Trendy

25 537 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

4 512 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

17 098 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 14.8.2013č.p. 115, 789 01 Lukavice

Historické adresy

7.7.2009 - 14.8.2013Zábřeh, Na Křtaltě 980/21, PSČ 78901
4.10.2001 - 7.7.2009Zábřeh, Leštinská 4, č.p.970, PSČ 78901
31.10.1997 - 4.10.2001Zábřeh, Leštínská 4, okres Šumperk
29.6.1992 - 31.10.1997Zábřeh na Moravě, Leštínská 4

Historické adresy z obchodního rejstříku

12.11.2002 - 22.9.2009č.970/None, 789 01 Zábřeh

45193185

DIČ

od 1.1.1993

CZ45193185

Datum vzniku

29. června 1992

Datová schránka

5jkg32v

Historické názvy

31.10.1997 - 6.1.2015

Zábřežská lesní, a.s.

29.6.1992 - 31.10.1997

Zábřežská lesní a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 473

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 6.1.2015

5 000 000 Kč

Historické jmění

11.12.2009 - 6.1.2015

22 783 000 Kč

1.10.1993 - 11.12.2009

43 810 000 Kč

29.6.1992 - 1.10.1993

37 059 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Zábřeh

Bankovní účty

zvěřejněno 5.1.2016

2112119160 / 2700

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 1.7.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Na Křtaltě 980/21, 789 01, Zábřeh

... více provozoven (celkem 13) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 6. ledna 2015 : Společnost změnila svoji právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným ve znění projektu změny právní formy ze dne 23.9.2014
 • 11. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 10. května 2001 : Část podniku "Středisko Lom Račice" prodána smlouvou o prodejičásti podniku ze dne 28.12.2000 společnosti Lesostavby Šumperk,a.s. se sídlem Uničovská 19, Šumperk, IČ: 45192138.
 • 29. června 1992 : Den vzniku: 01.07.1992
 • 29. června 1992 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku v Praze 1, Gorkého námě Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku v Praze 1, Gorkého námě...stí 32. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. srpna 2014 - 23. prosince 2015 : Počet členů správní rady: 1
 • 11. srpna 2014 - 23. prosince 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 11. února 2014 - 11. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Nepřeloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, bude společností Zábřežská lesní, a.s., stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, kt... erá nebude kratší než 14, slovy: čtrnáct dnů. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad... Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, v řádné lhůtě podle ust. 1831 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy do 30, slovy: třiceti dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00, slovy: devíti do 12.00, slovy: dvanácti hodin a od 13.00, slovy: třinácti do 16.00, slovy: šestnácti hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Společnost Zábřežská lesní, a.s. zmocnila na základě plné moci ze dne 25.5.2011, slovy: dvacátého pátého května roku dva tisíce jedenáct obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, ... a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, k převzetí akcií menšinových akcionářů společnosti Zábřežská lesní, a.s. v rozsahu podle ust. § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Obchodní společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka... 3778, která je obchodníkem s cennými papíry se smyslu příslušných právních předpisů, dne 16.5.2011, slovy: šestnáctého května roku dva tisíce jedenáct a před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám obchodníkem s cennými papíry, obchodní společností FINANCE Zlín, a.s., se sídlem... Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3778, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15, slovy: patnácti kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. V souladu s ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům, tedy akciím menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění a úroku, zejména zda bude protiplnění včetně úroku vyplaceno poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda zjišťování substanční hodnoty podniku a následně proveden výpočet likvidační hodnoty připadající na jednu akcii společ... nosti Zábřežská lesní, a.s.Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 255-4/2011 Ing. Libora Bučka, bytem Trávník 2083, Staré Město, PSČ 686 03, soudního znalce jme... novaného rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.1999 č.j. Spr. 3572/98 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry, který hlavní akcionář doručil společnosti Zábřežská lesní, a.s. spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií společnosti Zábřežská lesní, a.s. a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 544,- Kč, slovy: pět set čtyřicet čtyři za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii společnosti Zábřežská lesní, a.s. znějící na majitele vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Určení výše protiplnění - výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář, obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451... 92 138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 373, ostatním akcionářům společnosti Zábřežská lesní, a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu osobních akcií společnosti Zábřežská lesní, a.s. na hlavního akcionáře, činí částku 544,- Kč, slovy: pět set čtyřicet čtyři za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii společnosti Zábřežská lesní, a.s., znějící na majitele vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Rozhodla dle ust. § 183i odst. 1 a následující obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví... akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře a to obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 373. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle ust. § 1831 odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu valné hromady do obchodního rejstříku podle ust. § 1831 odst. obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jm... enovitá hodnota činí 22 598 000,- Kč, slovy: dvacet dva milionů pět set devadesát osm tisíc korun českých, což činí 99,18%, slovy: devadesát devět celých osmnáct setin procenta základního kapitálu společnosti Zábřežská lesní, a.s., s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 99,18%, slovy: devadesát devět celých osmnáct setin procenta ve společnosti Zábřežská lesní, a.s. Obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ 451 92 138, je tak hlavním akcionářem společnosti Zábřežská lesní, a.s., ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Určení hlavního akcionáře: hlavním akcionářem je obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, zapsaná v obchodní... m rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 373, když obchodní společnost OLZ, a.s. vlastní 22.598, slovy: dvacet dva tisíc pět set devadesát osm kusů akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, vydaných společností Zábřežská lesní, a.s., se sídlem Zábřeh, Na Křtaltě 980/21, PSČ 789 01, IČ: 451 93 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 473, jejíž základní kapitál činí 22 783 000,- Kč, slovy: dvacet dva milionů sedm set osmdesát tři tisíc korun českých a je rozdělen na 22 783, slovy: dvacet dva tisíc sedm set osmdesát tři kusů akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Usnesením ze dne 27.5.2011 řádná valná hromada společnosti Zábřežská lesní, a.s. rozhodla o přechodu všech účastnických cenných papírů emitovaných společností Zábřežská lesní, a.s.... ve vlastnictví ostatních akcionářů na společnost OLZ, a.s., IČ 451 92 138, podle ustanovení § 183i a násl.obchodního zákoníku. Rozhodnutí valné hromady je obsaženo v notářském zápise Mgr. Libuše Jarnotové, notářky se sídlem v Olomouci ze dne 27.5.2011, NZ 111/2011, N 144/2011. Obsah rozhodnutí valné hromady: zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad... Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, v dodatečné lhůtě podle ust. 1831 odst. 6 obchodního zákoníku, tedy do 30, slovy: třiceti dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00, slovy: devíti do 12.00, slovy: dvanácti hodin a od 13.00, slovy: třinácti do 16.00, slovy: šestnácti hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Nepřeloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost Zábřežská lesní, a.s. postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.
 • 7. července 2009 - 11. prosince 2009 : Úplata (kupní cena) za akcie převáděné na společnost na základě veřejného návrhu smlouvy je splatná do 3, slovy: tří měsíců od zápisu nové, snížené výše základního kapitálu do obch... odního rejstříku, a to na účet, který akcionáři společnosti písemně sdělí při předložení akcií nebo v hotovosti v sídle společnosti Zábřežská lesní, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2009 - 11. prosince 2009 : Úplata za převod akcií: Cena za jednu akcii v jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých činí 672,- Kč, slovy: šest set sedmdesát dva korun českých a byla stano... vena v souladu s rozhodnutím řádné valné hromady společnosti Zábřežská lesní, a.s., ze dne 23.6.2009, slovy: dvacátého třetího června roku dva tisíce devět podle znaleckého posudku č. 3/2009, ze dne 17.6.2009, slovy: sedmnáctého června roku dva tisíce devět vyhotoveného znalcem Ing. Josefem Čermákem, Rokycanova 316, 500 03 Hradec Králové. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2009 - 11. prosince 2009 : Uveřejnění veřejného návrhu smlouvy:Veřejný návrh smlouvy uveřejní představenstvo společnosti způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady, tj. jeho z... veřejněním v Obchodním věstníku a uveřejněním v Lidových novinách. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2009 - 11. prosince 2009 : Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy: Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy je 6, slovy: šest týdnů ode dne jeho uveřejnění v Lidových novinách a zveřejnění v Obchodním věst... níku. Výsledek nákupu akcií podle tohoto návrhu je navrhovatel povinen uveřejnit v Lidových novinách a zveřejnit v Obchodním věstníku do 2, slovy: dvou týdnů ode dne uplynutí jeho závaznosti. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2009 - 11. prosince 2009 : Lhůta pro předložení listinných akcií:Akcionáři, kteří přijmou veřejný návrh smlouvy, jsou povinni předložit akcie společnosti do 30, slovy: třiceti dnů od zápisu snížení výše zákl... adního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato lhůta počne běžet ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu nové, snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty oznámí představenstvo akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady spolu s výzvou k předložení akcií. Akcionáři společnosti jsou oprávněni v této lhůtě předložit své akcie na adrese Zábřeh, Na Křtaltě 980/21, PSČ 789 01, a to každý pracovní den v běžnou pracovní dobu od 8.00, slovy: osmi do 16.00, slovy: šestnácti hodin. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Představenstvo v takovém případě stanoví dodatečnou lhůtu, která nebude kratší dvou týdnů. Její počátek spolu s upozorněním dle ust. § 214 odst. 1 obchodního zákoníku bude akcionářům oznámen stejně jako počátek běhu řádné lhůty k předložení akcií. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2009 - 11. prosince 2009 : Způsob snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti bude snížen na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu dle ust. § 213c odst. 1 písm. a) obch... od. zákoníku v platném znění. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy dle ust. § 183a obchodního zákoníku v platném znění na úplatné vzetí akcií společnosti z oběhu, adresované akcionářům společnosti s následným protokolárním zničením takto stažených akcií s tím, že veřejný návrh smlouvy bude obsahovat náležitosti stanovené ve smyslu ust. § 213c a ust. § 183a obchodního zákoníku. Předmětem veřejného návrhu smlouvy budou kmenové akcie na majitele, o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, vydané v listinné podobě s tím, že základní kapitál společnosti bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které se podaří vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2009 - 11. prosince 2009 : Rozsah snížení základního kapitálu:Základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, a to v takovém rozsahu, v jakém akcionáři akceptují v... eřejný návrh smlouvy. Z oběhu budou tedy vzaty akcie v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy s tím, že maximální rozsah snížení základního kapitálu je dán ustanovením § 211 odst. 2 obch. zák., když základní kapitál společnosti Zábřežská lesní, a.s. nelze snížit pod zákonem stanovený minimální základní kapitál (tj. 2.000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2009 - 11. prosince 2009 : Důvodem snížení základního kapitálu, je přebytek provozního kapitálu ve společnosti Zábřežská lesní, a.s., který má být rozdělen mezi akcionáře. S částkou odpovídající snížení zákl... adního kapitálu bude naloženo tak, že dojde ke zrušení akcií v nominální hodnotě, odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu, když částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k výplatě akcionářům, a to v takovém rozsahu, v jakém akcionáři akceptují veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu způsobem a za podmínek dále uvedených. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2009 - 11. prosince 2009 : Účinnost snížení základního kapitálu:Snížení základního kapitálu nabude účinnosti zápisem snížení základního kapitálu, tj. zápisem nové, snížené výše základního kapitálu do obchodn... ího rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2009 - 11. prosince 2009 : Pověření pro představenstvo: Valná hromada rozhodla o pověření pro představenstvo společnosti Zábřežská lesní, a.s. podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rej... stříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů