Trendy

406 837 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

16 440 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

174 533 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 16.2.2015 28. října 2020/231, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Historické adresy

20.10.2009 - 16.2.2015 Ostrava - Mariánské Hory, 28. října 2020/231, PSČ 70900
8.10.2001 - 20.10.2009 Ostrava-Mariánské Hory, Tovární 589/3, PSČ 70900
18.3.1992 - 8.10.2001 Ostrava-Mariánské Hory, Tovární 3, PSČ 70900

45193304

DIČ

od 1.1.1993

CZ45193304

Datum vzniku

18. března 1992

Datová schránka

ab7feze

Historické názvy

28.8.1995 - 8.3.2000

SPECIALTRANSPORT NOSRETI a.s.

18.3.1992 - 28.8.1995

ČSAD SPECIALTRANSPORT OSTRAVA, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 307

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.2.2015

34 341 300 Kč

Historické jmění

16.9.2010 - 19.2.2015

74 341 300 Kč

26.5.2000 - 16.9.2010

135 166 000 Kč

17.5.1998 - 26.5.2000

103 166 000 Kč

28.5.1993 - 17.5.1998

110 166 000 Kč

18.3.1992 - 28.5.1993

110 125 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 18.5.2016

272556635 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 20.11.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Dolnokrčská 2071/36, 140 00, Praha - Krč

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. září 2015 : U společnosti došlo k odštěpení části jejího jmění, které přešlo na nástupnickou společnost NOSRETI velkoobchod s.r.o. se sídlem 28. října 2020/231, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava U společnosti došlo k odštěpení části jejího jmění, které přešlo na nástupnickou společnost NOSRETI velkoobchod s.r.o. se sídlem 28. října 2020/231, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava..., identifikační číslo: 037 58 753, a to na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 10.6.2015. zobrazit více skrýt více
 • 25. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. prosince 2013 : Rozhodnutím jediného akcionáře NOSRETI a.s., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, 28. října 2020/231, PSČ 709 00, IČ 45193304, o kterém byl sepsán notářský zápis pod NZ 374/2013, N 42 Rozhodnutím jediného akcionáře NOSRETI a.s., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, 28. října 2020/231, PSČ 709 00, IČ 45193304, o kterém byl sepsán notářský zápis pod NZ 374/2013, N 42...8/2013 dne 19.11.2013, bylo rozhodnuto o rozdělení společnosti NOSRETI a.s. odštěpením sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společností NST-specialtransport s.r.o., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, 28. října 2020/231, PSČ 709 00, IČ 29391300. Rozdělením společnosti NOSRETI a.s. odštěpením sloučením přešla na nástupnickou společnost NST-specialtransport s.r.o. odštěpovaná část jmění, která je uvedena v projektu rozdělení. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1992 : Den vzniku: 01.04.1992
 • 18. března 1992 : Způsob založení:Schválením privatizačního projektu s. p. ČSAD SPECIAL TRANSPORTOSTRAVA Ministerstvem pro správu národního majetku a jehoprivatizaci ČR ze dne 21. 1. 1992 čj. 40/118 Způsob založení:Schválením privatizačního projektu s. p. ČSAD SPECIAL TRANSPORTOSTRAVA Ministerstvem pro správu národního majetku a jehoprivatizaci ČR ze dne 21. 1. 1992 čj. 40/118.../43/1992 azakladatelskou listinou / notářským zápisem / zakladatele Fondunárodního majetku ČR, Gorkého nám. 32, Praha 1 ze dne 3. 3. 1992čj. NZ 113/92, N 172/92. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 25. června 2014 - 11. července 2016 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 25. června 2014 - 11. července 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 29. září 2014 - 18. prosince 2015 : Rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 18.9.2014:(i) Důvodem snížení základního kapitálu je vysoký podíl vlastního kapitálu na aktivech spol... ečnosti a jeho účelem je dosažení vyšší efektivnosti vložených vlastních prostředků(ii) Základní kapitál se snižuje o částku ve výši 40.000.000,-Kč ( slovy: čtyřicet milionů korun českých), tedy z původní výše základního kapitálu 74.341.300,-Kč ( slovy: sedmdesát čtyři miliony tři sta čtyřicet jedna tisíc tři sta korun českých) na novou výši 34.341.300,-Kč ( slovy: třicet čtyři miliony tři sta čtyřicet jedna tisíc tři sta korun českých);(iii) Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty u všech 5 ( slovy: pěti) kusů akcií Společnosti, tedy u 4 ( slovy: čtyřech ) akcií ve jmenovité hodnotě 17.600.000,-Kč ( slovy: sedmnáct milionů šest set tisíc korun českých) o částku ve výši 9.469.837,-Kč ( slovy: devět milionů čtyři sta šedesát devět tisíc osm set třicet sedm korun českých), tedy z původní výše jmenovité hodnoty každé jedné akcie ve výši 17.600.000,-Kč ( slovy: sedmnáct milionů šest set tisíc korun českých) na novou výši jmenovité hodnoty každé jedné akcie 8.130.163,-Kč ( slovy: osm milionů sto třicet tisíc sto šedesát tři koruny české), a u 1 ( slovy: jednoho) kusu akcie Společnosti, tedy u 1 ( slovy: jedné) akcie ve jmenovité hodnotě 3.941.300,-Kč ( slovy: tři miliony devět set čtyřicet jedna tisíc tři sta korun českých) o částku ve výši 2.120.652,-Kč ( slovy: dva miliony jedno sto dvacet tisíc šest set padesát dvě koruny české), tedy z původní výše jmenovité hodnoty této jedné akcie ve výši 3.941.300,-Kč ( slovy: tři miliony devět set čtyřicet jedna tisíc tři sta korun českých) na novou výši jmenovité hodnoty této jedné akcie 1.820.648,-Kč ( slovy: jeden milion osm set dvacet tisíc šest set čtyřicet osm korun českých);(iv) Celá částka odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu ve výši 40.000.000,-Kč ( slovy: čtyřicet milionů korun českých) bude vyplacena akcionáři do 90 ( slovy: devadesáti ) dnů ode dne nabytí právní moci zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku;(v) Lhůta pro předložení akcií k výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou činí 30 ( slovy: třicet) dnů ode dne nabytí právní moci zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 27. ledna 2010 - 7. dubna 2011 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek:1) Důvod snížení základního kapitálu:Základní kapitál se snižuje za ... účelem dosažení vyšší efektivnosti podnikání společnosti.2) Způsob naložení s částkou odpovídající snížení kapitálu:Částka snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři do tří měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.3) Rozsah snížení:Základní kapitál se snižuje o částku 60.824.700,- Kč, slovy: šedesátmilionůosmsetdvacetčtyřitisícsedmset korun českých, ze základního kapitálu 135.166.000,- Kč, slovy: jednostotřicetpětmilionůjednostošedesátšest tisíc korun českých, na základní kapitál 74.341.300,- Kč, slovy: sedmdesátčtyřimilionytřistačtyřicetjedentisíctřista korun českých.4) Způsob snížení základního kapitálu:Základní kapitál bude snížen:- snížením jmenovité hodnoty 128 (jednostodvacetiosmi) kusů listinných, kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, o 450.000,- Kč, slovy: čtyřistapadesáttisíc korun českých, tj. na jmenovitou hodnotu každé z těchto akcií ve výši Kč 550.000,- Kč, slovy: pětsetpadesáttisíc korun českých,- snížením jmenovité hodnoty 7.166 (sedmitisícjednostošedesátišesti) kusů listinných, kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, o 450,- Kč, slovy:čtyřistapadesát korun českých, tj. na jmenovitou hodnotu každé z těchto akcií ve výši 550,- Kč, slovy: pětsetpadesát korun českých.5) Lhůta k předložení akcií:Lhůta k předložení akcií k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou činí třicet (30) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2009 - 7. dubna 2011 : Společnost NOSRETI a.s., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Tovární 589/3, PSČ 70900, IČ 45193304, byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením, a to sloučením odštěpované č... ásti jmění s nástupnickou společností NST-reality a.s., se sídlem Brno, Trnitá, Křenová 409/52, PSČ 60200, IČ 27819141. Na nástupnickou společnost NST-reality a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti NOSRETI a.s. určená v projektu rozdělení odštěpením sloučením. zobrazit více skrýt více
 • 18. ledna 2010 - 27. ledna 2010 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek:1) Důvod snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje z... a účelem dosažení vyšší efektivnosti podnikání společnosti.2) Způsob naložení s částkou odpovídající snížení kapitálu: Částka snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři do tří měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.3) Rozsah snížení: Základní kapitál se snižuje o částku 60.768.700,-Kč, slovy: šedesátmilionůsedmsetšedesátosmtisícsedmset korun český, ze základního kapitálu 135.166.000,-Kč, slovy: jednostotřicetpětmilionůjednostošedesátšesttisíc korun českých, na základní kapitál 74.341.300,-Kč, slovy: sedmdesátčtyřimilionytřistačtyřicetjedentisíctřista korun českých.4) Způsob snížení základní kapitálu: Základní kapitál bude snížen: snížením jmenovité hodnoty 128 (jednostodvacetiosmi) kusů listinných, kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých, o 450.000,-Kč, slovy: čtyřistapadesáttisíc korun českých, tj. na jmenovitou hodnotu každé z těchto akcií ve výši 550.000,-Kč, slovy: pětsetpadesáttisíc korun českých, - snížením jmenovité hodnoty 7.166 (sedmitisícjednostošedesátišesti) kusů listinných, kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: jedentisíc korun českých, o 450,-Kč, slovy: čtyřistapadesát korun českých, tj. na jmenovitou hodnotu každé z těchto akcií ve výši 550,-Kč, slovy: pětsetpadesáttisíc korun českých.5) Lhůta k předložení akcií: Lhůta k předložení akcií k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou činí třicet (30) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2000 - 10. listopadu 2000 : Povinnost splatit emisní kurs upsaných akcií je splněnaúčinností smlouvy, kterou upisovatel převede na společnostvlastnická práva k věcem, jiná majetková práva a jiné majetkovéhodn... oty, které slouží k provozování podniku, jež je předmětemnepeněžitého vkladu a společnost převezme závazky upisovatele,související s vkládaným podnikem, jež je předmětem nepeněžitéhovkladu. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2000 - 10. listopadu 2000 : Místem upisování akcií je sídlo společnosti vOstravě-Mariánských Horách, Tovární 3.
 • 8. března 2000 - 10. listopadu 2000 : Všechny nově upisované akcie je oprávněn upsat výlučně akcionářJaroslav Nosräti, r.č. 630206/0952, jakožto osoba předemurčeného zájemce a to do 60 dnů ode dne, kdy usnesení soudu o... zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku nabude právní moci. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2000 - 10. listopadu 2000 : Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě Kč1.000.000,- činí Kč 1.000.000,-.
 • 8. března 2000 - 10. listopadu 2000 : parcela číslo st. 508/2 zastavěná plocha, ostatní stavebníobjekt čp. 543 postavený na parcele číslo st. 508/2, parcelačíslo st. 508/7 zastavěná plocha, ostatní stavební objektposta... vený na parcele číslo st. 508/7, parcela číslo st. 508/8zastavěná plocha, ostatní stavební objekt postavený na parcelečíslo st. 508/8, parcela číslo st. 508/9 zastavěná plocha,ostatní stavební objekt postavený na parcele číslo st. 508/9,parcela číslo st. 508/12 zastavěná plocha, ostatní stavebníobjekt postavený na parcele číslo st. 508/12, parcela číslo st.509 zastavěná plocha, ostatní stavební objekt číslo popisné 537postavený na parcele číslo st. 509, parcela číslo st. 510zastavěná plocha zbořeniště, parcela číslo 198/5 ostatní plocha- manipulační plocha, parcela číslo 198/6 ostatní plocha -manipulační plocha, parcela číslo 198/7 ostatní plocha -manipulační plocha, parcela číslo 199/3 ostatní plocha - zeleň vzástavbě, parcela číslo 199/7 ostatní plocha - zeleň v zástavbě,parcela číslo 199/9 ostatní plocha - ostatní komunikace aparcela číslo 216/13 ostatní plocha - zeleň v zástavbě. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2000 - 10. listopadu 2000 : Tento vklad je popsán a výše jeho ocenění stanovena ve znaleckémposudku znalce Ing. Jana Bartuška č. 1/2000 ze dne 30.1.2000.Popis a ocenění nepeněžitého vkladu obsahuje dále znale... ckýposudek znalce Ing. Miroslava Bešíka č. 1601-01/00 ze dne30.1.2000. Součástí podniku a nepeněžitého vkladu jsounemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Ostravě na listuvlastnictví číslo 1291, obec Ostrava, katastrální územíMariánské Hory a to: zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2000 - 10. listopadu 2000 : Splacení upsaných akcií je přípustné výlučně nepeněžitým vklademv hodnotě 33.662.000,-, jehož předmětem je podnik fyzické osobyJaroslav Nosräti - Nosreti, IČO 12657514.
 • 8. března 2000 - 10. listopadu 2000 : Zvýšení základního jmění nad částku 32.000.000,- není přípustné.
 • 8. března 2000 - 10. listopadu 2000 : Za účelem rozvoje podnikatelských aktivit a posílení jejíhokapitálového postavení se základní jmění společnosti zvyšujeo 32.000.000,- Kč a to upsáním 32 ks nových listinných kmenov... ýchakcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie Kč1.000.000,-. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2000 - 10. listopadu 2000 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady akcionářů, konané dne25.2.2000:Mimořádná valná hromada na podkladě znaleckého posudku znalceIng. Jana Bartuška č. 1/2000 ze dne 30.1.2000, schval... uje oceněnínepeněžitého vkladu na zvýšení základního jmění, jehož předmětemje podnik fyzické osoby Jaroslav Nosräti - Nosreti, IČO12657514, ve výši Kč 33.662.000,-. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2000 - 10. listopadu 2000 : Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti vOstravě-Mariánských Horách, tovární 3.
 • 8. března 2000 - 10. listopadu 2000 : Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu všech upsanýchackií do 60 dnů ode dne jejich upsání.
 • 3. listopadu 1997 - 13. dubna 2000 : Dne 23.5.1997 rozhodla valná hromada o snížení základního jměníspolečnosti:1. Z důvodu povinnosti, stanovené v § 161 b, odst. 4 obch.zák.,se základní jmění společnosti snižuje o 7.... 000.000,-Kč, zcelkového základního jmění 110.166.000,-Kč na základní jmění vevýši 103.166.000,- Kč.2. Ke snížení základního jmění budou použity výlučně vlastníakcie v majetku společnosti.3. Základní jmění bude sníženo způsobem zrušení 7000 ksvlastních, zaknihovaných akcií o nominální hodnotě každě akcie1.000,-Kč, ISIN CS 0008201158 v zákonem stanovené evidencicenných papírů. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů