577 499 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

11 091 tis. Kč

Zisk za rok 2008

162 953 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

17.7.2000 - 31.3.2010 Třinec, Frýdecká 225, PSČ 73961
28.4.1992 - 17.7.2000 Třinec, Frýdecká 225, okres Frýdek-Místek

45193509

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.3.2010

CZ45193509

Datum vzniku

28. dubna 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. března 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. března 2010

Historické názvy

28.4.1992 - 31.3.2010

Beskydská stavební, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 322

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

28.4.1992 - 31.3.2010

24 419 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. března 2010 - 31. března 2010 : Vymazává se ke dni 31. březnu 2010 z obchodního rejstříku Beskydská stavební, a.s. se sídlem Třinec, Frýdecká 225, PSČ 739 61, identifikační číslo 451 93 509.Právní důvod výmazu:S... polečnost zanikla bez likvidace fúzí splynutím se společností MADOV stavební, s.r.o., se sídlem Třinec, Frýdecká 225, PSČ 739 61, IČ: 410 34 678, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1270, s přechodem jmění na nově založenou společnost Beskydská stavební, a.s., se sídlem Třinec, Frýdecká 225, PSČ 739 61. zobrazit více skrýt více
  • 28. dubna 1992 - 31. března 2010 : Den vzniku: 1. 5. 1992
  • 28. dubna 1992 - 31. března 2010 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 z.č. 513/1991Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti jeFond národního majetku České republiky se s... ídlem v Praze 1,Gorkého náměstí 32. zobrazit více skrýt více
  • 7. listopadu 2007 - 13. května 2008 : Usnesením ze dne 29. října 2007 mimořádná valná hromada společnosti Beskydská stavební, a.s. rozhodla o přechodu všech účastnických cenných papírů emitovaných společností Beskydská... stavební, a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů na společnost ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., sídlem Ostrava-Zábřeh, Starobělská 3040/56, PSČ 704 16, identifikační číslo: 25 37 81 47, podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. Rozhodnutí valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Vlasty Hoderové, notářky se sídlem v Havířově, Město, ze dne 29. října 2007, č. Nz 369/2007, N 397/2007.Obsah rozhodnutí valné hromady:1. Valná hromada rozhodla ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů emitovaných společností Beskydská stavební, a.s., sídlem Třinec, Frýdecká 225, PSČ 739 61, identifikační číslo: 45 19 35 09, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B., vložka 322 (dále jen ?společnost Beskydská stavební, a.s.?), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, na společnost ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., sídlem Ostrava-Zábřeh, Starobělská 3040/56, PSČ 704 16, identifikační číslo: 25 37 81 47 (dále jen ?ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s.? nebo ?hlavní akcionář?), jako hlavního akcionáře společnosti Beskydská stavební, a.s.2. Společnost ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. je hlavním akcionářem společnosti Beskydská stavební, a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, neboť vlastní 23.160 kusů listinných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii emitovaných společností Beskydská stavební, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94,84% základního kapitálu společnosti Beskydská stavební, a.s. Skutečnost, že je společnost ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. hlavním akcionářem společnosti Beskydská stavební, a.s., vyplývá z určení hlavního akcionáře a byla doložena předložením uvedených akcií.3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám za vykoupené účastnické cenné papíry emitované společností Beskydská stavební, a.s. jako peněžité protiplnění za jednu listinnou kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitovanou společností Beskydská stavební, a.s. částku 3.848,- Kč (dále jen ?Protiplnění?). Hlavní akcionář poskytne Protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených účastnických cenných papírů, pak poskytne Protiplnění za zastavené účastnické cenné papíry zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů emitovaných společností Beskydská stavební, a.s. mají právo na zaplacení Protiplnění po předání listinných účastnických cenných papírů společnosti Beskydská stavební, a.s. ve smyslu ustanovení § 183l odst. 5 ve spojení s ustanovením § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. V případě, že přešlé účastnické cenné papíry byly zástavou, má právo na zaplacení Protiplnění na základě ustanovení § 183m odst. 4 obchodního zákoníku zástavní věřitel, který drží zastavený účastnický cenný papír, pokud jej předloží společnosti Beskydská stavební, a.s. ve smyslu ustanovení § 183l odst. 4, 5 obchodního zákoníku ve spojení s ustanovením § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé, kteří zastavené účastnické cenné papíry drží, jsou povinni předložit společnosti Beskydská stavební, a.s. listinné cenné papíry ve lhůtě do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, a to u obchodníka s cennými papíry společnosti GARFIELD a.s., sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00, identifikační číslo: 47 67 67 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B., vložka 818, nebo jejich zasláním cenným psaním na stejnou adresu. V případě, že dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé tyto listinné účastnické cenné papíry do jednoho měsíce společnosti Beskydská stavební, a.s. ve smyslu předchozí věty nepředloží, jsou povinni je předložit v dodatečné lhůtě v délce 14 dnů, která počne běžet následujícího dne po uplynutí zákonné třicetidenní lhůty pro předložení účastnických cenných papírů společnosti Beskydská stavební, a.s., resp. od zveřejnění dodatečné lhůty k předložení ostatních účastnických cenných papírů v celostátním deníku.4. Přiměřenost výše Protiplnění navrženého hlavním akcionářem byla doložena znaleckým posudkem č. 52/2007 ze dne 6. září 2007 zpracovaným společností Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., sídlem Ostrava ? Slezská Ostrava, Olbrachtova 1334/27, PSČ 710 00, identifikační číslo: 60 77 46 65, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. K přijetí rozhodnutí valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Beskydská stavební, a.s. na hlavního akcionáře za Protiplnění, udělila dle ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku předchozí souhlas Česká národní banka, formou rozhodnutí ze dne 10. září 2007, č.j. Sp/544/275/2007, 2007/14800/540.5. Hlavní akcionář vyplatí oprávněným osobám Protiplnění prostřednictvím společnosti GARFIELD a.s., a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který oprávněná osoba sdělí pro tento účel společnosti GARFIELD a.s., uskutečněným do třiceti dní po osobním předání listinných účastnických cenných papírů společnosti Beskydská stavební, a.s. či převzetí poštovní zásilky společností GARFIELD a.s., kterou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány, anebo zasláním částky Protiplnění poštovní poukázkou odeslanou do třiceti dní po osobním předání listinných účastnických cenných papírů společnosti Beskydská stavební, a.s. či převzetí poštovní zásilky společností GARFIELD a.s., kterou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány, a to na adresu oprávněné osoby, kterou oprávněná osoba sdělí pro tento účel společnosti GARFIELD a.s. Hlavní akcionář doložil valné hromadě ve smyslu ustanovení § 183i odst. 6 obchodního zákoníku skutečnost, že společnosti GARFIELD a.s. před konáním valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě Protiplnění. Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení Protiplnění sdělit při osobním předání listinných účastnických cenných papírů či písemně spolu se zasláním účastnických cenných papírů cenným psaním do vlastních rukou adresovaným společnosti GARFIELD a.s. na adresu sídla společnosti Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00. zobrazit více skrýt více
posunout dolů