Trendy

17 781 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 236 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

20 181 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.8.2013 č.p. 115, 789 01 Lukavice

Historické adresy

7.7.2009 - 14.8.2013 Zábřeh, Na Křtaltě 980/21, PSČ 78901
4.10.2001 - 7.7.2009 Zábřeh, Leštinská 4, č.p.970, PSČ 78901
31.10.1997 - 4.10.2001 Zábřeh, Leštínská 4, okres Šumperk
29.6.1992 - 31.10.1997 Zábřeh na Moravě, Leštínská 4

45193185

DIČ

od 1.1.1993

CZ45193185

Datum vzniku

29. června 1992

Datová schránka

5jkg32v

Historické názvy

31.10.1997 - 6.1.2015

Zábřežská lesní, a.s.

29.6.1992 - 31.10.1997

Zábřežská lesní a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 473

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 6.1.2015

5 000 000 Kč

Historické jmění

11.12.2009 - 6.1.2015

22 783 000 Kč

1.10.1993 - 11.12.2009

43 810 000 Kč

29.6.1992 - 1.10.1993

37 059 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Zábřeh

Bankovní účty

zvěřejněno 31.10.2015

2109796208 / 2700

Provozovny

od 1.7.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Na Křtaltě 980/21, 789 01, Zábřeh

... více provozoven (celkem 13) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 6. ledna 2015 : Společnost změnila svoji právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným ve znění projektu změny právní formy ze dne 23.9.2014
 • 11. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 10. května 2001 : Část podniku "Středisko Lom Račice" prodána smlouvou o prodejičásti podniku ze dne 28.12.2000 společnosti Lesostavby Šumperk,a.s. se sídlem Uničovská 19, Šumperk, IČ: 45192138.
 • 29. června 1992 : Den vzniku: 01.07.1992
 • 29. června 1992 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku v Praze 1, Gorkého námě Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku v Praze 1, Gorkého námě...stí 32. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. srpna 2014 - 23. prosince 2015 : Počet členů správní rady: 1
 • 11. srpna 2014 - 23. prosince 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 11. února 2014 - 11. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Nepřeloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, bude společností Zábřežská lesní, a.s., stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, kt... erá nebude kratší než 14, slovy: čtrnáct dnů. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad... Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, v řádné lhůtě podle ust. 1831 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy do 30, slovy: třiceti dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00, slovy: devíti do 12.00, slovy: dvanácti hodin a od 13.00, slovy: třinácti do 16.00, slovy: šestnácti hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Společnost Zábřežská lesní, a.s. zmocnila na základě plné moci ze dne 25.5.2011, slovy: dvacátého pátého května roku dva tisíce jedenáct obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, ... a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, k převzetí akcií menšinových akcionářů společnosti Zábřežská lesní, a.s. v rozsahu podle ust. § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Obchodní společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka... 3778, která je obchodníkem s cennými papíry se smyslu příslušných právních předpisů, dne 16.5.2011, slovy: šestnáctého května roku dva tisíce jedenáct a před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám obchodníkem s cennými papíry, obchodní společností FINANCE Zlín, a.s., se sídlem... Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3778, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15, slovy: patnácti kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. V souladu s ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům, tedy akciím menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění a úroku, zejména zda bude protiplnění včetně úroku vyplaceno poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda zjišťování substanční hodnoty podniku a následně proveden výpočet likvidační hodnoty připadající na jednu akcii společ... nosti Zábřežská lesní, a.s.Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 255-4/2011 Ing. Libora Bučka, bytem Trávník 2083, Staré Město, PSČ 686 03, soudního znalce jme... novaného rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.1999 č.j. Spr. 3572/98 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry, který hlavní akcionář doručil společnosti Zábřežská lesní, a.s. spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií společnosti Zábřežská lesní, a.s. a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 544,- Kč, slovy: pět set čtyřicet čtyři za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii společnosti Zábřežská lesní, a.s. znějící na majitele vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Určení výše protiplnění - výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář, obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451... 92 138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 373, ostatním akcionářům společnosti Zábřežská lesní, a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu osobních akcií společnosti Zábřežská lesní, a.s. na hlavního akcionáře, činí částku 544,- Kč, slovy: pět set čtyřicet čtyři za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii společnosti Zábřežská lesní, a.s., znějící na majitele vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Rozhodla dle ust. § 183i odst. 1 a následující obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví... akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře a to obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 373. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle ust. § 1831 odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu valné hromady do obchodního rejstříku podle ust. § 1831 odst. obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jm... enovitá hodnota činí 22 598 000,- Kč, slovy: dvacet dva milionů pět set devadesát osm tisíc korun českých, což činí 99,18%, slovy: devadesát devět celých osmnáct setin procenta základního kapitálu společnosti Zábřežská lesní, a.s., s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 99,18%, slovy: devadesát devět celých osmnáct setin procenta ve společnosti Zábřežská lesní, a.s. Obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ 451 92 138, je tak hlavním akcionářem společnosti Zábřežská lesní, a.s., ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Určení hlavního akcionáře: hlavním akcionářem je obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, zapsaná v obchodní... m rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 373, když obchodní společnost OLZ, a.s. vlastní 22.598, slovy: dvacet dva tisíc pět set devadesát osm kusů akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, vydaných společností Zábřežská lesní, a.s., se sídlem Zábřeh, Na Křtaltě 980/21, PSČ 789 01, IČ: 451 93 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 473, jejíž základní kapitál činí 22 783 000,- Kč, slovy: dvacet dva milionů sedm set osmdesát tři tisíc korun českých a je rozdělen na 22 783, slovy: dvacet dva tisíc sedm set osmdesát tři kusů akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Usnesením ze dne 27.5.2011 řádná valná hromada společnosti Zábřežská lesní, a.s. rozhodla o přechodu všech účastnických cenných papírů emitovaných společností Zábřežská lesní, a.s.... ve vlastnictví ostatních akcionářů na společnost OLZ, a.s., IČ 451 92 138, podle ustanovení § 183i a násl.obchodního zákoníku. Rozhodnutí valné hromady je obsaženo v notářském zápise Mgr. Libuše Jarnotové, notářky se sídlem v Olomouci ze dne 27.5.2011, NZ 111/2011, N 144/2011. Obsah rozhodnutí valné hromady: zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad... Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, v dodatečné lhůtě podle ust. 1831 odst. 6 obchodního zákoníku, tedy do 30, slovy: třiceti dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00, slovy: devíti do 12.00, slovy: dvanácti hodin a od 13.00, slovy: třinácti do 16.00, slovy: šestnácti hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 9. června 2011 - 4. srpna 2011 : Nepřeloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost Zábřežská lesní, a.s. postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.
 • 7. července 2009 - 11. prosince 2009 : Úplata (kupní cena) za akcie převáděné na společnost na základě veřejného návrhu smlouvy je splatná do 3, slovy: tří měsíců od zápisu nové, snížené výše základního kapitálu do obch... odního rejstříku, a to na účet, který akcionáři společnosti písemně sdělí při předložení akcií nebo v hotovosti v sídle společnosti Zábřežská lesní, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2009 - 11. prosince 2009 : Úplata za převod akcií: Cena za jednu akcii v jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých činí 672,- Kč, slovy: šest set sedmdesát dva korun českých a byla stano... vena v souladu s rozhodnutím řádné valné hromady společnosti Zábřežská lesní, a.s., ze dne 23.6.2009, slovy: dvacátého třetího června roku dva tisíce devět podle znaleckého posudku č. 3/2009, ze dne 17.6.2009, slovy: sedmnáctého června roku dva tisíce devět vyhotoveného znalcem Ing. Josefem Čermákem, Rokycanova 316, 500 03 Hradec Králové. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2009 - 11. prosince 2009 : Uveřejnění veřejného návrhu smlouvy:Veřejný návrh smlouvy uveřejní představenstvo společnosti způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady, tj. jeho z... veřejněním v Obchodním věstníku a uveřejněním v Lidových novinách. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2009 - 11. prosince 2009 : Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy: Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy je 6, slovy: šest týdnů ode dne jeho uveřejnění v Lidových novinách a zveřejnění v Obchodním věst... níku. Výsledek nákupu akcií podle tohoto návrhu je navrhovatel povinen uveřejnit v Lidových novinách a zveřejnit v Obchodním věstníku do 2, slovy: dvou týdnů ode dne uplynutí jeho závaznosti. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2009 - 11. prosince 2009 : Lhůta pro předložení listinných akcií:Akcionáři, kteří přijmou veřejný návrh smlouvy, jsou povinni předložit akcie společnosti do 30, slovy: třiceti dnů od zápisu snížení výše zákl... adního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato lhůta počne běžet ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu nové, snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty oznámí představenstvo akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady spolu s výzvou k předložení akcií. Akcionáři společnosti jsou oprávněni v této lhůtě předložit své akcie na adrese Zábřeh, Na Křtaltě 980/21, PSČ 789 01, a to každý pracovní den v běžnou pracovní dobu od 8.00, slovy: osmi do 16.00, slovy: šestnácti hodin. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Představenstvo v takovém případě stanoví dodatečnou lhůtu, která nebude kratší dvou týdnů. Její počátek spolu s upozorněním dle ust. § 214 odst. 1 obchodního zákoníku bude akcionářům oznámen stejně jako počátek běhu řádné lhůty k předložení akcií. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2009 - 11. prosince 2009 : Způsob snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti bude snížen na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu dle ust. § 213c odst. 1 písm. a) obch... od. zákoníku v platném znění. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy dle ust. § 183a obchodního zákoníku v platném znění na úplatné vzetí akcií společnosti z oběhu, adresované akcionářům společnosti s následným protokolárním zničením takto stažených akcií s tím, že veřejný návrh smlouvy bude obsahovat náležitosti stanovené ve smyslu ust. § 213c a ust. § 183a obchodního zákoníku. Předmětem veřejného návrhu smlouvy budou kmenové akcie na majitele, o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, vydané v listinné podobě s tím, že základní kapitál společnosti bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které se podaří vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2009 - 11. prosince 2009 : Rozsah snížení základního kapitálu:Základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, a to v takovém rozsahu, v jakém akcionáři akceptují v... eřejný návrh smlouvy. Z oběhu budou tedy vzaty akcie v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy s tím, že maximální rozsah snížení základního kapitálu je dán ustanovením § 211 odst. 2 obch. zák., když základní kapitál společnosti Zábřežská lesní, a.s. nelze snížit pod zákonem stanovený minimální základní kapitál (tj. 2.000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2009 - 11. prosince 2009 : Důvodem snížení základního kapitálu, je přebytek provozního kapitálu ve společnosti Zábřežská lesní, a.s., který má být rozdělen mezi akcionáře. S částkou odpovídající snížení zákl... adního kapitálu bude naloženo tak, že dojde ke zrušení akcií v nominální hodnotě, odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu, když částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k výplatě akcionářům, a to v takovém rozsahu, v jakém akcionáři akceptují veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu způsobem a za podmínek dále uvedených. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2009 - 11. prosince 2009 : Účinnost snížení základního kapitálu:Snížení základního kapitálu nabude účinnosti zápisem snížení základního kapitálu, tj. zápisem nové, snížené výše základního kapitálu do obchodn... ího rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2009 - 11. prosince 2009 : Pověření pro představenstvo: Valná hromada rozhodla o pověření pro představenstvo společnosti Zábřežská lesní, a.s. podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rej... stříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů