Trendy

1 222 215 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

15 805 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

249 563 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 8.4.2013 Na poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

3.8.2002 - 8.4.2013 Praha 4, Krajánkova 11/2390, PSČ 14000
28.11.2000 - 3.8.2002 Praha 4, Krajánkova 11/2390
14.2.2000 - 28.11.2000 Praha 1, Malostranské náměstí 5/28
29.6.1992 - 14.2.2000 Opava, Masarykova 28

45193177

DIČ

od 1.1.1993

CZ45193177

Datum vzniku

29. června 1992

Datová schránka

i4kfhsh

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 477

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.9.1994

54 250 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 16.2.2016

CZ6101000000866854130287

... více účtů (celkem 9) najdete zde

Provozovny

od 27.3.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Rudná 3114/114, 700 30, Ostrava - Zábřeh

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 23. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 17. října 2007 : Valná hromada dne 3.9.2007 rozhodla o schválení projektu rozdělení společnosti odštěpením se založením nové akciové společnosti - GroCredit, a.s.
 • 29. června 1992 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/91 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/91 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem... v Praze 1, Gorkéhonáměstí 32. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 23. července 2014 - 17. října 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 23. července 2014 - 17. října 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 26. října 2005 - 6. června 2007 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 14. 9. 2005 k bodu 3 programu jednáníMimořádná valná hromada společnosti Opavská lesní a.s. (dále jen Společnost) se sídlem Praha 4, Kraján... kova 11/2390, IČ: 45193177, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6541 přijala v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, následující usnesení1. Hlavním akcionářem společnosti je paní Jana Grohmannová, rod. číslo 635412/0795 bytem Štáblovice 155, která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady představenstvu přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Hlavní akcionář čestně prohlásil, že v době podání žádosti o svolání mimořádné valné hromady byl a ke dni konání této mimořádné valné hromady stále je vlastníkem 54 ks listinných akcií na majitele emitovaných Společností o jmenovité hodnotě každé z nich Kč 1.000.000,- Kč, série a čísel D 01- 54, 70 ks listinných akcií na majitele emitovaných Společností o jmenovité hodnotě každé z nich Kč 1.000,- série a čísel A 00001 - 00070 a 16 ks listinných akcií na majitele emitovaných Společností o jmenovité hodnotě každé z nich Kč 1.000,- série a čísel A 00077 - 00092 jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 99,69%, což doložil akciemi společnosti na mimořádné valné hromadě. Hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonávat právo výkupu podle § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Mimořádná valná hromada rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaných Společností, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů, na hlavního akcionáře.3. Mimořádná valná hromada určuje, že hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti všem akcionářům, resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám, peněžité protiplnění ve výši 3.950,- Kč za jednu listinou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu se zákonem doložena posudkem znalce vypracovaným znaleckým ústavem Ostravská znalecká a.s. se sídlem Ostrava - Přívoz, Špálova 469/6, IČ 26838745 dne 11. 8. 2005 pod č. 13/13/05, dle kterého je hodnota protiplnění určená hlavním akcionářem v rámci práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 3.950,- Kč přiměřená ve smyslu ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. V souladu se zákonem představenstvo společnosti projednalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za spravedlivou ve smyslu ust. § 183j odst 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle § 183i obchodního zákoníku je přiměřená hodnotě akcií společnosti, a tudíž je spravedlivá ve smyslu ust. § 183j odst. 2 obchodního zákoníku.4. Mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění takto: Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Dosavadní vlastníci těchto akcií jsou povinni je předložit Společnosti v provozovně společnosti v Opavě, Masarykova tř. 28 do 30 dnů od přechodu vlastnického práva k těmto akciím na hlavního akcionáře, a to každý pracovní den ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva v době od 8.00 do 11.00 hod. Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu nejpozději však do jednoho měsíce ode dne předání listinných akcií Společnosti na základě protokolu, ve kterém bude uvedeno číslo účtu, na který má být protiplnění poukázáno nebo adresa na kterou má být protiplnění zasláno složenkou.5. Mimořádná valná hromada pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti; a dále k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 17. ledna 1995 - 3. srpna 2002 : Akcie:Akcie jsou vydány v zaknihované podobě a majícharakter veřejně obchodovatelných cenných papírů.
 • 29. června 1992 - 7. července 1999 : Způsob jednání:Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a předjinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společněvšichni členové představenstva, nebo samos... tatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl písemně pověřen. zobrazit více skrýt více
 • 26. září 1994 - 17. ledna 1995 : Akcie:- 51 537 akcií na majitele po 1 000,- Kč jmenovité hodnotys charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů- 2 713 zaměstnaneckých akcií znějicích na jméno po 1 000,-Kč j... menovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 29. června 1992 - 26. září 1994 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí 58 846 000,- Kčs/padesátosmmilionůosmsetčtyřicetšesttisíckorunčeskoslovenských/a je rozděleno na 55 904 akcií na majitele po 1 000,- ... Kčsjmenovité hodnoty a na 2 942 akcií na jméno po 1 000,- Kčsjmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 29. června 1992 - 16. srpna 1993 : Dozorčí rada:Ing. Bohumíra Chroboková, bytem Opava, Paškovo nám. 3Eva Winklerová, bytem Opava, Otická č. 9Zdeněk Kousal, bytem Hradec nad Moravicí, Zámecká 9
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů