Trendy

4 125 308 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

234 532 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

2 586 137 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

2 250

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.2.2014 Opavská 1000, 747 41 Hradec nad Moravicí

Historické adresy

18.8.2001 - 14.2.2014 Hradec nad Moravicí, Opavská 1000, PSČ 74741
30.4.1992 - 18.8.2001 Hradec nad Moravicí

45193363

DIČ

od 1.1.1993

CZ45193363

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datová schránka

k6xcde3

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 387

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.9.2007

400 000 000 Kč

Historické jmění

19.7.2006 - 4.9.2007

400 000 000 Kč

13.4.1993 - 19.7.2006

204 271 000 Kč

30.4.1992 - 13.4.1993

200 004 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Opavy

Bankovní účty

zvěřejněno 3.2.2017

CZ9727000000002111003617

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 15.4.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Tovární okruh 513, 747 41, Hradec nad Moravicí

... více provozoven (celkem 9) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 19. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 19. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 15. října 2004 : Společnost BRANO a.s. na základě rozhodnutí své valné hromady ze dne 25.6.2004 a na základě rozhodnutí valné hromady společnost BRANO-ATESO a.s., člen BRANO GROUP ze dne 25.6.2004 Společnost BRANO a.s. na základě rozhodnutí své valné hromady ze dne 25.6.2004 a na základě rozhodnutí valné hromady společnost BRANO-ATESO a.s., člen BRANO GROUP ze dne 25.6.2004... převzala jako hlavní akcionář obchodní jmění (včetně všech práv a povinností z pracovněprávních vztahů) společnosti BRANO-ATESO a.s., člen BRANO GROUP se sídlem Jablonec nad Nisou, nám. B. Němcové 1, PSČ 466 90, IČ 445 69 602, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle B, vložce 216. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. června 2014 - 5. listopadu 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 14. února 2014 - 2. září 2014 : Akciová společnost byla založena podle § 172 zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1... , Gorkého náměstí 32. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 2. září 2014 : Způsob založení:
 • 30. dubna 1992 - 2. září 2014 : Den vzniku: 01.05.1992
 • 30. dubna 1992 - 14. února 2014 : Akciová společnost byla založena podle § 172 zák.č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelemspolečnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlemv Praze 1, G... orkého náměstí 32. zobrazit více skrýt více
 • 7. září 2005 - 4. září 2007 : 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům protiplnění v penězích ve výši 3.273,-Kč (slovy tři tisíce dvě sta sedmdesát tři koruny české) za jednu akcii Společnosti jmenovité ... hodnoty 1.000,-Kč. Přiměřenost protiplnění je v souladu se závěřem znaleckého posudku č. 72/2005 zpracovaného znalcem Ing. Petrem Šímou, Fr. Křížka 18, Praha 7 ve spolupráci s Patria Finance CF, a.s.. Při stanovení výše protiplnění byla znalcem použita výnosová metoda na bázi diskontovaných peněžních toků ("DCF entity"), závěrem znaleckého posudku je určení hodnoty jedné akcie Společnosti jmenovité hodnoty 1.000,-Kč na 3.273,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 7. září 2005 - 4. září 2007 : 1. Hlavním akcionářem Společnosti je BRANO GROUP, a.s. se sídlem Hradec nad Moravicí, Opavská ul., IČ 64609898, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd... íl B, vložka 1213 (dále jen Hlavní akcionář). Ve vlastnictví Hlavního akcionáře jsou akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,22 % základního kapitálu Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena u prezence, kde Hlavní akcionář předložil 190 ks akcií emitovaných Společností jmenovité hodnoty 1.000.000,-Kč (všechny akcie emitované Společností této jmenovité hodnoty) a 6.548 ks akcií emitovaných Společností jmenovité hodnoty 1.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 7. září 2005 - 4. září 2007 : Mimořádná valná hromada BRANO a.s. se sídlem Hradec nad Moravicí, Opavská 1000, PSČ 747 41, IČ 45193363 (dále jen Společnost) přijala dne 23.08.2005 toto usnesení:
 • 7. září 2005 - 4. září 2007 : 2. V souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku v platném znění mimořádná valná hromada rozhodla, že na Hlavního akcionáře přecházejí veškeré akcie Společnosti, které jsou ve vla... stnictví ostatních akcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 7. září 2005 - 4. září 2007 : 4. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je dvouměsíční, začíná běžet předáním akcií emitovaných Společností oprávněnou osobou Společnosti. Protiplnění poskytne Hlavní akcionář vždy vla... stníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno jejich zastavení, pak poskytne Hlavní akcionář částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2006 - 19. července 2006 : Jediný akcionář rozhodl dne 29.06.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti BRANO a.s. takto:1. Stávající základní kapitál společnosti, který byl zcela splacen, se zvyšuje z č... ástky 204.271.000,00 Kč, slovy: dvěstěčtyřimilionydvěstěsedmdesátjedentisíc korun českých, na celkovou částku 400.000.000,00 Kč, slovy: čtyřistamilionů korun českých, což znamená zvýšení základního kapitálu o 195.729.000,00, slovy: stodevadesátpětmilionůsedmsetdvacetdevěttisíc korun českých, a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. V rámci zvýšení základního kapitálu bude upsáno:- jednostodevadesátpět (195) kusů kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých, které budou vydány v listinné podobě,- sedmsetdvacetdevět (729) kusů kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: jedentisíc korun českých, které budou vydány v listinné podobě,Tyto nové akcie budou upsány dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku jediným akcionářem společnosti, tj. akciovou společností BRANO GROUP, a.s., se sídlem Hradec nad Moravicí, Opavská 1000, PSČ 747 41, IČ 646 09 898, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 1213.3. Nové akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi společností BRANO a.s. a upisovatelem BRANO GROUP, a.s. K upsání akcií bude upisovateli poskytnuta lhůta čtrnácti (14) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.4. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě těchto akcií a činí:- 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých,- 1.000,-Kč, slovy: jedentisíc korun českých, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: jedentisíc korun českých.Emisní kurs bude splacen výhradně peněžitým vkladem upisovatele.5. Peněžitý vklad v celkové výši 195.729.000,00 Kč, slovy: stodevadesátpětmilionůsedmsetdvacetdevěttisíc korun českých, bude upisovatelem, tj. akciovou společností BRANO GROUP, a.s., splacen na zvláštní účet společnosti BRANO a.s., číslo účtu 17651053/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., takto:- třicet procent (30 %), tj. částka 58.718.700,00 Kč, slovy: padesátosmmilionůsedmsetosmnácttisícsedmset korun českých, ve lhůtě do sedmi (7) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií,- sedmdesát procent (70%), tj. částka 137.010.300,00 Kč, slovy: stotřicetsedmmilionůdesettisíctřista korun českých, ve lhůtě do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů