti ZLT a.s. dosud číslo svého bankovního účtu, na bankovní účet který vlastník účastnického cenného papíru společnosti ZLT a.s. písemně s úředně ověřeným podpisem sdělí na adresu sídla společnosti ZLT a.s. - Zámecké náměstí 13/1, 794 01 Krnov - nejpozději do dne přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům společnosti ZLT a.s. na Hlavního akcionáře. Jsou-li účastnické cenné papíry společnosti ZLT a.s. zastaveny, bude protiplnění poskytnuto v souladu s ustanovením § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích příslušnému zástavnímu věřiteli, jemuž svědčí zástavní právo k příslušnému účastnickému cennému papíru společnosti ZLT a.s.; to neplatí, prokáže-li vlastník příslušného účastnického cenného papíru společnosti ZLT a.s., že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na Hlavního akcionáře zaniklo. 6) Valná hromada společnosti ZLT a.s. pověřuje statutárního ředitele společnosti ZLT a.s. k provedení veškerých právních jednání potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších právních jednání vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hromada společnosti ZLT a.s. dále pověřuje statutárního ředitele společnosti ZLT a.s. k poskytnutí potřebné součinnosti Hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 2015 : Valná hromada společnosti ZLT a.s. rozhodla dne 11.12.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti ZLT a.s., a to peněžitým vkladem z částky 73.614.250,- Kč (slovy: sedmdesát tři Valná hromada společnosti ZLT a.s. rozhodla dne 11.12.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti ZLT a.s., a to peněžitým vkladem z částky 73.614.250,- Kč (slovy: sedmdesát tři... milionů šest set čtrnáct tisíc dvě stě padesát korun českých) o částku 85.000.000,- Kč (slovy: osmdesát pět milionů korun českých) na konečnou částku nejvýše 158.614.250,- Kč (slovy: jedno sto padesát osm milionů šest set čtrnáct tisíc dvě stě padesát korun českých) s tím, že připouští upisování akcií pod tuto částku nikoliv však nad tuto částku. Zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií. Zvýšení proběhne za následujících podmínek: 1)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nejvýše 100.000 kusů (slovy: jednoho sta tisíc kusů) nových kmenových akcií společnosti znějících na jméno, které nebudou kótované, které budou vydány v listinné podobě, přičemž jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých), a které budou spláceny peněžitými vklady. K těmto akciím budou vázána stejná práva a omezení jako k již vydaným kmenovým akciím společnosti a jejich převod bude podmíněn souhlasem správní rady.2)Akcionáři společnosti mají v rozsahu jejich podílu přednostní právo na úpis nových akcií v prvním kole upisování tak, že na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých) lze upsat 1,154 ks (slovy: jedna celá, jedno sto padesát čtyři setiny kusů) akcií nových, přičemž platí, že lze upisovat pouze celé akcie a že zaokrouhlovat nelze. Akcionáři jsou oprávněni upsat nejvýše celkem 100.000 kusů (slovy: jedno sto tisíc kusů) nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, které nebudou kótované, a které budou vydány v listinné podobě, přičemž emisní kurz bude odpovídat jmenovité hodnotě každé upsané akcie a bude činit 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých) a je bez emisního ážia. Akcionář je oprávněn akcie upsat v sídle společnosti, ve lhůtě do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dní ode dne, kdy bude zveřejněna informace dle § 485 odst. 1 ZOK, přičemž čtrnáctidenní lhůta počne běžet prvním dnem následujícím po dni zveřejnění dle § 485 odst. 1 ZOK. Rozhodný den pro využití přednostního práva bude den, kdy mohlo být přednostní právo vykonáno poprvé, tj. první den čtrnáctidenní lhůty pro využití přednostního práva. Akcionář, který využije přednostního práva, je povinen splatit emisní kurs peněžitým vkladem na bankovní účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 803575000/2700, specifický symbol 45193053, variabilní symbol: rodné číslo nebo identifikační číslo akcionáře, do deseti pracovních dnů ode dne úpisu tj. ode dne, kdy se společností uzavřel smlouvu o úpisu akcií. 3)Akcionáři společnosti mají v rozsahu jejich podílu přednostní právo na úpis nových akcií, které nebyly upsány v prvním kole upisování, také ve druhém kole upisování, a to v rozsahu a za podmínek, které budou stanoveny v informaci dle 485 odst. 1 ZOK. Akcionář je oprávněn akcie upsat v sídle společnosti, ve lhůtě do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dní ode dne, kdy bude zveřejněna informace dle § 485 odst. 1 ZOK, přičemž čtrnáctidenní lhůta počne běžet prvním dnem následujícím po dni zveřejnění dle § 485 odst. 1 ZOK. Rozhodný den pro využití přednostního práva bude den, kdy mohlo být přednostní právo vykonáno poprvé, tj. první den čtrnáctidenní lhůty pro využití přednostního práva. Akcionář, který využije přednostního práva, je povinen splatit emisní kurs peněžitým vkladem na bankovní účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 803575000/2700, specifický symbol 45193053, variabilní symbol: rodné číslo nebo identifikační číslo akcionáře, do deseti pracovních dnů ode dne úpisu tj. ode dne, kdy se společností uzavřel smlouvu o úpisu akcií. 4)V případě, kdy nebude plně využito přednostního práva ani ve druhém kole upisování, budou zbývající akcie nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci obchodní společnosti VLTAVA MANAGEMENT, s.r.o., IČ: 27217582, se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105236, která je povinna upsat akcie smlouvou o úpisu akcií, kterou je povinna uzavřít se společností do pěti pracovních dnů ode dne, kdy jí společnost doručí písemnou výzvu k uzavření smlouvy o úpisu, přičemž společnost je povinna vyzvat určeného zájemce k uzavření smlouvy nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od skončení čtrnáctidenní lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva ve druhém kole upisování. Připouští se, aby předem vybraný zájemce neupsal veškeré akcie nabídnuté mu k úpisu, tzn. předem vybraný zájemce je oprávněn upsat libovolný počet akcií nabídnutých mu k úpisu nebo neupsat žádné akcie. Předem vybraný zájemce je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií peněžitým vkladem na bankovní účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 803575000/2700, specifický symbol 45193053, variabilní symbol: 27217582, ve lhůtě do deseti pracovních dnů ode dne, kdy se společností uzavřel smlouvu o úpisu akcií. 5)Statutární ředitel se pověřuje k podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 492 odst. 1 ZOK po každém kole upisování.6)Základní kapitál společnosti po účinnosti zvýšení základního kapitálu bude činit nejvýše 158.614.250,- Kč (slovy: jedno sto padesát osm milionů šest set čtrnáct tisíc dvě stě padesát korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 2015 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 11. 12. 2015 o snížení základního kapitálu, které bude provedeno zjednodušeným režimem v souladu s ustanovením § 544 ZOK následovně:a)Ke sníž Valná hromada společnosti rozhodla dne 11. 12. 2015 o snížení základního kapitálu, které bude provedeno zjednodušeným režimem v souladu s ustanovením § 544 ZOK následovně:a)Ke sníž...ení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku v celkovém počtu 15.653 ks (slovy: patnáct tisíc šest set padesát tři kusy) o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Takto bude snížen základní kapitál společnosti o 15.653.000,- Kč (slovy: patnáct milionů šest set padesát tři tisíce korun českých) pořadových čísel 13212 až 28864 jejich zničením.b)Současně se základní kapitál společnosti snižuje o 12.990.750,- Kč (slovy: dvanáct milionů devět set devadesát tisíc sedm set padesát korun českých) snížením jmenovité hodnoty u zbývajících nezrušených 86.605 ks akcií, přičemž jmenovitá hodnota akcií se snižuje poměrně u všech těchto akcií společnosti ve smyslu ustanovení § 524 ZOK. Dosavadní akcie, nezrušené podle tohoto usnesení, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) budou mít nově jmenovitou hodnotu ve výši 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 6. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 16. ledna 2009 : Dne 10.12.2008 byla uzavřena Smlouva o vkladu části podniku mezi společností ZLT a.s., na straně vkladatele a společností Letenská 121, s.r.o. na straně nabyvatele.
 • 29. června 1992 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 z.č. 513/1991Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti jeFond národního majetku České republiky se s Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 z.č. 513/1991Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti jeFond národního majetku České republiky se s...ídlem v Praze 1,Gorkého náměstí 32. zobrazit více skrýt více
 • 29. června 1992 : Den vzniku: 1.7.1992

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. června 1996 - 15. října 2015 : Akcie:Akcie jsou vydány v zaknihované podobě.
 • 15. června 2004 - 15. června 2004 : Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Bruntále, pobočka v Krnově, č.j. 2E-Nc 1101/2003-5 ze dne 26.11.2003, byla ukončena z důvodu vymožení pohledávky.
 • 10. prosince 2003 - 15. června 2004 : Usnesením Okresního soudu v Bruntále ze dne 26.11.2003, č.j. 2E-Nc 1101/2003-5 nařídil soud exekuci podle platebního rozkazu Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově ze dne 1... 0.9.2003 sp. zn. 1Ro 574/2003 a platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.9.2003 sp. zn 2 Cn 273/2003 na majetek povinného ZLT a.s. se sídlem Krnov, Ve Vrbině 9 k uspokojení pohledávky oprávněného AVHB - Hydraulika s.r.o. se sídlem Opava, Palhanecká 17 ve výši 45.202,-Kč, 324.837,20Kč. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor se sídlem Ostrava, Dlouhá 3. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 1994 - 19. června 1996 : Akcie:Akcie jsou vydány v zaknihované podobě a mají charakter veřejněobchodovatelných cenných papírů.
 • 3. února 1994 - 28. prosince 1994 : Akcie:- akcie na majitele jsou s charakterem veřejně obchodovatelnýchcenných papírů- akcie na jméno jsou akciemi zaměstnaneckými.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů